Çankaya

ÇANKAYA

I-V. Ciltler

Falih Rıfkı ATAY

Ekim 1999
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Dizgi - Yayımlayan:

Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Ekim 1999

FALİH RIFKI ATAY