Şiğırlär - Kaşşaf Patii

İllärdä

Bar, rähätlän, yeget, çık illärgä,
Urman-suı bay, mul cirlärgä;
Häsräteñne söyläp taratırsıñ
İl kızları — näzkäy billärgä.

Bar sin, mäeyus (1) yeget, bar illärgä,
Küñelle, ak könle cirlärgä;
İllärdä il därte, can rähäte —
Auru küñellärgä, çirlärgä.

Barsañ, yeget, yörsäñ ul illärgä,
Gomreñ äräm kitmäs cillärgä;
Anda il kızları karşı alır
«Lillär-lillär» cırlap illärdä.

Bütän cirdä tügel, tik illärdä
Tap kilerseñ matur, tiñnärgä;
Çapkay itep garmun karşısında
Cır cırlarsıñ «lillär-lillär»gä.

Tukayga

Tukay, sin brilliant halkıñ küzendä,
Naman yalt-yolt itär «Yalt-yolt» yözeñdä.

Bäländ (2) ruhıñ, bäländ añ diñgezendä,
Tirän ez kaldı ul uzgan ezendä.

Gali maksatka yul açkaç süzeñdä,
Barır mäñge, kalır üz telemezdä.

Şüräleñ kölderä kiç, köndezendä,
Hıyallar çänçelä ütken bezeñdä.

Tınıç tor, aklanıp tor akbüzeñdä,
Çäçäk attı göleñ dä häm güreñ dä.

Yugaldı, ülde dip gam çiksälär dä
Köläseñ, cırlıysıñ sin yir türendä.

1 Mäeyus — ömidsez.
2 Bäländ — böyek.