Kıytga

höcüm itkän fäläk [15] cir-cir [16] korıp dam [17]..
İşet millätneñ ul föryad[18] vä zarın!
Sine ber ham timer[19] zan kılgan ul ham[20]...
Çıgar kından kaläm — tel zölfikarın[21]!

1906

_______________________

[15] Fäläk — täqdir, yazmış.
[16] Cir-cir — här cirgä.
[17] Korıp dam — au, tozak korıp.
[18] Föryad — yılau-sıktau tavışı.
[19] Ham timer — eşlänmägän çi timer.
[20] Zan kılgan ul ham — dip isäplägän ul üze ham digän mäğnädä.
[21] Tel zölfikarın — tel kılıçın.