Şiğırlär - Şämsetdin Zäki

* * *

Hay, nä oyırsän1?! – Uyan, yöz meñ hätär canındadır!
Küñleñe gıyşık ilä dörgez kem, ülem-yanındadır.
Hay, sakın2! Bu näfse älendän eçmä gaflät3 şirbäten,
Täñre hakı kem, hälaqeñ-oşbu doşmanındadır.
Virmä küñeleñ sandıgın şaytan elenä kem, anıñ
Kasdı4-imanında vä canıñda vä kanıñdadır...

* * *

Bu süz(n)yı käğaz(g)ä yazmak kiräkder,
Bu dörre5 ber yebä tezmäk kiräkder.
Vafasızlık6-bu dönyanıñ eşeder,
Vafasız näsnädän bizmäk kiräkder
Bakölli7 hakka yöz totıp hämişä,
Bu batıyldän8 küñel özmäk kiräkder.
Safa vä niğmätä irmäklek öçen,
Cäfa vä mihnätä tüzmäk kiräkder...
İsep cil dik, agıp su dik, tämamät,
Bu yulda ut kebi kızmak kiräkder.
Hodaga garzı, haccät9 vä mönäcat
Kılıb, küz yäşen agızmak kiräkder.

* * *

Estäsäm10, ğalämdä sän dik yar bulgay-bulmagay,
Bulsa bulgay, sän kebi gamhar11 bulgay-bulmagay.

Bu cihannıñ şähreneñ bazarınıñ säüdäse küp,
Kıl bu säüdäne, yänä bazarı bulgay-bulmagay.

At säneñ astıñdadır, yörgel, bu yirneñ hädden al12,
Nagahyan13 ul at säneñ astında bulgay-bulmagay.

Karçıga kulıñdadır, aula bu küñleñ şährene14,
Nagahyan ul karçıga öndäügä kilgäy-kilmägäy!

Can ilä iman, ikäüläb, ber öydä bal eçär,
Nagahyan ul ikese ber öydä bulgay-bulmagay!

Ta terek15 sez, duslarım, ber-bereñä gıyzzät kılıñ16,
Vah, bu ülem! Üzgä däm17 nagyah bulgay-bulmagay.

Hafiza18! Şirin kälam19 süzlä, teleñneñ barında,
Nagahyan, kilsä äcäl, tel süzgä kilgäy-kilmägäy!

1 Nä oyırsän – nik yoklıysıñ.
2 Sakın – saklan.
3 Gaflät – vayımsızlık.
4 Kayıdı – yavız (naçar) niyäte, teläge.
5 Dörre (dörrne) – ence börteklären.
6 Vafasızlık – ışanıçsızlık, väğdäsezlek.
7 Bakölli – tulısınça, böten barlıgın belän.
8 Batıyl – bozık, äşäke.
9 Garzı, haccät (kılıb) – üteneçläreñne, yomışlarıñnı äytep.
10 Estäsäm – ezläsäm, teläsäm.
11 Gamhar – (minem öçen) borçıluçı, kaygırtuçı.
12 Hädden al – çigen al, çigenä çık.
13 Nagahyan – kinät, kötmägändä, iskärmästän.
14 Aula bu küñleñ şährene – (tıñlauçı karçıga kulında çakta, yağni köç-ihtıyarıñ barında) küñeleñne yuk-bar bozık uy-niyätlärdän tazart aulap tor
15 Ta terek – tere-isän çakta.
16 Gıyzzät kılıñ – yärdäm it, yahşılık eşlä.
17 Däm – vakıt (oçrak, mömkinlek).
18 Xafiza – kitaplarnı yattan belüçe (şulay dip, şağıyr üz-üzenä
däşä).
19 Şirin kälam – tatlı süzlär.