Latin

Иляһи бәет

Total number of words is 97
Total number of unique words is 83
37.3 of words are in the 2000 most common words
49.3 of words are in the 5000 most common words
56.5 of words are in the 8000 most common words
Each bar represents the percentage of words per 1000 most common words.
italki
...Байның кызы бай кебек, йөзе тулган ай кебек.
Күз өстендә кашлары корып куйган йай кебек[1].

Биле нәзек талдай ирүр, агъзы шикәр-балдай ирүр.
Әйткән сүзгә тормыйдыр, кылыгы йаман алдыйдыр.

Каләм тарткан каш кына, күрсәм күңлем ашкына,
Әйтеп, сүзем тыңламай, ниндәй бәгъре таш кына...

...Кашың берлә күзеңә, йөз мең алтын үзеңә,
Җаным фида кыйлырмын, бер кәлимә сүзеңә...

...Күңлем төште үзеңә, коңгыр(т) кара күзеңә,
Йөрәк кенәем йанадыр, кермәйсең лә сүземә

Куй күзеңнең багышы, күптер аның сагышы.
Күп сагышка төшергән ике күзең багышы.

Нәркәс кара күзләрең, тулгай ай тик йөзләрең,
Һич күңлемдин китмәйдер бал-шикәр тик сүзләрең...
___________________
[1] Йай кебек – җәя кебек.
You have read 1 text from Tatar literature.