Tau Yılgası

Nik yarsıy bu yılga,
Nik şaşa, nik taşa?
Tın aksa ni bula,
Cay gına, urtaça?

Nigä bu dulkınnar,
Nigä bu kübeklär?
Nidänder kurkıngan,
Kotırgan kebeklär.

Ber aga cäyelep,
Kiñäyep, kinänep.
Yarlarga bärelep,
Närsäder söylänep.

Ber kinät, kotırıp,
Sikerä taşlarga.
Ber tagın, ontılıp,
Çokırga taşlana.

Bu nindi nayan su!
Kem aykıy soñ astın?
Nik bolay ul yarsu,
Nik bolay ul şaşkın?

Tüzmädem, ahrısı,
Soradım yılgadan:

— Nik,— didem,— sabırsız,
Tınıçsız sin haman?

— Min,— dide,— bik ozak
Yattım cir astında.
İrekkä, di, susap

Häm yonçıp salkınga.

Min buldım kollıkta,
Tarlıkta, hurlıkta,
Min häzer kinänäm
Cir, hava mullıkka.

Yıllarça cıynalgan
Näfrätne häm därtne
Min häzer çıgaram
Gayrätle, yöräkle.

Min köçle, irekle,
Dulkınlı, kübekle.
Aldagım ömetle,
Bügengem kürekle!

Min kotlıym koyaşnı,
Min hurlıym cir astın!
Şuñarga min yarsu,
Şuñarga min şaşkın!