Değirmen, Kağnı, Ses

  DEĞİRMEN

Yazarın Önsözü

Şiir ve hikayelerim arasında, yazmış olmaktan utanacağım kadar
kötüleri olduğunu biliyorum. Bunların bir kısmının çocuk denecek bir
yaşta yazılmış olmaları bence bir mazeret değildir; çünkü bu çeşit bir
yazıyı bugün herhangi bir imzanın üstünde görsem, sahibini ıslah olmaz
bir zevksizlik ve tam istidatsızlıkla suçlandırmakta tereddüt etmem.
Bunların, benim san'at hayatımın gelişmesini göstermesi bakımından,
sadece kendim için bir ehemmiyeti vardır ki, bu da onları
başkalarına okutmak için bir sebep olamaz.

Buna rağmen bu yeni baskıdan onları çıkaramadım. Çünkü, bir
kere okuyucu önüne sermiş olduğum taraflarımı sonradan örtbas etmeye
hakkım olmadığı kanaatindeyim; ama böylece belki de eski bir
hatayı devam ettirmekten başka bir şey yapmıyorum.

İyiyi kötüden ayırmak külfetini okuyucuya bıraktığım için özür
dilerim.

S.A.

Sabahattin Ali'nin Değirmen'in 1935'teki baskısının sonuna
koyduğu not:

-İkinci ve üçüncü kısımdaki Bir Orman, Kazlar, Bir Firar, Candarma Bekir,
Bir Siyah Fanila İçin, Komik-i Şehir adlı hikayelerin Osmanlı İmparatorluğu
zamanındaki Anadolu'yu anlattığı okunduğu zaman anlaşılmakta ise de, bunu
burda ayrıca tavzihe lüzum gördüm.-

S.A.

:::::::::::::::::