...Kundı, kiçde

Bu yir üzrä[13] niçä han kundı, kiçde[14],
Ki han üzrä[15] niçä han kundı, kiçde.

Bu dönya ber köhel kar(yı)bansaraydır[16],
Ki niçä dörle karban kundı, kiçde.

Bu övdä[17] çön dähi bez ber kunagız[18],
Ki monda niçä mihman[19] kundı, kiçde.

Dükäli[20] huca, kol, bay, yuhsıl[21],
Giday[22], şah yeksan[23] kundı, kiçde.

Kamusı aglayu[24] kilde vä küçde,
Äyt: kankısı händan[25] kundı, kiçde?!

İ niçä natävan ilä tävana[26],
Niçä dana[27] vä nadan kundı, kiçde.

Bu cömlä halkı[28] ber-ber näübät ilä
On itde bu degermän, kundı, kiçde.

Bu bazar eçrä härbere mätagın[29]
Satubän[30] kordı dökyan[31], kundı, kiçde.

Bu zährä hiç bere bulmadı tiryak[32],
Bu şährä[33] niçä ağyan[34] kundı, kiçde...

...Cihani hökmenä mähküm idänlär[35],
Äcäl hökmenä färman, kundı, kiçde...

...Kani ul Adäm, Hauva, ki äüväl
Bu mölkä kilde göryan[36], kundı, kiçde.

Kani Nuh, Hälil, İshak, Yağkub,
Ya Yosıf-mahe Kängan?! – Kundı, kiçde...

...Kani İdris ya Gıysa ibne Märyam,
Dähi Musa ibne Gıymran[37]?!-Kundı, kiçde...

...Kani İskändär, Käsri vä Kaysar[38],
Niçä fäğfur[39], hakan[40] kundı, kiçde...

...Bu tac-tähtä härgiz gorrä ulmañ[41], –
Ki niçä şah, soltan kundı, kiçde...

...Bu mäydan(n)ı totmadı bere hiç,
U(l) cömlä pählevanan[42] kundı, kiçde...

...Kamal Ömmi cähanä gorrä ulma,
Çö(n) säneñ biki çändan kundı, kiçde[43]...

_____________________________
[13] Yir üzrä – cir östendä (yözendä).
[14] Kiçde – "tege dönyaga kitte" mäğnäsendä.
[15] Han üzrä – mämläkätkä.
[16] "Bu dönya – ber iske kärvansaraydır" (kunak yortı).
[17] Övdä – öydä.
[18] Kunagız – kunakbız; kunabız.
[19] Mihman – kunak.
[20] Dükäli – nikadär.
[21] Yuhsıl – yuksıl.
[22] Giday – fäqıyr, yarlı.
[23] Yeksan – berdäy; ber törle räveştä.
[24] Kamusı aglayu – hämmäse yılap.
[25] "Äyt: kaysısı şat bulıp..."
[26] "İ niçä köçsez belän köçle (kuät iyäse)".
[27] Dana – belemle, belem iyäse.
[28] Cömlä halkı – barlık halıknı.
[29] Mätagın – äyberen, malın.
[30] Satubän – satıp; satar öçen.
[31] Dökyan – kibet.
[32] "Bu aguga hiç bulmadı anı beterä torgan däva" (protivoyadiye).
[33] Şährä – şähärgä.
[34] Ağyan – bay; zatlı.
[35] Mähküm idänlär – hökem itelgännär.
[36] "Bu patşalıkka kilde yalangaç..."
[37] Biredä dini-mifologik zatlar sanala.
[38] "Kayda Aleksandr (Makedonskiy), Hösräü vä Tsezar".
[39] Fäğfur – Kıtay imperatorı.
[40] Hakan – törki, mongol halıklarınıñ imperatorı; kagan.
[41] "Bu tac – tähetkä hiç aldanma (käpräymä)".
[42] "Ul barlık pählevannardan..."
[43] "Ömmi Kamal cihanga aldanma, Çönki (ul) sineñ kebek niçälärdän kaldı..."