Martin İden - Jorobek Sultanaliev

Amerikalık belgilüü jazuuçu Djek Londondun bul çıgarması
sotsialdık-psihologiyalık münözdögü roman. Jazuuçu mında kapitalisttik
koomdogu karama-karşılıktardı jana adamdın kaygı-muñun çagıldırat.