Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü

Agası mingen attı — inisi minet, atası salgan kuştu — balası salat.
Agasın agalay albagan, duşmanın sagalayt.
Agasın çapsa balañız, atasın uram degeni.
Ejesin çapsa balañız, enesin uram degeni.
Aga — tuugan kimde jok, sıylaşpasa jatça jok.
Aga —tuugan ıntımaktuu bolso at köp, abısındar ıntımaktuu bolso aş köp.
Agaç katuusun kurt jıgat.
Agıbaydın tonunday añtara salba (ala saldırıp).
Agın suuda aram jok.
Agın tapsañ alasıñ, karanı tapsañ kalasıñ.
Agın çogulup sel bolot, adam çogulup el bolot.
Agınan tiyişseñ biröögö, aylanıp kelet kezegi.
Adal bolsoñ dos köböyöt, aram bolsoñ kas köböyöt.
Adal iş abiyir taptırat, aram iş azabın tarttırat.
Adal iş menen araket kuldu da darajaga jetkiret.
Adal işti aylıñdan ayaba, aram işti ayalıñdan aya.
Adal iştin artı — bakıt.
Adal ölsö—bir kazan et, aram ölsö — it menen kuşka jem.
Adal ölsö bir kazan et, aram ölsö bir talpak.
Adal emgek — abiyir taptırat.
Aram emgek — azabın tarttırat.
Adal emgek astıña at, üstüñö ton.
Adal emgek nurdantat aram emgek kırdantat.
Adal emgek elge jetkiret, aramdık elden ketiret.
Adaldın tamırı miñ, aramdın tamırı bir.
Adalsıngan moldonun üyünön altı kamandın başı çıgıptır.
Adam — adam menen adam.
Adam — akılı menen adam.
Adam — eli menen, ördök — kölü menen.
Adam (közü) jok jerde kep (uşak) kılba.
Adam adam üçün tabılgıs darı.
Adam adam menen adam.
Adam adamga dos, joldoş, bir tuugan.
Adam alası — içinde, mal alası — tışında.
Adam alasınan, söz alası jaman, ot (et)çalasınan, söz çalası jaman.
Adam alsızı — uruşçaak.
Adam araktı jutat, arak kiyin adamdı jutat.
Adam açtan ölböyt, ardan ölöt.
Adam aşka toyso da, başka (jaşka) toyboyt.
Adam balası tetiksiz sandık, sırtınan sınçı jañılat.
Adam bolmok asta —asta, ayban bolmok bir pasta.
Adam bolor kişinin adam menen işi bar, adam
bolbos kişinin adam menen nesi bar.
Adam boluu — uraan, adamdı bilüü — kımbat.
Adam boluu arzan, adamdı bilüü kıyın.
Adam da köktömdö arıktayt.
Adam dañk üçün ot menen suuga kiret.
Adam düynödö bir jaralat.
Adam jakşılıktı jerden taap albayt, adamdan üyrönöt.
Adam jaman emes, anın kıyalı jaman.
Adam jamanı — sopu, jıgaç jamanı — soku.
Adam jamanı sopu bolot, jıgaç jamanı soku bolot.
Adam jürgön jol menen adam jüröt.
Adam jürüşünön — kul bolot, at jürüşünön — pul bolot.
Adam jürögü menen küçtüü, jıgaç tamırı menen küçtüü.
Adam jolu — uluk.
Adam it janduu.
Adam özü ajalduu bolso da, ölbös nerselerdi jasayt.
Adam özü karısa da, köödönü karıbayt.
Adam özünön kiyinkilerdi körüp kartayat.
Adam özünön emes, sözünön baykalat.
Adam ölbösö — ayıl başı, sart ölbösö — kerben başı.
Adam ölbösö ayıl başı, soodager ölbösö kerben başı.
Adam ölöt, atak ölböyt.
Adam ölmöyünçö ırıskısı tügönböyt.
Adam ölsö dañkı kalat, at ölsö terisi kalat.
Adam öçkö kuday öç.
Adam kaalasa taştan suu, takırdan gül çıgarat.
Adam karıgan sayın bala.
Adam katasız bolboyt, kölçük bakasız bolboyt.
Adam kelse tañ atkanday, akmak kelse kün batkanday.
Adam köñülünön azat, tilinen jazat.
Adam köptü körböy akıl kirbeyt.
Adam körkü — adep.
Adam körkü — çüpürök, darak körkü — jalbırak.
Adam körkü — çüpürök, jıgaç körkü — japırak.
Adam kulagınan jañılat, tulpar tuyagınan jañılat.
Adam kursagınan arıktabayt, kulagınan arıktayt.
Adam mañdayga jazılgandan ötö albayt.
Adam menen maldın ayırması — akılda.
Adam oygo toyboyt, börü koygo toyboyt.
Adam oorugan jerinen kolun albayt.
Adam süylöşkönçö, ayban (jılkı) kaşınışkança.
Adam sözgö (kepke) baylanat, ayban çöpkö (jipke) baylanat.
Adam sözünön sınat, uy müyüzünön sınat.
Adam temirden katuu, (taştan bek), güldön nazik.
Adam tilinen tabat.
Adam tirüülügü — beyiş, moldonun tirüülügü — keyiş.
Adam törölsö da, ölsö da koydun şoru.
Adam çakırsa barbaym degen, aş çakırsa kalbaym deyt.
Adam ızaatka kelet, ayban çöpkö kelet.
Adam eli menen, kaz — ördök kölü menen.
Adam emgegi menen dañktuu (taanılat).
Adam emgek menen adam.
Adamga — işarat, aybanga — keltek.
Adamga adam kımbat.
Adamga ölüm ak. (Öñgö jalgan — ölüm ak).
Adamga körbögöndün baarı kızık.
Adamga kongon kasbet kaçpayt, birok izdegen kişi tappayt.
Adamga kılgan jakşılık, ayda tiygen ay emes,
kündö tiygen kün emes.
Adamga mal tabılışı oñoy, adamga adam tabılışı kıyın.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Adamga taandık mıktı döölöt — dostuk.
Adamga tubasa akıl bütpöyt, emgek menen zaman jasayt.
Adamga çıçalak jaraşpayt, atka jatalak jaraşpayt.
Adamga çıçalak jaraşpayt, atka jatalak jaraşpayt.
Adamga eki nerse tirek degi, biri til, biri diliñ jüröktögü.
Adamdagı eñ sonun nerse — akıl menen bilim.
Adamdan ayla kaçıp kutulbayt.
Adamdan uluu at jok, nandan uluu aş jok.
Adamdı (kişini, jigitti) sözünön taanıyt.
Adamdı adam kılıp arga ürögön ümüt.
Adamdı akılga bay kılgan — emgek, tört tülüktü şay kılgan emgek.
Adamdı akılınan, daraktı jalbıragınan bayka.
Adamdı alıstan taanış (baykaş) kıyın.
Adamdı biliş üçün anı menen birge üç pud tuz jeş kerek.
Adamdı buzgan — baylık menen biylik.
Adamdı ümüt jaşatat, kaygı kakşatat.
Adamdı kiyminen taanıbayt, işinen taanıyt.
Adamdı közünön tüşünböy, sözünön tüşün.
Akmaktı özünön tüşünböy, elden tüşün.
Adamdı kordobo, akmaktı bordobo.
Adamdı sözünön taanıbayt, işinen taanıyt.
Adamdı şaytan azgırat, artık döölöt mas kılat,
tumşugu taştay kataarda, tuugan menen kas kılat.
Adamdı şorgo salgan da, öltürgön da til.
Adamdın adam bilet sımbatın, akmaktar kaydan
bilsin, adamdın arzan menen kımbatın.
Adamdın adamkerçiligi, açuusu kelgende bilinet.
Adamdın akısın jer jebeyt.
Adamdın alası jaman, aybandın kulası jaman
Adamdın arduusu tırışçaak bolot.
Adamdın başkı mildeti — ıymanduuluk.
Adamdın betin börü jebeyt.
Adamdın biri tentek, biri jöntök, biri epçil, biri kekçil.
Adamdın dañkın çıgargan da — til, tarpın çıgargan da — til.
Adamdın jalañgıçı da adam.
Adamdın jaman — jakşısı tuulgandan emes, körgön tarbiyasınan.
Adamdın jıldızduusun ayban da bilet.
Adamdın iygiligi emes, akılına karap baa ber.
Adamdın işi, jemiştin mömösü.
Adamdın özü kartaysa da, sözü kartaybayt.
Adamdın özü karısa da, sözü karıbayt.
Adamdın özünö baa berbe, akılına baa ber.
Adamdın kim ekenin bilgiñ kelse, kebin şaşpay tıñşap kör.
Adamdın közü ölgöndö (bir çımçım) topurakka toyöt.
Adamdın körkü — adep.
Adamdın körkü — adilettüülüktö, jigittin körkü — adeptüülüktö.
Adamdın körkü — akıl.
Adamdın körkü — böz, köñülü — eki ooz söz.
Adamdın körkü — böz, kulaktın körkü — söz.
Adamdın körkü baş bolot, kabaktın körkü kaş bolot.
Adamdın kıynoosu — sanaa, ölümü — ooru.
Adamdın mömösü bala.
Adamdın mıktısı — jönököylük.
Adamdın oozunda bolso — aldanın kulagında bolot.
Adamdın peyli toyboy, kardı toyboyt.
Adamdın tüsün aytpay, işin ayt.
Adamdın emgekten uluu tiregi jok.
Adamzaadanı jakşı söz atınan tüşüröt.
Adamzattı söz buzat, too — taştı sel buzat.
Adamzattın jakşısı azıraak süylöp, köp
tıñdayt, argımaktın jakşısı azıraak ottop, köp juuşayt.
Adamzattın urugu — ajırıktın tamırı.
Adamça tuulup, aybança jaşaba.
Adat — adat emes, jön — adat.
Adaşkan kazdı toptoşkon karga alat.
Adaşkan koydu börü jeyt.
Adaşkandın aybı jok, kaytıp üyürün tapkan soñ.
Adaşkandın ayıbı jok, aylanıp (kaytıp) üyürün
tapkan soñ. Açılgandın ayıbı jok, özü bilip (körüp) japkan soñ.
Adaşkandın aldı jön.
Adaşkıñ kelbese — kara, jañılgıñ kelbese — sura.
Adaşpaymın degen er dal tüştö adaşat.
Adaşsañ atıña işen.
Adaşsañ eliñ menen (akılduu menen) adaş.
Adebi jok jigit — jügönü jok atka okşoş.
Adebi jok jigit jügönü jok atka okşoş,
Adebi jok ayal kabanaak itke okşoş.
Adebi joktun atı —jönün suraba.
Adebi joktun, uyatı jok.
Adepsiz bala — tamanga jabışkan çıla.
Adepsizden alıs kaç.
Adepsizden da adeptüülüktü üyrön.
Adeptüü — alkış alat, adepsiz — kargış alat.
Adeptüü bala — abiyir, adepsiz bala — jabır.
Adeptüü jigit azaptan alıs bolot.
Adeptüü kişi — azaptan alıs.
Adeptüülük— adamdın körkü.
Adil adam abroyluu.
Adilet jaralgan mıyzam jakşı.
Adilet söz açuu.
Adilettüü mıyzamıñ bolso — köñül tok, ansız erkindik jok.
Adırda malı bolboso, betegelüü bel karıp.
Adırdı kılgan anda ölöt, kılıç kılgan mında
ölöt, örmök sokkon jan da ölöt.
Adırında arkar jok, adamında darman jok.
Ajaan ayalıñ bolguça, ajaan itiñ bolsun.
Ajaan it tayaktan korkot.
Ajal — ölüm jetpese, adam uulu jıgılbayt.
Ajal — ölüm kayda jok, aşıkkan işten payda jok.
Ajal aytıp kelbeyt.
Ajal jetip kün bütsö, kimdi sorboyt kara jer.
Ajal jolu — çildin arışınan kıska.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ajal juuçusu — ooru.
Ajal kelse, altın taktan payda jok.
Ajal kelse, temir sandık kep emes.
Ajal menen azap kaş —kabaktın ortosunda.
Ajalduu karga bürküt menen oynoyt.
Ajalduu karga torgo tüşöt.
Ajalduu kiyik adırga kaçat.
Ajalduu kişi ajıdaardın kuyrugun basat.
Ajalduu töö jarda ottoyt, ajalduu doñuz anda ottoyt.
Ajalduuga sebep jok.
Ajal — ölüm kayda jok, aşıkkan işten payda jok.
Ajalım jetse ölöörmün, azabım bolso köröörmün.
Ajarluu ayal — adamdın periştesi.
Ajarluu ayal adamdın periştesi, akılduu ayal erkektin şerikteşi.
Ajoosu jok el — serkesi jok koy.
Ajı bolmok — kırk jılda, bende bolmok — bir kündö.
Ajıdaardın kuyrugun baspa, başın bas.
Ajıragıs karındaşıña, unutulgus söz aytpa.
Ajıraşaar dosuña köñül kalar söz aytpa.
Ajıraşaar tamır eerdin artkı (kötkü) kaşın surayt.
Az aşka jasool bolbo.
Az bergenden, tez bergen.
Az bolso da, saz bolsun.
Az bolsun, az bolso da saz bolsun.
Az da bolso, köptöy kör, arık da bolso semizdey kör. Alıs (jat) da bolso, jakınday
kör. Ak samandı çöptöy kör. Kunik (körksüz) da bolso tüzük kör.
Az düynögö (tamakka) arzıbay, köptü kaydan tabasıñ.
Az düynögö (tamakka) arzıbay, köptü kaydan tabasın?
Jarma, çaydı jaman dep, etti kaydan tabasıñ?
Az jamandık da köp.
Az kaygını aş basat, köp kaygını dos basat.
Az köböyöt, azgan oñolot.
Az süylö, köp tıñda.
Az süylösöñ da, saz (tak) süylö.
Az süylösöñ, eliñe jagasıñ, köp süylösöñ bir baleege kalasıñ.
Az söz — saz söz, köp söz — çöp söz.
Az uktagan akılga bay bolot.
Aza — arıbayt, kaada — karıbayt, altın çiribeyt.
Aza arıbayt, doo karıbayt, altın çiribeyt.
Azazil azgırganda katın erin çanat.
Azamat (er jigit) — bir sırduu, miñ kırduu bolot.
Azamat akılduu bolso, alganı meerimdüü bolot.
Azamat bir künü at minet, bir künü jöö jüröt.
Azamat bolsoñ ak işte — azdır — köptür mal
bolotBekerinen mal tapsañ — berekesi jok bolot.
Azamat bolsoñ ak işte, azdır köptür mal bolot.
Azamat bolsoñ şañduu bol, «Atıñ kim?» dep surasın.
Azamat bolsoñ er jigit, ardaktuu işten korunba.
Azamat erge altımış önör azdık kılat.
Azamatka — el arka.
Azamatka dayıma rakmat.
Azamattın azganı — köçköndö jöö baskanı.
Azamattın azganın özü bilbeyt, jat bilet.
Azamattın belgisi — köp oylonup, az süylöyt.
Azamattın dañkın çıgargan — emgek, aramzanın
janın çıgargan — ermek.
Azamattın jakşısı azıraak süylöp, köp tıñşayt.
Azamattın jakşısı birde mırza, birde kul,
argımaktın jakşısı çapsa külük, satsa pul.
Azamattın jakşısı on beşke kelse — kiçüülük
jok, jüzgö kelse — karılık jok.
Azamattın kadırın atası emes, el bilet.
Azansız moldo bolso da, kazansız katın bolboyt.
Azap aytıp kelbeyt.
Azap tartpay akıl kirbeyt.
Azapka çıdasañ jaşoonu üyrönösüñ.
Azaptan korkpo, ayıptan kork.
Azaptuu kişige ayla jok.
Azaptı — tartkan bilet, jüktü — artkan bilet.
Azaptı kaydan dep bilip bolobu.
Azaptı körbögön, bakıttın barkın bilbeyt.
Azaptın azabı — jumuşu joktuk.
Azbaymın degen jigitti, karañgı tün azgırat.
Azbaymın degen jigitti, karañgı tün azdırat.
Azga — opaa, kepke — japaa.
Azga alkış aytpagan köpkö köñülü toyboyt.
Azga kaniet kılbagan, köpkö ıraazı bolboyt.
Azgandı kuup, tozgongo jolukpa, tuugan izdep, doston ketpe.
Azgandı kuup, tozgongo jolukpa.
Azdı ayagan, köptön kur kalat.
Azdı bilbegen, köptü da bilbeyt.
Azdı jok debe, bardı köp debe.
Azdıktın kordugu jaman.
Azdın azançısı bolguça, köptün kazançısı bol.
Azdın armanı küçtüü, köptün darmanı küçtüü.
Azdın atası bar, köptün batası bar.
Azil sözgö akılduu baş iet, akmaktın janı açılat.
Azoogo — tuşoo, külükkö — çalma.
Azoonu çalma jooşutat, akmaktı tokmok toktotot.
Azsızdangandın şıbagasın iti julup ketet.
Azuuluu börügö, momun boz koy teñ emes.
Azuuluu menen arbaşpa, alduu menen karmaşpa.
Azuuluuga — bar zaman, beçaraga — zar zaman.
Azuuluuga bar zaman, azuusuzga tar zaman.
Azuuluular añdışsa, beçaralar bölünöt.
Azuuluular alışsa, beçaralar bölünöt.
Azuuluunu kişi küçü menen emes, ebi menen alat.
Azuusun ayga janıgan, aalamdı özüm bilem deer.
Azınagan aygırdın üyrün kör, menmensingen jigittin üyün kör.
Azınagandı bilbegen — aygır bolboyt,
möörögöndü bilbegen — buka bolboyt.
Azır birdi alsam, on toguzu ele kalat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Azıraak süylöp, köp işte.
«Ay!» degen (je deer) ajo jok, «koy!» degen (je deer) kojo (je aga) jok.
«Ayday kelden» altoo öldü, «körö kelden» köp öldü.
«Ayday keldiniki» aldı menen ölöt, örmökçünükü özü ölöt.
«Ayday keldinin» aldı kattı, «körö keldinin» közü kaşaydı.
«Aydap kel» menen «baylap kel» katuu kandın buyrugu.
«Ayt!» — deseñ aldıña tüşkön, «oyt!» — deseñ ebiñe könöt.
«Ayt» dese aldıña tüşkön, «oyt» dese ebiñe könöt.
Ay — Kün baarıga teñ.
Ay — tolgonun bilbeyt, jigit — bolgonun bilbeyt.
Ay — çıgışınan, adam — jürüşünön bilinet.
Ay ayga bagışat, kün küngö bagışat (koşulat).
Ay başı dumanadan ümüt kılat (je ümüt etet).
Ay degen (je deer) ajo jok, koy degen (je deer) kojo jok.
Ay dese arkı jok, kün dese körkü jok.
Ay jarıkta — koyön arık.
Ay jür, aman jür.
Ay karagan açkadan ölöt, kün karagan küröörün alat.
Ay karagan tekedey, kütkön jaman akıyıp.
Ay kataalı — ayda jaayt.
Kün kataalı — kündö jaayt.
Ay kün menen jakşı, er el menen jakşı.
Ay menen Kün asmandın körkü.
Ay on beşinde kayda baraar deysiñ?
Ay talaadan atkan ok, ajalduuga tiet (jolugat).
Ay tegerek, sabı jok, atakemdin tabı jok.
Kün tegerek, sabı jok, küyöörümdün tabı jok.
Ay tündö kerek, akıl kündö kerek.
Ay tolgonun bilbeyt, jigit bolgonun bilbeyt.
Ay çırayluu, bal sözdüü — akılman adam elesi.
Ay şerbettin sözü — bermettin özü, balıktın sözü — kalıstın sözü.
Ay, ayga bagışat (koşulat), kün, küngö bagışat.
Ayban açuusu közünön bilinet, adam açuusu sözünön bilinet,
Ayban çöpkö baylanat, adam sözgö baylanat.
Aybanga — keltek, adamga — işarat.
Aybandan tüñülsöñ tüñül — adamdan tüñülbö.
Aybandı öñünön taanı, adamdı sözünön taanı.
Aybaşı dumanadan ümüt kılat (je ümüt etet).
Aybıkpagan sınçı (keede çınçıl) bolot.
Aybıkpagan çınçıl bolotAyıbın jaşırgan —
alıs uzabayt (akırı oñolboyt).
Ayga jetpes aşıñdı ayıldaştan ayaba.
Ayga kol sunba, momunga çoñsunba.
Aygakka — altı tayak.
Aygaktın tübü uuru.
Aygır baatır üyründö, ar kim baatır üyündö.
Aygır boloor kulundun, jaak eti çoñ bolot.
Aygır bolor kulundun — jaak eti çoñ bolot,
koçkor bolor kozunun mañday jagı döñ bolot.
Aygır köpsö — beesin kajıyt, han köpsö — elin talayt.
Aygır köpsö — üyürün kajıyt, han köpsö — elin kajıyt.
Aygır salsañ ündüüdön sal, koçkor salsañ — jündüüdön sal.
Aygır uçunsa — at bolot, at uçunsa et bolot.
Aygırdı kanday salsañ, oşondoy minersiñ.
Aygırdın jamanı, at kaçırat.
Aygırı ala bolso, kulunu kula bolot.
Aygırı köp üyürdün kajışkanı köp bolot, kulunu az bolot.
Ayda ayıl bolboyt, kündö koñşu bolboyt.
Ayda jegen tok bolot, kündö jegen suk bolot.
Ayda tuusam — ayda jok, kündö tuusam — kündö jok.
Aydabay aştık çıkpayt, üyrönböy bilim jukpayt.
Aydagan malı baaluu bolso, ajaatı çıgat kerbendin.
Aydagan malı baaluu bolso, kerbendin atagı çıgat (je ajaatı çıgat).
Aydaganı beş eçki (je kozuluu koy)—ışkırıgı taş jarat.
Aydaganı bir eçki — ışkırıgı taş jarat.
Aydagıñ kelse egin, küzdün kamın jazında jegin,
jazdın kamın kışında jegin.
Ayday çırayıñdı — ittey kıyalıñ buzat.
Aydaykelden altoo öldü, körökelden köp öldü.
Aydan go tüñüldüm, emi kün aman bolgoy eken.
Aydap jürgön aldımda, it jemindey oljom bar.
Aydap kel menen baylap kel, kataal kandın buyrugu.
Aydap turguzgan da biylik, iyrip jatkızgan da biylik.
Aydarım jel sılap ötöt, kerimsel jel sıyrıp ötöt.
Aydasañ kabat arpanı, maksımga jakşı talkanı.
Aydı etegiñ menen jaba albaysıñ.
Aydı etek menen jaba albaysıñ, baylıktı beker
jerden taba albaysıñ.
Aydı etek menen kalkalay albaysıñ.
Aydın da temgili bar.
Aydın janında buluttun barkı jok, baydın
janında jardının barkı jok.
Aydın jarıgında jürgönçö, kündün kölökösündö
jür, çubuttun joldoşu bolgonço, arıñdın berekesinde jür.
Aydın jarıgında jürgönçö, kündün kölökösündö jür.
Aydın jarımı — jarık, jarımı — karañgı
Aydın jarımı (teñi) — jarık, jarımı (teñi) —
karañgıAydın on beşi — jarık, on beşi — karañgı.
Aydın on beşi jarık, on beşi karañgı.
Aydın teñi (je jarımı) jarık, teñi (je jarımı) karañgı.
Aykalışıp uktasañ, ay jarıgı tün kızık.
Ayla — altoo, akıl — jetöö.
Aylañ arıstandı karmayt, küçüñ çıçkandı kaçırat.
Aylakerge daba jok.
Aylanayın aydayım, altı karın maydayım,
kınduu şibegeñdi saktay kör.
Aylanayın bakırañ köz, sen maga tiybe, men saga tiybeyin.
Aylanayın kudayga, sen emes, ak eşen kelgen buudayga.
Aylanayın moldoke, katın alıp berseñ, kanake.
Aylardı aylandırgan, jıldardı da jıldırat.
Aylası ketken «ölbö janım, ölbö» deyt.
Aylası ketken arı karap ıylayt, beri karap külöt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Aylası ketken jer tandabayt, jaşı ötkön er tandabayt.
Aylasız baatır kamanga çaldırat.
Aylasız baatır çoçkogo çabat.
Aylaş katın — muñdaş, jıldaş katın — sırdaş.
Aylaş katın — muñdaş.
Aylıñ ala bolso, eki atıñ şala.
Aylıña kelgen böz arzan, astıña (oozuña) kelgen söz arzan.
Aylıñda ala bolso, eki atıñ sala.
Aylıñdı karaarsıñ — alakanıñdı jalaarsıñ.
Aylıñdı koyup, alıñdı bil, özgönü koyup, özüñdü bil.
Ayran içken — kutuluptur, çelek jalagan — tutuluptur.
Ayran içken alsırayt, kımız içken kansırayt,
erke bala köç üstünön nan surayt.
Ayran suragan — ayagın jaşırbayt.
Ayran suragan çelegin jaşırbayt.
Ayran surasañ, çelegiñdi jaşırba.
Ayran surap kelseñ, ayagıñdı jaşırba.
Ayran uyuta albagan iritet, teri aşata albagan çiritet.
Ayran uyutsa — irntken, teri iylese — çiritken.
Ayranın attay körgön, kımızın töödöy köröt.
Ayrılaar dos, berbesti surayt.
Ayrılaar dos, eerdin artkı kaşın suraar.
Ayrılgan — azat, koşulgan — ozot.
Ayrılgan el — azaar. Koşulgan el — ozoor.
Ayrılgısı kelgen tamır, eerdin aldıñkı kaşın surayt.
Ayrılışsa — sagınışat, joluguşsa — jabıgışat.
Ayt da boloor, ayttın ertesi da boloor.
Ayt künü — katın alba, jamgır künü — at çappa.
Aytaarın (süylöörün) kara mañka ayttı, uyalaarın men uyaldım.
Aytkan — ayıptuu, aytpagan — küyüttüü.
Aytkan — ayıptuu, aytpagan — kubattuu.
Aytkan akılduu bolso, ukkan uykudan bezet.
Aytkan söz — alışkan kol.
Aytkan söz — atılgan ok.
Aytkan şertin bek tutmay, işiñden çıgar.
Aytkandı aytkan uşakçı emes.
Aytkandın oozu jaman, ıylagandın közü jaman.
Aytkandın sözü, ıylagandın közü jaman.
Aytkanıñdan kaytpa (jazba), aldıñdan joo çıksa
da, kayra tartıp kaçpa.
Aytmayınça kim bilet, açmayınça kim köröt.
Aytmayınça kim bilet.
Aytpa, aytkandan kiyin kaytpa.
Aytpay kelgen konok, añdıp jürgön uuruday boz ala kılat.
Aytpay kelgen konok, duşmandan jaman.
Aytpayın desem, sarı ala köynök jeñem sanımdan çımçıp jatpaybı.
Aytpasa bilbeyt, açpasa körböyt.
Aytsa — jürökkö, çapsa — bilekke.
Aytsa bolot nasıyat akılı bar adamga.
Aytsa jürökkö (kulakka), çapsa bilekke.
Aytsañ — tiliñ küyöt, aytpasañ — diliñ küyöt.
Aytsam senden ölöörmün, aytpasam sından ölöörmün.
Ayttırbay iştegen — arstan, aytkandı bütürgön
— adam, körsötköndü bütürbögön — eşek.
Aytılbay turgan söz ele, aytılıp ketti özü ele.
Aytılgan söz — atılgan ok, eköö birdey kayrılbayt.
Aytılgan söz — atılgan ok, eköö teñ kayrılbayt.
Aytıp bereeriñ bolboso, ooz oorutup netesiñ,
jasap bereeriñ bolboso, kol oorutup netesiñ.
Aytıp kaçkan jaman, atıp jazgan jaman.
Aytıp koyup kılbaganı — kesirlengeni, berip
koyup kayra alganı — esirgeni.
Aytıp kılgan iştin aybı jok.
Aytışkan — doo, alışkan — joo.
Ayçüröktü körüş üçün, Kemeteydin közü kerek.
Ayı oñunan tuuganga, ajayıp kubanıç jolugat.
Ayıbı çıkkan jigittin, uzun boyu pas bolot.
Ayıbın jaşırgan alıs uzabayt (akırı oñolboyt).
Ayıga turgan oorunun darımçısı (tabıbı) özü kelet.
Ayıgar darttın darısı özü tabılat.
Ayıgar oorunun darısı özü tabılat.
Ayıgar oorunun tabıbı özü kelet.
Ayıgar oorunun eesi özü kelet.
Ayıñ kep — ayıldı iritet.
Ayıl ataandaşsa — bereke kiret, añdışsa — çıgaşa çıgat.
Ayıl bayısa — jer bayıyt.
Ayıl başı bolgonço, suu başı bol.
Ayıl dese katın külük, üy dese uy külük.
Ayıl jatkança otursañ, kün batkança tınbassıñ.
Ayıl iti ala bolso da, börü körsö çogulat.
Ayıl iti ala bolso da, karışkır tiygende biriget.
Ayıl itinin kuyrugu çagarak.
Ayıl konboy sırdaş bolboyt, kono jatkan kepke toyboyt.
Ayıl kongun çeçenge, kebin tuyup çeçerge.
Ayılga kelgen böz arzan, oozgo kelgen söz arzan.
Ayıldaşıñ jakşı bolso, agayın — tuugan ne kerek,
algan jarıñ jakşı bolso, atıñ, tonuñ ne kerek.
Ayıldı alalık buzat, aranı (dostuktu) karalık buzat.
Ayıldı karay ayal külük, üydü karay uy külük.
Ayılçının ayagı aşta — toydo tıyılat.
Ayılçının balası «opaa» dep ıylayt, uykuçunun
balası «jataa» dep ıylayt, sorgoktun balası «mama» dep ıylayt.
Ayılı aralaştın koyu korooloş.
Ayılı bütün aman jüröt.
Ayılı jakın ittin kuyrugu uzun.
Ayılıñ ala bolso, atıñ şala bolot.
Ayılında ölüm jok bolso, atañ kana?
Eliñde ölüm jok bolso, eneñ kana?
Ayıpsız ayakka tikenek kirbeyt.
Ayıpsız kişi bolboyt.
Ayıptı aydagan biler, kundu kuugan biler.
Ak asmandı jaman dep, köktü kaydan tabasıñ?
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ak samandı jaman dep, çöptü kaydan tabasıñ?
Ak bar üydö bereke bar.
Ak barandın kundagın, ata albasañ sunbagın.
Ak buudayda ayıp jok, anı kılgan zayıp jok.
Ak jerinen aydamak, adal jerden karmamak, teñsizdik zaman adatı.
Ak iyik dese jalt bergen, ak talkan dese tap bergen.
Ak iyilet — sınbayt.
Ak iyilet, kara sınat.
Ak iyilip, sınbayt.
Ak it, kara it — baarı bir it.
Ak iş üçün ıylasa, aziz közdön jaş çıgat.
Ak kajırga kuzgun köölüçü bolso, sagızgan sayga toy jasayt.
Ak kalpaktuu körünsö, atakem menin debeyminbi.
Ak joolukçan körünsö, enekem menin debeyminbi.
Ak köñül kişi murun aytkandın tiline kiret.
Ak köñüldüünün atı arıkçaal.
Ak köñüldün atı arıbayt, atı arısa da özü jarıbayt.
Ak köñüldün atı arıbayt, tonu tozboyt.
Ak köñüldün atı arıbayt.
Ak köñüldön aramdık çıkpayt.
Ak körpö jayıldıñ, atı elge dayın.
Ak koydon añkoo, boz koydon momun.
Ak menen kara jarışat, akka kuday boluşat.
Ak niet bolsoñ — jetersiñ muratka, aramdık kılsañ — kalarsıñ uyatka.
Ak niettin jürgönü külkü, aramzanın jürgönü tülkü, tayanganı mülkü.
Ak niettüü adamga jamandık jabışpayt.
Ak oylop, adal işte.
Ak seldelüü kojodon, ak jooluktuu katın artık.
Ak süt bergen enenin, balada akı zor bolot.
Ak söz — akıl (açık) söz.
Ak söz ak (kalıs) jolgo çıgat, kara söz batkakka jıgat.
Ak söz arıbayt, ak jürgön kişi karıbayt.
Ak söz jolgo çıgat, kara söz batkakka jıgat.
Ak soottun jakası bar, jeñi jok, çın jakşının açuusu bar, kegi jok.
Ak töönün kardı jarılganda.
Ak töönün kardı jarılıp jatkan ubakıt.
Ak şumkarga itelgi, tabı menen teñelet.
Ak Edildin özü bolbosok da bulagıbız,
akılduu baştın özü bolbosok da kulagıbız.
Ak emgek azaptan korgoyt, karılık joluñdu toroyt.
Ak emgektin nanı tattuu, jalkoonun janı tattuu.
Akak körkü bermette, azamat körkü emgekte.
Akarat aytsañ, ayöo kütpö.
Ake (uke) degen köñülgö jakşı.
Akeñerdi sıylagandar üköñördön ızaat körösüñör.
Akka kara jok, karaga çara jok.
Akka kıl sınbayt.
Akkan abışka da «apake» deptir.
Akkan arıktan suu agat.
Akkan suu arık tabat.
Akkan suuda aram jok.
Akkeltenin ogu ursun, ak miltenin çogu ursun.
Akma kulakka aytsa bolboyt, kuyma kulakka aytsa tolboyt.
Akmak — akılduunu, mas — soonu süyböyt.
Akmak — itten ilgeri, kişiligi kiyin.
Akmak arıbayt, kösöö karıbayt.
Akmak arıganın, kösöö karıganın bilbeyt.
Akmak baştan akılduu oy çıkpayt.
Akmak bergenin bilip, alganın bilbeyt.
Akmak da süylögönçö, akılduu körünöt.
Akmak doston, akılduu duşman artık.
Akmak özün — er oyloyt, añgek özün - jer oyloyt.
Akmak ölüp korkutat, adam taarınıp çooçutat.
Akmak toygo barsa, üyümdön da jakşı eken deyt.
Akmak el meni bilbeyt dep naalısa, akılduu eldi men bilbeym dep naalıyt.
Akmakka — keltek, akılduuga — işarat.
Akmakka aytkan kayran söz.
Akmakka aytsañ ukpayt, payda kılsañ jukpayt.
Akmakka akıl aytsañ ukpayt, payda kılsañ jukpayt.
Akmakka ar kün toy.
Akmakka da akıl azuu çıgat.
Akmaktan akıl suragan, sokurdan jol suraganga tete.
Akmaktı körüp, akılduulukka üyrön.
Akmaktı sıylasañ, abiyiriñdi tögöt.
Akmaktık — ayıkpas dart.
Akmaktın aytkanı kelbey, tantıraganı kelet.
Akmaktın ömürü — akılmandın bir kününö tatıbayt.
Aksabasa at kadırı bilinbeyt, ata ölbösö aksakal kadırı bilinbeyt.
Ak — Kaydın başı joşo bol, atañ ölüp kalıptır, emne bolsoñ oşo bol.
Aksak atka — çañ üyür, arık atka — bala üyür.
Aksak da asmandı tepkisi kelet.
Aksak it soo itten soogat surayt. (Kokur itten aksak it soogat surayt).
Aksak itten sokur it soogat suraptır.
Aksak koy tüştön kiyin maarayt.
Aksaktın ayagına (sabırına) kara, oorunun tamırına kara.
Aksaktın ayagına, oorunun tamırına kara.
Aktın adamı küyböyt, saktın zalalı tiybeyt.
Aktın işi on bolot, karanın işi kor bolot.
Akça ayabagan— kör soodager, akça ayagan — nak soodager.
Akça süyüp turgan jerde, adilettik ıylap turat.
Akça süylögöndö, akıykat unçukpay kalıptır.
Akça tapkan bay emes, akıl tapkan bay.
Akça şaar jerine jaraşat.
Akçadan ayrılsañ — küyünörsüñ, ar — namıstan
ayrılsañ — kantip basıp jürösüñ.
Akçaluu adam möör üstündö, akçasız adam kör üstündö.
Akçaluuga — bazar, akçasızga — mazar.
Akçaluunun kolu oynoyt, akçasızdın közü oynoyt.
Akçası bolso, akmak da törö.
Akı tölöbösöñ, moldo üyüñö da kirbeyt.
Akıykat — tınçtıktın kerbeni.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Akıykat demanda, şatısı çervonda.
Akıykat jeñet.
Akıykat otko küyböyt, suuga çökpöyt.
Akıykat sözgö — arsız joop kayırat.
Akıykattın otun akmak öçürö albayt.
Akıykattın otun eç kim öçürö albayt.
Akıl — altın, oy — kümüş.
Akıl — ardak, baylık — bakıt.
Akıl — baştan, asıl — taştan.
Akıl — deñizden tereñ, bilim — toodon biyik.
Akıl — jaştan, asıl — taştan (çıgat).
Akıl — tirüüdö urmat, ölgöndö — dañk.
Akıl — tozbogon ton, bilim — tügönbögön kenç.
Akıl azbayt, bilim tozboyt.
Akıl azganda, söz kaçat.
Akıl ayga jetkiret, önör kökkö jetkiret.
Akıl aşsa, jin bolot.
Akıl baylıgı — azbas baylık.
Akıl baylıgı — tozbos baylık.
Akıl degen — altın taajı, ar bir başka jaraşpayt.
Akıl degen altın tajı, ar bir başka jaraşkan.
Akıl jetet, al jetpeyt.
Akıl jetse da, kol jetpeyt.
Akıl üç jolu kemiyt: kapaluu bolgondo, uktabay
jürgöndö, kursak açkanda.
Akıl üç jolu tolot: şat bolgondo, uktagandan kiyin, kursak toygondo.
Akıl kep ömürgö eşik açat.
Akıl kiçinelik — çoñdukta emes.
Akıl köpkö jetkiret, önör kökkö jetkiret.
Akıl konbogon jigitke, bakıt da konboyt.
Akıl menen bilim er adamdın söölötü.
Akıl ooşot, ırıs juguşat.
Akıl sözü kıska, adilet sözü açuu.
Akıl sokurga köz, ölösögö jan, dudukka til bolo alat.
Akıl toonu buzat, baatır joonu buzat.
Akıl uçat, ırıs juguşat.
Akıl çaçtı jeyt, altın baştı jeyt.
Akıldan adaşsa, jin bolot.
Akıldan ayrılam deseñ, arak iç.
Akıldan jakın dos barbı, açuudan jaman kas barbı.
Akıldaşarıñ bolboso, börküñ menen akıldaş.
Akıldaşkan sagızgan, aygır alat.
Akılduu akılı menen jarat, akmak küçü menen jarat.
Akılduu atın maktayt, akılsız katının maktayt.
Akılduu bala — elpek, akılsız bala — tentek.
Akılduu bir jıldıgın oyloso, akmak bir küñdügün oyloyt.
Akılduu bir sözdön tüşünöt, akmaktı türtmöyünçö tüşünböyt.
Akılduu bolso alganıñ, kulpundurup jakşı bak.
Akılsız bolso alganıñ, köp uzatpay ebin tap.
Akılduu jañılsa, özün jemeleyt, akmak jañılsa, joldoşun jemeleyt.
Akılduu işine işenet, akmak tüşünö işenet.
Akılduu karıya — agıp jatkan darıya.
Akılduu kasıñdan korkpoy, akmak dosuñdan kork.
Akılduu kata ketirse, özün jemeleyt; akılsız (je
akmak) kata ketirse, joldoşun jemeleyt.
Akılduu kişi ıldam aytkandı bilet, akılı jok muştagandı da bilbeyt.
Akılduu köödönün kötörgönçö, akılsız muştumun kötöröt.
Akılduu maktansa işti tındırat, akmak maktansa butun sındırat.
Akılduu menen arbaşba, alduu menen karmaşba.
Akılduu miñ azaptan kutulat, akılsız bir azapka tutulat.
Akılduu otko karayt, akmak kazanga karayt.
Akılduu söz çıkpasa — uluuluktan ne payda,
Julunup tursa sumsayıp — suluuluktan ne payda?
Akılduu toonu tomkorso, akılsız eldi omkorot.
Akılduu uuru aylın tonoboyt.
Akılduu uuru öz ayılın tonoboyt.
Akılduu çındık kalptan kiyin süylöögö tiyiş.
Akılduu elge tartat, akmak tuuganına tartat.
(Estüü — köpçül, eselek — kekçil).
Akılduuga aytkan söz kolgo kongon kuşka teñ.
Akılduudan başçıñ bolso, adaşpaysıñ.
Akılduular söz alışat, akılsızdar öç alışat.
Akılduulardın kastıgı, akmaktardın dostugunan artık.
Akılduunun aldı menen jür, akmaktın artı menen jür.
Akılduunun aldına akmaktı eerçitip barba.
Akılduunun işi dagı akılduu, bilimsiz jan baalay albayt akıldı.
Akılduunun özü ölsö da, sözü ölböyt.
Akılduunun sözü kıska, ayta salsa — nuska.
Akıldı akılmandan sura.
Akıldı sakal menen ölçöböyt.
Akıldı şaytan azgırat.
Akıldın azı ayıp, çaçtın agı ayıp emes.
Akıldın duşmandıgı jok.
Akıldın öbögü bilim, jölögü tajrıyba.
Akıldın közündöy tunuk bol, akındın sözündöy sılık bol.
Akıldın sözü — sokurdun közü.
Akıl—jaş ulandan, külük — tay, kulandan.
Akılman baştasa — törgö,
akmak baştasa — körgö.
Akılman bilgi ölsö — jurt akılsız, er kol başçı ölsö — kol jetim.
Akılman kebine tayanat, azamat eline tayanat.
Akılmandık bar jerde, akıykattık bar, jalgandık jok.
Akılmandın özü ölsö da, sözü ölböyt.
Akılmandın örnök bolor nasaatı bar, akmaktın örnök bolor nesi bar?
Akılmandın uga turganı arbın, ayta turganı az.
Akılsız — atasın akmalayt.
Akılsız (akmak) doston, akılduu duşman (jat) artık.
Akılsız aram sözgö semiret.
Akılsız baatır çorgo çabat.
Akılsız bolso alganıñ, ayıkbas dartka kalganıñ.
Akılsız doston, akılduu duşman (jat) artık.
Akılsız — kakşık sözgö jakın kelet.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Akılsız küç — arsız araba.
Akılsızga aytkan kep — dayınsız atkan ok.
Akılsızdın meesi jok, karıgança esi jok.
Akılsızdın toyunda bolguça, akılmandın oyunda bol.
Akılı azdın azabı köp.
Akılı bar bilimdi samayt, akılı jok emneni samayt.
Akılı jetse, atanı uul bilet.
Akılı jok köpkön, bir ajalı köptön.
Akılı jok naadandar ak jolunan adaşkan.
Akılı jok oylonguça, akılduu karap turmak bele.
Akılı jok— uykuçu, sanaası jok— külküçü.
Akılı jok çır süyöt, obonu bar ır süyöt.
Akılı jokko akça toktoboyt.
Akılı jokko ubal jok.
Akılı joktun baylıgı da jok, baktısı da jok.
Akılı kem alangazarga kişi akılı em bolboyt.
Akılıñ bolso azamat, aştık aydap bakkın mal,
«ayday kelge» işenbey, bastırıp barıp közüñ sal.
Akılıñ bolso azamat, aştık aydap, bakkın mal.
Akılıñ köp bolup, açuuñ az bolso — zor bolorsuñ,
duşmanıñ köp bolup, dosuñ az bolso — kor bolorsuñ.
Akılıñdan adaşsañ — emgek menen darılan.
Akılım jok dep kim aytat, esim jok dep barı aytat.
Akındın izdegeni ır, akmaktın izdegeni çır.
Akını bolboy el bolboyt, esebi bolboy mal bolboyt.
Akır zaman attan ajıragan jerde tura.
Akırkı aşka kaskak tüşöt.
Akırkı külgöndün armanı jok.
Akırkı töönün — jügü oor.
Akırın aytsañ, alsız deyt, aytpay koysoñ, arsız deyt.
Akırın baskan — aksabayt.
Akırın baskan moldodon saktan, ala çapan kojodon saktan.
Akırın bassa «aksak» deyt, katuu bassa «taskak» deyt.
Akırın bassañ — aksak, katuu bassañ — taskak.
Al, al seni, al seni, jamandı jakşı kılgan mal seni!
Jakşını jaman kılgan mal seni!
Ala albagan kuştan, ala moyun çımçık artık.
Ala albasa tülkünü, aylandırıp, başka çap.
Ala baytal akılıñ bolso suuga tart.
Ala bata şorgo bütöt, akmakka da sakal bütöt.
Ala jılkı jogolboyt, aramza adam oñolboyt.
Ala jılkı jogolboyt, aramzaada oñolboyt.
Ala kaptın kagınçık, añdıgandın janı çık.
Ala karagan alıska barbayt.
Ala karga sagızgan koş kanatı kayışkan.
Ala karganı adal dese, bir çalımı bok tatıyt.
Ala karganı altı jıl borgo baylasa da, bir çalımı jin tatıyt.
Ala karganı altı jılı baylasa da, bir çalımı
tezek tatıyt (tezek çokuganın koyboyt).
Ala karganı atınan çakırat.
Ala köödök bolboso, anın emnesi baatır.
Ala köödön kursagı toyso köböt.
Ala koydu bölö kırkkan jüngö jarıbayt.
Ala kuştu atınan taanı (je çakır).
Ala tabak bay jaman, suu akpagan say jaman.
Ala tonuñdu añtara kiybe.
Alabata şorgo bütöt, akmakka sakal bütöt.
Alaykuuda da kat taanıgan adamdar bar.
«Alayın» dep jutunba, aç közdüktün belgisi,
«jutayın» dep umtulba, jurt buzaardın belgisi.
Alayın desem, aldırbası aldırbayt,
barayın desem bardırbası bardırbayt.
Alakanday beyişti moldo menen kojo aldı.
Alalagan aşıñdı, kaapır alsın başıñdı.
Alanın izin baspa.
Alarmanga altoo az, berermanga beşöö köp.
Alasa — arstan, berese — çıçkan.
Alasaluu doodon korkpoyt, aşık bolgon ölümdön korkpoyt.
Alatoonun tamırı ayıldan baştalat.
Albagan aligiñiz üçün bizge salam aytaarsız.
Albagan kuştan ala moyun çımçık (jakşı) artık.
Alban —alban külük bar, alına karay jügüröt.
Alçanı akim jedi, tayaktı jetim jedi.
Albarstını koynuñda oynotsoñ, al töşüñö çıgat.
Alga baskan — artkılarga köpürö.
Alga baskan alat, artka baskan kalat.
Alga bir karasañ, artka beş kara.
Alga jılgan — aşuu aşat.
Algayınan çalgayı köp.
Algan altoo bolboyt, jegen jetöö bolboyt.
Algan jarıñ jaman dep, aşkandı kaydan tabasıñ?!
Algan koldon bergen kol — mart.
Algan eri jaraşsa, kara katın ak bolot.
Algan eri jaraşsa, kara katın ak bolot, bakkan
eesi jaraşsa, kara küçük sak bolot.
Algan erim sen bolsoñ, körgön künüm ne bolot?
Alganga altoo az, bergenge beşöö köp.
Algandın bermeyi bar.
Algandın da — bergeni bolot (bar), içkendin da —
kuskanı (çıçkanı) bolot (bar), çıkkandın da tüşkönü bolot (bar).
Alganı bolot bergendin, atkanı bolot mergendin.
Alganıñ jakşı bolso, argımak minip duulaarsıñ,
Alganıñ jaman bolso, azabın tartıp kuuraarsıñ.
Alganıñ jakşı bolso, jakañ agarat, alganıñ jaman bolso, sakalıñ agarat.
Alganıñ jakşı bolso, tabılat akılıñ, kele beret jakınıñ.
Alganıñ jaman bolgon soñ, abiyiriñ kaydan jabılat.
Alganıñ jaman bolso, suuk söz ugup küyösüñ,
alganıñ jakşı bolso, bal sözün ugup süyösüñ.
Alganıñ jaman bolso, çabılat akılıñ, kas bolot jakınıñ.
Alganıñ köönün kirdetpe, «atañ» dep bizdi tildetpe.
Alganıñ suluu bolgon soñ, arkırap betten algan soñ, suluulugu ne payda.
Alganıña süyünbö, ardagına süyün.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Alganın berbegendi, kudaydın kaarı deyt.
Algıñ kelse tüşüm, aldın ala kütün.
Algır bolso tayganıñ, altından alıp kargı tak,
ala albasa tülkünü aylansın aştan, başka çap.
Algır kuştan aşam dep, ala karga şaşıptır.
Algır kuştu alıp kelip kuuga sal, akılıñ bolso
azamat, aştık aydap, bakkın mal.
Algır kuştu münüşkör, jakşı bagıp kuşka sal.
Algırdın zorun — şer deybiz, azamat zorun — er deybiz.
Aldabasa, kapkan da çappayt.
Aldabasañ, sata albaysıñ.
Aldaganga kuday jakşı.
Aldagandı bilbegen, alda kanday baabedin?
Aldamçı muraska jetpeyt.
Aldamçıga jaza köp.
Aldanın buyrugu çaçtan köp, anı kılgan kişi jok.
Aldasa bolot jaş baştı, kargasa bolot kak baştı.
Alduular azuusun ayga janışat, alsızdardı kanga (şorgo) malışat.
Aldıga aytkan söz arzan, ayılga satkan böz arzan.
Aldıga öbök, arkaga jölök.
Aldıña aş kelse, atañdın kununan keç.
Aldıña baş iyip azamat kelse, er kunun keç.
Aldıña kelse (tüşsö), atañdın kunun keç.
Aldıña tüşsö, atañdın kunun keç.
Aldıñkı köç kayda barsa, kiyinki köç da oşol jakka barat.
Aldıñkı köçtün adaşkanın kiyinki köç bilet.
Aldıñkı tuyaktın izin, artkı tuyak basat.
Aldıñkının adaşkanın artkı (kişi) bilet.
Aldım, juttum dos kütsöñ, kubanıçıñ az boloor.
Aldın kör, arkasın jar toroyt.
Aldınkı köç kayda barsa, kiyinki köç da oşol jakka barat.
Aldınkı köçtün adaşkanın kiyinki köç bilet.
Aldınkının adaşkanın artkı kişi bilet.
Aldıraar künü — jazdıraar.
Aldırgan bir kişi, uurusu miñ kişi.
Aldırar künü — jazgırar.
Aldırgan apasının koynun açat.
Aljake kızga — jaljake küyöö.
Aljake erkekke jaljake katın tuş kelet.
Aljakenin sözünö, kaljake kişi işenet.
Alkı buzuk kınıksa, at tezegin kurgatpayt.
Alkı buzuk moldonun, seldesine çok tüşöt.
Alkı jaman aytta ölör.
Alkı jamandın artı jaman.
Alkı ketken tamaktı süyöt.
Alkıñ buzulbasa, ayaktagı aş altı kişini toyguzat.
Alkımına alı jetpegen, kül çelgen buka baştanaar.
Alkış ketpesin, kargış jetpesin.
Alladan akıl kütpö.
Alladan buyruksuz kumurskanın beli sınbayt imiş.
Alma başka jetem dep, çalma başka kezikti.
Alma bış — oozuma tüş.
Alma sabagınan alıs tüşpöyt.
Alma etekten alam dep, çalma etekten ayrıldım.
Alma etekti alamın dep, çalma etekten kuru kaldım.
Almaktın bermegi bar.
Almanı akim jedi, tayaktı jetim jedi.
Almanın agınan kögü, jamandın barınan jogu.
Alp — çabışta, çeçen — sözdö (sınalat).
Alp adagı (soñu) Ormotoy, tulpar adagı Taytoru.
Alptı jeñgen baatır emes, açuunu jeñgen baatır.
Alptın tize bükkönü — ölgönü.
Alsa kırgıy alat, ölsö torgoy ölöt.
Alsañ, bereeriñdi unutpa.
Alsam — berbesem, jan bersem — ölbösöm.
Alsızdı jölögönüñ — ırıska bölögönüñ.
Alsızdın kılıçı — arız.
Alsızdın tili altı kulaç.
Altay menen Kultayga, jalçı jürdüm bir tayga.
Alar aşka jarıtpayt, men iş bütürüp marıtpaym.
Altooñ ala bolsoñ, aldıñdagını aldırasıñ.
Altı ay taptasañ da, karganın işi karga.
Altı jaşar bala atka minse, altımıştagı çal aldınan çıgaar.
Altı jaşar bala atka minse, altımıştagı çal salam beret.
Altı ölöñüm bek bolso, atım tuylap ne kılat,
alganım özüm degen son, elim (keede abısın) aytıp ne kılat.
Altı katın azaga barsa (je kelse), ar kimisi öz muñun aytat.
Altı katın azaga barsa (kelse), ar kimisi öz
armanın (je dartın) aytat.
Altı kün açka kalsañ da atañdı sıyla!
Altı sanı amanda, jer karagan oñoorbu!
Abiyiri müldö tögülsö, el karagan oñoorbu!
Altı uulduu kişinin, altı örüştö malı bar.
Tört uulduu kişinin, tört örööndö malı bar.
Eki uulduu kişinin ölöör — ölbös janı bar.
Altıga alıp, beşke sat, atıñ bolsun soodager.
Altıga satıp, beşke algan soodagerdin adatı.
Altımış kün atan bolup jürgönçö, altı kün buura bolup zirkilde.
Altımış menen jetimiş abışkanın kuragı.
Altımışka barganda arkandagan attaysıñ,
«alganım tildep koydu» dep, kimge barıp dattaysıñ.
Altımışka çıkkan adamdı, alıs jolgo jiberbe.
Altımışka çıkkan atañdı alıs jolgo jiberbe.
Altımışta atañdın, aldap soolap küçün al.
Altın — jerden, baatır — elden (çıgat).
Altın akpayt, kümüş küyböyt.
Altın alba, alkış al.
Altın baylık emes, akıl — baylık.
Altın baş aman bolso, jokçuluk emne kılat.
Altın baştuu ayaldan, baka baştuu erkek artık.
Altın dat bolboyt, jakşı jat bolboyt.
Altın jerde kalbayt, jakşı joldo kalbayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Altın jerden çıgatBaatır elden çıgat.
Altın jerden çıkkan baylık bolso, akıl elden çıkkan baylık.
Altın kazına akıl kazınaga jetpeyt.
Altın kümüştü baylık tutkan kişi başın joldo
kaltırar, baba sözün ulagan kişinin ordu tördö bolor.
Altın körsö, berişte da joldon çıgat.
Altın menen kümüştü, zerger üçün jaratkan,
arkar menen kuljanı, mergen üçün jaratkan.
Altın taka, jez taka, bayçeçekey terbeseñ, ay tiybegen jer kapa.
Altın tapsa, tüyörgö tüyünçök tappayt.
Altın çiribeyt, akıl azbayt.
Altın çiribeyt.
Altın çıkkan jer kadırluu, kalıs jürgön er kadırluu.
Altın çıkkan jerinde kalat.
Altın eer ak kabak, atka jayı bolboso, altının alıp otko jak.
Ayaşar tuugan bolboso, akırın süylöp jatka jak.
Kümüş eer ak kabak, kümüşkö jayı bolboso, kümüşün alıp otko jak.
Küyüşör tuugan bolboso, külö bagıp jatka jak.
Altınduu eer ak kankı, atka tınçı bolboso, altının alıp otko jak.
Altındı ala bilgen bölö da bilet.
Altındı bilüü — oñoy, adamdı bilüü — kıyın.
Altındı dat baspayt.
Altındı jıygan sen bolduñ, azaptı tartkan men boldum.
Kümüştü jıygan sen bolduñ, küyüttü tartkan men boldum.
Altındı körüp, baygambar da joldon çıgıptır.
Altındı orogon menen jez bolboyt, jibekti
orogon menen böz bolboyt.
Altındı çıkkan jerinen kaz!
Altındı erite albagan iriter, terini aşata albagan çiriter.
Altındı erite bilbegen iriter, terini aşata bilbegen çiriter.
Altındın baasın zerger bilet.
Altın — kümüş taş eken, arpa — buuday aş eken.
Aluuçu bolboso — satuuçu kor bolot.
Alı jetpegen — akıretçil, kolu jetpegen — kordooçul (je kudayçıl).
Alı jetpegen araketçil, kolunan kelbegen uşakçıl.
Alıbek alıñdı kara, mañdayıñdagı çarıgıñdı kara.
Alıbek alına jaraşa.
Alıñ ake, alıñ, sergiy tüşsün janıñ.
Alıñ, alıñ degençe, altı soodager ölüptür.
Alın bilbegen — alek.
Alın bilbegen, alekke tüşöt (alek).
Alıp kelsem körösüñ, külüp jatıp ölösüñ.
Alıs jerden kuda kütsöñ — artınçaktap aş
keler, jakın jerden kuda kütsöñ — türdüü uşak söz keler.
Alıs jerge kuda bolsoñ artınçaktap aş keleer.
Jakın jerge kuda bolsoñ, türdüü uşak söz keleer.
Alıs jol attı sınayt.
Alıs jol attı sınayt, oor kün erdi sınayt.
Alıs karma balañdı, añga çalış bekerden.
Alıskı doston, jakınkı kas artık.
Alıskının atı ozguça ayıldaştın tayı ozsun.
Alıskının atı çıkkança, korooloştun koyu ozsun.
Alısta bolso kişeneşken, jakında bolso tişteşken.
Alıstagı duşmandan, añdıp jürgön dos jaman.
Alıstagı duşmandan, kaşındagı kas jaman.
Alıstagı oluyadan, jakındagı manayık artık.
Alıstagı tuugandan jakındagı koñşu artık.
Alıstı jakın kılgan alaka.
Alıstı jakın kılgan kız, tamaktı tattuu kılgan tuz.
Alıstı jakındatkan — at,
jakındı alıstatkan — jat.
Alış — beriş (keliş — ketiş) tuugandıktın
belgisi, uruş — keriş duşmandıktın belgisi.
Alışkanda küçü jetkendin, aytışkanda kebi ötöt (küçü ketet).
Alışkanda küçü jetpegendin, aytışkanda kebi ötöt.
Alışıñdı bek bayla, jardap ketse suu berbeyt.
Jarıkta malıñ közdöp (jıynap) al, karañgı kirse köz jetpeyt.
Amal aşınsa — uu.
Amalduu añçıga ajalduu kiyik jolugat.
Amalköydü aşınam debe, aç köz baydı koşunam debe.
Amalköydü aşınam debe, aç közdü koşunam debe.
Amalın tapkan ajaldan kutulat.
Aman bolso başım, dagı ele çıgar çaçım.
Aman bolso bul başım, dagı bir çıgaar bul çaçım.
Aman bolsun bu başım, dagı ele çıgar bu çaçım.
Amanat janga ölüm ak.
Amanatka kıyanat kılbayt.
Amançılık jamandıktı jeñet.
Ana katın mas bolso, beş kökül menen uruşat.
Anjiyanda akem bar, al da mendey pekene.
Ürümçüdö üköm bar, al da mendey pekene.
Anjiyanda suur semiz dese Beejindegi kalmak tamşangan eken.
Ant berseñ, aktay bil.
Antar atka bir sanat, uçar kuşka bir kanat.
Argımak, aygır keçe albas, agın suudan keçmek bar.
Anık çeçen — akındar jazgı jamgırday.
Anık çeçen akındar, jazgı jaagan jamgırday.
Anıkkandan kanıkkan uuru bolot, oolukkandan soolukkan jindi bolot.
Añga jetpes aşıñdı, ayıldaştan ayaba.
Añgek özün jer oyloyt, akmak özün er oyloyt.
Añgek özün jer oyloyt, ar kim özün er oyloyt.
Añgekten kaçsañ — döñgökkö, döñgöktön kaçsañ — söñgökkö.
Añgeme muzoo emizer, muzoo tayak jegizer.
Añdabagan töö körböyt.
Añdabagan töönü da körböyt.
Añdabay süylögön oorubay ölör.
Añdabay tüştüm çuñkurga, emi maga say kayda.
Añdap tursañ akılduunun sözü pul bolot.
Añduuçunu añdooçu jeñet.
Añdıgan — alat, añtargan — tabat.
Añdıganga, añkoo körün.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Añdışkan ayıl bolboyt, satuulaşkan dos bolboyt.
Añdışkan ayıl konboyt, esepteşken dos bolboyt.
Añdışkan el bolboyt, esepteşken koñşu bolboyt.
Añkir — müñküründü koyup, kele beri bir atım nasıbay.
Añkoo azaptan, kaysar mazaktan kutulbayt.
Añkoo bala atasına asılat, añkoo kız enesin korkutat.
Añkoonun eç nerseden kabarı jok, jalkoonun eç nerseni tabaarı jok.
Añızduu jerde at ölböyt, bozmaştuu jerde boto ölböyt.
Añır (karga, küykö, çımçık) özün kuş oyloyt,
Añır özün kuş oyloyt, ar kim özün kişi oyloyt.
Apendinin koyönunun sorposunun sorposunday,
Appak karda köp jürsöñ, közüñ bir kün karıgat.
Alıs jerde köp jürsöñ, köñülüñ bir kün tarıgat.
Apılaydın çayınday tügönbögön.
Ar adamda bir kıyal, al kıyaldı kim tıyar.
Ar bir adam Mekenin süyöt, soodager bekerin süyöt.
Ar bir adamdın kindik kanı tamgan jer—Misir.
Ar bir başta miñ kıyal.
Ar bir jerdin tülküsün özünün uuçusu uulasın.
Ar bir it — öz koroosunda kojo.
Ar darttın bir dabası bar.
Ar jemiştin danegi öz söögündö saktalat.
Ar jerdin korozu birdey kıykırat.
Ar zamanda bir çukulday.
Ar it öz koroosunda arstansıyt.
Ar işte — estüü boluu kerek, akılduu öz işinen ubay köröt.
Ar özün er oyloyt.
Ar kim — süygönünün kulu.
Ar kim barı menen bazardayt.
Ar kim iç oorusun özü bilet.
Ar kim öz beyilinen tabat.
Ar kim öz boyuna karap kiet.
Ar kim öz üyündö kan.
Ar kim öz kamında, karı kız er kamında.
Ar kim öz kömöçünö kül tartat.
Ar kim öz sözünön sındalat.
Ar kim özün kişi oyloyt.
Ar kim özün er oyloyt.
Ar kim kıçışkan jerin özü bilet.
Ar kim kıçışkan jerin kaşıyt.
Ar kim peylinen tabat.
Ar kimge öz janı kımbat.
Ar kimde bar bir kıyal, al kıyaldı kim tıyar?
Ar kimdiki özünö ay körünöt közünö.
Ar kimdin jürgön jeri misir.
Ar kimdin öz jügü özünö çak.
Ar kimdin körgön jeri özünö misir.
Ar kimdin tilegi özünö çoñ.
Ar kimdin tuulgan jeri — Misir.
Ar kimdin ubayımı öz başında.
Ar kimdin eri özünö mırza, ar kimdin zayıbı özünö kanışa.
Ar kızıktın başı bar.
Ar nerse uçurunda sonun.
Ar nemege bir neme.
Ar nerse öz tuşunda kımbat.
Ar nerse öz çeginen çıksa, artı ökünüçtüü bolot.
Ar nersenin ordu boloor, körbögön jer sonun
boloorJışaanaluu er jigittin, kayda jürsö jolu boloor.
Ar ubakta çınçıl bol, kalk işenet kebiñe.
Ar çöp öz tamırı menen kün köröt.
Ar ıldıydın örü bar.
Araba sınbasın, ögüz ölbösün.
Arabanı at tartat, kölökösün it tartat.
Arabanı kördüm armanım jok.
Aradagı akmak — tuuradagı tokmok.
Araday jerge çaraday jıyın.
Arazdaşuudan kiyinki tattuuluk halbadan da tattuu.
Arañ turgan köz ele, çıgıp ketti özü ele,
aytılbay turgan söz ele, aytılıp ketti özü ele.
Arak adamdı meerimdüü kılıp eljiretip, zöökür kılıp keljiretip koyöt.
Arak ardı azdırat, bardı tozdurat.
Arak duduktu da sayratat.
Arak içken toydo mas, akılı jok kündö mas.
Arak içkendin akılı joor.
Arak ması kele jatsa, kaçpa, mal ması kele jatsa kaç.
Araket kılsa, bereke bolot.
Araket kılsañ — bereket.
Araketi köp, berekesi jok.
Araketsiz ümüt — mömösüz daraktay.
Araketten adat jaralat, adattan münöz, münözdön tagdır jaralat.
Arakka kandım degiçe, azapka kaldım degin.
Araktın kulu bolgonuñ, abiyiriñden kuru bolgonuñ.
Araldagı çöptü mal jebeyt.
Aram aytıp, maksatka jetpeyt.
Aram aldaganga ustat, sınçı taldaganga ustat.
Aram jegen bura baspayt.
Aram ölsö it menen kuşka jem.
Aram sanaa bolbogun, algandan altoo bolboysuñ.
El emgegin jebegin, jegenden jetöö bolboysuñ.
Aram tamak aş bolboyt.
Aramga — adal, jakşıga — jaman, ıyıkka —
buzuk tizgindeş bu düynödö.
Aramdan algan töödön, adaldan algan ulak artık.
Aramdıktan alıs bolsoñ, koldon kelbes jakşılık jok.
Aramdın tamırı bir, adaldın tamırı miñ.
Aramdın tübü bir tamır, adaldın tübü miñ tamır.
Aramza jılmaysa, aldaganga tete.
Aramzaada el buzar, aykın jerdi sel buzar.
Aramzanı añdıgan bilet.
Aramzanın kardı toyboyt, aç közdün közü toyboyt.
Aramzanın kuyrugu bir (altı) tutam.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Aramzanın ukurugu kıska, akılmandın sözü nuska.
Aramzanın etegi uzarbayt.
Araçıga altı tayak.
Arbasañ da, kargasañ da, otko, çokko karmasañ da, ümüt — ölböyt, karıbayt.
Arbaşkan — alışat, kagışkan — karmaşat.
Argasız kulduk kılgandın, kegi içinde kalat.
Argasız kulduk etkendin içinde kegi kalat, anı bir künü alat.
Argımak attın kuyrugu, birde jibek, birde kıl.
Er jigittin belgisi, birde mırza, birde kul.
Argımak jıydım, at jıydım, aylanıp ketsin buudandan.
Adaşkan jıyıp el kıldım, aylanıp ketsin tuugandan.
Argımak moynun ok keset, azamat moynun jok keset.
Argımak tandap at jıydım, buudan bolup berbedi,
azamat tandap dos jıydım, tuugan bolup berbedi.
Argımak çapkandan ölböyt, taptagandan ölöt.
Argımaktı jaman dep, buudandı kaydan tabasıñ.
Agayındı jaman dep, tuugandı kaydan tabasıñ.
Argımaktı jaman dep, jolgo taştap ketpegin,
azamattı jaman dep, joogo taştap ketpegin.
Argımaktın azganı — arkı —terki baskanı,
azamattın azganı — köçköndö jöö baskanı.
Argımaktın jakşısı — azıraak ottop, köp
juuşayt, azamattın jakşısı— azıraak süylöp, köp tıñdayt.
Argımaktın jakşısı — çapsa külük, satsa pul,
azamattın jakşısı — birde mırza, birde kul.
Argımaktın jakşısı (belgisi), azıraak ottop köp juuşayt.
Azamattın jakşısı (belgisi), azıraak süylöp, köp tıñşayt.
Argımaktın jakşısı çapsa — külük, satsa — bul.
Argımaktın kulunu, altın kökül ker bolot.
Azamattın külgünü, kişi akısın jebegen,
joogo kegin berbegen, aybatı katuu şer bolot.
Ardak kütküñ kelse ak işte.
Ardaktı süysöñ, emgekti süy.
Arzan beken mal tapmak, oñoy beken jan bakmak.
Erteden keçke tartaktap, taktay tilgen eki akmak.
Arzanga aluuçunun peyli buzulat, kımbatka
satuuçunun peyli buzulat.
Arzandın asılı bolboyt, asıldın jamanı bolboyt.
Arzandın sorposu tatıbayt.
Arzandın tuzu tatıbayt.
Arkandın uzunu jetet (jakşı), sözdün kıskası ötöt (jakşı).
Arkar moynun ok keset, azamat moynun jok keset.
Arkası kıya, astı jar, ayla ketken jol oşol.
Arkı öyüzdögü çabışka, bu öyüzdön julunba.
Arpa berseñ atka ber, kütür —kütür çaynasın.
Kızdı berseñ jaşka ber, kuçaktaşıp oynosun.
Arpa jegen at oynoyt.
Arpa seppe (çıkpayt) taş jerge, ayıl konbo (bolbo) kas elge.
Arpa seppe taş jerge, ayıl konbo (bolbo) kas elge.
Arpa sepseñ, — arpa orosuñ, buuday sepseñ — buuday orosuñ.
Arpa seep, buuday alam debe.
Arpa — buuday aş bolot, altın — kümüş taş bolot.
Arstan «ayga minem» dep, ayagın bert kılıptır.
Arstan ayga çabam (minem) dep, belin mert kılıptır.
Arstan alganına kubanbayt, çalganına kubanat.
Arstan kartaysa, çöögö külkü.
Arstan katuu kaçırat, akırın alat.
Arstan katuu kaçırat, jumşak alat.
Arstan kumurskadan korkot.
Arstan oozunan jem talaşpa.
Arstan turgan jerge ayuu joloboyt.
Arstan ekiden, it jetiden (tuuyt).
Arstan erdin başına, altımış müşkül bir kelet.
Arstanday küçüñ bolso, tülküdöy kuuluktu üyrön.
Arstandın kuyrugu bolguça, mışıktın başı bol.
Arstandın oozunan jem talaşpa.
Arsız kişi çabışta ölörün esteyt.
Artistter boyönboy koyboyt.
Artkan aştı, itten ayaba.
Artık aytpa, aşıra kakpa.
Artık döölöt baş jarbayt.
Artık önör baş jarbayt.
Artık kılam dep, tırtık kıldım.
Artık şaşkan albarstıça karganat.
Artıkbaş akça baş jarbayt.
Artıkça düñgürögön, akırında müñküröyt.
Artın oylogon aljıbas.
Arça küygöndö — asman açılat, karagay küygöndö — kıpın çaçılat.
Arı jok — külküçü.
Arı jok — külküçü, sanaası jok — uykuçu.
Arı jok it çımınga da üröt.
Arı karap ıylap, beri karap külgön jaman.
Arıbas at bolboyt, tozbos ton bolboyt.
Arıgan at semirçi, açıgan kursak toyunçu.
Arık — semiret, aç — toyunat.
Arık — tolsom deyt, semiz — bolsom deyt.
Arık atka kamçı joo, jırtık üygö tamçı joo.
Arık atka kamçı juuk (je üyür), jırtık üygö tamçı juuk (je üyür).
Arık atka kuyrugu jük.
Arık atka tuz berbe, akılsızga kız berbe.
Arık bolso semizdey kör, az bolso köptöy kör.
Arık da bolso, semizge baala, az da bolso, köpkö baala.
Arık koy tırışçaak, aç kişi uruşçaak.
Arık koydun terisin altı aşatsa iy bolboyt,
atadan jaman tuugandı ak kiyizge saldırıp kötörgön menen biy bolboyt.
Arık semirer, aç toyunar.
Arık — semiz booru teñ.
Arık tolsom deyt, semiz bolsom deyt.
Arıktın arımı jok, semizdin kayrımı jok.
Arık uyga joon müyüzdün keregi jok.
Arık ette çarım bar, aram sözdö çaçım bar.
Arıkmın dep oozuñdu ırsıyta bergen menen bolobu.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Arıkmın dep, ooz ırsıyta bergen bolboyt.
Arıktı kıynalıp çapsañ, sugattı oynop sugarasıñ.
Arıktın arımı jok, semizdin kayrımı jok.
Asa — karıbayt, altın — çiribeyt.
Asa karıbayt, altın çiribeyt.
Asankaygı öz üyündö jek köründü bolot.
Asankaygı oylonup oturgança, tobokelçi maaraga jetiptir.
Askan aştı taştaba.
Askar, askar askar too, ayagı kelip çap bolot.
Atadan altoo tuulsa, sıylaşpasa jat bolot.
Askar — askar too — ayagı kelip çap bolot, atadan
segiz bolso da — sıylaşpasa jat bolot.
Asmanda jürgön kıraan da tünögün köksöyt.
Asmanda jürgön kıraan kuş, da tünögün köksöyt.
Asmandagı şumkardan koldogu turumtay artık.
Asmandı karagan ayagınan müdürülöt.
Asmandı tiktegendin közü akıyat.
Asta süylögöndün amalı köp.
Astapırıldanın kazanı bat kaynayt.
Astıñkı erdi menen jer şıpırgan, üstüñkü erdi menen kök şıpırat.
Asıl — taştan, akıl — baştan.
Asıl — taştan, akıl — jaştan (çıgat).
Asıl jigit — altı kırduu, on eki sırduu.
Asılgan ooru (uuru) almayınça tınbayt (koyboyt).
Asılgan ooru almayınça tınbayt, asılgan uuru almayınça koyboyt.
Asılgan uuru almayınça koyboyt.
Asıldı asıl öltürböyt.
Asılsañ jıgaçtın asılına asıl.
Asılsañ, asıl jıgaçka asıl.
Asıluu kazan — bışıluu aş.
Asırandı balanı ayılçı abısın çıgarat.
Asırandı balanı ayılçı katın çıgarat.
At — adamdın kanatı, aş — adamdın kubatı.
At — adamdın kanatı.
At — mingendnkn, ton — kiygendiki, ayal —
tiygendiki, er — eldiki.
At — erdin kanatı.
At — erindüü kelet, er — murunduu kelet.
At (el) darbısa, eşek koşo darbıyt.
At adamdın (erdin) kanatı, aş adamdın kubatı.
At alsañ ayıldaşıña keñeş.
At azgını — jorgo, adam azgını — moldo.
At aylanıp kazıgın tabat, jöö kalsañ, eki öñürüñ sanıñdı çabat.
At aylanıp kazıgın tabat, er aylanıp elin tabat.
At aylanıp kazıgın tabat.
At alsañ ayıldaşıñ, koy alsañ koñşuñ menen keñeş.
At alsañ minip al, ayal alsañ süyüp al.
At alsañ, dosuñ menen keñeş, koy alsañ, koñşuñ menen keñeş.
At altoo bolso minerge at tabılbayt, biröö bolso bararga jer tabılbayt.
At arpa jese, eşek kulagın salat.
At arıganın bilbeyt, kunan karıganın bilbeyt.
At arıganın bilbeyt, kunas (kösöö) karıganın bilbeyt.
At arıtmak arzan, jurt arıtmak kımbat.
At ayagan arıbayt, aş ayagan jarıbayt.
At ayagan jer karayt, kuş ayagan kök karayt.
At ayagan jöö baspayt (jöö kalbayt).
At ayagınan, er tamagınan buzulat.
At baylap salsañ toktoboyt, koe berse ottoboyt.
At baspagan jerdi tay basat.
At baspaym degen jerden üç basat.
At baspaym degen jerin — üç basat, er körböym degen jerin — üç köröt.
At başı menen er başı, kayda kalbayt bir başı.
At başına kün tüşsö, oozdugu menen suu içet,
er başına kün tüşsö, ötügü menen suu keçet.
At başına kün tüşsö, oozdugu menen suu içet, er
başına kün tüşsö, ötügü menen suu keçet, el
başına kün tüşsö, kıştın künü üy çeçet.
At bergisi kelbegen — eer karayt, kuş bergisi kelbegen — jer karayt.
At bir müdürülsö, üç müdürülöt.
At bolguça ayak ıloo.
At boluuçu kulundun, müçösünön belgilüü. Kişi
boluuçu balanın kirpiginen belgilüü.
At darbısa, eşek koşo darbıyt.
At jakşısı - ardak, adam jakşısı — urmat.
At jakşısı alıskı joldo sınalat, dos jakşısı
ayıgışkan joodo sınalat.
At jakşısı boz bolot, er jakşısı aytkan sözgö bek bolot.
At jakşısı kermede, er jakşısı termede.
At jakşısın makta, kişi jakşısın sakta.
At — jalduu, ton — jakaluu.
At jalına kazan as.
At jamanı azamattı kor kılat.
At jamanı kor bolot, kuş jamanı bir çımçıkka zar bolot.
At jamanı mañgel, jer jamanı añgel.
At jaşarıp kunan bolboyt, er (adam) jaşarıp ulan bolboyt.
At kadırın jok bilbes, aç kadırın tok bilbes.
At kadırın mingen bilet, mıltık kadırın atkan bilet.
At kamçıdan jaltanat, er namıstan jaltanat.
At kartaysa, sogumga jarayt; er kartaysa, sonunga jarayt.
At karıp, arpa tüşöböyt, er karıp, eşek tüşöböyt.
At karısa çöp kerek, er karısa ter kerek.
At kaçagan bolgon soñ, aştan, toydon kalgan soñ,
külüktügü ne payda! Katınıñ suluu bolgon soñ,
arkırap betten algan soñ, suluulugu ne payda!
At keçken suu dep, ayuu içet, koy keçken suu dep, börü içet.
At kiçine bolso da, eerdik orun tabılat.
At kişeneşip tabışat, adam süylöşüp tabışat.
At kötörgüs çatagı bardın, oozgo algıs çırı bar.
At sınoosu bir bolot, er sınoosu miñ bolot.
At kuyrugun karmasañ suudan ötöörsüñ, it
kuyrugun karmasañ suuga çögöörsüñ.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
At kuyrugun karmasañ, özöndön ötöörsüñ, it
kuyrugun karmasañ, suuga çögöörsüñ.
At kızıgı arıgança, er kızıgı karıgança.
At menen jolgo çıkkan eşektin şoru.
At menen katınga işeniç jok.
At minbegen at minse çaba — çaba öltüröt, ton
kiybegen ton kiyse — kaga — kaga bütüröt.
At müdürülböy jer taanıbayt, er müdürülböy, el taanıbayt.
At müdürülüp jer taanıyt, er müdürülüp el taanıyt.
At müdürülüp kayra oñolot.
At mıktısı kermede, akın mıktısı termede.
At oonagan jerde tük kalat, ayran tögülgön jerde juk kalat.
At oonagan jerde tük kalat.
At saktagan — at minet, ton saktagan — ton kiyet.
At semirip nık bolot, er semirip buk bolot.
At semirse ık bolot, er semirse buk bolot.
At siygen jerge çöp çıkpayt.
At suragan korduk emes, eer tokum suragan korduk.
At suramak — sünnöt (mildet).
At sıylabas jigittin, jööçülük bereer sazayın.
Er sıylabas katındın, tulçuluk bereer sazayın.
At sıylagan azabınan kutulat, er sıylagan emgeginen kutulat.
At sıylagan azamat jöö baspayt, er sıylagan katın eşikte kalbayt.
At sıylagan jöö baspayt (kalbayt),
er sıylagan eşikte jatpayt.
At sıylagan jöö baspas, er sıylagan eşikte kalbas.
At sınoosu bir bolot, er sınoosu min, bolot.
At tabılgança ayak ıloo, tay tabılgança tayak ıloo.
At tapkança anjim tap.
At tezegin kurgatpayt, alasa kişi kögörsö.
At teri kaytpayt.
At toygon jerine kaçat, adamzat tuulgan jerine kaçat.
At toygon jerine kaçat, azamat tuulgan jerine şaşat.
At toygon jerine kaçat, er tuulgan jerine şaşat.
At uyatı — satuu, kız uyatı — tartuu.
At çabışta at ölöt, er sayışta er ölöt.
At çapkan kişi — talapker, aş bergen kişi — künöökör.
At erdin kanatı.
At erindüü bolot, er murunduu bolot.
At eesi jılkıçı.
At, attan kiyin jat.
Ata — aska too, Ene — orgugan bulak, bala — eköönö teñ şam çırak.
Ata — bala uruşat, aga — ini juluşat.
Ata — meken, ene —nur.
Ata arbagı ıyık.
Ata balası — ton jakası.
Ata balası bolbosoñ bolbo, el balası bol.
Ata boldum dep maktanba, adam boldum dep maktan.
Ata bolsoñ akılduu bol, ene bolsoñ meerimdüü bol.
Ata boluş — ardak, ene boluş — sıymık.
Ata dañkı, ene barkı — balaga dem.
Ata dankı menen kız ötöt, mata dañkı menen böz ötöt.
Ata jakşı — uul jakşı, ene jakşı — kız jakşı.
Ata jurtuñ — altın beşik.
Ata ölüp bala kalsa tilegine jetkeni, bala ölüp
ata kalsa armanı içte ketkeni.
Atam ölsö ölsün, atamdı körgön ölbösün, enem ölsö
ölsün, enemdi körgön ölbösün.
Ata kargışı — ok, ene kargışı — bok.
Ata kargışına uçuragan perzent oñolboyt.
Ata kebin eşitken uul adep tutat.
Ata körgön — ok bıçat, ene körgön — ton bıçat.
Ata körgön at beret, ene körgön ton beret.
Ata körgön ok jonor, ene körgön ton bıçar.
Ata konuşu ardak, ata saltı — sıymık.
Ata namısın arsız uul ketiret.
Ata sözü — akıl, aga sözü — asıl.
Ata sözü — altın, köñül koyup uksañ.
Ata sözün ukpasañ, ajıraysıñ jurtuñan.
Ata sözü uulga em.
Ata sıylagan abiyir tabat.
Ata turgan tañdın, çıga turgan künü bar.
Ata uuldu bilet, at eesin bilet.
Ata uulu aytkanınan kaytpayt, joomart bergenin aytpayt.
Ata, baştı alıp maga bere koyup, jambaştı özüñ albaysıñbı — deptir.
Ataandaştık — al jakşı, akıldaştık — bul jakşı.
Ata — balaga sınçı.
Ataga (je enege) balanın alalıgı jok.
Ataga okşop uul tuulbas, enege okşop kız tuulbas.
Atadan altoo bolso (tuulsa), ar jalgızdık başta bar.
Atadan altoo bolso da, ar jalgızdık başıñda.
Atadan altoo tuulsa, ar jalgızdık başta bar.
Atadan altoo elek, ölüp olturup jalgız kaldım.
Atadan jakşı tuulsa eşikten törgö süyröör,
jaman tuulsa tördön körgö süyröör.
Atadan kalgan mal barbı, ayana turgan jan barbı.
Atadan tayak jegen baldar jakşı, eneden til ukpagan kızdar jakşı.
Atadan uul tuulsa — iygi, ata jolun kuusa—iygi.
Atadan uul tuusa — iygi, ata jolun joldoso — iygi.
Atajurt — altın beşik.
Atajurtuñ — altın beşigiñ.
Atañ altımışka çıkkanda aldap — soolap küçün al.
Atañ barda el taanı, atıñ barda jer taanı.
Atañ joo çapsa koşo çap.
Atañ ölsö, taylak bar, komu jerde kalgan jok.
Atañ karısa kul kılba, eneñ karısa küñ kılba.
Atañ kimdi alsa eneñ oşol, agañ kimdi alsa jeñeñ oşol.
Atañ kongon konuşka sen da bir kün konorsun,
maktanbagın uulum ay, sen da mendey bolorsuñ.
Atañ murap bolbosun, eginiñ suunun başında bolsun.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Atañ murap bolguça: jeriñ suuluu bolsun.
Atañ ölsö ölsün, atañdı körgön ölbösün.
Atan töö mas bolso, taylak töö menen dos bolot,
jaman kişi mas bolso, jakşısı menen kas bolot.
Atan töö mas bolso, taylak töö menen dos bolot.
Atan töö mas bolso, taylak töö menen dos bolot.
Ana katın mas bolso, beş kökül menen uruşat.
Atañ etin oordoboyt, sultan söögün kordoboyt.
Ataña körsötköndü balañdan körösüñ.
Ataña emne kılsañ, balañdan oşonu körösüñ.
Atañdan akça alsañ da sanap al. Açka bolsoñ da azançıdan ümüt etpe.
Atañdı degendin tilegi katat, aylanayın degendin tilegi aşat.
Atañdı öltürgöngö — eneñdi alıp ber.
Atañdı körgöndön akıl sura, eneñdi körgöndön ton sura.
Atañdı körgöndön akıl al, eneñdi körgöndön ton al.
Atañdı körgöndön akıl sura.
Ataylap koşçuñ bolboso, jügönüñ alıp, atka bar.
Atakandın mürzösündöy bolso kerek.
Ataktuu uuru açtan ölöt.
Atalar sözü — akıldın közü.
Atalardın işi baldarga ülgü.
Atalaştan altoo bolgonço, eneleşten eköö bol.
Atalaştan altoo bolguça, eneleşten eköö bolsokçu.
Atalaşım attan tüş, eneleşim eerge min.
Ataluu bala arsız jetim, enelüü jetim erke jetim.
Ataluu bala kulak jeyt, jetim bala tuyak jeyt.
Ataluu jetim — arsız jetim, enelüü jetim — erke jetim.
Ataluu uul — kojoluu kul.
Ataluu uul kulak jeyt, jetim bala tuyak jeyt.
Atam ölsö — ölsün, atamdı körgön ölbösün;
enem ölsö — ölsün, enemdi körgön ölbösün.
Atam, enem bar bolsun, oozu murdu jok bolsun.
Atamdı ajıga jiberip aynıttık.
Atamdın ölöörün bilsem, bir tabak kebekke satpayt belem.
Atamdın tapkanı enemdin barakeldesine da jarabaptır.
Atanı körüp uul ösöt, eneni körüp kız ösöt.
Atanı sıylagan abiyir tabat, eneni sıylagan elge jagat.
Atanın azarında jakşı bolot.
Atanın balası azaarında bakşı bolot.
Atanın balası bolbosoñ da, adamdın balası bol.
Atanın barkın közü barda bilbeyt, balaluu bolgondo bilet.
Atanın jaman körgön uulu tük küttü.
Atanın kadırın bilbegen balanın başı kor bolot.
Atanın kargışı — atılgan ok.
Atanın kargışı balaga ok, örttöp iyçü çok.
Atanın kebi — balaga, aganın kebi — inige,
enenin kebi — kız —kelinge, ejenin kebi — sindige em.
Atanın köönü balada, balanın köönü talaada.
Atanın meeri tüşköngö adamdın kaarı tüşöt.
Atanın salgan jolu bar, enenin bıçkan tonu bar.
Atanın sıymıgın arsız uul ketiret.
Atanın tildegeni — balasın bil degeni.
Atanın uulu boluş — urmat, eldin uulu boluş — kımbat.
Atası balam dese, balası balam deyt.
Atası başka menen koyön uulaba.
Atası başka, atı kaşka.
Atası boluşçaaktın — uulu uruşçaak, enesi boluşçaaktın — kızı ıylaak.
Atası jakşı ayttırbayt, tegi jakşı dedirbeyt, söögü jakşı söktürböyt.
Atası jindinin — biri jindi, enesi jindinin — baarı jindi.
Atası kozu bıçpagandın, balası ögüz bıçaar.
Atası ölgön kişi uktasa da, açka kişi uktabayt.
Atası ölgön uul köböt, enesi ölgön kız köböt.
Atası körgöndü uulu köröt, enesi körbögöndü kızı köröt.
Atası topko kirbegen sözgö kulak salbayt.
Atasız uul (bala) jetesiz, enesiz kız nikesiz.
Atasına balası aş içkendi (ayal algandı) üyrötöt.
Atasınan balası aşıp tüşpösö, akır zaman bolot.
Atasının közün körböy kalgan soñ aşıkkanı kurusun.
Ata — ene bergen tarbiyadan turmuş özü bergen tarbiya on ese artık.
Ata — ene kara mürtöz bolso, öz balasın kargayt,
kan kara mürtöz bolso, öz başın özü jalmayt.
Ata —enege balanın alalıgı jok.
Ata — enendi sıylasañ öz balañdan jakşılık körösüñ.
Ata —eneñdi sıylasañ, öz balañdan opaa (jakşılık) körösüñ.
Ata —enenin kadırın bilgen uul el bagar.
Ata —enesi joktun eli bar, eli joktun ölümü bar.
Ata — enesine akaarat kılgandı taşbarañ kılat, şariyat dep zakonun tabat.
Atka (attuuga) jöö jete albayt.
Atka berbes kunan bar.
Atka bergis kunan bar, kızga bergis juban bar.
Atka japkan ürküttön, jalgız tuumay bürküttön.
Atka jeñil, tayga çak.
Atka mingende ele köçügü kıyşık ele.
Atkan mergen emes, tiygizgen mergen.
Atkan ok taştan kaytpayt, elçi kandan tilin tartpayt.
Atkan ok taştan kaytpas, attangan elçi joldon kaytpas.
Atkananı küzötkön, aşkanadan kaytat.
Atpasa mıltık say bolboyt, antkor adam bay bolboyt.
Atpastın ogu altı kulaç.
Attan ayrılganı, kanatı kayrılganı.
Attan ayrılsañ ayrıl, eer tokumdan ayrılba.
Attan ayrılsañ da, abiyirden ayrılba.
Attan attın nesi artık, aşa baskan izi artık.
Erden erdin nesi artık, eptey kelse küçü artık.
Attan tay ozoor.
Attan tüşsöñ da eerden tüşpö.
Attan tüşsöñ da, üzöñgüdön tüşpö.
Attanganda ele köçügü kıyşık boluçu.
Attuuga jöö dos emes.
Attuuga jöö jete albayt, eköönö biröö bata albayt.
Attuuga jöö jete albayt, eköönö biröö batalbayt, eki at mingen keç kalbayt.
Attuuga jöö jete albayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Attuuga tayluu jetem deyt, tayluudan töö aşam deyt.
Attuuga tayluu jetem deyt, tayluudan töölüü aşam deyt.
Attuunu jöö demitet, erdi (kempay) katın kemitet.
Attuunu jöö demitet, erdi kempay kemitet.
Attuunu körsö, jöönün ayagı talıyt.
Attı arkan baylayt, erdi ant baylayt.
Attı arıganda kör, erdi (jigitti) karıganda kör.
Attı arıganda kör, jigitti karıganda kör.
Attı aşuuda sına, erdi alaamatta sına.
Attı baksañ ar jerde, joogo berbes tar jerde.
Attı bilgençe ay kerek, adamdı bilgençe jıl kerek.
Attı dostoy süysöñ, duşmanday minesiñ.
Attı kamçı menen aydabay, jem menen ayda.
Attı körsö eşektin ayagı talıyt.
Attı körsö, jöö baskandın butu talıyt.
Attı meenet çırmasa, ayagınan basınat, töönü
meenet çırmasa kotur bolup kaşınat, baydı
meenet çırmasa aşkanaga jaşınat.
Attı meenet çırmasa, ayagınan basınat.
Attı tayında takşalt, kunanında kuurat,
bıştısında bışır, asıyında asıra.
Attı takalagança, joldu bakala.
Attı takalasa, eşek butun kötöröt.
Attı çapsañ alıska çap, çıkpay kalsa baktıñan tap.
Attın açuusu kulagınan bilinet, ittin açuusu kuyrugunan bilinet.
Attın baarı tulpar bolboyt, kuştun baarı şumkar bolboyt.
Attın jamanı — añgi, adamdın jamanı — bañgi.
Attın jamanı akırdı bulgayt, uydun jamanı kazıktı bulgayt,
Attın jorgosu kızık, tondun torkosu kızık,
kozunun sorposu kızık, çaydın kızılı kızık,
suusundun tunugu kızık, tördün töbösü kızık,
ayaldın suluusu kızık.
Attın körkü — jalında, kızdın körkü — çaçında.
Attın sırı eesine maalım, kızdın sırı törküngö maalım.
Atçabışta at ölöt, er sayışta er ölöt.
Atı arısa da özü karıbayt.
Atı jakşı azamat, kaçsa — kutulat, kuusa — jetet.
Atı jaman murun kamçılanat, atası jaman murun aytat.
Atı joktun butu jok.
Atıñ arık bolso — bir çap, otunuñ az bolso—bir jak.
Atıñ arık bolso bir çap, otunuñ az bolso bir jak, aşıñ az bolso bir sal.
Atıñ barda jelip jürüp jer taanı; atañ barda berip jürüp el (je dos) taanı.
Atıñ barda jol taanı, atañ barda dos taanı.
Atıñ barda — jer taanı, atañ barda — el taanı.
Atıñ jakşı bolso — joldun ıraagı, uuluñ jakşı bolso — köñül jırgalı.
Atıñ jakşı bolso — joldun ıraagı, uuluñ jakşı bolso — köñül çıragı.
Atıñ jakşı bolso, kamçının keregi ne.
Atıñ jaman bolso aylañ ketet, alganıñ jaman bolso tuuganıñ ketet.
Atıñ çıkpasa, jata kalıp at ürküt.
Atıñ çıkpasa, jer örttö.
Atın alba, tayın al.
Atın atasa, kutu süyünöt.
Atın ayagan jer karayt, kuşun ayagan kök karayt.
Atın bilgençe zatın bil.
Atına jaraşa — zatı.
Atına jaraşa eeri.
Atına kızıkpa, zatına kızık (atın bilgençe zatın bil).
Atına kızıkpa, zatına kızık.
Aç — kekirtet, tok — sekirtet.
Aç atım — bar atım, tok atım — jok atım.
Aç bala tok bala menen oynoboyt, tok bala aç bolom dep oyloboyt.
Aç bala tok bala menen oynoboyt, tok bala erteñkisin oyloboyt.
Aç bala tok bala menen oynogusu jok, tok balanın içinde eçtemesi jok.
Aç bala tok baladay oynoboyt, tok bala aç bolom dep oyloboyt.
Aç biyden tok it jakşı.
Aç bolsoñ alda de, tok bolsoñ tobo de.
Aç bolsoñ aşık etin jebe, tok bolsoñ da tomuk etin jeribe.
Aç bolsoñ da aşık etin jebegin, tok bolsoñ da tomuk etin jebegin.
Aç itke tamak berseñ, tok it da kıñşılayt.
Aç ittin artın suk it jalayt.
Aç ittin artın suk it jalaptır.
Aç öltürbö, tok öltür, kış öltürbö, jaz öltür.
Aç kadırın bilbeseñ, aççılık beret jazañdı.
Aç kadırın tok bilbeyt, ooru kadırın soo bilbeyt.
Aç kadırın tok bilbeyt.
Aç kaygısın tok bilbeyt, jok kadırın bar bilbeyt.
Aç kalardıkı keç kalar.
Aç kalganda tok boluunu unutpa, tok bolgondo aç kaluunu este.
Aç karışkır — iyinge jatpayt.
Aç karışkır — tok küsöyt, tok karışkır — kan küsöyt.
Aç karışkır iyinden çıgat.
Aç karışkır tok küsöyt.
Aç kekiret, tok — sekiret.
Açka kişi, aş ılgabayt.
Aç kekiret, tok semiret.
Aç kişi uruşçaak, arık koy tırışçaak,
Aç köz — toyboyt.
Aç köz adam toybos, sorgok sorgoktugun koybos.
Aç köz bayısa, açka uktayt.
Aç köz kuskanın bilip, jutkanın bilbeyt.
Aç közgö baardıgı az körünöt.
Aç közdün aydaganı önbös.
Aç közdün aydaganı önbös, baylaganı semirbes.
Aç közdön ayran surasañ, akçañ barbı deyt.
Aç közdön karız suraba, sukka karız berbe.
Aç közdör ölsö da aç közdüü ölböyt.
Aç koynunda nan bolboyt.
Aç kulagım, tınç kulagım.
Aç kulaktan — tınç kulak.
Aç toyunat, arık semiret.
Aç toyunat, suk toyboyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Aç toyunat, suk toyunbayt.
Aç, tok önöktöş.
Açarçılık köçögö çıgarat, kalpıçılık — üygö kamayt.
Açarçılıkta tuulgan balanın eki közü aşta,
Açarçılıktı köp körgön, özü toyboy «me» debes.
Jetimçilikti köp körgön, üç çakırtpay «ii» debes.
Açka bolsoñ da azançıdan ümüt etpe.
Açka bolsoñ jaşoonun emne ekenin oşondo bilesiñ.
Açka jürgönçö ayranga talkan çalıp (keede nan sındırıp) jegen jakşı.
Açka kişi — uruşçaak, arık kişi — tırışçaak.
Açka kişi ayıldayt, tok kişi uktayt.
Açka kişige tañ atpayt.
Açka kişinin açuusu jaman.
Açka korozdun tüşünö aktagan taruu kiret.
Açka menen toktun ortosu jartı nan.
Açka turgança ayranga nan sındırıp jegen artık.
Açkaga aş bışırtpa, üşügöngö ot jaktırba.
Açkadan ölgön naabaydın koynunan nan çıgıptır.
Açkañda jegen kuyruktu, toygonuñda unutpa.
Açkalık — aram, adaldı tañdabayt.
Açkalık — aş tandabayt, aşıktık — jaş tandabayt.
Açkalıkka özüñ çıdasañ da kursagıñ çıdabayt.
Açkalıkta altından, bir jutum jarma artık.
Açkanı — aş menen korkutpa.
Açkanı aş berip korkutpa.
Açkanın añı jürböyt.
Açkanın oyunan tamak ketpeyt.
Açkaçılık köçögö çıgarat, kalpıçılık üygö kamayt.
Açkaçılıkta altından bir jutum jarma artık.
Açta jegen kuykanı tokto unutpa, tokto jegen kuykanı tükta unutpa.
Açta keñeş tabılbayt, jokto keñeş tabılat.
Açtın — togu, arıktın — semizi bar.
Açtın küçü — tamagında, jöönün küçü —
tamanında.
Açtın közü nanda, toktun közü tondo.
Açtın oyun tok bilbeyt, joktun oyun bay bilbeyt.
Açtın togu bar, sologoydun oñu bar.
Açtın togu bolot, bardın jogu bolot.
Açtın togu, arıktın semizi bar.
Açtın toktugu bar, arıktın semizi bar.
Açuu — akıldın duşmanı, napsi — ıymandın duşmanı.
Açuu — bıçaktın mizi, akıl — bıçaktın sabı.
Açuu — duşman, akıl — dos.
Açuu — duşman, akıl—dos, akılıña akıl koş.
Açuu bolup, murçtan ötpöyt, tattuu bolup, baldan ötpöyt.
Açuu menen tattuunu — tatkan bilet, alıs menen jakındı — baskan bilet.
Açuu söz — jılaandın zarı, tattuu söz — jürökkö darı.
Açuu suroo berip, tattuu joop kütpö.
Açuu til — jılandın (day) zaarı (arbayt). Tattuu til — jürökkö darı. (Tattuu
tilden janıñ jırgayt).
Açuu til tattuu turmuştu buzat.
Açuu — akılsızdıktın baştalgan jeri.
Açuuluu başta akıl jok.
Açuuluunun aldına turba.
Açuuluunun janına jolobo.
Açuuluunun astınan çıkpa.
Açuuluunun baarı kas emes, ardaktoo bar moynunda.
Açuuluunun sözü açuu
Açuunu akıl jeñet.
Açuunu açuu basat.
Açuunu açuu baspaybı, alıp kelçi nasıbaydı.
Açuunu tattuu kılgan — tuz, alıstı jakın kılgan — kız.
Açuunun da tattuusu bar, tattuunun da açuusu bar.
Açuunun daamı açuu.
Açuunun daamın tatpagan tattuunun daamın bile albayt.
Açuunun daamın tatpagan, tattuunun daamın bilalbayt.
Karañgını körbögön, jarıktı da bilalbayt.
Açuusu kelgen bay: «çögörüp, öltüröm»— dep,
çorton balıktı kölgö ırgıtıptır.
Açuusu kelgen çakçıgay ögüzdün jon terisin ayra çokuptur.
Açuusu kelgen çakçıgay ayga açuulanıptır.
Açuusu kelgen çakçıgay, ayga çapçınıptır.
Açuusu çukul — ayıpka jıgılat.
Açık oozdun duşmanı köp.
Açık sözdün daamı açuu bolot.
Açıkkanga — aş bışırtpa, üşügöngö — ot jaktırba.
Açıkkanga kazan astırba, üpgügöngö ot jaktırba.
Açıkkanga mal körsöt, adaşkanga jol körsöt.
Açıkkandan kanıkkan jaman.
Açıksañ aldanı ayt, toysoñ topuk kıl.
Açıla elek sandıkta, bıçıla elek kunduz bar.
Açılbagan sandıkta bıçılbagan kunduz bar.
Açılgan kabak jakşılık köröt, bürkölgön kabak
bir baleeni köröt.
Açılgan kabak jakşılık tabat, bürkölgön kabak
bir baleege kalat.
Açılgandın ayıbı jok — özü bilip japkan son,
adaşkandın ayıbı jok — kaytıp üyrün tapkan soñ.
Açıngan — tildüü, açıkkan — uuru bolot.
Açınganga mal körsöt, adaşkanga jol körsöt.
Aş - attuunuku, toy - tonduunuku.
Aş — içken oozgo jaraşat.
Aş — eesi menen, baş — meesi menen.
Aş (aşın) bolso, tabak tabılat.
Aş az bolso, eesin sıylayt.
Aş akılı joktu alıp urat, köödönü joktu kötörüp urat.
Aş attuunuku, toy tonduunuku.
Aş bergen kişi ayıptuu.
Aş bergenge muş bergen — akılsız, muş bergenge aş bergen — namıssız.
Aş bolso, kazan tabılat, jan bolso, jabuu tabılat.
Aş bolso, tabak tabılat.
Aş bışkan kazanda taş bışpayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Aş bışkanda payda bol.
Aş bışırgan daamın (tuzun) bilet.
Aş dese ala — bula, iş dese iyru —buyru.
Aş jebedik taş jedik, etegiñ japçı, kudagıy!
Aş içken oozgo jaraşat.
Aş içseñ — akılıñ menen, ton kiyseñ — saktıgıñ menen.
Aş içseñ akılıñ menen.
Aş kadırın açıkkan bilet, jok kadırın tarıkkan bilet.
Aş kadırın bilbegen, üy eesin uyaltat.
Aş katıgı ak bolot, el katıgı bek bolot.
Aş köp bolgon jerde kaada köp.
Aş köp bolso, kaada köp.
Aş köp bolso, kedey tok.
Aş koygongo aş koy, taş koygongo taş koy.
Aş kılam dep taş kılat.
Aş menen — eesi, baş menen — meesi (maktanat).
Aş menen eesi maktanat, baş meesi menen maktanat.
Aş sungandın baarı dos emes, taş urgandın baarı kas emes.
Aş turgan jerge ooru turbayt.
Aş eesi menen, baş meesi menen.
Aşa baylık joonu köböytöt.
Aşaarın aşagan, jaşaarın jaşagan.
Aşaarın aşadı, jaşaarın jaşadı.
Aşatkısı jetkende aldı mınday katarbı.
Aşka jük, başka jük.
Aşka toymok bar, başka toymok jok.
Aşka toymok bar, jaşka toymok jok.
Aşkabaktı biröö darbız dep jeptir.
Aşkazandın kebin kılıp, Ata Jurttun dañkın çıgara albaysıñ.
Aşkanada ayal köp bolso, aş bışpayt.
Aşkere sınçı buzat, aşkere jegen kusat.
Aşpoz açtan ölböyt.
Aşpoz aş jıtına semiret.
Aştan kaçkan akmak açtan ölöt.
Aştı kordosoñ — kusturat, erdi kordosoñ — şaştırat.
Aştık ayda jazında, aydabasañ jazında, açka ölörsüñ kışında.
Aştık ber, aştık berseñ baştık ber, baştık
berseñ artıp ber, artıp berseñ tartın ber.
Aştık jegen arıbayt, ak (tık) içken karıbayt.
Aştık köp bolup eki jıl içpeyt... Töö köp bolup konokko soyboyt.
Aştık köp bolup, eki jıl içpeyt.
Aştın (tamaktın) daamı tuzunda (tuz menen).
Adamdın daamı tilinde (söz menen).
Aştın daamı tuz menen, adamdın daamı söz menen.
Aştın tattuusun tatkan bilet, joldun alısın baskan bilet.
Aştın tuzun — tatkan bilet.
Aşuudan at almaştırbayt.
Aşuudan körböy, torpudan kördüm.
Aşuusu bolboy too bolboyt, arkarı bolboy zoo bolboyt.
Aşı bar (je aş içken) ayaktan attaba.
Aşı bar ayaktan attaba.
Aşı bardın kardı tok.
Aşı jok üydü it da süyböyt.
Aşı kordun — başı kor.
Aşı kordun özü kor.
Aşıgıp aytsañ da, aşıra aytpa.
Aşıgıp joop bergen — az oyloyt.
Aşıñ bolso, kazan tabılat.
Aşıñ joguna kaygırba, işiñ joguna kaygır.
Aşıñ jok bolso da, kaşıñ bolsun.
Aşıñ jok bolso da, kaşıñ jokpu?
Aşıñ kalsa kalsın, işiñ kalbasın.
Aşıñdı berbeseñ berbe, taşıñ menen urba.
Aşıñdı içeyin, arıña çıçayın.
Aşıñdı içeyin, kadırıña çıçayın bolbo
Aşık bolgon adam akın bolot.
Aşık düynö baş jarbayt.
Aşık oynogon azar, top oynogon tozor.
Aşıkkan — adaşat, toybogon tozot.
Aşıkkan — azat, toybogon — tozot.
Aşıkkan — aştan kuru kalat.
Aşıkkan kalar uyatka, sabırduu jeteer muratka.
Aşıkkan (sabırsız) kalar uyatka, sargaygan jeter muratka.
Aşıkkan (şaşkan) kız erge jetpeyt, erge jetse,
etegi jerge jetpeyt.
Aşıkkan alıs uzabayt.
Aşıkkan aşka bışat.
Aşıkkan aşka jetkençe, aşı tekke ketet.
Aşıkkan aştan kuru kalat.
Aşıkkan kalar uyatka, sargaygan jeter muratka.
Aşıkkan kız erge jetpeyt, erge jetse (etek
jeñi) jerge jetpeyt.
Aşıkkan uuru açka ölöt.
Aşıkkanga lappay tabılbayt.
Aşıkkandık — şaytandık.
Aşıkpagan adam araba menen koen uulaptır.
Aşıkpagan araba menen koyöngo jetet.
Aşıkpagan tez jetet, aşıkkan adaşıp ketet.
Aşıktık jaş tandabayt, açkaçılık — aş tandabayt.
Aşıktık ölümdön küçtüü.
Aşıktıkka aldastap, jetim köpölökçö örttönüp
ölüügö bolboyt.
Aşım kalsa kalsın, işim kalbasın.
Aşına jaraşa tabagı, işine jaraşa tamagı.
Aşınan tabagı kımbat.
Aşıp barıp narı ölböy, je aşa elekte beri
ölböy, beypay bolup belde öldüñ, bey saramjal jerde öldüñ.
Ayuu — amanın tileyt, adam — jakşını tileyt,
akmak jamandıktı tileyt.
Ayuu amanın tileyt, akmak jamanın tileyt.
Ayuu amanın tileyt, jakşı jamanın tileyt.
Ayuu menen alışkan, arıstan menen karmaşat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ayuuga karışkır ajayıp körünöt.
Ayuudan — ayuu, börüdön — börü. At kazıgın aylanat.
Ayuudan (karışkırdan) korkkon otunga (tokoygo) barbayt.
Ayuudan kaçsañ — döñgökkö, döñgöktön kaçsañ — añgekke.
Ayuudan korkkon tokoygo (je otunga) barbayt.
Ayuunuñ janında jolbors, jılmakay jigit turbaybı.
Ayuunun çuçugun jegen jatpayt.
Ayaarga malı joktun, ayaarga janı da jok.
Ayagan közgö çöp tüşöt.
Ayagı jaman tördü bulgayt, oozu jaman eldi bulgayt.
Ayagı jebey başı jeyt, arkandap koyso jakşı jeyt,
tuyagı jebey başı jeyt, tuşap koyso jakşı jeyt.
Ayagı kıskanın, arışı kıska.
Ayak (but) jügürügü aşka, ooz (til) jügürügü başka.
Ayak jeldüü bolso — taşka tiet, ooz jeldüü bolso — başka tiet.
Ayaktagı suuga agıp ölöyün, çöyçöktögü suuga çögüp ölöyün.
Ayaktalbagan iş— bütpögön iş
Ayaktuu sözgö argasız joop kaytarat.
Ayaktuuga jol berbegen, oozduuga söz berbeyt.
Ayal — üydün kutu.
Ayal — üydün tutkası.
Ayal bolboso aşkana jetimsireyt.
Ayal jakşı — er jakşı, vazir jakşı — han jakşı.
Ayal jakşı — er jakşı.
Ayal jakşısı — ırısı mol, ayal jamanı —
kaygısı zor.
Ayal jakşısın — eri süyöt, er jakşısın — eli süyöt.
Ayal namıs üçün kara kiet.
Ayal sergeginen jumuş bütöt, erkek sergeginen ırıs tütöt.
Ayal turmuşu — zaman küzgüsü.
Ayal — erdin jarım ömürü.
Ayaldı aşınan taanı, balanı başınan taanı.
Ayaldı aşınan taanı.
Ayaldın azabı köp, tüyşügü tümön.
Ayaldın akılın jesirinde kör, balanın akılın jetiminde kör.
Ayaldın antkorü uluu bolboy kiçüü bolot, aga bolboy jeñe bolot.
Ayaldın jamanı atıñdı bulgayt, erdin jamanı eldi bulgayt.
Ayaldın suluulugu — ajarında, erkektin suluulugu — akılında.
Ayaldın çaçı uzun bolgon menen akılı kıska.
Ayalsız üy — suusuz tegirmen.
Ayalsız üy suusuz tegirmen menen teñ.
Ayalıñ mıktı bolso — baktıñ, ayalıñ kıydı bolso — kattıñ.
Ayalıñdı atım debe kamçı salıp, balañdı özüm debe erke bagıp.
Ayarlap süylögön kişinin amalı köp.
Ayaş jolu bir başka, adaş jolu bir başka.
Baardık jigit kız tandayt, baktıluu jigit uz tandayt.
Baarı (bardıgı) biröö üçün, biröö baarı (bardıgı) üçün.
Baarı şumduk baladan çıgat.
Baarı ele payda deyt, zıyandı kanday şorduu köröt?
Baarına bar nazir.
Baarınan — nan uluk.
Baarınan ökünüç jaman.
Baarınan kaçıp kutulat, ölümdön kaçıp kutula albayt.
Baarınan nan uluk.
Baatır — baatırdı közünön taanıyt, çeçen —
çeçendi sözünön taanıyt.
Baatır — bir oktuk, bay bir juttuk.
Baatır — mañdaylaş, çeçen — tandaylaş.
Baatır — ortok, kut — jalgız.
Baatır — soguşta, akıl —açuu kelgende, dos —
zarıldıkta sınalat.
Baatır (barman) tabat, batman içetBaatırga tayak
da jarakBaatırdıkka daba jok.
Baatır (er jigit, jakşı) ölsö bir ölöt. Korkok
(eselek, jaman) ölsö miñ ölöt.
Baatır baatır emes, mal bakkan baatır.
Baatır bir ölöt, korkok miñ ölöt.
Baatır bolmok — mañdaydan, çeçen bolmok — tañdaydan.
Baatır bolsoñ — duşmandan kaçpa.
Baatır bolsoñ — şer bol, korkok bolsoñ — jer bol.
Baatır bolup bay bolsoñ — bürdöp turgan
tereksiñ, baatır bolup jok bolsoñ — ürüp çıkkan sereksiñ.
Baatır jarasız bolboyt.
Baatır jol baştayt, çeçen söz baştayt.
Baatır joo barında sıyluu, biy doo barında sıyluu.
Baatır joodo maktanat, korkok üydö maktanat.
Baatır joodo taanılat, çeçen doodo taanılat.
Baatır ölümü maradan.
Baatır ölsö atı (naamı) kalat, korkok (janbagar) ölsö nesi kalat.
Baatır ölsö da kuralın taştabayt.
Baatır namıs üçün tuulup, namıs üçün ölöt.
Baatır tabat, batman jeyt.
Baatır tabat, batman içet.
Baatır tuulsa — el ırısı, jamgır jaasa — jer ırısı.
Baatır çöldö ölböyt, balık köldö ölböyt.
Baatır çın aytat, korkok kalp aytat.
Baatır elden ösöt, akmak elden bezet.
Baatır elden çıgat, baylık jerden çıgat.
Baatırga (erge) da jan kerek, bakırga da jan kerek.
Baatırga da jan kerek, kaapırga da jan kerek.
Baatırga tayak da jarak.
Baatırga tiygen jarı erte tul bolot.
Baatırdı — joonu jeñgenden kiyin makta,
tamaktı boygo siñgenden kiyin makta.
Baatırdı körsöñ kıdır tut, bukara körsöñ kadır tut.
Baatırdık bilekte emes, jüröktö.
Baatırdıkka daba jok.
Baatırdın (erdin, jakşının) atın (dañkın)
alıstan uk, (erdin özün körbö, dañkın uk), janına barsañ bir kişi.
Baatırdın aldınan tülkü çıksa kılaktap — oljo
bolot, ayal çıksa bulaktap — joltoo bolot.
Baatırdın atın alıstan uk, janına barsañ bir kişi.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Baatırdın baş iygeni — ölgönü.
Baatırdın joodon ölgönü — eline şıpaa.
Baatırdın özü ölsö da, sözü ölböyt.
Baatırdın ömürü kıska, dañkı uzun.
Baatırdın körkü — mañdayda, çeçendin körkü — tañdayda.
Baatırdın körkü— erdikte
Baatırlar mañdaylaşıp, çeçender tañdaylaşıp.
Baatırsıngan jigitti joo kelgende köröbüz.
Bagı açıktın mañdayı jarık.
Bagı bar, bagı barga dagı bar, bagı jok, bagı
jokko dagı jok.
Bagı bardın taşı da öydö kulayt.
Bagı başınan kaçkandan adam da kaçat.
Bagı jokko dagı (baarı) jok.
Bagıştın bogun jegen it kuturat.
Bagıştın kızı baymaluu (kiyiz ötüktüü), bagalegi saymaluu.
Badalduu jerde saygak köp, balaluu üydö aygak köp.
Badaçı saygaktan korkot.
Badışa kudaa emes, kudadan judaa emes.
Baja bajanı körgöndö başı kıçışat, baldız
jezdeni körgöndö töşü kıçışat.
Baja bajanı körsö başı kıçışat.
Bazar — bay, bargan — kedey.
Bazar barga — tattuu, jokko — açuu.
Bazar barga — tattuu, jokko — açuuBazardın
alısı jok sataarı bolso, padışanın kalısı
jok taajısı bolso.
Bazar içi bayıbayt.
Bazar körkü — bakal, er körkü — sakal.
Bazarga bar, baktıñan kör.
Bazarga barat Karıbay, jatıp kelet jarım ai.
Bazarda baarı bar, izdegendi taba albaysıñ.
Bazarda miñ kişi bar, ar kimi süygönünö salam beret.
Bazardın alısı jok—sataarı bolso, badışanın
kalısı jok — taajısı bolso.
Bazarluu joo menen baykuş uul karmaşat.
Bazarı jakın bayıbayt, kalp aytkan kişi jarıbayt.
Bazarı jakın bayıbayt, soodager jakını
jarıbayt, mazarı jakın tınbayt.
Bazarı jakın bayıbayt.
Bayırkının jomogu baştasa keler orolu.
Bay — bayga kuyat, say — sayga kuyat.
Bay — balpañ, jok — jaltañ.
Bay — barman menen, jok — darman menen.
Bay baarın kiet, jok barın kiet.
Bay baybiçe kuymakta, kul menen küñ kömöçtö.
Bay bayga kuyat, suu sayga kuyat.
Bay baylıgın, kul çarıgın salat.
Bay baltañ, kedey jaltañ.
Bay balası kubanaar koydon tuugan egizge,
aramzalar köz salaar—jılkıdagı semizge.
Bay balası süylösö, töö, taylaktı kep salat.
Çaç Taraçtın balası, ustara, kayrak kep salat.
Bay barman menen, jok darman menen.
Bay barınça, jok alınça.
Bay bilgendi kul bilet, aytayın dese erki jok.
Bay bolbogon bay bolso — otoogo çöp koyboyt, biy
bolbogon biy bolso — süylöögö söz koyboyt.
Bay bolbogon bay bolso, korubagan jer kalbayt.
Bay bolbooçu jigitke, ölösöl mal jolugat. Kuu
baş bolçu jigitke, tuubas katın jolugat.
Bay bolgon adam tok bolot, mas bolgon adam şok bolot.
Bay bolom dep şaşılganıñ — kedeylikke aşıkkanıñ.
Bay bolsoñ — magdıraba, jardı bolsoñ — mögdüröbö.
Bay bolup körgön jokmun, baykuş bolup ölgön jokmun.
Bay bolup körgönüm jok, jakır bolup ölgönüm jok.
Bay bolup körgönüm jok, jardı bolup ölgönüm jok.
Bay boluuçu jigitke ölbögön mal jolugat.
Bay boorun taanıbas, sooda jokko karabas.
Bay dañkı menen, kedey küçü menen jaşayt.
Bay jandagan kedey oñbos, kerben jandagan malay oñbos.
Bay jardı bolso, üç jılı baylıgın koyö berbeyt,
jardı bay bolso, üç jılı jardılıgın koyö berbeyt.
Bay jegeni uça menen kuymulçak, kedeydiki öpkö
menen kekirtek, şıyrak menen şıymılçak.
Bay ölgön attın takasın izdep, altı ay jer kazıptır.
Bay karagan marıbayt, jalçı jürgön jarıbayt.
Bay kiyse, «kuttuu bolsun!» deyt, kedey kiyse, «kaydan aldıñ?» deyt.
Bay körgöndü men köröm, tartayın desem küçüm jok.
Bay maktansa bir juttuk, er maktansa bir oktuk.
Bay maktansa tabılat, kedey maktansa çabılat.
Bay malın aytat, kedey nesin aytat.
Bay malın jeyt, kedey janın jeyt, uyatsız arın jeyt.
Bay menen baybiçe uruşsa, kul menen kün — kuymakta.
Bay menen kedey baş koşpoyt.
Bay menen kuda bolsoñ — çirenet, jardı menen kuda bolsoñ — tilenet.
Bay salık salsa, kul çarık salat.
Bay sotko barsa — barpañdayt, kedey sotko barsa — kaltañdayt.
Bay soyuuga kozu tappay, jardının jalgız kozusun suraptır.
Bay toygonunan ıtkıtat, kedey açkasınan ıtkıtat.
Bay uulunun nazarı aç, ıymanduu kişi andan kaç.
Bay —baylaşıp ıyloogo, bay Teyittey el kerek.
Baybiçenin amalı kırk eşekke jük.
Baybiçenin bardıgı — töödöy kara sandıgı.
Baybiçenin tülküsü tüştö uluyt.
Bayga bar düynö, jokko tar düynö.
Bayga jagınam degen jardının jalgız eçkisi çıgım boluptur.
Bayga janaşsañ, başıñ torgo çalınat,
Bekke janaşsañ, belçeñden azapka batasıñ.
Bayga kiyiz mülk emes.
Bayga kündö mayram, kündö toy, kedeyge kündö kaygı, kündö oy.
Baygambar - kuday emes, kudaydan juda emes.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Baygambar barına azır (ıraazı), joguna kayıl.
Baygambar jaşka barganda suuktan kaç, ısıkka şaş.
Bayge atı — karaandaşBaytalım, janıñ üçün jorgoloorsuñ.
Bayge atı karaldaş (je karaandaş).
Bayge berbes külüktün jürüşünön baykalat, aşık
bolgon jigittin külüşünön baykalat.
Baydan may çıksa, kedeyden tuz çıgat.
Baydan çay içkençe, jokton suu iç, biyden et jegiçe, baykuştan çay iç.
Baydan çay içkençe, jokton suu iç.
Baydan et jegiçe, baykuştan çay iç.
Baydasız bilim — jaansız bulut.
Baydı bayıtkan — kulu.
Baydı balaket bassa, jortuul baştaytBeeni balaket bassa, kulun taştayt.
Baydı kuday urarda — baytalın satıp at kılat,
jakşını kuday urarda — jakının satıp jatkılat.
Baydı kuday urarda konok kelse jaşınat, attı kuday urarda ayagınan basınat.
Baydı kul dese külküsü kelet, kuldu bay dese, ölgüsü kelet.
Baydı maktaba, kedeydi jektebe.
Baydı meenet çırmasa, aşkanaga jaşınat.
Baydı tuup alat, baybiçeni satıp alat.
Baydı çoñ süylötkön, koroodogu koyloru.
Baydı eerçigen jardı ölöt.
Baydıkı barımta, kedeydiki sıyrımta.
Baydın aşın baykuş ayayt, baydın aşın Baydöböt kızganat.
Baydın aşın baykuş ayayt.
Baydın baylıgı kedeydin köz jaşınan jaralat.
Baydın başı kıçışat, kedeydin kursagı açışat.
Baydın bayanası jugat, joktun joorutması jugat.
Baydın işi barman menen, kedeydin işi arman menen.
Baydın kazanı tegin jerden kaynabayt,
dastorkonu tegin jerden jaynabayt.
Baydın karmanarı malı, kedeydin karmanarı janı.
Baydın katını ölsö, töşögü jañırat, jardının
katını ölsö, başı kañgırayt.
Baydın köp malı közgö körünböyt, kembagaldın
jalgız eçkisi körünöt.
Baydın kulu kolomtonun kulu.
Baydın malı kadırluu, jardının janı kadırluu.
Baydın malın ayaba, kete bersin talaaga.
Baydın malın ayaba, suktun çayın ayaba.
Baydın neeti kara — kolu ak, kedeydin kolu kara —neeti ak.
Baydın tamırı köp, biydin kulagı köp.
Baydın tübü — uuruluk.
Baydın uulu ayranıñ, ayranıñ bolboso, çıgaraar ele oyronuñ.
Baydın uulu kalaada, baykuştun uulu talaada.
Baydın uulu nazarı aç, ıymanduu kişi, andan kaç.
Baydın uulu süylösün, murdu buçuk bolso da.
Baykabay turup baspa, bilbey turup şaşpa.
Baykuş eñseyt — baylıktı, karıya eñseyt — jaştıktı.
Baylagandı bilseñ, çeçkendi da bil.
Baylıgıñ bolboso da barkıñ bolsun.
Baylık — baylık emes, birdik — baylık.
Baylık — kuuşurat, joktuk — bışırat.
Baylık — murat emes, joktuk — uyat emes.
Baylık adamdı esirtet, esirgen adamdın kesiri köpkö tiet.
Baylık bakıt emes.
Baylık biröönün mañdayına bütsö, biröönün tañdayına bütöt.
Baylık jerde, küç elde.
Baylık ötöt, kedeylik ketet.
Baylık koldun kirindey, birde kelet, birde ketet, juksa turat, juusa ketet.
Baylık maktantat, kedeylik saktantat.
Baylık menen biylik koldun kiri, juusa ketet, ölsö kalat.
Baylık mülktö emes — talantta.
Baylık murat emes, joktuk uyat emes.
Baylık ne dedirbeyt, joktuk ne jedirbeyt.
Baylık emne degizbeyt, joktuk emne jegizbeyt
Baylıksız el bolboyt, baygambarsız din bolboyt.
Baylıktan körö birimdik artık.
Baylıktuu — baatır, baylıksız — jaltak.
Baylıktı bölüm tügötöt, oorunu ölüm tügötöt.
Baylıktı süygön namıstı bilbeyt.
Baylıktı el jaratat, basıntkan jer karatat.
Baylıktı emgekten izde, teñdikti küröştön izde.
Baylıktı emgekten, teñdikti küröştön izde.
Baylıktın atası — emgek, enesi — jer.
Baylıktın baarısı jakşı, barktuusu bilim.
Baymın dep, maktanba, jokmun dep, suktanba.
Baytal jügürüp (je çaap, je çurkap), bayge albayt.
Baytal jügürüp bayge albayt.
Baytal külük barkta jok, katın çeçen narkta jok.
Baytal minse, kul jok, saamal içse, kımız jok.
Baytalga künüñ tüşsö da, bayga künüñ tüşpösün.
Baytalım, janıñ üçün jorgoloorsuñ.
Bayı ölgön kul dardaktayt.
Bayı çoñdun kulu çoñ.
Bayıganda dosuñ köp, jakırlansañ dooçu köp.
Bayıdım dep süyünbö, iygiligiñe süyün.
Bayırkının jomogu, baştasa keler orolu.
Bak başıña konso, koluña tınarıñ konoor.
Bak karabay kıdır da daarıbayt.
Bak konoor adamdın uulu eptüü, kızı körktüü bolot.
Baka baştuu erkekke altın baştuu urgaaçı ebi menen teñ bolot.
Baka jegen kölgö kiret, jılan jegen iyinge (çölgö) kiret.
Baka jep, kölgö kirdi, jılan jep, iyinge kirdi.
Baka mayrıgın bilbey, jılandı «iyri» deptir
Baka siyse — kölgö sep, jamgır jaasa — jerge sep.
Baka siyse, kölgö sep.
Bakaga balır köl jakşıBalıkka tereñ suu
jakşıJigitke öskön el jakşı.
Bakanı altın takka oturguzsañ da, batkaktı körsö ırgıp tüşöt.
Bakanın baskanın körsöñ, jelgenin surap netesiñ!
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bakanın basıgın körüp, jelgenin suraba.
Bakanın özü çöldö bolso da, közü köldö.
Bakasız köl bolboyt, katasız kişi bolboyt.
Bakaça çardagan, jılança arbayt.
Bakka kelet bir kezek, bakka kezek kelgende
başında bulbul kuş sayrayt.
Bakkan eesi jaraşsa, kara küçük sak bolot.
Bakkan eesi jaraşsa, küypül küçük sak bolot.
Algan eri jaraşsa, kara katın ak bolot.
Bakkan eesine jaraşa malı semiz, tölü egiz.
Bakpagandı balam debe, kelbegendi özüm debe.
Bakpagandı balam debe.
Bakpay balaañdan, jappay jalaañdan sakta,
Bakpasa mal ketet, karabasa katın ketet.
Baktıñ aşkan ubakta karganı salsañ kaz alat.
Baktıñ aşkan ubakta, karganı (japalak) salsañ
kaz alatBaktıñ kaçkan ubakta, şumkar salsañ az alat.
Baktıñ kaçkan ubakta şumkardı salsañ az alat.
Baktıluu — emgeginde zor,
baktısız — ooruda, kor.
Baktıluu adam kaalasa, muz üstündö ot janaar,
baktısız adam kaalasa, kurgak üydön suu çıgaar.
Baktıluu atalgan bayda da arman bolot.
Baktıluu bolmok münözdön, baatır boluu küröştön.
Baktıluu bolom deseñ, başkaga köz artpa.
Baktıluu boluş münözdön, baatır boluş küröştön.
Baktıluu menen baylaşpa, taalayluu menen talaşpa
Baktıluu emgeginde zor.
Baktıluuga eki dos kelet, baktısızga eki uuru kelet.
Baktıluunu bak karayt da, kıdır daarıyt.
Baktıluunuku mañdayga jazıluu.
Bakgıluunun kası ölöt, baktısızdın dosu ölöt.
Baktısı açılar jerine kız ıylap barat.
Baktısı joktun egerim sözü em bolboyt.
Baktısız jokko könöt, barga könböyt.
Baktısız taalayınan köröt.
Baktısızdık özüñdön, bagınbayt aga tüşüngön.
Bakça baksañ — makta, akça tapsañ — sakta.
Bakşı bagamın deyt, töşüñö tumar tagamın deyt.
Bakşı jakşı bolobu, jakşı bakşı bolobu.
Bakıldagan (bak —bak etken) tekeni, suu keçkende
köröbüz. Şakıldagan katındı, kız bergende
körörbüz. Takıldagan (tak —tak etken) kelindi,
üy çeçkende (el köçköndö) körörbüz.
Bakıldagan (keede bapıldagan) tekeni suu
keçkende körörbüz, şakıldagan kelindi (je
takıldagan katındı) üy çeçkende körörbüz,
menmensingen jigitti joo kelgende körörbüz,
çeçensingen jigitti doo kelgende körörbüz.
Bakıldagan tekeni suu keçkende körörmün,
takıldagan katındı üy çeçkende körörmün.
Bakıldın bagı kögörböyt, kögörsö da köböyböyt.
Bakır alduu. koy şıyraktuu.
Bakır bolsoñ, makmal kiy.
Bakır kişi paanada, sokur kişi şoolada.
Bakırgandan korkpo, tımısından kork,
Bakırgandın baarı ele baatır emes,
balkaygandın baarı ele balban emes.
Bakırçaak töönün barı iygi.
Bakıt degen sımap, kırsık degen uygak.
Bakıt degen togolok, anı toktotuuga ep kerek,
meenet degen jalpak anı kötörüügö küç kerek.
Bakıt jerde, erinbey eñkeyip al.
Bakıt ketse namıyanı koşo ketet.
Bakıt menen kaygı üzöñgülöş.
Bakıt oroso, dos toroyt.
Bakıt sandıkta, açkıçı asmanda.
Bakıt emgekten jaralat.
Bala — baladay, başı közü çaraday.
Bala — bizdiki, akılı — özünükü.
Bala adamdın kanatı.
Bala bakkandıkı.
Bala bar üydö kalp süylöbö.
Bala bilet, bilbese nege külöt.
Bala boor et menen teñ.
Bala jakşısı atanın dañkı, kız jakşısı
enenin dañkı.
Bala jetige çıkkança jerden tayak jeyt.
Bala kalsa — mal tabat, katın kalsa — bay tabat.
Bala kalsa mal (el) tabat, katın kalsa bay (er)
tabat. Çımın janıñ çırkırap, kayda barıp jay tabat.
Bala kalsa el tabat, katın kalsa er tabat.
Bala külkügö toyboyt, jalkoo uykuga toyboyt.
Bala körgönün kılat, kösöö türtkönün kılat.
Bala oyunga toyboyt, jalkoo uykuga toyboyt.
Bala oyunga toybos, jaman uktaganın koybos.
Bala padışadan kudurettüü.
Bala suu töksö, andan çoñ tayıp jıgılar.
Bala tapkandıkı emes, bakkandıkı.
Bala tattuuga öç.
Bala çurkasa, çaldın butu zırkırayt.
Bala ıylabay emçek kayda?
Bala ıylamayınça emçek jok.
Bala ıylamayınça emçek kayda. (Iylabagan balaga — emçek jok).
Bala ıylamayınça emçek kayda?
Bala, balanın işi çala.
Bala, balanın kılgan işi çalaBala boor et menen teñ.
Balaadan — maşayak da kaçıptır.
Balaadan maşayık kaçıptır.
Balaga — atası sınçı. (Ata balaga sınçı).
Balaga oylop aytsañ ugat, oyloboy aytsañ otko jıgat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Baladan da paygambardık söz çıgat.
Balañ jakşı bolso örgö çıgarat, balañ jaman bolso, körgö tıgat.
Balañ mıktı bolso dañkıñ.
Balañ paydaluu bolso, aştıgıñ aydaluu. Katınıñ jakşı bolso, malıñ baylanuu.
Balañdan bölüp kutulasıñ, nebereñden ölüp kutulasıñ.
Balañdı jaşınan tarbiyala.
Balañdı eliñ maktasa, andan aşkan bakıt jok.
Balaket — ayak astında.
Balaket kılbagan balaketke jolukpayt
Balaluu bolbogon, — kubangandı körbögön
(bilbegen), balası ölbögön — küyüttü körbögön (bilbegen).
Balaluu üy — bazar, balasız üy — mazar.
Balaluu üy — baktıluu üy.
Balaluu üy — gülüstön, balasız üy — körüstön.
Balaluu üy — külkünün kutu, balasız üy — kubanıçtın jutu.
Balaluu üy — padışaluu üy.
Balaluu üygö (dö) bakgg üyür (bar).
Balaluu üydö — sır jok, ooruluu üydö — ır jok.
Balaluu ördök talpınsa, balaları çuu bolot.
Balasız ördök talpınsa, jez kanatı kuu bolot.
Balaluu kargaga bok artpayt.
Balaluu kargaga bok tiybeyt (artpayt).
Balaluunun bagı bar, balasızdın jürögündö muñu bar.
Balaluunun balasın algança, kolunan işin al.
Balaluunun beli tınat, balasızdın beli sınat.
Balalık — padışalık, karılık — katuuluk.
Balalık kişige eki kelet, biri jaşında biri karıganda.
Balalık kişige eki kelet: biri karıganda, biri jaşında.
Balalıktın ömürü suuda.
«Balam bar» dep maktanba, topto biröö jok bolso,
«atam bar» dep maktanba, atañ sanda jok bolso.
«Balam bar» dep, maktanba, topto biröö jok bolso.
Balam, balaluu bolgondo bilersiñ.
Balanı — jaşınan, katındı — başınan.
Balanı bak, joonu çap.
Balanı jakşılıkka jetelep janaştır,
jamandıktan kubalap adaştır.
Balanı kebezge orop baga albaysıñ.
Balanı meenet çırmasa, sargara tüşüp taz bolot.
Balanı tarbiyaloo — taştı kemirgenge tete.
Balanı tayak menen urba, söz menen ur.
Balanı tayak menen emes, akıl menen tarbiyala.
Balanı çıyrak östür, joodo sına.
Balanı—jaşınan, katındı— başınan.
Balanın balakayı da bar, kalakayı da bar.
Balanın barı da balaa, jogu da balaa.
Balanın jogu da balee, barı da balee.
Balanın üyü — bapanın alaçıgı.
Balanın üyü, bapanın alaçıgı emes.
Balanın özün töröyt, kıyal —jorugun (koşo) töröböyt.
Balanın segizinde tişi tüşöt, sekseninde erdin erge işi tüşöt.
Balanın tarbiyası jaşınan,
Balanın tentek bolmogu üyünön, erdin tentek bolmogu biyinen.
Balanın tentek bolmogu üyünön.
Balanın tentek boluşu üydön, taalim — tarbiyadan.
Balanın tili «apa» dep çıksa da, atanın tarbiyasın alat.
Balanın tuulganına kubanba (je süyünbö), turaarına kuban (je süyün).
Balanın ırayına jaraşa at koy.
Balapandardı küzündö sanayt.
Balası baatırdın, atası ardaktuu.
Balası joktun — ırısı jok.
Balasız — bir azap, balaluu — miñ azap.
Balasız üy — baktısız.
Balban (küçtüü) menen küröşpö, tüptüü menen
tireşpe, şamal menen jarışpa.
Balban menen küröşpö, tüptüü menen tireşpe,
şamal menen jarışpa.
Baldar emne dedirbeyt, açkalık emne jedirbeyt.
Baldardın bulamıgın jep koydu dep, akmak ayalın künöölöyt.
Baldarıbız — bizdin keleçegibiz.
Baldı süysöñ, aarının açuusuna çıda.
Baldız küyöönün kulagın çoet, jılkıçı ışkırıp koet.
Baldızdarı kelgende, küyöönün çeri jazılat.
Balkaçının miñ urganı — barskançının bir urganı.
Balta kötörgüçö döñgöç dem alat.
Balta kötörgönçö, döñgöç es alat.
Baltaluuga otun jokpu, baytalduuga katın jokpu.
Baltasız bay bolboyt, kaltasız kayırçı bolboyt.
Baltasın suuga tüşürgön orustay bolup.
Balçı menen tölgöçüdön, öz ayalıñ artık aytat.
Balık başınan sasıyt (çiriyt).
Balık jegen bagışpayt, peyili ketken bekişpeyt.
Balık jegen bayıbayt, beyli ketken berişpeyt.
Balık irimçil, karı ırımçıl, jaman arızçıl.
Balık köldö ölböyt, baatır çöldö ölböyt.
Balık menen akındın, oynook münözü okşoş.
Balıkka til, döñgöçkö jan kirgizgendi sıykırçı deyt.
Balıktı suuga salıp korkutpa.
Balıktın öz mayı menen özün emde.
Balıktın ömürü suuda.
Balıktın künü - köl menen, jigittin künü — el menen.
Balıktın suusuz künü jok, «Künüm jok» deşke ünü jok.
Balıktın tiriligi suu menen, erdin tiriligi elmenen.
Balıktın tiriçiligi suu menen.
Balıkçını balıkçı, alıstan taanıyt.
Balıkçının atı çöldöp ölöt.
Balırluu jerde baka bar, tulpar atta taka bar.
Balee ketse, bakıt kelet.
Bar — baltañ, jok — kaltañ.
Bar — barın aytat, jok — zarın aytat.
Bar — batañ, jok — katañ.
Bar — şattantat, jok — kakşantat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bar barın jeyt, uyatsız arın jeyt.
Bar bolboy malıñ çaçılbayt, jok bolboy joluñ
açılbaytBaşıña müşkül iş tüşpöy, malıñ arzan satılbayt.
Bar bolso — ayımçılık, jok bolso — kayırçılık.
Bar bolso — körö albayt, jok bolso — bere albayt.
Bar bolso — taşıba, jok bolso — şaşpa.
Bar bolso bakmagı kıyın, jok bolso tapmagı kıyın.
Bar bolso — çaçpa, jok bolso — şaşpa.
Bar bolso, ayımçılık, jok bolso, kayırçılık.
Bar karındaş batuuda bolgonço, jok karındaş
joldo bolsun. (Jok karındaş joldo bolgonço,
bar karındaş batuuda bolsoçu).
Bar karındaş batuuda bolsun, jok karındaş joldo bolbosun.
Bar kaçagan kutulbas, jok kaçagan tutulbas.
Bar maktansa tabılaar, jok maktansa çabılaar.
Bar ne dedirbeyt, jok ne jedirbeyt.
Bar okşotot, jok kakşıtat.
«Bar» tattuu söz, «jok»— açuu söz.
Bara turgan jeriñe kakırba da tükürbö.
Baraar jeri joktun, basaar toosu jok, barbaga
jerde jırgal köp, barsañ anı tappaysıñ.
Barakelde közölüm, çaap algan öz elin.
Barbagan jeri joktun, baspagan jolu jok,
keçpegen suusu joktun, aşpagan aşuusu jok.
Barbaymın dese erki jok, başına tiet kerki çot.
Barga — bar, jokko — jok.
Barga — mayram, jokko — oyron.
Barga bar düynö, kedeyge kem düynö.
Barga kanaat, jokko sabır.
Barga köppö, jokko çökpö.
Barga mayram, jokko oyron.
Barga maktanba, jokko kaygırba.
Bargan jeriñ ot bolsun, balaketi jok bolsun.
Barda ayabagan jokko toyboyt.
Bardar kişi baylıkka mas, akılga pas, kedey
kişi akılga mas, baylıkka kas.
Bardar menen dos bolsoñ, kaalaganıñ alasıñ,
jaman menen dos bolsoñ, kara özgöy — doogo kalasıñ.
Bardı ayabagan, jokko toyboyt.
Bardı ayagan, jokko toyboyt.
Bardı körö albayt, jokko bere albayt.
Bardı surabayt, joktu tilebeytBarmak bastı, köz kıstı.
Bardıgın turmuş özgörtöt, baykagın ömür, küç ketet.
Bardık jaraşıp turat, joktuk talaşıp turat
Bardın akırı — ada, alp akırı — kor.
Bardın işi barman menen, joktun işi arman menen.
Bardın malın çaçam, joktun uyatın açam.
Barkıñdı bilbegenge barba.
Barmak bastı, köz kıstı.
Barsa — bazar, kelse — kerben.
Barçılık — jaraşıp turat, jokçuluk — talaşıp turat.
Barıktasa, başka çıgat.
Barına şügür, joguna tobo.
Baskandan eringen, bir kezekte jügüröör.
Baskandan erinseñ jügürörsüñ.
Basmayıldın batkanın eesi bilbey at bilet, er
jigittin kadırın agayın bilbey jat bilet.
Baspagan atka «çu» degen söz dem beret.
Baspas at, ötpögön bıçak erdi tez karıtat.
Baspas at, ötpös bıçak erdi tez karıtat.
Bassañ butuña etiyat bol, süylösöñ tiliñe sak bol.
Bastırgan - baraar, çapkan kalaar.
Bastırgandı bilbegen joldu buzat, başkargandı bilbegen eldi buzat.
Basıgın buzgan at aksayt, alkımın buzgan er aksayt.
Bata menen er kögöröt, jamgır menen jer kögöröt.
Batar kündün atar tañı bar.
Batmandap kirgen ooru maskaldap çıgat.
Bahıldın (sarañdın) bagı kögörböyt, kögörsö da, köböyböyt.
Baş — akıl üçün, akılman — el üçün.
Baş — akıldın kabı, köz — jandın aynegi
Baş ayrılsa — börk içinde, kol sınsa — jeñ içinde.
Baş ayrılsa (jarılsa) börk içinde (aldında), kol sınsa, jeñ içinde.
Baş ayrılsa, börk içinde.
Baş— akıl üçün, akılman — el üçün.
Baş aman (soo) bolso — börk tabılat.
Baş amanda mal tattuu, baş oorusa jan tattuu.
Baş boluu oñoy, baştap ketüü kıyın.
Baş jarılsa — börk içinde, kol sınsa — jeñ içinde.
Baş iştebese butka küç kelet.
Baş iştebese, butka küç.
Baş kanjıgada, kan — köökördö.
Baş kesüü (je kesmek) bar, til kesüü (je kesmek) jok.
Baş köböysö — ırıs, kas köböysö — uruş.
Baş köyröñ — tuzçu, orto köyröñ — otunçu,
ayakkı köyröñ — uyçu.
Baş kuyruktu kütpöyt.
Baş meesi menen, mal eesi menen.
Baş soo bolso, börk tabılat.
Baş eköö bölböy, mal eköö bolboyt.
Baş esen bolso, topu tabılat.
Başka biröö menen deşpe, deşseñ başkanı aralaştırıp jeşpe.
Başka jerden kök asmandı körgönçö, öz jeriñde kara buluttu kör.
Başka iş tuşsö, baytal jorgo bolot, mata torko bolot.
Başka kelgen balaaga, kulak —murun sadaga.
Başka kelgende — köz körör.
Başka kelse (je çapsa), baytal jorgo bolot, mata torko bolot.
Başka tüşköndü köz köröör.
Başka tüşsö — baytal jorgo bolot.
Başka tüşsö, bala da könöt.
Başka elge barıp sultan bolguça, öz eliñde ultan bol.
Başkaga jasaganıñ da özüñö payda
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Başkanı tansa da, tokoçtu tanbayt.
Başkanın kaygısına kubanba, baktısına kuban.
Başta utkan — bayıbayt, kiyin utkan — keyibeyt (je kemibeyt).
Baştagı bolboy mal bolboyt, başçısı bolboy el bolboyt
Baştagı bolboy, mal bolboyt, başçısı bolboy, el
bolboyt. Kakaarı bolboy, kış bolboyt, katını bolboy, er bolboyt.
Baştagının jaşı bolsoñ, emikinin karısı boloorsuñ.
Baştalganga maktanbay, bütköngö maktan.
Baştalgança maktanbay, bütköndö maktan.
Baştan aşkan ubara.
Baştooçu bolso, koştooçu tabılat.
Baştuu toydun ırı köp, başsız toydun çırı köp.
Baştı — balta buzat, jılkını — mañka buzat.
Baştı asıragan — eki kol.
Baştı balta çabat, jılkını mañka buzat.
Baştı başkara bilgen başkaga ülgü.
Baştık içpeyt, baş içet.
Baştıktagı tügöngüçö baş aman bolsun.
Başçı durus bolboso — jurt buzulat, sooda durus
bolboso — nark buzulat.
Başçı eköö bolso akıl — jalgız
Başçısı bolboy marıbayt, başalaman jarıbayt.
Başı — bapan, ayagı — sapan.
Başı barga may toktoyt.
Başı batpagandın baltırı sıyat.
Başı bütün aman jüröt.
Başı bütün, booru aman — adam jok.
Başı jok baka, közü jok kögön.
Başı katuunun, ayagı tattuu.
Başı oorubagan kişinin — kuday menen işi jok.
Başı oorubagan kuday menen işi jok.
Başı oorubagandın kuday menen işi jok.
Başı oorubastın başka menen işi jok.
Başı oorugan bakşıga barat, döölötü aşkan jakşıga barat.
Başı oorup, baltırı sızdabagandın eçteme menen işi jok.
Başı togoloktun (je tomoloktun) bardıgı adam bolo berbeyt.
Başın amanda malıñ tügöldö.
Başıñ amanında malıñdı tügöldö.
Başıñ baş, bagalçagıñ kara taş.
Başıñ oorusa bakşı izde, janıñ oorusa jakşı izde.
Başıña iş tüşköndö jakşı keyip ötöt, jaman külüp ötöt.
Başıña iş tüşsö, töböñ menen kuduk kazaarsıñ.
Başıña küç kelse, başmandak atasıñ.
Başıña töö tüşsö, çımınday kör, çımın konso töödöy kör.
Başıña too tüşsö da çımınday kör.
Başıñdan kim sılasa, maşayagıñ oşo, janıñda kim otursa, suluuñ oşo.
Başıñı kim sılasa maşayagıñ oşo, mañdayıñda (janıñda) kim otursa,
süygönüñ da (je suluuñ da) oşol.
Başım kanjıgada, kanım köökördö.
Başımdan ötpögöngö balamın, başıñ ötkön jerden özüñ ötösüñ.
Başın baştayt, ayagın taştayt.
Başına tartsa — ayagına jetpeyt, ayagına tartsa, başına jetpeyt.
Başınan bagı kaçkandan — adam da kaçat.
Bayagı, bayagı — Baykojonun tayagı.
Begiñe jetkiçe beliñdi sındıram.
Bedeli jok jigitten, beles jortkon jel artık.
Bederi jok torkodon bek tokugan böz jakşı.
Beyjay ayal belgisiz ıylayt.
Beyişti bötön jerden emes, kindik kanıñ tamgan jerden izde!
Beyiştin aşın körmök bar, jemek jok.
Beykayratka beyiş jok.
Beyli tar adam keñ idişten aş içe albayt.
Beymaal konok duşmandan jaman.
Beymaal kıykırgan korozdun, başın juluş kerek (kesmek parıs).
Beytaalay erdin başına, beyjay ayal jolugat.
Beşimde turup kep aytsañ, beş küngö çeyin oolugat.
Bek baylagın atıñdı, jayına koe berbegin, esi jok eser katındı.
Bek zikir çalsa, bek emester bakşı bolot.
Bekem katsañ, oñoy tabasıñ.
Beker algandın berekesi bolboyt.
Beker jerden mışık aptapka çıkpayt.
Beker jürgönçö, beker oku.
Beker içken — bey taalay, taap içken — çoñ taalay.
Beker içken bey taalay, taap içken çoñ taalay.
Beker kişi taz bolboyt.
Beker turgança, beker işte.
Bekerden kepin tabılsa, çulganıp alıp ölüş kerek.
Bekerden teñirim bezer.
Bekerdin atası ölüptür.
Bekerdin çoloosu jok, ustanın togoosu jok.
Bekerinen kepin tabılsa ölüş kerek.
Bekerinen mal tapsañ, berekesi jok bolot.
Bekerçiden beze kaç, önörlüügö ötö kaç.
Bekerçiden beze kaç, uşakçıdan köçö kaç,
jatakçıdan alıs kaç.
Bekerçiden beze kaç, uşakçıdan köçö kaç.
Bel bekçeyse, köz çekçeyet.
Bel kırçoodon sarala.
Belden küç ketkende, koldon iş ketet.
Belek baaluu emes, sıy baaluu.
Beli oorup körbögön kişi, bekerlikti jakşı
köröt. Kolu joorubagan kişi, koşomatçılıktı
jakşı köröt.
Bende bolmok bir jılda, ajı bolmok kırk jılda.
Bendenin oozunan çıksa, beriştenin kulagına ayan bolot.
Ber deseñ — ütüröyöt, al deseñ — jılmayat.
Berbegen kudayga çoñ dooñ barbı.
Berbegendi berip uyalt, kelbegendi barıp uyalt.
Berbegendi berip uyalt.
Berbes jerde buyum bar, jakpas jerde otun bar.
Berbes kızdın salıgı oor.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Berbeseñ — alışpaysıñ, kelbeseñ — alıstaysıñ.
Berbeske erteñ menen saamal, bererge beşimde kımız.
Berbestin aşı bışpas, bışsa da kazandan tüşpös.
Berbestin aşı bışpas, bışsa da oçok başınan tüşpös.
Berbestin aşı bışpas.
Berbestin şıltoosu köp.
Bergen alat, ekken — orot.
Bergen baatır emes, algan baatır.
Bergen joomart (baatır) emes, algan (suragan) joomart (baatır).
Bergen joomart emes, algan joomart.
Bergen kolum alagan, mayluu kolum jalagam.
Bergen kudayına jagat.
Bergen mart emes, algan mart.
Bergenge beş da köp, alganga altımış da az.
Bergenge bir da köp, alganga jüz da az.
Bergenin algan — jamandın işi, içkenin kuskan — çabaldın işi.
Beregen kolum alagan.
Bereke bayda emes — elde, ketmendep iştelgen jerde.
Berekenin baarı jerde kalgan emespi, jer
düynönün tutkası elde kalgan emespi.
Berekesin maa bersin, kölökösün saa bersin.
Bererge akçañ bolboso, moldo üyüñö da kirbeyt.
Bererge beşimde — kımız, berbeske şaşkede — saamal.
Bererge beşöö çıkpasa, alarga altoo çıgat.
Beresege beşöö köp, alasaga altoo az.
Bereşen kolum alagan.
Bereşenden beşiktegi bala da ümüt kılat.
Beri bolup tördö jok, arı bolup kördö jok.
Beri karap külüp, arı karap ıylagan jaman.
Berip beren bolgonço, berbey sarañ bolBerip
sarañ (suu) bolguça, berbey uyat bolBerip eki
jaman körüngönçö, berbey bir jaman körün.
Berip beren bolguça, berbey sarañ bol.
Berip jaman körüngönçö, berbey jaman körün.
Berse — al, ursa — kaç.
Berse da bay jakşı, berbese da bay jakşı, jese
da may jakşı, jebese da may jakşı.
Bersen — alarsın, ekseñ — ororsun.
Berseñ — içem, ursañ — ölöm.
Berseñ — içpeyt, bekitseñ — koyboyt.
Berseñ jebeyt (içpeyt, albayt), bekitseñ koyboyt.
Bereerge akçañ bolboso, moldo üyüñö da kirbeyt.
Bereerge beşimde kımız, berbeske erteñ menen saamal jok.
Betege özün biy oyloyt, karagan özün kan oyloyt.
Betege ketet, bel kalat.
Betege ketip bel kalat, bekter ketip el kalat.
Beti başı terden arılbagandın kolu, butu çordon arılbayt.
Beti betime tiygen tuuganıma barkım jok, eti
etime tiygen katınıma barkım jok.
Beti betime tiygen tuuganıma barkım jok.
Beti jokko bezetki çıgat.
Betim jaman bolso da, nietim jakşı.
Betinen beder ketken soñ, kımkap da bolso bözgö teñ.
Kadırman bolso zayıbıñ, kartaysa da kızga teñ.
Betke (közgö) aytkan sözdün zaarı jok.
Betke aytkandın — zaarı jok.
Betke aytkandın jüzü jarık.
Betke çabar ters kıyal, böödö kırsık tarttırar.
Betteşüüdö özün jogotkon adam jeteleme bolot.
Beçaraga tumoonun keregi ne.
Beçel tursa (bassa), jer örttöyt.
Beçelge (den) jötöl üyür (ketpeyt).
Beçelge jötöl üyür (je beçelden jötöl ketpeyt).
Beçelge jötöldün keregi jok.
Beçelge jötöldün keregi emne (je emne keregi bar)?
Beçelge kök jötöldün keregi emne.
Beçeldi beker körbö (oylobo), mümkün arstanday mıktı çıgar.
Beş kol oozgo batpayt.
Beş kol teñ (birdey) emes.
Beş kol teñ emes.
Beş koldu oozgo salsa bereke ketet.
Beş togool bolboy (ötpöy) bel çeçpeyt.
Beş togool ötpöy bel çeçpeyt.
Beşik balası beş tülöyt.
Beşiktegi balanın Bek boloorun kim bilet,
karındagı balanın Han boloorun kim bilet.
Beşiktegi balanın kim bolorun kim bilet?
Beşikten çıgıp, teşikke kirgençe.
Beşimden kiyin tiygen kün jıluu bolboyt.
Beşimden kiyin tiygen kündün jıluulugu bolboy koyboyt.
Biz da katın bolorbuz, kapka taruu salarbız.
Biz da kişi bolorbuz, atka kişen salarbız.
Biz tirüülöy bir döbödöbüz, ölgöndö bir kördöbüz.
Bizdin köçödö da mayram boloor.
Biy eköö bolso, doo törtöö bolot.
Biydi kul dese külküsü kelet, kuldu kul dese ölgüsü kelet.
Biydin maksatı — biylik kıluu, bay maksatı — baylık jıynoo.
Biyiñ kılañ bolso, jurtuñ ılañ bolor.
Biyik döbögö (je toogo) çıksañ — közüñ açılat;
jakşı menen süylöşsöñ — köñülüñ açılat.
Biyik toonu janınan kör, başına çıkpa,
Jakşı kişini alıstan uk, janına barba.
Biyik toonu körömün deseñ, başına çıkpa.
Biyik toonun çokusuna, bir kündö basıp — çıgam debe.
Biyikke çıksañ közüñ açılat, bilimdüügö joluksañ köñülüñ açılat.
Biyikten kulagan katuu tiet, biylikten kulagan kara kiet,
Biylik bar jerde zorduk bar, zorduk bar jerde korduk bar.
Biylik bar jerde kulduk bar.
Biylik jaratkanda andan kiyin elde.
Bilbegen — uyat emes, bilgisi kelbegen — uyat.
Bilbegen (je bilbegendikten) uu içet (bilbegen uu urtaar).
Bilbegen kişi jılkıda böyrök jok deyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bilbegen uu içet.
Bilbegenge uruyat, bilgenderge uyat.
Bilbegendi bil, bilimdüü —pir.
Bilbegendi eşitseñ bilgi bolosuñ.
«Bilbeym» degen bir söz, «bilem» degen miñ söz,
«körbödüm» degen bir söz, «kördüm» degen köp (miñ) söz.
Bilbes kudaydı bilbeyt.
Bilbeske aytpa, tolbosko kuyba, toybosko berbe.
Bilgen joluñdu ataña berbe.
Bilgen miñ balaadan kutulat, bilbegen miñ balaaga tutulat.
Bilgen miñdi başkarat.
Bilgen suu içet, bilbegen uu içet.
Bilgen taap aytat, bilbegen kaap aytat.
Bilgenge bata ayak, bilbegenge ant ayak
Bilgenden bile elegiñ köp, körgöndön körö elegiñ köp.
Bilgendi aytuudan tartınba.
Bilgeniñ bir toguz, bilbegeniñ tokson toguz.
Bilgeniñe keñeş ayak, bilbegeniñe ajıraş ayak.
Bilegi joon birdi jıgat, bilimi zor miñdi jıgat.
Bilegi küçtüü birdi jıgat, bilimi küçtüü (je toluk) miñdi jıgat.
Bilek — bir, barmak (je manja) — başka.
Bilek birge bolso da, mança (je barmak) başka,
tilek birge bolso da, jürök başka.
Bilek jirey albagandı — bilim jireyt.
«Bilem —bilem» dey berbe, bilgenderdi körgöndö.
Bilemin desen tutulduñ, bilbeymin deseñ kutulduñ.
Bilerman bolso inisi, biyleyt eken agasın.
Bilim — adamdın kanatı.
Bilim — deñiz, akıl — kayık.
Bilim — janıp turgan çırak.
Bilim — jaşoo çıragı, önör — eldin kuramı.
Bilim — karıbas, önör — arıbas.
Bilim — kenç, emgek anın açkıçı.
Bilim — meyman, akıl — ee.
Bilim — ooşot, ırıs — juguşat.
Bilim — önör azıgı, önör — erik kazıgı.
Bilim — ırıs azıgı
Bilim — elge, suu — jerge.
Bilim aluunu beşikten başta.
Bilim bolboy, ilim bolboyt.
Bilim izdegen ösöör, bülük izdegen öçöör.
Bilim köptük kılbayt, önör azdık kılbayt.
Bilimden ötkön dosuñ jok, oorudan ötkön kasıñ jok.
Bilimdi satıp albayt, anı kazıp alat.
Bilimdi elden izde, altındı jerden izde.
Bilimdin keni kitepte.
Bilimdin küçtüüsü — adamdık.
Bilimdüü baarına tüşünöt, bilimsiz öz işine kütülöt.
Bilimdüü bilimin beret, akılduu akılın beret.
Bilimdüü bilse da surayt, bilimsiz bilbese da surabayt.
Bilimdüü bölmök — oñoy, adam bolmok — kıyın,
Bilimdüü bolsoñ ozorsuñ, bilimsiz bolsoñ osolsuñ.
Bilimdüü zor, bilimi jok kor.
Bilimdüü ölsö kagazda katı kalat, usta ölsö baltası menen çotu kalat.
Bilimdüü köp, bilgen az, küyümdüü köp, küygön az.
Bilimdüü miñdi jıgat, bilimsiz birdi jıgat.
Bilimdüü moldo pivo satat.
Bilimdüü meege salat, bilimsiz meeden alat.
Bilimdüügö düynö — jarık, bilim ömür azıgı
Bilimdüügö düynö jarık.
Bilimdüüdö beder bar, bilimsizde neler bar.
Bilimdüüdön akıl sura.
Bilimdüünün — bilimi jugat, bilimsizdin —
iriñi jugat.
Bilimdüünün belgisi, bilgenin kelet bergisi,
akılduunun belgisi, akılın kelet bergisi.
Bilimdüünün bilimi jugat, bilimsizdin kiri jugat.
Bilimdüünün sözü ötkür, mergençinin közü ötkür.
Bilimdüünün tünü — kün,
bilimsizdin künü — tün.
Bilimi bar — ar balaadan kutulat, bilimi jok — miñ balaaga tutulat.
Biligi jok çırak jarılbayt, iştegisi jok jigit jarıbayt.
Bilimi jokko kün da tün.
Bilimi küçtüü miñdi jıgat, bilegi küçtüü birdi jıgat.
Bilimi toluk (je küçtüü) miñdi jıgat, bilegi joon (je küçtüü) birdi jıgat.
Bilimiñdi elge bere albasañ bekersiñ.
Bilimsiz birdi körsö, bilimdüü miñdi köröt.
Bilinbey turup adamga bir ooz söz adamdı darılayt.
Bir agargan sakalıñ, kayradan çıgıp kararbas.
Bir ay minbey atıñdı maktaba.
Bir aytkan sözdü kabıl algandı padışa de.
Bir aytkanın eki aytkan, töp aytpay sözün çeki aytat.
Bir akmak atası ölgöndö köböt, bir akmak katın alganda köböt.
Bir akmak suuga taş ırgıtsa, jüz akılduu ala albayt.
Bir amal menen, eki alday albaysıñ.
Bir ata on balanı bagaar, on bala bir atanı talaar.
Bir ata otuz uuldu bagat, otuz uul bir atanı bagalbayt
Bir ata — ene otuz uuldu bagat, otuz uul bir ata —
eneni baga albayt. (Bir ata —ene on balaga
çıdasa, on bala bir ata — enege çıdabayt).
Bir ayal — ayal, eki ayal — bazar, üç ayal koşulsa jarmanke.
Bir baatır—soguşta, akıl — açuu kelgende, dos — zarıldıkta (sınalat).
Bir baydın jurtun eki çıçkan talaşat.
Bir bargan jeriñe miñ jolu salam ayt.
Bir baş — miñ oy.
Bir başta miñ ümüt.
Bir butu — kördö, bir butu — jerde.
Bir butu kördö (köktö), bir butu jerde.
Bir beenin eki emçegi, biri ketse, ekinçisinin
sütü jok, bir töönün eki örköçü, biri ketse,
ekinçisinin küçü jok.
Bir darak bakça emes, bir taş dubal emes.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bir jakşı — bar jurttun kamın jeyt, bir
jaman — bar malın jeyt.
Bir jakşı bar — jurttun kamın jeyt, bir
jaman bar — jurttun malın jeyt. Er jigit
eldin kamın jeyt, eselek eldin malın jeyt.
Bir jakşı bar jurttun kamın jeer, bir
«jakşı» bar ayıldın malın jeer.
Bir jakşılık, bir jamandık unutulbayt.
Bir jamandık bir jakşı — egiz bolup kelet,
bir karañgı bir jarık — tündön kiyin kün kelet.
Bir jamandık, bir jakşılık — egiz bolup, bir kelet.
Bir karañgı, bir jarık — tündön kiyin kün kelet.
Bir jeñden kol, bir jakadan baş çıgarıldı.
Bir jeñden kol, bir jakadan baş,
bir oozdon söz çıgarsañ joogo aldırbaysıñ.
Bir jerde çeki iş kılgan ar jerde kepke kemtik, sözgö söltük.
Bir jerdin ala kargası bir jerge kelip telik kuş bolot.
Bir jigittin atagı köp jigitke dañk beret.
Bir jolu kalp aytsañ, işenimden ajıraysıñ.
Bir jolu kalpıñ bilinse, sözgö algısız bolorsuñ.
Bir jolu kalpıñ çıksa, sözgö algısız bolosuñ.
Bir iret daam tatkan jeriñe miñ iret salam ber.
Bir it körüp üröt, bir it körböy üröt.
Bir üydün aşı bir üygö sonun.
Bir üydün jarıgı bir üygö tiybeyt, biröönün körünö biröö kirbeyt.
Bir üydün jarıgı ekinçi üygö tiybeyt.
Bir özöktön küygön ört jaman, özdön çıkkan jat jaman.
Bir kazan süttü iritiş üçün, bir tamçı ayran jetiştüü.
Bir kazanda eki koçkordun başı kaynabayt.
Bir kaygı bir kaygını unutturat.
Bir karasañ — kamçı sap, bir karasañ — iynelik.
Bir karın maydı bir kumalak çiritet.
Bir karın sarı maydı bir kumalak çiritet.
Bir katındın mekeri — kırk eşekke jük degen.
Bir kezde biz da börü elek, taylak basıp jeer elek.
Bir kempir bir kempirdi «kız» dep tergeptir.
Bir kempir bir kempirdi «kızıke» deyt.
Bir kişi arık kazsa, miñ kişi suu içet.
Bir kişige bir kişi, azdık kılbayt, aldırbayt.
Bir kişinin arıgı, miñ kişige suu beret.
Bir kişinin azgını, miñ kişige uu beret.
Bir kişinin döölötünö miñ kişi mas bolot.
Bir kün bolso da, kün körgön jakşı.
Bir kün kalpıñ bilinse, sözgö algısız bolorsuñ.
Bir kün ketmen çapkan nandın daamın bilet.
Bir kün tuz tatkan jeriñe miñ künü salam ber.
Bir kün ukmuş ukpasa, kulak kereñ bolot.
Bir kündük ömürüñ bolso — tüştügünö jorgo min.
Bir kündö eki şaşkeni körböysüñ, bir jılda eki jazdı körböysüñ.
Bir künü kalpıñ bilinse, sözgö algısız bolorsuñ.
Bir künü taanışka miñ künü salam ber.
Bir künü tuzun tatsañ, kırk künü taazim kıl.
Bir künü uruş bolgon üydön, kırk künü bereke ketet.
Bir künü şumduk ukpasa, kulak dülöy bolot.
Bir künkü taanışka, miñ künü salam ber.
Bir körgön — biliş, eki körgön — taanış, üç körgön — alış.
Bir körgön — biliş, eki körgön — taanış, üçünçü körgön — tuugan.
Bir körgön — biliş, eki körgön — taanış.
Bir körgön kişiñe, miñ salam ber.
Bir körgöndö — ton sıyluu, taanışkanda — boy sıyluu.
Bir koyluuga miñ koyluunun işi tüşöt.
Bir koluñdu açsañ, bir koluñdu jum.
Bir kongon konok kut, eki kongon konok jut, üç kongon konok kurut.
Bir korkoktun kesiri miñge tiet.
Bir kumalak bir karın maydı bulgayt (çiritet).
Bir munaraga jetalbay atıp, bir munaraga butun artkan.
Bir mıskal döölöttü kötörüş üçün, miñ mıskal toktooluk kerek.
Bir ok menen eki koyön atam debe.
Bir ok menen eki koyöndu atıptır.
Bir ok menen eki koyöndu atış ötö oor.
Bir ooz söz abiyir karalayt, bir ooz söz jürök jaralayt.
Bir ooz söz jürök jaralayt, bir ooz söz abiyirkaralayt.
Bilinbey turup adamga, bir ooz söz ooru darılayt.
Bir oozdon çıkkan söz miñ oozgo jayılat.
Bir sap ırdan bir kap çır da çıgat.
Bir süylö, eki uk.
Bir söz bar — kut, bir söz bar — jut.
Bir söz bar — oozgo algıs, bir söz bar — izdese tapkıs.
Bir söz — oozgo algıs, bir söz — izdese tapkıs.
Bir tamçı suu — kumurskaga darıya körünöt.
Bir üydün jarıgı bir üygö tiybeyt, biröönün
körünö biröö kirbeyt.
Bir tamçı suu kumurskaga darıya bolup körünöt.
Bir tamçı taş jarat, bir söz baş jarat.
Bir taş too emes, bir baş el emes.
Bir teñge (tıyın) berip ayttıra albagandı, miñ
teñge (tıyın) berip koydura albaysıñ.
Bir tentek—bala, bir tentek — kan.
Bir töönün eki örköçü, biri ketse ekinçisinin küçü jok.
Bir toydo eki jar bolboyt.
Bir toodon bir toogo arzıgan kiyik açtan ölüptür.
Bir tookko da jem kerek.
Bir uydun müyüzü sınsa, miñ uydun müyüzü zırkırayt.
Bir uruuda bir jindi bolot.
Bir uyadan — bir sasık.
Bir uyadan bir sasıtkı çıgat.
Bir çaynasañ — may çayna, bılçıldasın oozuñda.
Bir çaynasañ may çayna, bılçıldasın
(çılpıldasın) oozuñda. Birdi minseñ jorgo min, kıltıldasın astıñda.
Bir çöptün gülünön aarı bal sorup alsa, jılan uu — orup alat.
Bir çıbık menen miñ koy aydalat.
Bir çımçımdan köñül alat, bir çımçımdan köñül kalat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bir erden çıkkan jakşıraak, eki erden çıkkan
kak şıyrak, üç erden çıkkan katından joldo
turgan joor inek jakşıraak.
Bir etegin jaza baskan, bir etegin üzö basat.
Bir etegin üzö baskan, bir etegin jaza basat.
Birge biliş bolguça, miñge taanış bol.
Birge bolso tebişet, ajıraşsa kişineşet.
Birge jürmök bar, birge ölmök jok.
Birge taanış bolgonço, miñge biliş bol.
Birde jigit jöö jüröt, birde jigit töö minet.
Birde jigit töö minet, birde jigit jöö jüröt.
Birde manap, birde kul — pikiri jok bir ergul.
Birdi ayagan miñden kur kalat.
Birdi ayagan miñdin ubalına kalat.
Birdi bakpasañ, jokko zar bolosuñ.
Birdi bilgençe, miñ menen taanış bol.
Birdi jep uyatıñ çıkkança, miñdi jep atıñ çıksın.
Birdi kapa kılgan, miñge çuu tüşüröt.
Birdi kesseñ — ondu tik.
Birdi minseñ jorgo min, kıltıldasın astıñda.
Birdi tapsañ, kiyip öt, birdi tapsañ, içip öt.
Birdik bolboy tirdik bolboyt.
Birdik bolgon jerde — tirdik.
Birdik jok jerde tirdik jok.
Birdiki — miñge, köptükü — tümöngö.
Birdiktüü bolboy döölöttüü bolboyt.
Birdiktüü el — kebelbes askaday.
Birdin bilgeni — sıñar emçektin sütü, köptün
bilgeni — taşıp akkan dayra.
Birdin katası miñdi azapka salat.
Birdin kesepeti — miñge, miñdiki — tümöngö.
Birdin kesepeti miñge tiet.
Biri ketse ekinçisinin sütü jok.
Biri ketti, nesi kaldı?
Biri tentek çıksa, biri jöntök bolot.
Birigişse tişteşken, ajıraşsa kişeneşet.
Biriktirbeyt jek körüü, bel sındırat böksörüü.
Birin eki kılıp, bitin sirke kılıp.
Birinçi baylık — den sooluk, ekinçi baylık —
ak jooluk, üçünçü baylık — jüz sooluk.
Biröö aldında jatıp, «tursam ölösüñ» deptir.
Biröö aşı menen kıyın, biröö başı menen kıyın.
Biröö bilbegendi biröö bileer, biröö ıylay turganga biröö külöör.
Biröö bilbegendi, biröö bilet.
Biröö buzup aytat, biröö tüzöp aytat.
Biröö desem miñ eken, jalgız desem san eken.
Biröö jaşaş üçün işteyt, biröö jeş üçün jaşayt.
Biröö jete albay jürsö, biröö kete albay jüröt,
biröö ölüp jatsa, biröö külüp jatat.
Biröö jete albay jürsö, biröö kete albay jüröt.
Biröö ölüp jatsa, biröö külüp jatat.
Biröö ölmöyünçö, biröö kün körböyt
Biröö keçeerge keçüü tappay jürsö, biröö içeerge suu tappay jüröt.
Biröö menen deşpe, deşseñ bok jeşpe.
Biröö utulmayınça, biröö kutalbayt.
Biröö erte, biröö keç, barabız kerben joluna.
Biröögö bak, biröögö baş beret.
Biröögö bergis ögöö bar, eköönö bergis biröö bar.
Biröögö jamandık kılsañ öz başıña tierin unutpa.
Biröögö külöm dep, özüñ külkügö kalba.
Biröögö külsöñ özüñ ıylaysıñ.
Biröögö kör kazsañ, kenen kaz, özüñ barıp tüşösüñ.
Biröögö kor bala, biröögö zar bala
Biröögö kor bala, biröögö zar bala.
Biröönün katını, biröögö kız körünöt.
Biröögö nan kaygı, biröögö jan kaygı.
Biröögö or kazsañ tayız kaz, özüñ sekirip çıgarga.
Biröögö or kazsañ, özüñ tüşösüñ.
Biröögö taş ırgıtsañ, al saga ok atat.
Biröölörgö nan kaygı, biröölörgö jan kaygı.
Biröönükünö köz artsañ, özüñkünön kol juuysuñ.
Biröönün — özü baatır,
biröönün — sözü baatır.
Biröönün — özü sıyluu,
biröönün — sözü sıyluu.
Biröönün (duşmanıñdın) ölümün tilegençe,
özüñdün ömürüñdü tile.
Biröönün (jamandın) özü (öñü) suuk, biröönün
(özünön da) sözü suuk.
Biröönün ajalı otton, biröönün ajalı topton,
biröönün ajalı uudan, biröönün ajalı suudan.
Biröönün aydap jürgön malı bar; biröönün at kötörgüs danı bar.
Biröönün arkanı menen üñkürgö tüşpö.
Biröönün at kötörgüs bözü bar, biröönün at kötörgüs sözü bar.
Biröönün at kötörgüs dañkı bar, miñge bergis barkı bar.
Biröönün atı terçil, biröönün kiyimi kirçil.
Biröönün aşına — moynuñdu sozbo.
Biröönün betine tükürsöñ, öz közüñö tıpın tüşöt.
Biröönün jakşı jamanı kirip çıkkança
bilinet, öz jamanı ömür ötkönçö bilinbeyt.
Biröönün jarçısın koyup, öz jarçıñdı jarıp al.
Biröönün içi — deñiz, biröönün içi — koñuz.
Biröönün üyün çeçmek bar, tikmek jok.
Biröönün özü (öñü) suuk, biröönün sözü suuk.
Biröönün özü baatır, biröönün sözü (közü) baatır.
Biröönün özü sıyluu, biröönün sözü sıyluu.
Biröönün ölümün tilegençe, özüñdün ömürüñdü tile.
Biröönün ördögün (toogun) jeseñ kaz bayla.
Biröönün katını, biröögö kız körünöt.
Biröönün keñeşin uk, birok öz küçüñö işen.
Biröönün közünön, biröönün sözünön.
Biröönün körünö biröö jatpayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Biröönün kolu menen ot karmaba.
Biröönün kızmatına köz artkança, öz meenetiñe işengeniñ durus.
Biröönün toogun alsañ (je jeseñ), kaz bayla.
Biröönün toogun jeseñ, kaz bayla; malın jeseñ, kız bayla.
Biröönün ubalına kalgıça, eköönün soobuna kal.
Biröönün elinde sultan bolgonço, öz elinde ultan bol.
Biröönü eki kılgan — epçil.
Biröönö jamandık kılsañ, öz başıña (tüşöörün) tiyerin unutpa.
Birlik bar jerde tirlik bar.
Bitke açuulanıp, tonuñdu otko jakpa.
Bitke öçöşüp köynögüñdü otko salba.
Bitteyde biriktik, barmaktayda baş koştuk.
Bittin açuusun sirkeden alat.
Bittin içegisine kan kuygan epçil.
Bittin öçün sirkeden alba.
Bittüü konok batat, ittüü konok batpayt.
Bügün — peşe (bay), erteñ — gede (kedey).
Bügün bar da, erteñ jok, atañdın körü düynö bok.
Bügün bütürüüçü işti erteñkige kaltırba, öz
koluñdan kelüüçü işti biröögö tapşırba.
Bügün körgön — erteñ jok, bügünkü aç — erteñ
tok, toyunganda topuk küt, tolgop salar dünüyö şok.
Bügün körgön — erteñ jok, uşunday beleñ (je atanı kayran) düynö bok.
Bügün körgön erteñ jok.
Bügün konok — erteñ jomok.
Bügün çaçılsañ, erteñden ümüt üzbö.
Bügünkü açuuñdu erteñkige kaltır.
Bügünkü açuunu erteñkige koy.
Bügünkü körgön erteñ jok, atañdın körü düynö bok.
Bügünkü meenetiñ — erteñki döölötüñ.
Bügünküñdü erteñkige kaltırba.
Bügünkünü körgön da bar, körbögön da bar.
Bügünkünün erteñi bar, keçeegiñdi bügündön izdebe.
Bügünkünün erteñkisi (je ertesi) bar.
Bükülüü jebey etke toyboyt, kono jatpay kepke toyboyt.
Büldürgö bolor jip, bülküldöp ürör it jok.
Bülüngöndön büldürgü alba.
Bülöögö bergis ögöö bar, eköönö bergis biröö bar.
Bürküt aljısa kulaalı menen dos bolot.
Bürküt kartaysa, çıçkan uulayt.
Bürküt karısa çıçkançıl bolot, karakçı karısa aldamçı bolot.
Bürküt salsañ, altaydın kızıl tülküsün kiesiñ.
Bürküttün eesi bolso, tülkünün kudayı bar.
Bütkön işke sınçı köp, bışkan aşka jeçü köp.
Bütpögön iş sırtta bolso kar basat, üydö bolso çañ basat.
Bödönö böltöyüp, kırgıy kımpıyıp, toodak
tompoyup mınday jatkıla, eki sartka bir
tartar, bir sanı bizge artar.
Bödönö jep taruunu, çımçık kalat balaaga.
Bödönönü kırgıyga, jem jaratkan — sen düynö,
eki egizdin biröönü, kem jaratkan — sen düynö.
Bödönönü soysö da kasapçı soysun.
Bödönönün jatagın kör da, etine taarınba.
Bödönönün üyü jok, kayda barsa «bıtpıldık».
Bödönönün üyü jok, kayda barsa «bıtpıldık».
Bözdün körkü menen mata ötöt.
Bözçü belboogo jarıbayt, temirçi takaga jarıbayt.
Bözçü bözgö jalçılbayt.
Böyröktön şıyrak çıgarat, bödönödön kuyruk çıgarat.
Böyröktön şıyrak çıgarat.
Böyröktön şıyrak çıgargan (çıgarba), bödönödön
kuyruk (kötön) çıgarat (çıgarba).
Böyröktön şıyrak çıgargan, bürgödön may sızgırgısı kelet.
Böyröktön şıyrak, jumurtkadan kır çıgarıp.
Böödö araket bel sındırat.
Böödö kargış börügö jetpeyt.
Böödö kargış özüñö tiet.
Böödö çıgım baş jarat.
Böödö çıgım bölökkö jetpes.
Bököndü minse at bolboyt, tuugan menen üç
bölünsö jat bolboyt.
Böksö çaynek bat kaynayt.
Böksö çaynek katuu kaynayt. Böödö araket bel sındırat.
Böksösündö — börü, tüzündö — tülkü.
Bölüngöndü börü jeyt (jarılgandı joo alat).
Bölöm, bölöm üçün ölöm.
Böltürüktü it dep bakpagın, ittey bolboyt kıyalı,
duşmanga öydö karaba, tiybey koyboyt zıyanı!
Böltürüktü it dep bakpagın, ittey bolboyt kıyalı.
Börü — jardı, kuzgun — toydu.
Börü — koygo toyboyt, kulak — sözgö toyboyt,
köñül — oygo toyboyt, köz — körgöngö toyboyt,
jer — jutkanga toyboyt, kuş — uçkanga toyboyt.
Börü azıgı — joldon.
Börü azıgı menen er azıgı joldon.
Börü arıgın bilgizbey, itke jünün ürpöytöt.
Börü atar jigittin börkünön taanı.
Börü atar uuldu börkünön taanı, jurt baştaar
uuldu sözünön taanı.
Börü atar uuldu börkünön taanı.
Börü açıkpay, jortuulga çıkpayt, toygon börü, uuga çıkpayt.
Börü balası — it bolboyt.
Börü balası it bolboyt, bötön bala öz bolboyt.
Börü balasına baş togolotot.
Börü börk astında je börk astında börü bar.
Börü jardı kuzgun toydu.
Börü jebese da künöölüü.
Börü jegenge maş, moldo aldaganga maş.
Börü jok dese börk astında, uuru jok dese jer aldında.
Börü jırgaganga maş, moldo alganga maş.
Börü kargışı koygo jetpeyt.
Börü karısa — çıçkançıl bolot.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Börü karısa da, bir koyluk alı bar.
Börü karısa, itke külkü bolot.
Börü karısın jekteyt.
Börü suunu şalpıldatıp, koy keçken suu eken deptir.
Börü tündö küç, joo kamsız kezde çabat.
Börü etekten, joo jakadan alat.
Börü etekten, joo jakadan alganda (jakalap kelatkanda).
Börügö koy kaytartpa.
Börüdön böltürük gana tuulat.
Börünü ayasañ, özüñdü jarat.
Börünükü teñ ortok, kuzgunduku kurkuldaydın başında.
Börünün ajalı kötü küyük itten.
Börünün jolu miñ, mergençinin jolu bir.
Börünün küçü — tişinde, kişinin küçü — işinde
Börünün kulagı (eki közü) uuda, balanın kulagı çuuda.
Börünün toyuna barsañ, börübasarıñdı ala bar.
Börünün eki közü uuda.
Börüçü bürküt ölüüçü.
Börk al dese — baş algan.
Börk al dese baş algan (kesken), jasakerdin josunu
Börk aldında ne bolboyt.
Börk almak bar, baş almak jok.
Börk alıp kel dese, baş kesken.
Börk astında — börü jok debe, eek astında — joo jok debe.
Börk kiygendin tamagı bir, jol jürgöndün tilegi bir.
Bötölkö menen dostoşkon, ömürü menen koştoşot.
Boyökçunu boyökçu dese, atasının sakalın boyöptur.
Boz koydon jooş (je momun), ak koydon añkoo (je mañoo).
Bozdop uluyt tuugan jerdin şamalı, boor tolgop uçup — küyüp janalı.
Bozdukta (jaşında) bende ölbösün, boz topurak körbösün.
Bozmaştuu jerde boto ölböyt, añızduu jerde at ölböyt.
Bozmoştuu jerde boto ölböyt.
Bozo — bolgonduku, tokoç — toygonduku.
Bozo bolgonduku, tokoç toygonduku.
Bozodogu söz bokko jarabayt.
Bozoñ bozorup bolbogon tamak, içse — toybogon tamak.
Bozoydun mıyıgınan külgönü — selkinin oyun bilgeni.
Bozoçu — booruker bolbos, borukçu — kayrıker bolbos.
Bozoçunun üyü kıykırık menen ökürük, ötükçünün
üyü apırık menen sapırık, nasbayçının üyü kakırık menen tükürük.
Bozınaç bolso, botom ölöt bele?
Boy kötörgön suuk körünöt, oroy süylögön jek körünöt.
Boylukta baylık jok.
Bok jeseñ, jürögüñdü baylana jür.
Boktu baspa — sasıyt.
Boktu çapsa betke çaçırayt.
Bolbogongo boluşpa, kakagandı bek muşta.
Bolbogondo boluşpayt (bolbogongo boluşpa).
Bolgon sayın bolgusu kelet, tolgon sayın tolgusu kelet.
Bolgon sayın bolgusu kelet, tolgon sayın tolgusu kelet.
Bolgonuñda bolup öt, boz jorgodoy jelip öt.
«Boldu» degenden «bolot — bolot» degen kızık.
Bolo turgan azamat bolotton kılıç baylanat.
Bolo turgan uuluñdu, jiberbegin bazarga.
Bolboy turgan uuluñdu, koyö bergin kazanga.
Boloor bala bogunan.
Boloor iş boldu, boyösu kandı.
Boloor kulun jelede julkunat, boloor bala beşikte bulkunat.
Bolooru boldu, boyösu kandı.
Bolooruña kelgende boz jorgoñdu takala,
bolbosuña kelgende bolgon erdi jakala (jaka —belinde jür).
Bolooruñda bolup öt, boz jorgodoy jelip öt.
Bolor bala beşikte bulkunat, bolor kulun jelede julkunat.
Bolor bala bogunan.
Bolor iş bolup, boesu kandı.
Bolor iş boluptur, boyösun kandır.
Bolor kulun — jelede bulkuyt, bolor bala — beşikte bulkuyt.
Bolor muzoo bogunan.
Bolor — bolbos ölüptür, at çaptırıp koyuptur.
Boloru boldu, boyösu kandı.
Bolot (kılıç) kında jatpayt.
Bolot bıçak kınsız kalbayt, bolot iyilbeyt, çort sınat.
Bolot iyilbeyt, çort sınat.
Bolot kılıç kında jatpayt.
Bolot otto çıñalat, adam işte çıñalat.
Bolot sınat, birok iyilbeyt.
Boloyun degen balañdı jiberbegin bazarga,
bolboyun degen balañdı koyö bergin kazanga.
Boloyun degen uul bar, bolturbaym degen kuday bar.
Bolsoñ bolottoy bol.
Boor oorugan bozorot, tabaalagan tamıljıyt.
Boor oorusa, boorgo tebet.
Boor oorusu — kindik tolgoyt.
Boor oorusu (je oorusa) kindik tolgoyt.
Booru bütün, başı esen adam bolboyt (jok).
Booru oorugan bozorot, tabalagan tamıljıyt.
Booruker jardamga kelet, booru taş ölgöngö külöt.
Borbaş kançalık kıraan bolso da, boz torgoyçoluk alı jok.
Boroondu tootpoy boorun tospogon muzdak jelden korkot.
Boroondu tootpoy boorun tospogon, bolbogon muzdak jelden korkot.
Boroonduu kündö bok kıçayt.
Boroonduu künü bok kıçayt, boljolduu künü jok kıçayt.
Bosogodon müdürülsöñ, tördö emne bar!
Botko maydan buzulbayt.
Boş kap tikesinen turbayt.
Boş kap tikesinen turbayt.
Boş çelek katuu kaldırayt. Boyu pekenenin — ünü biyik.
Boş çelek katuu kaldırayt.
Boyu bir karış sakalı miñ karış.
Boyu karış, oyu japıs.
Boyu keltenin oyu kelte.
Boyu pakenenin oyu biyik.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Boyuña karap ton bıç.
Boyuña maktanba, oyuña maktan.
Boyuñday boy tabılsa da, oyuñday oy tabılbayt.
Boyuna bütköndön kiyin töröböy koyboyt.
Boyunun uzunun kanteyin, akılının kıskasın kanteyin.
Bu da bolso payda, munun tübü kayda.
Bu düynödö ne karıp? Zamandaşı bolboso karıya
bolor tez karıp. Kadırın jeñe bilbese, boygo jetken kız karıp.
Bu düynödön ümütün üzgön akıretinin kamın köröt.
Bu toodon bu toogo arzıbagan kiyik açka ölüptür.
Buzuk bar jerde kusur bar.
Buzuku ajo — joldo turgan döñgöç.
Buzuku kişi oñolboyt, kalıstık naam jogolboyt.
Buzuku menen muñdaşpa, tiptüü menen tireşpe.
Buzukunun üyü küysün.
Buzulaar üydön ırk ketet, atasınan adildik ketet.
Balasınan namıs ketet, katını ayıñçı, kelini uuru bolot.
Buzulgan elge buçuktan moldo (je uluk).
Buzulmak oñoy, tüzölmök kıyın.
Buzulup kalgan aşka, açka bolsoñ da karaba.
Buyga mingen töösü bar, çabagançı jöösü bar.
Buyrugu jok aşka tiş tiybeyt.
Buka jokto — torpok biy.
Buka ölbögüdöy, inek soolbogondoy bolsun.
Buka müyüzdüü uydun sütü bolboyt, uy müyüzdüü
bukanın küçü bolboyt.
Bukada kayın jok, uyda törkün jok.
Bukanı ökürtkön eki enek.
Bukanı kuturtkan eki enek.
Bukanın jamanı muzoogo teñtuş
Bukanın özü karısa da, murdu karıbayt.
Bukanın murdu karıbayt, erdin köönü karıbayt.
Bukarda pulu bardın köönü tok.
Bul jörgömüştün jötölgönün bilgen neme, bul
bürgönü takalap mingen neme.
Bul tübü jok jırtık düynönün tübünö kim jetken.
Bulak özün kölmün deyt.
Bulaktı jıysañ köl bolot, maydanı jıysañ el bolot.
Bulamıktan — tiş sınat, kılamıktan — but sınat.
Bulamıktı da jasagan katın jasayt.
Bulbul bagına konot, padışa takka konot.
Bulbul tündö sayrap, kün çıkkanda es alat.
Bulbuldan çeçen bir kuş jok, tırmaktay — ak karası.
Bulbuldun dooşun eşitpey, buralıp talaa açılbayt.
Bulbuldun unun ukpay, jaykı talaa açılbayt.
Bulbuldun mukam ünü bar, taylaktın taza jünü
bar, bolo turgan azamat, bolotton kılıç
baylanıp, joogo tiyse sürü bar.
Bulbuldun mukam ünü bar, torgoydun jumşak tili bar.
Bulbuldun ırın karga kaydan tüşünsün.
Buldu berseñ, sütkö ber.
Buldursun kamçı tiyse da, baatırdın jüzü tüktöybös.
Bulut ala — jer çolo.
Bulut minip, muz bürküp, sen da ötörsüñ düynödön.
İlkiy — silkiy jöö jürüp, men da ötörmün düynödön.
Bulut şamalga karşı jılbayt.
Buluttan çıkkan — kün açuu, jamandan çıkkan — söz açuu.
Buluttun kadırı jok — ay janında.
Kedeydin kadırı jok — bay janında.
Buluttun körkü jeri menen, buudaydın körkü teri menen.
Bura süylögön söz külöörgö jakşı, bulkungan at mineerge jakşı.
Bura süylögön söz külöörgö jakşı.
Buran, beldin kaygıga batkanı — bozoydun kabarsız jatkanı.
Buran, iştin — artı ılañ.
Burgan söz — urgan söz.
But — basar, kol — tabar.
But serpkenge al kelbeyt, ajal jetip kün bütsö.
Butagıñ sınsa sınsın, birok tamırıñ soolubasın.
Butu menen basıp, murdu menen tıngandın baarı adam atala berbeyt.
Butu sıngan — jatıp alıp semiret, kolu sıngan — basıp jürüp arıktayt.
Butu sıngan jatıp semiret, kolu sıngan turup jürüp arıktayt.
Butunan kulagan turat, oozunan kulagan turbayt.
Butunan müdürülgön (jañılgan) turat, tilinen
(oozunan) müdürülgön (jañılgan) turbayt.
Buuday nanıñ bolboso da, buudayday sözüñ jokpu.
Buuday sepken taalaysızdın, añızına arpa çıgat.
Buuday sepseñ, buzup arpa aydaba.
Buuday tokoçuñdu berbeseñ da, buudayday sözüñdü ayaba.
Buudaydın baraar jeri — tegirmen, kızdın baraar jeri — küyöö.
Buudaydın barar jeri — tegirmen.
Buurusun çiygen çiyin jok, suur kazgan iyin
Buçuk murdun jaşırbayt, sıpayı sırın jaşırbayt.
Buyukkanga jıldız — ot.
Buyum kerek uçurunda jakşı.
Buyumdu adam jaratat, adamdı kuday jaratat.
Buyumdun kirin samın juuyt, köñüldün kirin akıl juuyt.
Buyurbagan aşka murun kanayt.
Buyurbagan aştan ümüt etpe.
Buyurbagan aşıña, jöö konok kelsin kaşıña.
Buyursa — Bukardan aş kelet.
Bıltırkıdan kalgan iş jok.
Bısmıldanın aşın şaytan tügötöt.
Bıçagı kurç bayıbayt.
Bıçagıñdı çını menen ber, çını menen berseñ, kını menen ber.
Bıçak berseñ — kındap ber, kındap berseñ — çındap ber.
Bıçak jarası ayıgat, söz jarası ayıkpayt.
Bıçak kança ötkür bolso da, öz sabın jonboyt.
Bıçaktı özüñö ur, oorubasa biröögö ur.
Bıçaktın körkü — kurçunda, suusardın körkü — sırtında.
Bıçmaçının küçügündöy şıpıldap.
Bışaarına küyüp, çıgaraarına küyböysüñbü?
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Bışkan jemiş sabagında turbayt, bışıksıngan adamdar beresege çalınat.
Bışkan jemiş sabagında turbayt.
Bışpastan murda bışırdıñ, küyböystön murda küygüzdüñ.
Bıştı, at başına çıçtı.
Bışık bolom dep jatıp, jek — jaatıñdan kol üzbö.
Bışıksıngan adamdar beresege çalınat.
Bışıluu tamaktın küyütü jaman.
Bee balasın çapçısa da, bert kılbayt.
Bee deseñ töögö ketet (je töö deyt).
Bee karısa çöl, sıyır karısa köl.
Bee kulunun katuu tepse da, mert kılbayt.
Bee tuumayınça baytal atı kalbayt, katın
törömöyünçö kelin atı öçpöyt.
Bee tuuguça — baytal, katın törögüçö — kelin.
Vazir jakşı, kan jakşı, ayal jakşı er jakşı.
Gül — aarınıkı, bal — adamdıkı.
Gül bolboso bagıñda, bulbul kaydan sayrasın.
Gül össö — jerdin körkü, kız össö — üydün körkü.
Güldöp jürüp kulasañ, kursagıñdı jarasıñ.
Gülsüz — bulbuldun ünü jok, elsiz — ırçının künü jok.
Daam tatkan jeriñe kakırba, suu içken kuduguña tükürbö.
Daam tatkan kuduguña tükürbö.
Daana baylık — den sooluk.
Daana kart darkan jigitten çıgat.
Daanalık menen kıskalık — sözdün körkü.
Daanalık menen kıskalık — sözdün körkü. Dalili jok söz — çala küygön çıçala.
Dabaasız — dart bolbos, ırımsız — karı bolbos.
Dayıma izdenüü, demiñe küç berüü.
Dayradan çıgıp, kölçükkö çögüptür.
Dayranın körkü kemede, balanın körkü enede.
Dayını jok söz — çala küygön çıçala.
Daldal küçösö — puluñdu alat, ooru küçösö — janıñdı alat.
Dalildüü söz —uguzat, kur nasaat — kaçırat.
Dalili jok söz — çala küygön çıçala.
Dan — aş, altın — taş.
Dan jıttangan dıykan kolu, dañgır emes baskan jolu.
Dandanküü mınça, et kança?
Danektüü bolsun söz, daraktay önüp ös.
Danı joktun — nanı jok, nanı joktun — janı jok.
Danıñ bolso orooñdo, malıñ sıybayt korooño.
Darajañ kötörülgön sayın kiçi peyil bol.
Darak — tamırı menen, adam — tuuganı menen.
Darak bir jerde kögöröt.
Darak bir jerden ösöt, bir jerden kögöröt.
Darak jemişinen taanılat, adam akılınan taanılat.
Darak nımdı süyöt, el çındı süyöt.
Darak tamırı menen kögöröt.
Daraktı jer kögörtöt, adamdı el kögörtöt.
Daraktın jemişi köp bölsö, şagı oşonço iyilet.
Dart — erendi müñkürötöt (üşkürtöt).
Dart da başka, ajal da başka.
Dart kelgende — darman ketet, dart ketkende — uyku kelet.
Dart ketse, darıger esten çıgat.
Dart erendi müñkürötöt (üşkürtöt).
Dartka dabaa bolgon, ildetke şıbaa bolot.
Darttı jön koyso jayılat, darılasañ ayıgat.
Dartı jok, darı izdebeyt.
Darı — çöptön, akıl — köptön.
Darı bolso ittin kuu tezegi, darıyanın başına çıgat.
Darıya — bulaktan, mastık — uurtamdan.
Darıya suuda balık bar, biz ukpagan kalık bar.
Darıyadagı balıktın baası jok.
Darıyanın janına kuduk kazbayt.
Darıyanın suusun jaan taşkındatat.
Dat — temirdi jeyt, dart — ömürdü jeyt,
Dat küçösö, dan aldırbayt, dart küçösö, dem aldırbayt.
Dat temirdi jeyt, dart ömürdü jeyt.
Dayar aşka salamçı köp, jetim kızga juuçu köp.
Dayarga tap koybö, dardañdap şap bolbo.
Degen eken, degen eken — bir koyöndu bir koyön jegen eken.
Den sooluk — karılar üçün da kubanıç.
Den sooluk — çoñ (tereñ) baylık.
Den sooluk — tügöngüs (çon, zor) baylık.
Den sooluk — birinçi baylık.
Dendin sagı jakşı, peyildin agı jakşı.
Dene tarbiya —den soolukka tabılbas darı.
Deni saktın — ruhu biyik.
Deni soonun — baylıgı tümön.
Deni soonun — janı soo
Deni tazanın demi taza.
Deşpe, deşkenden kiyin bok jeşpe.
Deşpe, deşkenden kiyin keljireşpe.
Digeriñdi kuday alsın, beşimiñdi üyrötçü.
Dili uzundan tüñülbö, tili uzundan tüñül.
Din — elge apiyim.
Dinçil tüşünö işenet, emgekçil küçünö işenet.
Düyünö adamdı tappayt, düynönü adam tabat.
Düynögö kursagıñ menen karasañ, köñdöy kalasıñ.
Düynögö mas bolbogon, mansapka boy kötörböyt.
Düynögö türkük bolgon adam jok.
Düynögö ustun bolgon adam jok.
Düynödö baarınan söz salmaktuu, söz küçtüü.
Düynödö bal tattuu emes, jan tattuu.
Düynödö nan uluk.
Düynödö sanaa külük.
Düynönü körgön kün, kıdırgan — şamal.
Düynönü sel alsa, akmaktın tuşarına çıkpayt.
Düynönün şamı — bilim, jaşoonun şamı — emgek.
Dülöy bolbos üçün kulagıñdı sakta.
Dülöy kişinin oozuna karayt.
Dülöy ukkanın koyboyt, sokur körgönün koyboyt.
Dülöygö salam berseñ, «Atañdın başı» deyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Dülöydün tilin duduk bilet.
Dünüyö — bir tıyından kuralat.
Dünüyö adamdı tappayt, dünüyönü adam tabat.
Dünüyö menen beyişti alıptır.
Dünüyökör — dünüyönün kulu.
Dünüyönü sel alsın, kara başım soo kalsın.
Dürbölöñçü başçının çolok etek bakan ooz dosu bolot.
Döö karıptı urat, karıp joldo turat.
Döölör kelse, şaalar köçügün kısat.
Döölös törün berbeyt, ölsö — körün berbeyt.
Döölöt bassa et basat, meenet bassa bit basat.
Döölöt togolok bolot, meenet jalpak bolot.
Döölöttüü adam tok bolot, jaşıñda jigit şok bolot.
Döölöt togolok, meenet jalpak.
Döölötü başta turganda, kim kürküröp jürbögön.
Döölötüñö işenbe, meenetiñe işen.
Döölöttön artık meenet bar.
Döölötüñö işenbe, meenetiñe işenbe, han bolgon
başıñ bir künü tüşör kişenge.
Döşü bolsoñ — çıda, balka bolsoñ sok. Dubaldı
attap uuruga kirseñ, türmönün eşigin taanıysıñ.
Doñuz ılaydan semiret
Doñuzdun sanın itten ayaba.
Doo karıbayt, asa çiribeyt.
Doo koyulsa, ayıpka jıgılat.
Dooger suz bolso, kazı mitayım bolot.
Dooñ jok bolso, kepil bol.
Doolaşaarıñ kazı bolso, dartıñdı allaga ayt.
Doonu tölöbögön tölöyt, oorunu kenebegen ölöt.
Dos — senin küzgüñ.
Dos (tuugan) küygüzüp (je küydürüp) aytat, duşman
süygüzüp (je küldürüp) aytat.
Dos ayrılat, söök kayrılat.
Dos aldında joop berüüdön körö, duşman aldında ölgön jakşı.
Dos balaada biliner, baatır talaada biliner.
Dos başka karayt, duşman butka karayt.
Dos gül bolso, duşman kül bolot.
Dos degen ıyık nerse, eger anı baalay bilse.
Dos dostu ülpöttö sınayt, jılkı semirse jılkıçı süyünöt.
Dos dostu kıyınçılıkta taştabayt; dos —dosko janıñdı koş.
Dos jeritip süylöyt, duşman eritip süylöyt.
Dos izde, duşman özü tabılat.
Dos küygüzüp (je küydürüp) aytat, duşman süygüzüp (je küldürüp) aytat.
Dos kötöröt köñüldü, koy kötöröt semizdi.
Dos kötöröt köñüldü, mal kötöröt ölümdü, koy kötöröt semizdi.
Dos menen dos bolsoñ — maktan, kas menen dos bolsoñ — saktan.
Dos sıylayt, duşman kıynayt.
Dos sırtıñdan maktayt, duşman közüñçö maktayt.
Dos taarınsa, (doolaşsa) bergenin alat.
Dos tabılbayt, akça tabılat.
Dos tabışat, duşman kagışat.
Dos tapmak arzan, anı kütmök kıyın.
Dos egiz, duşman segiz.
Dos, dosko janıñdı koş.
Dos, dostu ülpöttö sınayt.
Dos, joldoş — bir jıldık, kuda —söök — miñ jıldık.
Dos — joldoşuñ bir jıldık, kuda— sögüñ miñ jıldık.
Dosko berip tursañ jakşı, berbey kalgan künü bergenin kayta doolayt.
Dosko işengiçe, dooranındı baylana jür.
Dosondonu ant urat, kudandanı bata urat.
Dosondonun janı bir, kudandanın malı bir.
Dossuz adam — kanatsız kuş.
Dostoruña tattuu bol, kastarıña katuu bol.
Dostorum kelse dudukmun, dostorgo barsam —kudukmun.
Dostuk barça baylıktan abzel.
Dostuk tar kıyada sınalat.
Dostuktun narkı doorunda.
Dostun (dosuñdun) köñülü bir tartım nasıbaydan kalat.
Dostun kanı başka, janı bir.
Dostun köñülü bir tartım nasıbaydan kalat.
Dostun köñülü bir tıyından kalat.
Dostun ordu — tör, kastın ordu — kör
Dostun tübü — maymak, uurunun tübü — aygak.
Dostun janı bir, tuugandın malı bir.
Dostun kadırı bir tatım nasıbaydan kalat.
Dosu jok jan jetimden da jaman.
Dosu jok kişi kanatı jok kuştay.
Dosu köp menen sıylaş, dosu az menen sırdaş.
Dosu köptü joo albayt, akılı köptü doo albayt.
Dosuñ bayagıday emes bayagıday bolso eç nersesin ayagıday emes.
Dosuñ bayagıday emes, bayatıday bolso, ayagıday emes.
Dosuñ kança bolso, duşmanıñ oşonço.
Dosuñ küzgüdöy, sındırsañ eptey albaysıñ.
Dosuñ miñ bolso da — az, duşman biröö bolso da — köp.
Dosuñ miñ bolso da azdık kılat, duşmanıñ biröö bolso da köptük kılat.
Dosuña sır (je sırıñdı) aytpa, dosuñdun da dosu bar.
Dosuñdan (törkünüñdön) töö sura, uyalgandan (çıdabasa) bee beret.
Dosuñdan sırıñdı jaşırba, duşmanıñdı başıñdan aşırba.
Dosuñdu ant urat, kudanı bata urat.
Dosuñdu toktotpo, jolunan kalat, kasıñdı toktotpo, sırıñdı alat.
Dosuñdun aşın kasınday je.
Dosuñdun aşın kasıñkınday iç!
Dosuñdun bergenin (je bergen malının) tişin açpa.
Dosuñdun bergeninin tişin açpa.
Dosuñdun bıçagı menen müyüz kes, duşmandın bıçagı menen kiyiz kes.
Dosuñdun kasınan saktan, kasıñdın dosunan saktan.
Dosuñdun süygön buyumun suraba.
Dosuñdun sökkönünön korkpoy, kasıñdın öpkönünön kork.
Dosuñdun tepkeni duşmanıñdın öpkönünön artık.
Dosuñdun toogun alsañ, kanjıgasına kaz bayla.
Dosuñdun esebi tuura çıksa, kuduñdayt.
Dosum dos elek — koon üzgöndö (okuunu bütköndö),
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
közüñdü süzüp kalıpsıñ — bozo süzgöndö
(«Zimge» tüşköndö). (Teskeri karap kalıpsız
bozo süzgöndö) (Koon üzgöndö unutup kalıptırsız).
Dosum, dos elek koon üzgöndö, kas bolduk bozo süzgöndö.
Dosunan ajıragan — özünö özü duşman.
Dosuñdun aşın kasıñday je (je iç).
Dubayı salam dubaydan, jardam bolsun kudaydan.
Dubaldı attap uuruga kirseñ, türmönün eşigin taanıysıñ.
Dubana taarınsa, kurjununa zıyan.
Duduk aytkısı kelet, tökör baskısı kelet.
Duduk sözgö jarabayt.
Duduk sözgö jarabayt, uuru sakçılıkka jarabayt.
Duduktun duşmanı jok.
Dumanadan aybaşı ümütötüptür.
Dumananı ursa, mazarga barat.
Duşmanıñdı maktagan dosuñdan sak bol.
Duşman alıstabayt —janıñda.
Duşman buyrusa barba, dos buyrusa kalba.
Duşman jumurtkadan kır tabat, tuugan (dos) küydürüp aytat.
Duşman jumurtkadan kır tabat.
Duşman işi duşmanJoo ayagan jaraluu, katını karaluu.
Duşman ne (je emne) debeyt, tüşkö ne (je emne) kirbeyt.
Duşman süydürüp aytat, tuugan küydürüp aytat.
Duşman sırttan jılmayat, içinen kubanat.
Duşmanga (je jatka) taba, dosko (özgö) külkü bolbo.
Duşmanga boor oorusañ, boorgo tebet.
Duşmanga janıñdı (özündü) berseñ da, sırıñdı (sözüñdü) berbe.
Duşmanga özdöy karaba, tiybey koyboyt zıyanı.
Duşmanga ölüm tilegençe özüñö ömür tile.
Duşmanga kekti ketirgençe, deneden baştı ketirgen artık.
Duşmanga kekti ketirgençe, deneden baştı ketirgen artık.
Duşmanga taba, dosko (özgö) külkü bolbo!
Duşmandan bir saktan, jaman doston miñ saktan.
Duşmandaşkan kişi oñolboyt.
Duşmandı taş menen urba, aş menen ur.
Duşmandı tuugan debe, tuugandı duşman debe.
Duşmandın birinçi kadamı — jılmalap aytkan salamı.
Duşmandın duşmanı — senin dosuñ.
Duşmandın ölümün tilegiçe, özüñdün ömürüñdü tile.
Duşmandın öçü kanbayt, tutulsañ töbö kandayt.
Duşmandın sözü jıluu, booru taş.
Duşmandın sırtı jılma, içi kara.
Duşmandın sırtında bolgonço, içinde bol!
Duşmandın çıragına may tamızba.
Duşmanı jok adam bolboyt, duduktun da janın koyboyt.
Duşmanıñ kılday bolso, toodoy kör, iynedey
bolso, toodoy kör.
Duşmanıñ suu berse, dosunday kör.
Duşmanın ayagan kiyin ökünöt.
Dıykan — jerge toyboyt, mal — çöpkö toyboyt.
Dıykan — mart, jer — joomart.
Dıykan bolsoñ — başında bol, çarba bolsoñ—kaşında bol.
Dıykan bolsoñ, başında bol, çarba bolsoñ, kaşında bol.
Dıykan jerge toyboyt, mal çöpkö toyboyt.
Dıykan jerin maktayt, balıkçı kolun maktayt.
Dıykan işte, moldo aşta.
Dıykan ögüzdöy küçün berse, jer inektey sütün beret.
Dıykan ögüzdöy küç berse, jer inektey süt beret.
Dıykan mart, jer joomart.
Dıykanga jer kazına.
Dıykandın süyüüsü jaşıl jerde, uçkuçtun
süyüüsü kögültür asmanda.
Dıykandın tübü — kenç, soodagerdin tübü — borç (nasıya).
Dıykandın emgegin jer kaytarat.
Dıykandın ençisi sepken egininde.
Dımak — ördö, ooz — baatır, til — tekeber.
Dımıksañ kapalanba, düynönün kataalına.
«Jabagı jalduu eken» dep, satıp alba, jamandı
malduu eken dep jakın kılba.
«Jebeym, jebeym dep» jemekey katın tügötöt.
«Jebeym, jebeym» dep jemekey katın tügötöt,
«içpeym, içpeym» dep içmekey katın tügötöt.
«Jür», «jür» at öltüröt, «Kal», «sal» kuş kaçırat.
Jaa sınaarında katuu, suuk çıgaarında katuu.
Jaagıñ sınsa sınsın, şagıñ sınbasın.
Jaak jañılaar, tuyak müdürülöör.
Jaan baarıga saat, ölgön özünö saat.
Jaan kaarına alsa—tamarı tamçı, katın kaarına alsa — tabarı kamçı.
Jaan kaarının tamaarı tamçı, katın kaarının tabaarı kamçı.
Jabagı jalduu dep satıp alba, jamandı malduu dep jakın kılba.
Jabagını tay bolboyt dep kordobo, kıştan çıksa mal bolot.
Jabuu astında jal kalat, jal kalbasa, jan kalat.
Jabuu, jabuu debeñer, jaysızdan aygır salbañar.
Jabuulasa jal kalat, jol astında jan kalat.
Jabıgıp jürsö jigitti jakırsıñ dep kordobo,
taşırkagan buudandı basa albayt dep boljobo.
Jabılgan ayak, jabılgan boydon kalsın.
Jabışsañ orolosuñ, jañılsañ jogolosuñ.
Jagımsız konok jataar maalda kelet.
Jadatkan meymandın jagımı jok.
Jaz — jarış, küz — küröş.
Jaz jamgırı ılay bolboyt, uuru küçöp bay bolboyt.
Jaz jardınıkı, kış alduunuku.
Jaz jarış, küz küröş.
Jaz kar eritet, jar jan sergitet.
Jaz kelse gul külöt, kut kelse — adam külöt.
Jazbagan kara jer, jañılbagan bir alda.
Jazbay atkan mergen bar, alıskı işti körgön bar.
Jazgan kulda çarçoo jok.
Jazganbagan kızdan tüñül, jazday bolgon kıştan tüñül.
Jazgandı öçürö albaysıñ.
Jazgı jamgırga işenbe, kışkı küngö işenbe.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jazgı muzdun jabıktayınan kaç, küzgü muzdun küzgüdöyünön kaç.
Jazgı meenet — küzgü ırakat,
Jazgı suuk jandan ötöt.
Jazgı ette jazık jok.
Jazda jamınçagıñdı taştaba, kışta özüñ bilesiñ.
Jazda janıñdı aydabay, kışta kazanıñ kaynabayt.
Jazda kılgan meenetti, kışta köröt döölöttü.
Jazda magdırasañ, küzdö jaldıraysıñ, kışta dabdıraysıñ.
Jazda maldı aydap bak, kışta maldı baykap bak.
Jazda kıl meenetti, kışta kör döölöttü.
Jazdıktan ölgön — jaman, at, joodön ölgön —saltanat.
Jazdın araketi, küzdün bereketi.
Jazdın jazdayı jakşı, jaştın jaştayı jakşı.
Jazdın tonun kış kiyse, toñup kalat azamat.
Jazdın uykusu (tüyşügü) — kışka kam.
Jazılbasa sıya jukpayt, jabırkasa kulak ukpayt.
Jazında ırdap jürbösöñ, kışında jırgap jürösüñ.
Jañdooçu kiyik attırat.
Jañı jardın jalını küçtüü.
Jañıga umtul, jalaadan kutul.
Jañılbas jaak müdürülbös tuyak bolboyt.
Jañılıktı aç ösösüñ, jañılsañ öçösüñ.
Jañını eski saktayt, koydu eçki saktayt.
Jañısında tülkü, eskisinde külkü.
Jay — beyiştin belgisi, kış — tozoktun belgisi.
Jay akkan suudan jaa boyu kaç.
Jay jakşı bolso, el egindüü bolot.
Jay kiygenin kış kiygen jardı kaydan bayısın.
Jay kiygenin kış kiygen jardı kaydan oñolsun.
Jaybarakat — jazga jakpayt, jabıla iştöö — jalkoogo jakpayt.
Jaybarakat jazga jakpayt, jarışa iştöö jalkoogo jakpayt.
Jaydak tilden çañ çıkpayt.
Jaydın künü jaş baladay.
Jaykı jamgırga, kışkı küngö işenbe.
Jayloonu joo alsa, kıştoonu ört alat.
Jayloonun körkü mal menen, özöndün körkü say menen.
Jayıñ bolso, mal tabılat, aşıñ bolso, kazan tabılat.
Jayıl dastorkon — marttıktın belgisi.
Jayın bilbey — jer tandagan kızık, alın
bilbey — er tandagan buzuk.
Jayın bilbey jer tandagan kızık, alın bilbey
er tandagan kızık.
Jayın bilgen — temirdi üzöt.
Jayında baspagan, kışında çurkayt.
Jayında jatkan, kışında katat.
Jayında iştebey jatkan katın, kışında kolun
otko kaktagan (je katkan).
Jakası jok ton bolboyt, jabuusu jok üy
bolboyt, aga — inisiz el bolboyt.
Jakşı jaşınan el başkarat, jaman karıgan
sayın jaşarat.
Jakşı — arına kul, jaman — malına kul.
Jakşı — jaman tizgindeş.
Jakşı — jumuş başında, jalkoo — üy kaşında.
Jakşı — sözdü taap süylöyt, jaman — kaap süylöyt.
Jakşı — sözü menen küldüröt, nazı menen
küydüröt, meerimi menen süydüröt.
Jakşı - sözü menen soorotot, jaman – tokmogu menen ıylatat.
Jakşı — sıylayt dili menen, jaman kıynayt tili menen
Jakşı — sılık, jaman — önök.
Jakşı - el kamın oyloyt, jaman - öz kamın oyloyt.
Jakşı — eli menen, jer - keni menen.
Jakşı abısınıña bargıça, jaman çabadanıñdı añtar.
Jakşı abısınıña bargıça, jaman sandıgıñdı
(je kara kabıñdı) añtar.
Jakşı adam jayloodogu güldöy, tiyip turgan kündöy.
Jakşı adam jer sebinen, jaman adam el
esebinen jan saktayt.
Jakşı adam iş üstündö, jaman adam söz üstündö.
Jakşı adam makalçı, jaman adam sakalçı
Jakşı adam on beşinde jaşmın debeyt, jüzgö
çıksa karıdım debeyt.
Jakşı adam sözdü taap aytat, jaman adam kaap süylöyt.
Jakşı adam uluunu ak dilinen urmattayt,
kiçüünü ordu menen ızaattayt.
Jakşı adamda jaştık jok, tobokeldin köönü tok.
Jakşı adamdın dosu köp, jakşı attın eesi köp.
Jakşı azamat belgisi arı mırza, arı kül.
Jakşı ay menen kündöy, jakşılıgı ar kimge birdey.
Jakşı ayttırbay bilet, suratpay beret.
Jakşı akim elin oñdoyt, jaman akim elin kordoyt.
Jakşı at janga şerik, jakşı it malga şerik.
Jakşı at janga şerik, jaman at malga şerik.
Jakşı at kamçı saldırbayt
Jakşı ata — jaman uulga kırk jıl azık
Jakşı ata alıstı jakın kılat.
Jakşı atak jatak, jaman atak alıska kaçat.
Jakşı atanın kaşıktap jıynaganın jaman uul çömüçtöp çaçat.
Jakşı ata kaşıktap jıynaganın, jaman uul çeñgeldep çaçat.
Jakşı atka — bir kamçı, jaman atka — miñ kamçı.
Jakşı atka bir kamçı, jaman atka miñ kamçı.
Jakşı kişige bir söz, jaman kişige miñ söz.
Jakşı atka jaman at, jalı menep teñelet.
Jakşı adamga jamandar, malı menen teñelet.
Jakşı attın (maldın) tişin açpa, jakşı erdin
(adamdın) jaşın suraba.
Jakşı attın jalın saktagıça, jakşı jigittin arın sakta.
Jakşı attın tişin açpa, jakşı erdin jaşın suraba.
Jakşı atıñdan ayrılgança, jaman közüñdön ayrıl.
Jakşı atıñdan ayrılgança, jaman kozuñdan ayrıl.
Jakşı atıñdı toygo min, jaman atıñdı buyga
min, tünöp kalgan uyga min.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jakşı atın ayabayt, baatır joonu sanabayt.
Jakşı aşın jeyt, jaman başın jeyt.
Jakşı ayal — döölöt, jaman ayal — meenet
Jakşı ayal — ırıs, jaman ayal -uruş
Jakşı ayal algandın toyu üyündö.
Jakşı ayal bir ayıl eldi agartat, jaman ayal öz
başın eptep agartat.
Jakşı ayal jakın koşot, talıkpay okuu akıl koşot.
Jakşı ayal jaman erdi jakşı kılat, jaman ayal
jakşı erdi jer kılat.
Jakşı ayal üy eesi, jaman ayal jol eesi.
Jakşı ayal üydün jaysañı, jaman ayal üydün şaytanı.
Jakşı baksañ egindi, egin bereer tegiñdi.
Jakşı bala til alçaak, jaman bala uyalçaak.
Jakşı bala er bolot, jaman bala jer bolot.
Jakşı bolom deseñ, jakınıña jan tartpa,
baktıluu bolom deseñ, başka adamga köz artpa.
Jakşı bolom deseñ, jakınıña jan tartpa,
baktıluu bolom deseñ, başkalarga köz artpa.
Jakşı bolso — biyden, jaman bolso — kuldan.
Jakşı bolso alganıñ, jarkıldagan kuşka
okşoyt, jaman bolso alganıñ, aldıñdan ötkön
sızga okşoyt, kañtardagı muzga okşoyt.
Jakşı bolso alganıñ, jarkıldagan kuşka
okşoş, atır jıttuu gülgö okşoş, jaman bolso
alganıñ, aldıñdan ötkön sızga okşoyt.
Jakşı bolso katınıñ — tabıla beret akılıñ,
kuusañ da ketpeyt jakınıñJaman bolso
katınıñ — kete beret akılıñ, çakırsañ (keede
jalınsañ) kelbeyt jakınıñ.
( Jakşı bolso katınıñ kelip turat jakınıñ,
jaman bolso katınıñ kaçıp turat jakınıñ.
( Jakşı bolso katınıñ, kelip turat jakınıñ,
jaman bolso katınıñ, kaçıp turat jakınıñ,
jakşı bolso katınıñ, tabıla beret akılıñ,
kuusañ da ketpeyt jakınıñ, jaman bolso
katınıñ, kete beret akılıñ, çakırsañ kelbeyt jakınıñ.
Jakşı bolso katınıñ, tabıla beret akılıñ.
Jakşı bolsoñ — jatık bol, uluk bolsoñ — kiçik bol.
Jakşı bolsoñ jatık bol, ar kim joldoş
başıñaJakşı bolup tar bolsoñ, kimder kelet kaşıña.
Jakşı bolsoñ jatık bol, çındık senden
adaşpayt, karapayım kalıs bol — seni tömön sanaşpayt.
Jakşı bolsoñ jerdey bol, baarın çıdap
kötörgön, taza bolsoñ suuday bol — baarının kirin ketirgen.
Jakşı bolsoñ özdün da, özgönün da üzürün
körösüñ, jaman bolsoñ eköönön teñ kol üzösüñ.
Jakşı boluuçu azamat jatıp alıp biy bolot,
jaman boluuçu azamat kaçıp jürüp iy bolot.
Jakşı boluuçu balañdı soodager kılba.
Jakşı vraç — ömür şerigi.
Jakşı degen bir at (tı) bar, kuusa jetpeyt
(jetkis)Jaman degen bir at (tı) bar, juusa
ketpeyt (ketkis).
Jakşı degen bir attı kuusa jetpeyt, jaman
degen bir attı juusa ketpeyt.
Jakşı dos jan jırgataar azık, jaman dos
başka tier kazık.
Jakşı dos paydasın tiygizbese da zıyanın tiygizbeyt.
Jakşı jalgan aygpayt, jalgandan payda tappayt.
Jakşı janıña joldoş, jaman malıña joldoş.
Jakşı jar marggat, jaman jar karıtat.
Jakşı jarsız ötkön kün kurusun.
Jakşı jaşınan el başkarat, jaman karıgan sayın jaşarat.
Jakşı jelik bolot, jük kötörgön kölük bolot.
Jakşı jetekçi elin tüzöyt.
Jakşı jigit köktögü (asmandagı) jıldız.
Jakşı jigit sırtta — mırza, üydö — kul.
Jakşı jigit sırtta mırza, üydö kul; jaman
jigit üydö mırza — sırtta kul.
Jakşı jigit el kamı üçün jügüröt, jaman jigit
öz kamı üçün jügüröt.
Jakşı jigit elin örgö süyröyt, jaman jigit
elin körgö süyröyt.
Jakşı jürgön jerine tınç salar, jaman jürgön
jerine ört salar.
Jakşı — jurtunun kamın jeyt, jaman —
jurtunun malın jeyt.
Jakşı zayıp üydün kutu.
Jakşı zayıp jaman erdi biy kılat, jaman
erkek jakşını alsa küñ kılat.
Jakşı zayıp tartardı taap, bödönönü bölö kılat.
Jakşı zayıp tarançını tayake, bödönönü bölö kılat.
Jakşı zayıp—jarım ırıs, jaman katın— künügö uruş.
Jakşı it ölügün körsötpöyt.
Jakşı işke kelet, jaman aşka kelet.
Jakşı üygö kelgende, jaman adam mas bolot.
Jakşı ölsö bir ölöt, jaman ölsö miñ ölöt.
Jakşı ömürdün aldı—ört, arkası—kün.
Jakşı öskön bala eşikte kalgan ata — enesin
törgö çıgarar, jaman öskön bala tördögü ata —
enesin sırtka çıgarar.
Jakşı karasañ, süttön da kara tabasıñ
Jakşı katın — jarım ırıs.
Jakşı katın — üydün körkü, jakşı çapan—
toydun körkü.
Jakşı katın — kapkaluu şaar, jaman katın —
içi toltura zaar.
Jakşı katın — katın, jaman katın — otun.
Jakşı katın — ırıs, jaman katın — uruş.
Jakşı katın jaman erdi zor kılat, jaman
katın jakşı erdi kor kılat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jakşı katın jaman erdi er kılat, jaman katın
jakşı erdi jer kılat.
Jakşı katın jarım ırıs, jaman katın kündö uruş.
Jakşı keñeş — jarım ırıs.
Jakşı kelin — kelin, jaman kelin — ölüm.
Jakşı kelse — kut, jaman kelse — jut.
Jakşı kep — jandın azıgı, jaman kep — jandın kazıgı.
Jakşı körgön dosunan mal ayagan jigitpi.
Jakşı kişi ülgü, jaman kişi külkü.
Jakşı kişi kalaanı kurat, jaman kişi kalaanı buzat.
Jakşı kişi karısa da, akılınan tanbas.
Jakşı kişi mal baksa — torugun semirtet,
jalkoo kişi mal baksa — söögün itke kemirtet,
Jakşı kişi menen janaşkan jakşı.
Jakşı kişi oorusa toygo barıp kelgendey,
jaman kişi oorusa kördön çıgıp kelgendey.
Jakşı kişi oorusa, konokton kelgendeyJaman
kişi oorusa, kördön kelgendey.
Jakşı kündö — duşman dos, jaman kündö —tuugan dos.
Jakşı körgön dosuña at baylatıp sına.
Jakşı körgön dosuñdun, atın albay, tayın al.
Jakşı körgön dosunan, mal (at) ayagan jigitpi?!
El çetine joo kelse jan ayagan jigitpi.
Jakşı köröt dep, bara berbe, beret dep, ala berbe.
Jakşı koñşu—jan azıgı, jaman koñşu—baş kazıgı.
Jakşı konok tok bolot, jaman konok şok bolot.
Jakşı koşuna — böksörbögön kazına.
Jakşı koşunaña jaramsız söz aytpa.
Jakşı kuşka jaman kuş babı menen teñelet,
jakşı kızga jaman kız bagı menen tedelet.
Jakşı kuşka, jaman kuş, babı menen teñelet,
jakşı kızga jaman kız, bagı menen teñelet.
Jakşı erge jaman er, jarı menen teñelet.
Jakşı kız — jakadagı kunduz, jakşı jigit — köktögü jıldız.
Jakşı kız — jakadagı kunduz, jakşı uul — köktögü jıldız.
Jakşı kız jakadagı kunduz,
Jakşı kız kılıgı menen, jakşı iyne uçugu menen.
Jakşı kız erden çıkpayt, erden çıksa da elden çıkpayt.
Jakşı kızga jaman kız bagı menen teñelet.
Jakşı kızdın başına bermet menen şuru
oynoyt, jaman kızdın başında sirke menen bit oynoyt.
Jakşı kızdın başına, bermet menen şuru
oynoyt, jaman kızdın başına, kakaç menen kir oynoyt.
Jakşı kılsañ özüñö, jaman kılsañ özüñö, öödö
karap tükürsöñ, kaytıp tüşöör közüñö.
Jakşı kılsañ özüñö, jaman kılsañ özüñö.
Jakşı maksat — bütün kılat, jaman maksat — küküm kılat.
Jakşı mal (at) janga araljı, jakşı dos (joldoş) malga araljı.
Jakşı mal ölsö, janga sebep.
Jakşı maldın tişin açpa, jakşı adamdın jaşın suraba.
Jakşı menen dos bolsoñ — ırıskısın teñ
bölöt, jaman menen dos bolsoñ — özünön seni kem köröt.
Jakşı menen dos bolsoñ, ölgüçöktü koştoşot.
Jakşı menen jürgön jarıyt, jaman menen
jürgön ubayım tartıp karıyt.
Jakşı menen jürsöñ — kündö bazar, jaman
menen jürsöñ — kündö azar.
Jakşı menen jürsöñ — jetesiñ muratka, jaman
menen jürsöñ — kalasıñ uyatka.
Jakşı menen joldoş bolsoñ, oozuña aş tiet,
jaman menen joldoş bolsoñ, oozuña taş tiet.
Jakşı nerse az bolot, jaman jürök taş bolot.
Jakşı niet — jarım iş.
Jakşı niet — jarım ırıs.
Jakşı oozgo — aş, jaman oozgo — taş.
Jakşı sanaa — jarım ırıs.
Jakşı sanaa (tilek, söz, ümüt, niet) jarım ırıs (döölöt).
Jakşı sanaalaştın belgisi — barın alışıp, joguna taarınışpoo.
Jakşı süylösö — gül tögülöt, jaman süylösö — jin tögülöt.
Jakşı süylösöñ, beker beret.
Jakşı söz — jan semirtet, jaman söz — jan keyitet.
Jakşı söz — jan eritet, jaman söz — jan keyitet.
Jakşı söz — jarım döölöt.
Jakşı söz — jarım ırıs.
Jakşı söz — suu, jaman söz — uu.
Jakşı söz — taş eritet, jaman söz — baş çiritet.
Jakşı söz jan semirtet, jaman söz jan keyitet.
Jakşı söz jan ergitet.
Jakşı söz jandın eşigi.
Jakşı söz menen jılan iyinden çıgıptır.
Jakşı söz taş eritet, jaman söz baş çiritet.
Jakşı sözdü ayban da biletJakşı söz jandın eşigi.
Jakşı sözdü ayban da tüşünöt.
Jakşı sözü menen küldüröt, nazı menen
küydüröt, meerimi menen süydüröt.
Jakşı sözü menen soorotot, jaman tokmogu menen ıylatat.
Jakşı sıylayt dili menen, jaman kıynayt tili menen.
Jakşı taap aytat, jaman kaap aytat.
Jakşı taz başın jaşırbayt, jakşı ayal aşın jaşırbayt.
Jakşı tamak jaydarı kılat.
Jakşı tamak kalgança, jaman kursak ayrılsın.
Jakşı tamak kalgıça, jaman kursak jarılsın.
Jakşı tilek — jarım ırıs.
Jakşı tarbiyadan jaşoo jeñil.
Jakşı tartip ornotsoñ, eliñ sıylayt.
Ansız eliñ bir uuçka sıybayt.
Jakşı tilek — jarım ırıskı.
Jakşı töönün murdu jırılbayt.
Jakşı tondun jakası bar, jeñi jok; jakşı
adamdın açuusu bar, kegi jok.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jakşı uktagıñ kelse, jataarda toe içpe,
bolbostu oylonup kapaga tüşpö.
Jakşı urgaaçı kolgo tüşsö küñ bolboyt.
Jakşı urgaaçının kolunda kutu, koynunda ırısı tolo.
Jakşı uul atadan, jaman uul batadan.
Jakşı uul el işine jarayt, jaman uul koluñdu karayt.
Jakşı uul eline baş bolot, jaman uul eline kas bolot.
Jakşı uuldun başına ırıs menen kenç oynoyt,
jaman uuldun başına keltek menen kamçı oynoyt.
Jakşı uuldun başına, ırıs menen kenç oynoyt.
Jakşı ır jan jırgatat.
Jakşı el kamın oyloyt, jaman öz kamın oyloyt.
Jakşı eli menen, jer keni menen (dañktanat).
Jakşı elpek bolot, jamandın kolunda keltek bolot.
Jakşı eneler töş jebeyt.
Jakşı er — eli menen, jakşı jer — keni menen.
Jakşı er (jigit) elin örgö süyröyt, jaman er
(jigit) elin körgö süyröyt.
Jakşı erge jaman er malı menen teñelet.
Jakşı erge kız barsa, sılap sılap sultan kılat.
Jaman erge kız barsa, urup — sogup ultan kılat.
Jakşı erdin jaşın suraba, jakşı attın tişin açpa.
Jakşıga — janaş, jamandan — adaş.
Jakşıga (estüügö) aytsañ bilet, jamanga (essizge) aytsañ külöt.
Jakşıga akıl aytsañ, taap alganday süyünöt,
jamanga akıl aytsañ, aldap alçuday küyünöt.
Jakşıga barsañ (tüşsöñ) jaşarıp jaraysıñ,
Jakşıga bir ata, jamanga da bir ata.
Jakşıga bir söz, jamanga miñ söz.
Jakşıga jakın bolsoñ, koluñ asmanga jeter,
zalim menen jakın bolsoñ, başıñ jerge kirer.
Jakşıga jakındaba, özü seni süybögön soñ.
Jamanga jakındaba, eç paydası tiybegen soñ.
Jakşıga jalınsa — jan kalat,
jamanga jalınsa — bir kaşık kan kalat,
Jakşıga jaman aytsañ, beypay bolot.
Jakşıga janaş, jamandan adaş.
Jakşıga jata kal, jamanga kata kal.
Jakşıga jürüm jok, jamanga ölüm jok.
Jakşıga jut jok, jamanga kut jok.
Jakşıga kızmat kılsañ — kalındı deer,
jamanga kızmat kılsañ — jalındı deer.
Jakşıda jaluu jok, jamanda karuu jok,
Jakşıda jamandın söz akısı bar, bayda
jardının köz akısı bar.
Jakşıda jamandın köz akısı bar, bayda
jardının öz akısı bar.
Jakşıda jatım jok, jamanda batım jok.
Jakşıda kek jok, jamanda tek jok.
Jakşıda kek jok, kekçilde tek jok.
Jakşıdan — möön, jamandan — jaan.
Jakşıdan at kalat, jamandan dat kalat.
Jakşıdan başçı koysoñ eldi tüzötöör, jamandan
başçı koysoñ eldi jüdötöör.
Jakşıdan böön, jamandan—jaan (tuulat)
Jakşıdan jaman tuulsa — çıgaşa,
jamandan jakşı tuulsa — kireşe.
Jakşıdan jaman tuulsa em tabılbayt,
Jamandan jakşı tuulsa teñ tabılbayt.
Jakşıdan kaçpa, jamanga baspa.
Jakşıdan payda tiybeybi — eki taalay töp
bolso, jamandan payda tiybeybi—öz kursagı tok bolso.
Jakşıdan söz kalat, soodagerden böz kalat,
ustalardan dat kalat, moldolordon kat kalat.
Jakşı —janıña joldoş, jaman —malıña joldoş.
Jakşılardın sözdörü may sepkendey,
jamandardın sözdörü tay tepkendey.
Jakşılıgın alsa — kut,
jamandıgın alsa — jut.
Jakşılık — jamandıktı birdey oylon.
Jakşılık ay menen kündöy, bardık elge birdey,
jaralganıñ çın bolso, payda kıl karap jürböy.
Jakşılık bolso bilip al,
jaş kurakta bilim al.
Jakşılık jakşılık menen bütpöyt.
Jakşılık jan eritet, jamandık jan keyitet.
Jakşılık jerde kalbayt.
Jakşılık joldo kalbayt, asıl taş jerde kalbayt.
( Jakşılık ömür şamı, çökkön köñüldü çalkıtat,
öçkön ottu tamızat.
Jakşılık körsö — düñgüröp kalat, jamandık
körsö — üldüröp kalat.
Jakşılık kılsañ biröögö bir jamandık
oylonot, jamandık kılsañ biröögö tagdırım dep tim bolot
Jakşılık kılsañ — ırıska batasıñ, kalpıñ karmalsa kayda kaçasıñ?
Jakşılıkka jakşılık — ar adamdın başında,
jamandıkka jakşılık — er adamdın başında.
Jakşılıkka jakşılık, ar kişinin işidir,
jakşılıkka jamandık, kör kişinin işidir,
jamandıkka jakşılık, er kişinin işidir,
jamandıkka jamandık, kem kişinin işidir.
Jakşılıktan keçik, jamandıktan keçikpe.
Jakşılıktı dosuña kıl, dosuñdan artsa özüñö kıl.
Jakşılıktı unutkan, jamandıkka jolugat.
Jakşılıktın jolu uzun, janaşkandın kolu uzun.
Jakşılıktın jolu uzun, ıymanduuluktun kolu uzun.
Jakşını — söz öltüröt, jamandı — tayak öltüröt.
Jakşını — söz eerçiyt, jamandı — çöp eerçiyt.
Jakşını jaraştır, jamandı adaştır.
Jakşını jatım debe, jamandı dosum debe.
Jakşını jatım debe, jamandı özüm debe.
Jakşını körüp pikir kıl, jamandı körüp şükür kıl.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jakşını körgön, jamandı bölgön — bul akılmandık.
Jakşını körsöñ jakşı bolosuñ, bakşını körsöñ bakşı bolosuñ.
Jakşını koştoy bil, jamanın taştay bil.
Jakşını maktasañ, joonu çabat, jamandı maktasañ, kaman çalat.
Jakşını meenet çırmasa, jakını menen kas
bolot, balanı meenet çırmasa, sarıkart tüşüp taz bolot.
Jakşını meenet çırmasa, jakını menen kas bolot.
Jakşını otko salsa oynop turat, külgö salsa külüp turat.
Jakşını söz öltüröt, jamandı tayak öltüröt.
Jakşını söz eerçiyt, jamandı çöp zerçiyt.
Jakşını sıylasañ esinen ketpeyt, jamandı
sıylasañ eşigiñden ketpeyt
Jakşını ukkuñ kelse, jamandı aytpa.
Jakşınıkın satıp iç, jamandıkın basıp iç.
Jakşının — şarapatı, jamandın — kesepeti.
Jakşının akılı taşka tamga baskanday,
jamandın akılı tüz jerge kazan askanday.
Jakşının astı tar, artı keñ bolot.
Jakşının attan jıgılganı da jakşı.
Jakşının atı jakşı
Jakşının atı öçpöyt.
Jakşının jakşı bileer sımbatın, jamandar
kaydan bilsin, adamdın arzanı menen kımbatın.
Jakşının jakşılıgı (paydası) tier ar jerde,
jamandın jamandıgı (zıyanı) tier tar jerde.
Jakşının jarıgı jalpıga tiet.
Jakşının jatı bolboyt, jamandın uyatı bolboyt.
Jakşının işi da, sözü da elge payda, jamanda anday sapat kayda?
Jakşının işi jugat, jamandın biti jugat.
Jakşının özü da jakşı, sözü da jakşı,
jamandın özü da jaman, oozunan çıkkan sözü da jaman.
Jakşının özü ölsö da, sözü ölböyt.
Jakşının ömürü jarım.
Jakşının köönün kaltırgança,
jamandan muş je.
Jakşının kökürögü elge kalkan.
Jakşının koluna mal tüşsö jalpı el menen
körör, jamandın koluna mal tüşsö tübölük
ketpestey körör.
Jakşının sözü jatık bolot, jamandın sözü
kıçık bolot.
Jakşının sözü kaymak, jamandın sözü tokmok.
Jakşının sözü kepil, jamandın özü kepil.
Jakşının sözü taş eritet, jamandın sözü baş çiritet.
Jakşının sözü taşka tamga baskanday.
Jakşının sözün kapka sal.
Jakşının tebeteyi kebinen ketpeyt (janbayt).
Jakşının toyuna bar, jamandın ölümünö bar.
Jakın talaşsa, jatka jem.
Jakınga köz jetkiret, alıska til jetkiret.
Jakındagı tebişet, ıraaktagı kişeneşet.
Jakındı jaralaba, alıstı karalaba
Jakını köp jazganbayt.
Jakınıña jat bolbo, öz eliñe kas bolbo.
Jakının sıylabagandı jat sıylabayt.
Jakırdın jayın jalçı bilet.
Jakırçılık ildet, jan baguu — mildet.
Jakırçılıkta tabılbayt tıyın.
Jalañ kudayga işengen jöö kalat.
Jalakor jalaa izdeyt, parakor jalaadan ketpeyt.
Jalaktap şıpır bolbo, jan keçti tüşöt kolgo.
Jalam ayranı jok balasının atı Juuratbek.
Jalgabagan kudayga, jalınbasa ne bolot!
Jalgaymın dep üzüp alba, tüzöymün dep buzup alba.
Jalgan aytsañ, jadında sakta.
Jalgan jerden ört çıkpayt.
Jalgan söz seni jarıtpayt, çındık söz seni karıtpayt.
Jalgan söz bel aşırgan menen el aşırbayt.
Jalgan esep tüpkö jetet.
Jalgandı çın kaytarar.
Jalgançı aksaktan murda kolgo tüşöt.
Jalgançı ölgön adamdı kübö tutat.
Jalgançının sözü jalganga ketet.
Jalgançının çın sözü jalganga ketet.
Jalgız attuu — jarışçaak, jargak şımduu — küröşçöök.
Jalgız attuu jarışçaak, jaman katın uruşçaak.
Jalgız attın çañı çıkpayt, jalgız erdin dañkı çıkpayt.
Jalgız attın çañı çıkpayt, çañı çıksa da,
dañkı çıkpayt, jalgız erdin atı çıkpayt,
(jalgız kişinin ünü çıkpayt) atı çıksa da dañkı çıkpayt.
Jalgız bala atka çapsa, atası köçügün kötöröt.
Jalgız balasının közün çıgara çabat.
Jalgız bolsoñ jakşının jörölgösü janıñda bolsun.
Jalgız bolsoñ çogool bol, köp janınan tüñülsün,
jardı bolsoñ kooz bol, bay janınan tüñülsün.
Jalgız bolsoñ çogool bol, köp janınan tüñülsün.
Jardı bolsoñ joomart bol, bay malınan tüñülsün.
Jalgız bolsoñ şok bol.
Jalgız beelüü jan saktayt, eki beelüü el saktayt
Jalgız darak tokoy bolboyt, jalgız taruu botko bolboyt.
Jalgız darak tokoy bolboyt.
Jalgız jürgön jarıbayt, jarısa da marıbayt.
Jalgız jürüp jol tapkança, köp menen birge adaş.
Jalgız jıgaç üy bolboyt, jalgız jigit biy bolboyt.
Jalgız ittin ürgönü bilinbeyt, jalgız kişinin
jürgönü bilinbeyt
Jalgız üydün tamagı jetse da, tabagı jetpes.
Jalgız ögüz koş bolboyt, jaaktaşkan dos bolboyt.
Jalgız ögüz koş bolboyt, eki aramza
(jaaktaşkan, jakalaşkan) dos bolboyt, dos
bolso da akıbeti oñ bolboyt.
Jalgız ölö jegiçe, dosuñ menen bölö je
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jalgız ölsö — çuu çıkpayt, jar urasa suu çıkpayt.
Jalgız ölsö çuu çıkpayt, jar kulasa suu çıkpayt.
Jalgız karga bokko toyboyt.
Jalgız kol tüyün çeçpeyt
Jalgız kız — jalama tuz, eki kız — ermek kız,
üç kız ata —enege küç kız.
Jalgız kılgan uurunun, jamanatı — jalpıga.
Jalgız taruu botko bolboyt, botko bolso koyuu
bolboyt, jalgız adam tutka bolboyt, tutka bolso
da jurtka bolboyt.
Jalgız taruu botko bolboyt, botko bolso koyuu bolboyt.
Jalgız taruu botko bolboyt, jalgız adam tutka bolboyt.
Jalgız çapkan at külük.
Jalgızga jar — kuday.
Jalgızga jıldız joldoş.
Jalgızga kuday jar.
Jalgızdıgın jaşırgan köböyböyt.
Jalgızdık jaldıratat.
Jalgızdık jaldıratat, jalkooluk şaldıratat.
Jalgızdın jarı — kuday.
Jalduu bolso — at, jakaluu bolso — ton.
Jalkoogo keç kirbeyt, jamanga es kirbeyt.
Jalkoo — aşka belen, işke kereñ.
Jalkoo «biz bütürdük» dep, bütkön iştin başında.
Jalkoo «kaçan tamak beret» dep, katınının kaşında.
Jalkoo jeñildin astı menen oordun üstü menen jüröt.
Jalkoo karap oturup çarçayt.
Jalkoogo aş bolso da, iş bolboso.
Jalkoogo iş buyursañ, özüñö akıl üyrötöt.
Jalkoogo kün keçkirbeyt.
Jalkoogo şıltoo köp.
Jalkooluk adamdı karıtat, emgek adamdı bayıtat.
Jalkoonu alkı başkarat, ak nietti namıs başkarat.
Jalkoonun işi az, sebebi köp.
Jalkoonun sırkoosu köp, jandemenin şıltoosu köp.
Jalkoonun şıltoosu köp.
Jalpılap kötörgön jük jeñil.
Jaltanbagan joonu jeñet, jadabagan toonu jeñet.
Jalçı jumşagan jarıbayt, kul jumşagan kuunabayt.
Jalçı jumşagan jarıbayt.
Jalçı mal bagat, jakşılar kalıñ salat
Jalı barda çamıngan, jaman attın belgisi,
janı barda jalıngan — jaman erdin belgisi.
Jalın pastayt, jelpildegen çok kalat.
Jalınduu jaştık keziñde jazgı suuday taşkında.
Jalınduu erdin belgisi — jaltanbay tosot joo betin.
Jalınsa jakşı keçeer, çapsa bolot ötöör.
Jaman attı jakşı baksa tulpar bolot.
Jaman — jakşını teriştirüü kıyın.
Jaman — öz aşınan kuru kalat.
Jaman — kaap süylöyt, jakşı — taap süylöyt.
Jaman — kişiden kiyin, itten ilgeri.
Jaman — eki ayak aş içse, bir ayagı başına jük bolot.
Jaman (je jalgız) attuu jarışçaak, jaman tonduu küröşçöök.
Jaman agayın — künüçül, jakşı agayın— sınçıl.
Jaman adam — öz ırıskısına özü tüküröt.
Jaman adam jakşını taanıbayt.
Jaman adam özü bolo albayt, bolgondu körö albayt.
Jaman aygak janına tartat.
Jaman aygır üyürünö tap.
Jaman aygır enesine tap beret
Jaman aytpay jakşı jok
Jaman ayıl bolgonun mildet kılat.
Jaman atka kamçı, jakşı atka kamçı
Jaman atka jal bütsö, jalına torsuk baylatpayt.
Jaman erge mal bütsö, janına koñşu kondurbayt.
Jaman atka jal bütsö, janına torsuk baylatpayt.
Jaman atka jal bütsö, janına çanaç baylatpayt.
Jaman attı jakşı baksañ — tulpar, küykönün
tabın tapsañ — şumkar.
Jaman attı jal basat, jaman ayaldı çaç basat.
Jaman attı jal basat.
Jaman attı mingençe jöö jürgön artık, jaman
katın algança boydok jürgön artık.
Jaman ayal belgisi kazanı kalat juulbay, kabı kalat buulbay.
Jaman ayal ketem dep korkutat, jaman erkek ölöm dep korkutat.
Jaman bala tentek, jakşı bala elpek.
Jaman bergenin doolayt.
Jaman bolboy jakşı bolboyt.
Jaman boloor jigit çeginçeek, kedey boloor jigit erinçeek.
Jaman boloor jigitter, öz boyuna kas bolot.
Jardı boloor jigitter, döölötünö mas bolot.
Jaman bolso katınıñ, içten jegen mitedey.
Jaman bolsoñ — bir kişisiñ, jakşı bolsoñ — miñ kişisiñ
Jaman buka öz başına çöp üyöt.
Jaman da (je kiçine da) bolso, öz kozuman koçkor salam.
Jaman da bolso atabız, jakşını kaydan tababız.
Jaman dart—jalkooluk.
Jaman joldoş kölökö sıyaktuu: kün açıkta kaçıp
kutula albaysıñ, kün bürköktö izdep taba albaysıñ.
Jaman dos kölökö sıyaktuu: kün açıkta kutula
albaysın, kün bürköktö izdep taba albaysıñ.
Jaman doston açık duşman artık.
Jaman jañdasa «jañdayt» deyt, akıl aytsa «aldayt» deyt.
Jaman jayın aytam dep, baarın aytat.
Jaman jakşını sıylabayt.
Jaman janın satat, malın katat, jakşı malın satat, elin katat.
Jaman jarmanın kızuusu (je ısıgı) menen çerüügö attanat.
Jaman jarmanın ısıgı menen çerüügö attanat.
Jaman jaşka toyboyt, jaşka toyso da aşka toyboyt.
Jaman jaşırınbayt, jakşı körünböyt.
Jaman jngit jan saktayt, jakşı jigit el saktayt
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jaman jigit toy buzat, jaman ayal üy buzat.
Jaman jürgön kişi özün bilbeyt, başka biröönü nazarına ilbeyt.
Jaman jürüp jakşı bolgondon saktan, jardı jürüp bay bolgondon saktan.
Jaman jokton jogoru.
Jaman joldoş joogo aldırat, jaman söz doogo kaltırat.
Jaman joldoş joogo aldırat, jantık joldoş uyatka kaltırat.
Jaman joldoşton jalgızdık artık.
Jaman jıl esten ketet, jaman koşuna esten ketpeyt.
Jaman jılkı jal kütsö (je jaman jılkıga jal
bütsö), janına torsuk baylatpayt.
Jaman inek — muzooçul, jaman katın — törkünçül.
Jaman inek muzooçul, jaman katın törkünçül.
Jaman it jazgı tamaktan kuru kılat.
Jaman it jayloodogu jarmadan ümüt kılat.
Jaman it kündüz üröt.
Jaman it kündüz üröt, jaman küyöö kayın menen ayıl jüröt.
Jaman it ırkırap buttan alat, jaman katın arkırap betten alat.
Jaman ittin atı «Börü —basar».
Jaman ittin çıçkısı tülkü kuuganla kelet.
Jaman üydün (jamandın) konogu bilet.
Jaman üydün iti kabanaak, jaman kız bolor tubanak.
Jaman üydün konogu biyleyt.
Jaman üylüü jardıga boroşoluu çilde kas.
Jaman öz aşınan kuru kalat.
Jaman öz işine kulduk urat.
Jaman öz üyündö konoksuyt.
Jaman öz kamı üçün küyünöt, jakşı el kamı üçün jügüröt.
Jaman özü bolo albas, bolgondu körö albas.
Jaman özün bilbeyt, jakşını közgö ilbeyt.
Jaman kaap süylöyt, jakşı taap süylöyt.
Jaman kalem, jakşı esten mıktı.
Jaman katın — kündö uruş.
Jaman katın algança — boydok jürgün ölgönçö,
jaman bıçak algança—tiştep jegin toygonço.
Jaman katın belgisi, japkan nanı karalaBeş
eçkisi tuusa ele, bel kırçoodon sarala.
Jaman katın maktanat, jarga tartıp attanat.
Jaman katın terisin jıybay itten köröt, başın
juubay bitten köröt.
Jaman katın terisin jıybay itten köröt, çaçın
juubay bitten köröt
Jaman katın çıkkan jerin törkünsüyt.
Jaman katındın amalı kırk eşekke jük.
Jaman körgöndün börkü kazanbaktay.
Jaman kiyim jok bolso, jakşı kiyim kor bolot.
Jaman kişi öz üyündö konoksuyt, jaman kız öz üyündö manapsıyt.
Jaman kişi öz kamı üçün küyünöt, jakşı kişi
el kamı üçün jügüröt.
eJaman kişi mas bolso, jakını menen kas bolot.
Jaman kişi mal kütsö, janına koñşu kondurbayt.
Jaman kişiden kiyin, itten ilgeri.
Jaman körgön uulu tüp tutat.
Jaman körüp may bergençe,
jakşı körüp çay ber.
Jaman körsö jarmasın berbey koysun.
Jaman koy şişeginde karıyt.
Jaman koyçu jayıtın bir kündö tügötöt.
Jaman kuştu jakşı baksa şumkar bolot.
Jaman kız bet tırmaak bolot.
Jaman kız tamak üçün ıylayt, jakşı kız enesin sıylayt.
Jaman kız tırmaak bolot.
Jaman kızdın belgisi — jazgı kelgen konoktoy,
üy —bülösün jüdötöt mizi mokok oroktoy.
Jaman kızdın sözdörü, kök jelkege urganday.
Jaman kılıp koyuuçu, jakşısı uyat boluuçu.
Jaman kırgıy sagızganga jem.
Jaman malın katat, jakşı elin katat.
Jaman malın koruyt, jakşı arın koruyt.
Jaman menen janaşkança bir kılım, jakşı
menen çay kaynamça birge bol.
Jaman menen joldoş bolbo, naadan menen sırdaş bolbo.
Jaman menen joldoş bolsoñ joogo aldırat.
Jaman menen joldoş bolsoñ, balaasına kalasıñ.
Jaman menen joldoş bolsoñ kalarsıñ uyatka,
jakşı menen joldoş bolsoñ jetersiñ muratka!
Jaman mıyzam jakşı eldi jakır kılat.
Jaman söz doogo kaltırat.
Jaman söz jürökkö barıp tak bolot.
Jaman tayın taanıbayt.
Jaman töö jabuusun jeriyt, jaman adam aylın jeriyt.
Jaman til üçün jakşı baştan ayrılıptır.
Jaman töö mingençe, jöö jürgön artık.
Jaman katın algança, boydok jürgön artık.
Jaman tuugandan jakşı koñşu artık.
Jaman tuugandan jakın koşuna artık.
Jaman tuugandın namısın talaşam dep, jakşı
duşmanıñ menen kas bolbo.
Jaman uy jayıtın bir kündö tügötöt
Jaman uy jarda muzooloyt.
Jaman usta temirdi da sogot, kömürdü da sogot.
Jaman uul — ataga kul.
Jaman uul atası ölgöndö köböt.
Jaman uul atası ölgöndö bir köböt, katın alganda bir köböt.
Jaman uul jakşı atanın naamın bulgayt.
Jaman çarıldak bolot, kabanaak ittey arıldak bolot.
Jaman çöyçöktögü suuga çögüp ölöt.
Jaman eki ayak aş içse, bir ayagı başına jük bolot.
Jaman eneden bala da kaçat.
Jaman erge mal bütsö, janına koñşu kondurbayt,
Jaman erden mal taysa, jazdıktan başın kötörböyt.
Jaman erdin belgisi — üydö baatır, joodo jok.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jaman erkek tuugançıl, jaman katın törkünçül.
Jaman esep tüpkö jetet.
Jaman eerden jaydagım artık, jaman katından
boydogum artık.
Jaman, jayın aytam dep, baarın aytat.
Jamanga (sorgokko) çoñ ayagıñdı körsötpö.
Jamanga aytkan kayran söz, ölgöngö ıylagan kayran köz.
Jamanga aytkan kayran söz.
Jamanga aytkan söz kulaktın sırtında kalat.
Jakşıga aytkan söz jüröktö kalat.
Jamanga aytkan essiz söz, ölükkö ıylagan essiz köz.
Jamanga akıl aytsañ, toso çıgıp zakün aytat.
Jamanga alkış da jok, kargış da jok.
Jamanga barsañ (tüşsöñ) ubayım menen karıysıñ.
Jamanga başçı bolgonço, jakşıga koñşu bol.
Jamanga berseñ kızıñdı, altın başı kor bolot.
Jamanga döölöt jar bolsö, kötörö albay mañ bolot.
Jamanga jakşılık kılba, joorgo bok sıypaba.
Jamanga jakın bolsoñ, jalaası jugat.
Jamanga jalınba, jakşıga taarınba.
Jamanga jalınbagın malı bar dep, eşekti
sılabagın jalı bar dep.
Jamanga jardam kılsañ, jakşılıgıñdı bilbeyt.
Jamanga işiñ tüşpösün, tokoygo kuşuñ tüşpösün.
Jamanga üñülbö, jakşıdan tüñülbö.
Jamanga öçöşpö.
Jamanga keñeş aytsañ, buyruktay köröt.
Jamanga kep aytam (gep uram) dep, sözündü ayıp kılbagın.
Jamanga kep aytsa, teñtuşsup kalat.
Jamanga kün salgıça, kötörüp körgö sal.
Jamanga oljo tüşsö, bölüşö albay kolgo tüşüptür.
Jamanga sıy jaraşpayt.
Jamanga sıy körsötpö, uyga suu körsötpö.
Jamanga sırıñdı aytsañ, jarda jıgat.
Jamanga çöp ileeşet, jakşıga söz ileeşet.
Jamanga çoñ ayagıñdı körsötpö.
Jamanga eş tartkıça, kamçı menen beş tart.
Jamanga eş tartkıça, jaakka beş tart (je kamçı menen beş tart).
Jamanda dostuk jok, jakşıda kastık jok.
Jamanda tek jok, jakşıda kek jok.
Jamandan jazgan, ntten iymen, eliñdi süy.
Jamandan jakşı boldu dep kubanba, jakşıdan
jaman boldu dep kaygırba.
Jamandan jakşı tuulat adam aytsa ınangıs,
jakşıdan jaman tuulat bir ayak aşka algısız.
Jamandan jakşı tuulat, adam aytsa ınangısız.
Jamandan jakşılık artpayt, kedeyden keşik artpayt.
Jamandan jartı kaşık aş artat.
Jamandan jartı kaşık aş artpayt.
Jamandan jartı kaşık aş kalat.
Jamandan jasool koyso, jalgız uulunun közün añtara çabat.
Jamandan kaç, jakşıga janaş.
Jamandan kaç, jakşıga kuçak aç.
Jamandan til ukkança, jakşıdan tayak je.
Jamandan ton kiyseñ (jamandın tonun kiyseñ), toydo doolayt.
Jamandan ton kiyseñ, toydo doolayt.
Jamandarga oljo tüşsö, bölüşö albay köpkö tüşöt.
Jamandardın jakşısı bolguça, jakşılardın jamanı bol.
Jamandaşpa turasıñ, jaaktaşpa —tunasıñ.
Jamandı doogo jiberse, çuu çıgarat.
Jamandı janıña jolotpoy ayrıl, jakşını izde, artıña kayrıl.
Jamandı jasool koyso, jalgız uulunun közün çıgara çabat.
Jamandı it da kappayt, jakşını jaman söz eerçibeyt.
Jamandı koyson jayına, kündö kelet çayıña.
Jamandı kuday nege albayt, jatkan töögö mine albayt.
Jamandı maktasa jardan alıs ketiptir.
Jamandı maktasañ, kamançalık öltüröt.
Jamandı töö üstünön it kabat, el çetinen joo alat.
Jamandı töö üstünön it kabat.
Jamandı el çetinen joo alat.
Jamandıgı bolboso, jat degeniñ jok nerse.
Jamandıgı bolboso, jaştıgı kalgan jok.
Jamandıgıbız bolboso, jaştıgıbız kalgan jok.
Jamandın barı taarınçak, ar bir işke korunçaak.
Jamandın jaroosuz jerde dıkandıgı bolot.
Jamandık — öçpöyt, joolaşkan — öspöyt.
Jamandık bir kündö, jakşılık miñ kündö.
Jamandık biröö, jakşılık köp.
Jamandık jalgız kelbeyt, janıñdı ezip meeleyt.
Jamandık jamanga jaraşat.
Jamandık jerge jatpayt, jakşılık içke batpayt.
Jamandık jerge jatpayt.
Jamandık jolgo baspagın — kırsık tilep
alasıñ, dosuña çuñkur kaspagın — özüñ tüşüp kalasıñ.
Jamandık izdetpey ele tabılat.
Jamandık kılbasañ, jabıkpay jürösüñ.
Jamandık kılgandın üyü küyöt.
Jamandıkka jakşılık — er kişinin işidir,
Jakşılıkka jamandık — ar kişinin işidir.
Jamandıktı amandık jeñet.
Jamandıktı tamanımdın astınan tabam.
Jamandıktı ünutkan — jakşı, jakşılıktı unutkan — jaman.
Jamandın bajası köp, janına paydası jok.
Jamandın barınan jogu, açınan togu.
Jamandın barınan jogu.
Jamandın bergen aşınan, jakşının aytkan sözü artık.
Jamandın bir atı jooş, bir atı momun.
Jakşının bir atı zalim, bir atı zulum.
Jamandın bir önörü artık, jata kalıp at ürkütöt.
Jamandın bir önörü artık.
Jamandın boydogu biyleyt, jardının konogu biyleyt.
Jamandın jakşısı bolgonço, jakşının jamanı bol.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jamandın jamanının adam tappas amalı bar.
Jamandın jan jırgalı — uyku, jalangıçı — jılkı.
Jamandın jan jırgatarı — uyku.
Jamandın jan saktarı — ayıl, jan jırgataarı
— uyku, jalañgıçı — jılkı (je mal bakkan).
Jamandın janı ardak.
Jamandın janı tattuu, jay tabaarı kör.
Jamandın jaştıgı ölgönçö kalbayt.
Jamandın joldoşu (jek jaatı) köp, janına paydası jok.
Jamandın jırgalı - uyku.
Jamandın özü da ölöt, koyu da ölöt.
Jamandın özü korkok, sözü çorkok.
Jamandın özü tartuu, jakşının sözü tartuu.
Jamandın özü teñelbese dagı sözü teñelet
Jamandın özünön da sözü küçtüü.
Jamandın katını bolguça, jakşının jesiri bol.
Jamandın kesepeti bir çakırım alda jüröt.
Jamandın köpkönü jaman, buçuktun öpkönü jaman.
Jamandın koynunda jatkança jakşının janında jat.
Jamandın koluna biylik tiyse oñdurbayt.
Jamandın koluna des tiyse oñdurbayt.
Jamandın kolunan jakşı aş jegiçe, jakşının tayagın je.
Jamandın konogu bilet, jardının boydogu bilet.
Jamandın miñ sözü, jakşının bir sözünö tatıbayt.
Jamandın oynu jaman, bukanın moynu jaman.
Jamandın oynu kalbayt.
Jamandın sözü — tarkıldak, töödön kulap tüşköndöy.
Jamandın sözün talaşıp, jakşı menen araz bolbo.
Jamandın tapkanı — japalak.
Jamandın töründö oturgança, jakşının iregesinde otur.
Jamandın tonun kiyseñ, toydo doolayt.
Jamançılıktı amançılık jeñet.
Jamanı bolboy jakşı jok, çımını bolboy bakşı jok.
Jamanı kılıp koyuuçu, jakşısı uyat boluuçu.
Jamanı ölsö— biri ölöt, jakşısı ölsö baarı ölöt.
Jamgır — jer ırısı.
Jamgır bolboy dan bolboyt, tegirmen bolboy nan bolboyt.
Jamgır jaabay bulut köçpöyt, jan kıynalbay jumuş bütpöyt.
Jamgır jaasa, sel bolso — jaz da bolso kış
menen teñ, betinen beder ketken son, — kımkap
da bolso böz menen teñ.
Jamgır özün sel oyloyt, kölçük (je kuduk) özün köl oyloyt.
Jamgır menen jer güldöyt, emgek menen er güldöyt.
Jamgır menen jer kögöröt,
Jamgır menen jer kögöröt, bata menen el köböyöt.
Jampanı tayak menen çapsañ, özüñö çaçırayt.
Jan — oorugan jerde.
Jan ayabagan joo alat, mal ayabagan doo alat.
Jan ayaşkan dos bolboyt.
Jan bar jerde kaza (je ölüm) bar.
Jan bergendin janında turba.
Jan bir çıgat, eki çıkpayt.
Jan keyibey, iş bütpöyt.
Jan kıynalat debese, jardılıktan kim ölöt?
Jan kıynalbay jan çıkpayt.
Jan kıynalbay jumuş bütpöyt, talaptanbay muratka jetpeyt.
Jan saktaş oñoy, jan jırgatış kıyın.
Jan tartpasa da, kan tartat.
Jan eki çıkpayt, bir çıgat.
Janaşıp kalsañ (koysoñ) jamanga, jakşılık
kılbayt adamga.
Janga küybös kanday (tañday) dos.
Janga küygön — janday dos; janga küybös —
kanday dos?
Janga küygön janday dos,
Jañgaktı çak, janıñdı bak.
Jandooçu kiyik attırat.
Jandooçusu jakşı bolso, uuluña kiyik attırat.
Janduunun janı başka.
Janjagına karabayt, jakınım dep sanabayt.
Janjemil, murç janga — tınç.
Jançkanga dagı al kerek, janıñdı sakta a körök.
Janı açıgandın janına barba.
Janı açıngandın janına barba.
Janı barda jalıngan - jaman erdin belgisi.
Janı barda süyüngön jaman erlin belgisi.
Janı bardın, ümütü (ömürü) bar.
Jañı dos kelgende, eski dostun közünön jaş çıgat.
Janıña kim küysö dosuñ oşo.
Jañılbas — bir gana Kuday, jazbas — kara jer.
Janın ayabagan joo alat.
Janın bakkan jarıbayt da marıbayt, elin
bakkan karıbayt da arıbayt.
Janıñ bolso mal tabılat, aşıñ bolso, kazan tabılat.
Janıñda jüz somuñ bolgonço, jüz joldoşuñ bolsun.
Japalak kuş maktansa, jardan çıçkan aldım deer.
Japalak menen taştı ursa da, japalak ölöt.
Japalaktı taş menen ursa da japalak ölöt,
japalak menen taştı ursa da japalak ölöt.
Japkan nanı karala.
Japız da bolso toom bar, tayız da bolso suum bar.
Jar — erdin janı.
Jar başında japalak, japalak körsöñ atıp öt,
jamandı körsöñ kaçıp öt.
Jar jıgılsa suu bögöyt, jalgız ölsö kim jölöyt.
Jar tübü — keçüü, too tübü — el.
Jar urasa suu çıkpayt, jalgız ölsö çuu çıkpayt.
Jara ayıksa tak kalat, jaman sözdön kek kalat.
Jaraat bütöt, tak kalat.
Jaraktuu kişi zar bolboyt, kamduu kişi kor bolboyt.
Jaraktuu künü joo kelbeyt.
Jaraluu kiyik jata albas.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jaratkandın bir künü bar—jarım ayga bergisiz,
bir tünü bar — jatsa uyku kelgisiz.
Jaraçu uul jaşınan.
Jargılçaktuu katın — jakşı katın, elektüü
katın — erke katın.
Jardamı tiybegen — jardam kütpösün.
Jardı — bayga jetem deyt, bay — kudayga jetem deyt.
Jardı bayga jagınam dep, jalgız eçkisinen ayrılıptır.
Jardı bayıyt, jaş çoñoyöt.
Jardı boloor jigit erinçeek (keede döölötünö mas) bolot.
Jardı bolor jigit, erinçeek bolot.
Jardı bolsoñ — köçüp kör, jalgız bolsoñ — ölüp kör.
Jardı bolsoñ da — arduu bol.
Jardı bolsoñ köçüp kör.
Jardı bolsoñ, bayday bol, jalgız bolsoñ, köptöy bol.
Jardı jürüp bay bolgondon saktan.
Jardı menen joolaş bolgonço, bay menen barımtalaş bol.
Jardıga bay çoñ, jalgızga köp çoñ.
Jardıga taarınba.
Jardının kızı arzan dep, jaysızdan katın alba.
Jardılıgın jaşırgan bayıbayt, jalgızdıgın
jaşırgan köböyböyt.
Jardılık jaman emes, jalkooluk jaman.
Jardılık uyat emes, baylık muras emes.
Jardılık uyat emes, jalkooluk uyat.
Jardımın deseñ — alasañ koyboyt, jalgızmın
deseñ, kudayıñ koyboyt.
Jardını kıynagan menen, jar tübünön suu çıkpayt.
Jardının bir toygonu — bayıganga barabar.
Jardının bokçosuna koyöndun kulagı batpayt.
Jardının jalgız atı aygır, jatıp alıp kaygır.
Jardının jalgız atı kaçaagan.
Jardının janı ardaktuu, baydın malı ardaktuu.
Jardının janı kıynalat, baydın malı kıynalat.
Jardının jeti kañşaarı bar.
Jardının uyün konogu biyleyt, jamandın üyün
boydogu biyleyt.
Jardının uyu jılda kısır.
Jardının çöntögünö akça tüşsö, turna bolup
kıykırat.
Jarkıragandın baarı ele altın emes.
Jarluu künü konok kelbeyt, jaraktuu künü joo kelbeyt.
Jarma tamır jarıtpayt.
Jarma, jarma da bolso karma.
Jarma, çaydı jaman dep, etti kaydan tabasıñ.
Jarmaga taarınıp, biröögö jamandık izdebe.
Jarmaña çenep suu kuy, jılkıña çenep ışkır.
Jarmanın kızuusu menen çerüugö attanıptır.
Jarnamañ mıktı bolso, soodañ jakşı bolot.
Jarooker katın jatkança tayak jeyt.
Jartını bölüp jegen tattuuluktun belgisi.
Jartını jarıp jegen tatuuluktun belgisi.
Jarıbaganga iş tüşsö tozup kalat azamat.
Jarıbagandın kızın jalçıbagan alıptır, eköö
birigip jurtta kalıptır.
Jarıñdı gül arasınan tap, bagıñdı el arasınan
tap, balañdı el arasına bak.
Jarık düynödö bir ulak jaralsa, bir tüp şıbak
koşo jaralat imiş.
Jarılgandı uuru alat.
Jarım joldo kaytkandın jolu bolboyt
Jarım niet — jarım ırıs.
Jarıyañ taasirdüü bolso, bazarıñ ökümdüü bolot.
Jasalsa künöö, jaloorup öröpkübö.
Jat — jarıtpayt, öz — öltürböyt.
Jat jalgabayt, öz öltürböyt.
Jata berse at arıyt, jürö berse jol arbıyt.
Jata berseñ çalkalap, mal semirbeyt kaykalap.
Jataar kursak jarmadan aylansın
Jataarda köp içken, jaman tüş köröt.
Jatakçını ter kıssa, jügün jöö taşıyt.
Jatalak — ölöt, çıçalak — könöt.
Jatar kursak jarmadan ayrılsın.
Jatka janaşıp, özgö karasanaba,
Jatkan arstandan jortkon tülkü köp bilet.
Jatkan boyro, jürgön darıya.
Jatkan ögüz jok.
Jatkan ögüzgö çöp jok.
Jatkan ooru emes, bakkan ooru.
Jatkanga jaan jukpayt (je tiybeyt).
Jatıp jegen, katıp jeyt.
Jatıp içeer jigitten, saramjalduu çal jakşı.
Jatıp içer — jan baktı.
Jatıp içer aş bolso, jalkooluk janga tınç eken.
Jatıp içer aş bolso, jardılık janga tınç eken.
Jatıp içer jaman adat, köp jaşatpay jayıñdı tabat.
Jatıp içeer — janbaktı.
Jatıp içeer jaman adat, köp jaşatpay jayıñdı tabat.
Jatıp içeer jarma bolso, jardılık janga tınç eken.
Jatıp içeerge jay menen kıştın ayırması jok.
Jatıp ölgüçö, atıp öl.
Jaş — karuusu menen, kart — keñeşi menen.
Jaş - küçü menen, karı — keñeşi menen.
Jaş — uluk emes, ajal — uluk.
Jaş butaktın iyilgeni— sınganı, jaş
jigittin uyalganı — ölgönü.
Jaş jıgaç otundan jarkırap küygön tezek jakşı.
Jaş jıgaçka kuu jıgaç süyönüp ösöt.
Jaş kayıñ jeldi süyöt, jaş jürök teñdi süyöt.
Jaş karısa da, jan karıbayt.
Jaş kezde korkok bolso, karıganda çorkok bolot.
Jaş kezinde sıylay jürgün aksakaldı, karını,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
kartayganda kayra özüñö, sıydın tiyet jarıgı.
Jaş kelse —işke, karı kelse —aşka.
Jaş küçü menen, karı keñeşi menen.
Jaş kurgaganda — jetimdik unut bolot.
Jaş kurdaş emes, zaman kurdaş.
Jaş tökköndön körö, mañday ter tök.
Jaş uluk emes, akıl uluk.
Jaş uluk emes, ölüm uluk.
Jaş ustanın bıçagının uçu eki miz.
Jaş çak — altın tak.
Jaş çıbıktın iyilgeni — sınganı, jaş
jigittin uyalganı — ölgönü.
Jaşagandı bilbegen, jaşoonun barkın ketiret.
Jaşka — kızmat, karıga — urmat.
Jaş — küçü menen, karı — akılı menen.
Jaşoo — birge, ölüm — başka.
Jaşoo kanday bolso, ölüm oşondoy bolot.
Jaşoo ırahatı — den sooluk.
Jaşoodon keçüü — akılsızdık.
Jaşoonun özü jaşıl ört.
Jaşta bersin meenetti, karıganda bersin döölöttü.
Jaştayında süzönöök bölsö, kartayganda üzönöök bolot.
Jaştardın baskanı — jırgal, karılardın jatkanı — jırgal
Jaştı jadatsañ — çabat, itti jadatsañ — kabat.
Jaştık bar jerde jalın bar.
Jaştık degen kep emes.
Jaştık jaşınıp ketet,
karılık kamıntpay kelet.
Jaştık keziñ — mastık keziñ.
Jaştık koştoşpoy ketet,
karılık uçuraşpay kelet.
Jaştık menen den sooluktun kadırı karıganda bilinet.
Jaştık ukmuştuu door, jarakör uyattuu bol.
Jaştıktın kadırın karıganda bilet.
Jaştın kayratı bar, karının aybatı bar.
Jaştın tilegi bir, jibektin tüyünü bir.
Jaşçılık özü — çöp gülü,
jaydın jamgır ötkünü.
Jaşçılık — jaydın jamgır ötkünü.
Jaşı birge — kurdaş, janı birge — sırdaş.
Jaşı jetken adamdın, törünön körü juuk bolot.
Jaşı uluu bolso da, janı kurbu köp bolot.
Jaşıñda bersin meenetti, karıganda bersin döölöttü.
Jaşıñda deneñ çıñ bolso, karıganda tıñ bolorsuñ.
Jaşıñda kaljıñ bolsoñ, karıganda mıljıñ bolorsuñ.
Jaşıñdan jaman jolgo baspaganıñ, adamdık sapatındı saktaganıñ.
Jaşıl — oñot, jaş - çoñoyöt.
Jaşıl oñot, jaş çoñoet, kızıl oñot, kız çoñoet.
Jaşıñda bersin (kılsañ) meenetti, karıganda
bersin (körösüñ) döölöttü.
Jaşında jigit oktolot (je şok bolot),
jaşaganda toktolot, jalgabasa kudayım jabıgıp jürüp jok bolot.
Jaşında jigit oktolot, jaşaganda toktolot.
Jaşında jigit şok bolot, karıganda toktolot.
Jalgabasa kuduret, jabıgıp jürüp jok bolot.
Jaşırgan jiniñ bolguça, açık jemeñ bolsun.
Je oynogon oyun jok, je müljügön moyun jok.
Jebey turup, siñireeriñdi oylon.
Jebes jerge çöp bütöt, içpes jerge suu bütöt.
Jebeseñ da may jakşı.
Jebeseñ da may jakşı, içpeseñ da çay jakşı
Jebesti aşka salba, bilbesti işke salba.
Jegen bilbeyt, tuuragan bilet ettin jakşı jamanın.
Jegen bilbeyt, tuuragan bilet.
Jegen ooz uyalat.
Jegen oozgo jaraşat.
Jegenge toybogon jalaganga toet bele.
Jegende toybogon, jalaganda toymok bele.
Jegendin kusmayı bar.
Jegeni da jaman, degeni da jaman.
Jegeniñdi köp körböym, alıştırganda az bolbosun.
Jegeniñdin narkı bar.
Jegeniñdin narkı bar, jebegendin dartı bar.
Jegiçtiki suudan suuta ketet.
Jez kadırın jezçi bilet, er kadırın el bilet.
Jez eskirse dat bolot, jeledegi kulun at bolot.
Jezdeme işenip jürüp jesir kaldım.
Jeñ içinde kol jüröt, el içinde er jüröt.
Jeñeñ bildi degençe, jer jüzü uktu deseñçi.
Jeñem bildi degençe, jer jüzü bildi deseñçi.
Jeñeme (je eneme) işenip, ersiz kaldım.
Jeñi jaman — aş alıp içe albayt.
Jeñil akıl - butka küç.
Jeñilbes kol — el, kıyşaybas jol — emgek.
Jeñildi jerden, oordu koldon algan.
Jeñiler joo aldı — artına karabayt.
Jeñişke jetken baktıluu, jerine berip baktını.
Jeyin dese — tişi ooruyt, bereyin dese — içi ooruyt.
Jek körüüdön kastık tuulat.
Jeke ötüktüügö jete albayt, sooru ötüktüü bata albayt.
Jeken jerinde kögöröt, er elinde kögöröt.
Jel jelpinte sokkon menen, tañ mezgilsiz ata koybos.
Jel jürbösö, çöptün başı kıymıldabayt.
Jel öpkönün demi suuyt.
Jel menen jarışpa, kölököñdü kuuba.
Jel söz janga darı bolboyt.
Jel çıkpasa jan çıgat.
Jeldin çañduusu jaman, sözdün kañkuusu jaman.
Jeldüü boz balanı jetkire maktaba.
Jeldüü künü süylöbö — sözüñ saya ketpesin,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
tumanduu künü karaba — közüñ saya ketpesin.
Jele tübü — kazık, jeken tübü — azık.
Jelede kulun jetilse, argımak külük at bolot.
Jelip ömür ötkön soñ, jigit bolboyt çal kaytıp.
Jelmoguzdun eñ kiçinekeyi kıyın.
Jelmoguzdun eñ kiçüüsü kıyın.
Jem talaşpas kuş bolbos, söz talaşpas er bolbos.
Jem talaşıp bokton ölböy, el talaşıp okton ölgön jakşı.
Jemdi körgön kırgıy tordu körböyt.
Jemdi körüp, köktögü kuş torgo tüşöt.
Jemelese jerge kirbegen, kötörmölösö kökkö
çıkpagan, kötörüñkü kök çelek degen boluptur.
Jemiştin jayın jegen bilbeyt, bagban bilet.
Jön suramak izattan, at suramak kelbetten.
Jer — kazgandan, uşak — aytkandan tügönböyt.
Jer — ırıstın kindigi, bilim — ırıstın tizgini.
Jer azıgı — suu.
Jer baylıgı — el baylıgı.
Jer jalmagan neçendi: padışa, törö, çeçendi,
oozunan kuday tüşpögön zikir çalgan eşendi.
Jer jemişin beret, el emgegin beret.
Jer — kazına, suu— altın.
Jer kişinin akısın jebeyt.
Jer kulagı jeti kat (emne bolso da ugula beret).
Jer kulagı jeti kat.
Jer kuurasa, alabata çıgat.
Jer meenetti jebeyt.
Jer semizi — mal semizi.
Jer tamırı çöp östürör, el tamırı ot küygüzör.
Jer tamırınan el tamırı köp.
Jer tarmal — ön, jeñiş üçün — öl.
Jer toyboy — el toyboyt.
Jer emgekti jebeyt.
Jer erdin emgegin jebeyt.
Jer een bolso, doñuz döbögö çıgat.
Jer een bolso, suur (keede doñuz) döbögö çıgat.
Jerge özüñ iyilbeseñ, jer senden kiyindeyt.
Jerge özüñ köömp alıp, jerge taarınıç kılbagın.
Jerge kelet bir kezek, jerge kezek kelgende:
bayçeçekey çöp jaynayt, erge kelet bir kezek,
erge kezek kelgende, egiz külük at baylayt.
Jerge tüşkön — jetimdiki.
Jerge tüşkön gül bolot, otko tüşkön kül bolot.
Jerge çaçılgan kık, toguz jılı paydasın tiygizet.
Jerde jatkan jumurtka, asmanda uçkan kuş bolot.
Jerde jatkan jumurtka—asmanda uçkan kanattuu.
Jerde jafaa jok, kudayda kata jok.
Jerde jürgön koñuz bar, adamdan çıkkan doñuz bar.
Jerdey mart da jok, jerdey zıkım da jok.
Jerden jaraka ketse, akıldın jürögü arkıluu ötöt.
Jerdi tegiz debeñiz, aldı — artında kaykañ bar,
eldi tegiz debesten, aldı-artıñdı baykañdar.
Jerdin da kulagı bar.
Jerdin körkü —Alayda, aşuunun körkü—kunduzda,
suluunun körkü — kırgızda (kalında).
Jerdin körkü — egin, erdin körkü — bilim.
Jerdin Koysarısı köldö eken, adamdın koysarısı sen ekensiñ.
Jerdin kulagı jeti kat.
Jerdin tanabın tartsa kıskarat, koyö berse —uzarat.
Jerdin uusun bilgen kişi, karañgıda karsaktın izinen jañılbayt.
Jeri baydın, eli bay.
Jerimde jeerde sakal biy elem, emi jeti sakal kul boldum.
Jerin süybös el bolboyt, elin süybös er bolboyt.
Jerinen ajıragan jeti jıl ıylayt, elinen
ajıragan ölgönçö ıylayt.
Jerinen oogan jük oñolboyt.
Jerinen ooganga jeti jılı konuş jok.
Jese da, jebese da börünün oozu kanduu.
Jebese da — börünün oozu kanduu.
Jeteginde bolboso, jetelegen ne bolot! Jetek
jetkiret, çagım öltüröt.
Jetesi jokko jeti kün ayt.
Jetesi joktu jetelese bilbeyt, akılı joktu aldasa bilbeyt.
Jetesi joktu jetelese da bolboyt.
Jetesiz jeti uuluñ bolgonço, estüü bir kızıñ bolsun.
Jetesizge kep aytsañ, betten alıp arkırayt.
Jeti atasın bilbegen uul — kul, jeti enesin
bilbegen kız — küñ.
Jeti baştuu ajıdaardan korkpo, eki jüzdüü adamdan kork.
Jeti ölçöp bir kes.
Jeti kişinin biri kıdır.
Jeti kündük jaandan jelip ötkön suu artık.
Jeti kündük jaandan, jelip ötkön suu jakşı.
Jeti kündün biri ölüm.
Jetile elek naadandan jetektegen at jakşı.
Jetim — jetilet, jerge — koşulat.
Jetim bala kekçil, jesir katın elçil (je emçil), ögöy öönçül.
Jetim da torolor, zaman da oñolor.
Jetim jürüp jetilet.
Jetim öz kindigin özü keset.
Jetimge boor oorusa, jeñesi koynun açat.
Jetimdin akısın jebeñiz, jetimdin akısın
jeseñiz — tınç jatamın debeñiz.
Jetimdin akısı tozoktun otu.
Jetimdin jelkesi kıyık.
Jetimdin kursagı jeti kat.
Jetimdin süygön tamagın kim beret.
Jetimiştegi çaldın köñülü kalsa da, jetidegi
balanın köñülü kalbasın.
Jetimiştegi çaldın köñülü kalsa dagı, jetidegi
balanın köñülü kalbasın.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jetken — jeti muştayt, jetpegen — bir muştayt.
Jetken — kesek menen, jetpegen — tezek menen.
Jetken jeti muştayt, jetpegen bir (eki) muştayt.
Jetken kesek menen.
Jetkenden —kaltek, jetpegenden — mantek.
Jetkenden kaltek, jetpegenden mantek jep.
Jetkileñ biyik jol bolboyt, jeen —taga el bolboyt.
Jetpegen — jekçil.
Jetpesti kuuba, kelbesti kütpö.
Jibekti tutalbagan jün kılat, katındı kütö
albagan küñ kılat.
Jibekti tutalbagan jün kılat.
Jigit bir sırduu, kırk (tört, segiz) kırduu bolot.
Jigit bolsoñ bekem bolgun, çirigen talday boş bolboy.
Jigit üydö tuulat, joodo ölöt.
Jigit özü mensinet, jigitti kim teñsinet?
Jigit ölöör jerine külüp barat, kız jırgaar jerine ıylap barat.
Jigit kelse, kız dayar.
Jigit tereñi kök irim köldöy, jigit küçtüüsü kaptagan seldey.
Jigitke bir sır, jeti kır kerek.
Jigitke jetimiş önör azdık kılat.
Jigitke jetimiş türlüü önör az.
Jigitke kırk önör azdık kılat.
Jigitke namıs kımbat, ar kıyın.
Jigittik jelip ötöt aşkan beldey (sokkon
jeldey), karılık karşı kelet kazgan kördöy.
Jigittik öttü aşkan beldey, karılık keldi kazgan kördöy.
Jigittik kelip ötöt sokkon jeldey (aşkan
beldey), karılık karşı kelet kazgan kördöy.
Jigittin özü jakşı bolso, tegin suraba.
Jigittin özünö karaba, sözünö kara.
Jigittin kunu — jüz jılkı, arı — miñ jılkı.
Jigittin sözü ölgönçö, özü ölsün.
Jigittin tüzün (je sırın) aytpay, işin ayt.
Jigittin uyalganı — ölgönü.
Jiksiz jerden jel çıkpayt.
Jindini sadaga menen toyguza albaysıñ,
paygambardı ırasmı menen toyguza albaysıñ.
Jip kesseñ — uzun kes, kep salsañ — kıska sal.
Jip kesseñ, uzun kes, kep salsañ, kıska sal.
Jipti kesseñ uzun kes, kepti salsañ kıska sal.
Jitken oktu atkan ok tabat.
Jitken oktu kakkan ok çıgarat.
Jügü uyda bolso da, dımagı töödö.
Jügürgön albay — buyurgan alat.
Jüz - jüröktün küzgüsü.
Jüz dos — az, bir kas — köp, (Miñ dos — kem, bir kas — artık).
Jüz dos — az, bir kas — köp.
Jüz jolu aytkandan bir jolu körgön jakşı.
Jüz jolu aytkandan bir jolu körgözgön artık.
Jüz jolu ukkandan, bir jolu körgön jakşı.
Jüz sözdü bir söz toktotot.
Jüz som kütkönçö, jüz joldoş kütöyün.
Jüz somuñ bolguça, jüz joldoşuñ bolsun.
Jüz, jüzgö jetkende kudaydan küdörüñdü üz.
Jüzgö jet, müdööm ket.
Jüzgö çeyindi «jasool» deyt, miñge çeyindi
«kol» deyt, miñden aşıgın «koşuun» deyt.
Jüzdün (karının, ördün) körkü sakal, sözdün körkü makal.
Jüzdün körkü — sakal, sözdün körkü — makal.
Jüzdön — birdi, miñden — ondu tanda.
Jüzdön biröö — çeçen, miñden biröö — kösöm.
Jüzdön külük, miñden tulpar.
Jüzümün jep, bagın suraba.
Jüyöölüü söz jülüngö tiet.
Jüyölüü söz jüyösün tabat, jüyösüz söz eesin tabat.
Jüyösün taap jumuş kıl, jerin taap tınım kıd.
Jüktü lök kötöröt, meenetti er kötöröt.
Jüktün öz teñi, teñtuştun öz kebi.
Jüktün oorun nar kötöröt.
Jürbögön atka «çu» degen dem.
Jürgönümdü jel bilet, kongonumdu say bilet.
Jürgönümdü jel bilet, konogumdu say bilet.
Jürö albagan jol buzat, ayta albagan söz buzat.
Jürögüm küygüçö, bilegim küysün.
Jürök menen kan birge, jülün menen jan birge.
Jürök sırı tilden çıgat.
Jürök sırın köz bildiret.
Jürökkö doo ketkençe, özökkö ört ketken jakşı.
Jürökkö jakın alba, jibitip alda.
Jüröktögü sır jüzdön baykalat.
Jüröktöy üYDÖN, JüLGÖDÖY tütün.
Jüröktön çıkpay, jürökkö kirbeyt
Jöjönü küzündö sanayt.
Jöö jürgönçö, töö mingen jakşı eken.
Jöö jürgönçö, TÖÖ MİN.
Jöö jürüp ırdaganı kurusun, ögüz minip jırgaganı kurusun.
Jöö kalgan er — kanatı jok karga.
Jöö kalgança at kadırın bilbes, aç kalgança aş kadırın bilbes.
Jöönün toposu çaçılbayt, jalgızdın sözü ötpöyt.
Jöönün ırısın attuu jebeyt.
Jöönün ençisin atçan albayt.
Jön bilgini jumşasañ, akıl üyrötpö.
Jönü jok bagınış, er jigitke ölüm menen teñ.
Jönü jok çırkıratıp ketpe, joluñdu tübölüktü este.
Jötöl — kartañdın külküsü.
Joboloñduu jolgo çıksa, emgektüünün etegi bulganat.
Joboloñduuga joldoş bolbo.
Jogolgon bıçaktın sabı altın.
Jogolup tabılgan mal — oljo, oorup ayıkkan jan — oljo.
Jogotuu — tapkıçtıkka üyrötöt.
Joypu dos işke jarabayt, mıktı küçün ayabayt
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
(keede: joypu dos işke jarayt, mıktı dos küçün ayayt).
Joypu naadan — joodon jaman.
Joypuluk emne dedirbeyt, jokçuluk neni jedirbeyt.
Jok azabın bar sezbes da, aç kadırın tok bilbes.
Jok bolso, baarına könöt.
Jok bolso, mart da bere albayt.
Jok jokko — kömöktöş.
Jokko amal jok.
Jokko dabaa jok
Jokko suu da jok, alıp içer idiş da jok.
Jokko suu da jok.
Jokko tuz da jok.
Joksuz jaltañ, jonduu baltañ.
Jokto bayday sıylagın, bay malınan tüñülsün.
Jokton bar boloor, bardan jok boloor.
Jokton bardı jaratkan adamdın akılı.
Jokton barı artık.
Jokton körö jogoru.
Joktu jok izdegen tabat, joldoşu şayır bolso,
jolooçunun kumarı kanat.
Joktu jok izdegen tabat.
Joktu jok tabat.
Joktu kerek taptırat, öydö — tömön çaptırat.
Joktu kerek taptırat.
Joktun barı bolot, arıktın semizi bolot, açtın togu bolot.
Joktun bir armanı bar, bardın miñ armanı bar.
Joktun jayın jakır bilet.
Joktun jonu katuu, ögüzdün (je bukanın) moynu katuu.
Joktun jonu katuu, ögüzdün moynu katuu.
'Joktun jonu katuu.
Jokçuluk taştan da katuu, ooruluk zındandan da oor,
Jokçuluk erdi jobotot.
Jol (iz) kuugan — kazınaga jolugat, kep (söz) kuugan — balaaga jolugat.
Jol azabı — kör azabı.
Jol kıskartkan söz.
Jol atası — tuyak, söz atası — kulak, suu atası — bulak.
Jol birge bolso da tagdır başka.
Joldoşun tappagan er azat, başçısın tappagan el azat.
Jol üstündö jooker tınıkpayt.
Jol kuugan kazınaga jolugat, kep kuugan balaaga jolugat.
Jol salsañ — ötösüñ, or kazsañ — tüşösüñ.
Jolbors (arstan) nzinen kaytpayt, jigit sözünön kaytpayt.
Jolbors izinen kaytpayt, baatır sözünön kaytpayt.
Jolbors terisin kiygendin baarı baatır emes.
Jolbors çabuu er dañkın çıgarat.
Jolbors çapkan alp — al kolbaşçı.
Jolbors çapkan er — joonu çabat.
Jolborstun baskan izin it baspayt.
Jolborstun jatkan jerine it batpayt.
Jolborstun jatkan jerine ört küyböyt.
Jolgo çıksañ — şaylan, bel kuruñdu (je booñdu) baylan.
Jolgo çıksañ jol azıgıñ mol bolsun.
Jolgo çıksañ jolooçuñdu şaylap al.
Jolgo çıksañ şaylan, bel — booñdu baylan.
Joldo jürsöñ, jortup jür.
Joldo tamaktın oordugu jok.
Joldon kelip, tör meniki deyt.
Joldon kelip, ton meniki deyt, eşikten kirip tör meniki deyt.
Joldon çıksañ da, köptön çıkpa.
Joldoş bolbo aygakka, müdürültöt taygakka.
Joldoş bolbo korkokko, jük artpagın torpokko,
iş kıldırba çorkokko.
Joldoş bolsoñ kuuga, başıñdı salaar çuuga.
Joldoş tappagan er azat, başçısın tappagan el azat.
Joldoş tappagan er öksük, başçısın tappagan el öksük.
Joldoştu jol ayrat.
Joldoşu köptün koldoosu köp.
Joldoşu köptün oljosu köp.
Joldoşuñ jaman bolso alıs jolgo tün katpa,
ayalıñ jaman bolso, kişi aldında ün katpa.
Joldoşuñdu jonuña, oorubasa moynuña kötör.
Joldoşuna küybögön joogo tüşöt.
Joldun tegizin bil, sözdün negizin bil.
Jolooçu at jalına kazan asat.
Jolooçu bolso — atın al, jortuulçu bolso — başın al.
Jolooçu bolso atın al (jolgo sal), jortuulçu
(tonooçu) bolso başın al (ortogo sal).
Jolooçu jol menen, jortuulçu el menen.
Jolooçuñ keçikse — süyün, jortuulçuñ keçikse —küyün.
Jolooçulukka eröön jok.
Jolooçunu eerçip it ubara (je ölöt).
Jolooçunu eerçip, it ölöt.
Jolooçunun — joldogusu jakşı, joldo bolboso —üydögüsü jakşı.
Jolooçunun azIgı jolunda.
Jolooçunun bay ekenin kim bilet, kul ekenin kim bilet?
Jolooçunun joldogusu jakşı, joldo bolboso — üydögüsü jakşı.
Jolooçunun üzöñgü boosu altı kabat, kulu — biyin kim bilet?
Jolu bolor jigittin jeñesi aldınan çıgat.
Joluñ şıdır, joldoşuñ kıdır bolsun.
Joluña kuunu albay, akılduunu al.
Jolun taap ırdasa, kubanıç eken ır degen.
Jomok degen jorgo söz.
Jomokton kursak toyboyt, kulak kubanat, köñül toyöt.
Joo ayagan — jaraluu, katını — karaluu.
Joo ayagan — jaraluu, eri ölgön katın — karaluu.
Joo ayagan jaraluu.
Joo ayagan özü ölöt.
Joo jakadan, börü etekten alganda.
Joo jakalasa, börü etekter.
Joo kapıstan çabat, ölüm suratpay kelet.
Joo kaçkanda baatır köböyöt.
Joo kelgende — baatır bol, doo kelgende — akıl bol.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Joo ketken soñ, kılıçındı taşka çap.
Joo ketkenden kiyin kılıçıñdı bokko çap.
Joo ketkenden kiyin kılıçıñdı taşka (bokko) çappa.
Joo kıstasa baatırga bar.
Joo malının tezegi payda.
Joo sırın joo bilbeyt.
Joo tübü — el, jar tübü — keçüü.
Joo çapkan alpka ayıp jok.
Joogo barsan baarıñ bar, doogo barsañ biriñ bar.
Joogo jalınba — janıñdı alat, doogo jalınba — malıñdı alat.
Joogo janıñdı berseñ da, sırıñdı berbe.
Joodon alıp kaçkan jan aram.
Joodon açarçılık küçtüü, joşultup alsıratat küçtü.
Joodon korkkon — joogo dos, eldi süygön — erge dos.
Joodon korkkon joldoşun sabayt.
Jooker jaraksız bolboyt, ırçı komuzsuz bolboyt.
Jookerge ton tige albagan jar — joo bosogosunda küñ.
Joolaşkan eki jurttun kıyırı ıyık.
Joolaşkan eki eldi biriktirüü üçün kayrattuu
kol kerek, akıl dagı mol kerek.
Jooluk da bolso jolgo iygi.
Joomart menen kalıstın tört ayagı kıbıla.
Joomarttın jayı beyişte, sarañdar kalat keyişte.
Joon bolsoñ kapkursak deyt, içke bolsoñ —
jılan jutkan jip kursak deyt.
Joon süzülgüçö, içke üzülöt.
Joonu saysa kim (er) saydı, atı kaldı Manaska.
Joonu saysa, er saydı, atı kaldı Manaska.
Joonu taap al, jooşutup çaap al.
Joonun malının tezegi jugat.
Joonun sırtında bolbo, içinde bol.
Joonun tübü el bolor, toonun tübü bel bolor.
Joor semirse baş berbeyt,
Joor semirse baş berbeyt, jaman süylösö söz berbeyt.
Joor semirse baş berbeyt, jaman söz berbeyt
Joordu çımın ırbatat.
Joordun jayın jakır bilet, jokçuluktun jayın bakır bilet.
Jooş töö çuudalarga jakşı.
Jooşton joon kep çıgat.
Jooşton joon çıgat.
Jorgo jürüşünön baa bolot, jaman jürüşünön kul bolot.
Jorgo jürüşünön pul bolot, jaman jürüşünön kul bolot.
Jorgo joldu arbıtat, jokçuluk erdi karıtat.
Jorgo mingen joldo mas, katını suluu kündö mas.
Jorgo mingen joldoşunan ayrılat, köp jaşagan kurdaşınan ayrılat.
Jorgo mingen menen joldoş bolbo, joboloñduu menen ayıl konbo.
Jorgo mingenge joldoş bolbo.
Jorgodon jorgo çıksa tört ayagı tıbırayt,
çeçenden çeçen çıksa oozu — murdu kıbırayt.
Jorgodon tuulgan jortok bar, baatırdan tuulgan korkok bar.
Jorgoñ mıktı bolso töşkö sal, işiñ katuu bolso elge sal.
Jorgonun barkın mingende bilersiñ, jakşının
barkın ölgöndö bilersiñ.
Jorgonun kadırı jelgende bilinet, joldoştun
kadırı ölgöndö bilinet.
Jorgonun teri kurgabayt, erkenin jaşı kurgabayt.
Jorto albagan (jürö albagan) jol buzat, ayta albagan söz buzat.
Jorto albagan jol buzat, ayta albagan söz buzat.
Jortsoñ — jol alarsıñ, joluguşsañ — söz ugaarsıñ.
Jortup jürsöñ, jol önör.
Jortuulda jookerdin joosu —uyku.
Jortuulçunun başı joldo kalat.
Joru tarpka konot, çımın mayga konot.
Joru tarpka toyso, çarbaktı eñseyt.
Joru tomogo kiygendey.
Joru, joru, jorumun, atı kuştun zorumun, beş
tırmagım jogunan atı kuştun korumun.
Joruga tomogo kiygizgendey.
Joruluu jerde tarp kalbas.
Jorunun özü toodo bolso da, közü böksödö.
Josunsuzga jorgo mingizse jaraşpayt.
Juka jerden jırtılat, içke jerden üzülöt.
Juluk uuru jurttan aylansın.
Jumurtkadan kır tapkan kudayım.
Jumuru başka bir ölüm, erte — keçi baarı bir.
Jumuru başta neler jok.
Jumurunda uuzu jok ömüründö toydum debeyt.
Jumuş kılsañ üşüysüñ, arak içseñ terdeysiñ.
Jumuştan kaçıp jaşıngan jaman, jalkooluk küçöp. aşıngan jaman.
Jumuştu keçeñdetpe, ırbatıp tereñdetpe.
Jumuştun közün tap, kıyşıktın tegin tap.
Jumşak aytkan mesel söz, muz jüröktü eritet.
Jumşak jıgaçtı kurt basat.
Jupunu — jugumduu, sıpayı — süykümdüü
Jurt aymagı keñ, aalam menen teñ.
Jurt arası — temir talkuu.
Jurt arasın atanın aram siydik uulu buzat.
Jurt keçee kubarsa, bügün kögöröt.
Jurt kıyırın küzötkön alp ketkende öz
joolaşar, duşman kök taşka kılıçın janaar.
Jurt mazar, jurttan çıkkan azar.
Jurtka jek körüngöndü kuday jek köröt.
Jurttu jalgasın, jurt içinde beçera bizdi jalgasın.
Jurttun ıntımagına balta çapkan buzukunu jurt aldında muuzdayt.
Jurtu tirüünün özü tirüü.
Jutaanak töö jabuusun jalmayt.
Jutalañ jılı it semiz, tumooluu jılı moldo semiz.
Jutkan — jumurda, içken — içegide.
Jutkan jutabayt.
Jutkanga komsoo debesek, kebegi menen kılkanı.
Juurat içken kutulat, jugundu içken tutulat,
Ayran içken kutulat, ayagın jalagan tutulat.
Juurat tögülsö, jugu kalat.
Juuçulukka korduk jok, elçilikke ölüm jok.
Jıgaç kesseñ uzun kes — kıskartış oñoy, temir
kesseñ kıska kes — uzartış oñoy, köynök
bıçsañ kenen bıç — kıskartış oñoy.
Jıgaç kim jagaarın bilet, mal kim bagaarın bilet.
Jıgaçka mömö bütkön sayın salbırayt.
Jıgaçtı kesseñ — uzun kes, kıskartışı oñoy
iş, temirdi kesseñ — kıska kes, uzartışı
oñoy iş, köynök bıçsañ — kenen bıç, kiçirtişi oñoy iş.
Jıgaçtı kurt çiritet, eldi özgö iritet.
Jıgaçtın baarı tez bolboyt, sarının baarı jez bolboyt.
Jıgaçtın jumşagın kurt jeyt, adamdın jumşagın adam jeyt.
Jıgaçtın iyrisin tezge salsa tüzölöt,
joldoşuñdun iyrisin kepke salsañ tüzölöt.
Jıgılgan küröşkö toyboyt.
Jıgılgan ooganga külöt.
Jıgılgandın üstünö juduruk (muştum).
Jıgılsañ nardan jıgıl, (jez) buylasın karmay jıgıl.
Jıgılsañ, nardan jıgıl, buylasın ala jıgıl.
Jıgılsañ, nardan jıgıl, etiñ oorubas.
Jıynooçu barmakka basıp, tırmakka kısıp jıynayt.
Jıkmak bar, baştan attamak jok.
Jıl degeniñ, jılgadan akkan suu.
Jıla baskan jılmanın kebi jıluu, içi ala.
Jılañaçka — karagan — buta.
Jılañaçka ton berbey, atlastı kantip kiyesiñ.
Aç kalganga aş berbey, tamaktı kantip içesiñ.
Jılan iyri soyloso da, iynine tüz kiret.
Jılan oz uusunan ölböyt.
Jılan öltüröyün dese, taş alıp berbeyt.
Jılan keede çagat, tajaal kündö çagat.
Jılan keede çagat, uşakçı kündö çagat.
Jılan çakkan kaytat, böyön çakkan kaytpayt.
Jılan çakpay, jılkı teppey.
Jılanga çaktırgan arkandan korkot.
Jılanday iyrilip baştalsa, şoonaday çubalıp bütöt.
Jılandan sır surasa, çayandan kalıs kılat.
Jılandı jılan çakpayt.
Jılandı üç kesse da, keskeldirikçe alı bar.
Jılandın kuyrugun baspa — çagat
Jılandın sırtı jumşak bolso da, içi zaar.
Jılandın terisi —kooz, tişi — uu.
Jılandın uusu — tişinde, jamandın uusu — içinde.
Jılandın uusu başında, beykamdın (je jalkoonun) joosu kaşında.
Jılandın uusu başında, beykamdın joosu kaşında.
Jılandın uusunan ayıksa bolot, uşaktın uusunan ayıgış kıyın.
Jıldaş katın — sırdaş.
Jıldızdar jaynagan tün sonun, jılıtıp terdetken kün sonun.
Jıldızdın köbü — asmandın körkü, bilimdin köbü — akıldın körkü.
Jıldırma oosuraktın jıtı jaman.
Jılkı — beren, jılkını bakkan — eren.
Jılkı (ayban) kişeneşkençe (iskeşkençe), adam
süylöşkönçö (körüşkönçö).
Jılkı alası — toru ala, sırtınan taanılat,
adam alası — içinde, baamçılar jañılat.
Jılkı jayloodo semiret, bordogusu bayloodo semiret.
Jılkı kaşınışkança (keede kişeneşkençe),
adam süylöşkönçö (keede körüşkönçö).
Jılkı kişeneşip, kişi süylöşüp taanışat.
Jılkı kişige kanat, töö kişige küç.
Jılkı semirse, jılkıçı süyünöt.
Jılkı suudan kalbasın.
Jılkı, jılkı, jılkıdır, jılkı erdin mülküdür.
Jılkıga jılanday uul jarayt.
Jılkıda jaya jal bolso, koydo kozu, kuyruk bar.
Jılkıda jal bolso, koydo kozu, kuyruk bar.
Jılkıdan kaçır, musulmandan kapır tuulat.
Jılkıdan oosoñ jalın karma, uydan oosoñ
müyüzün karma, kişiden oosoñ oozuñdu karma.
Jılkıña karap ışkır.
Jılkıña çenep ışkır, alıña çenep bışkır.
Jılkıña çenep (je karap) ışkır, murduña çenep bışkır.
Jılkını imerse, kaçagaan jılkı özü ele çetke çıgat.
Jılkıçı bolgon bee bagat, jılas bolgon töö bagat.
Jılkıçı boluuçu uul eerde uktayt, eerde uktooçu uul el bagar.
Jılkıçı kadik adis bolboso, joogo miner at jok.
Jılkıçının bir körgönün han körböyt, bir körgönün it körböyt.
Jılkıçının bir körgönün han, bir körgönün it körböyt.
Jılkıçının jıyganı juban üçün.
Jılkıçının içkenin birde it içpeyt, birde kan içpeyt.
Jıluu kelgen duşmandı suuk çıgarba.
Jıluu süylösö jıla — jıla jılaan iyinden çıgat.
Jıluu söz jılıtat, muzdak söz muzdatat.
Jıluu söz jılıtat, suuk söz muzdatat.
Jıluu, jıluu süylösöñ, jılan iyinge kiret,
katuu —katuu süylösöñ musulman (keede kaapır) dinden çıgat.
Jıluu —jıluu süylösö, jılan iyinden çıgat
(je) Jıluu —jıluu gep ursañ, jılan iyinen çıgat.
( Jıluu — jıluu süylösö, jılan iyinden çıgat (imiş).
Jıluuluk - ot bar jerde, suluuluk — kal bar jerde.
Jıluuluk jer astınan kelet, oyundu kurçutkun demep.
Jıluunun muzdaşı — bat, muzdaktın jılışı — kımbat.
Jıluusu jok ton kurusun.
Jılımçı oosuraktın jıtı jaman.
Jılıp konso jılkı süyünöt, jılbay otursa
katın süyünöt, jılkı semirse jılkıçı süyünöt,
Jılıp, jılıp bulut ketet kök kalat, jürüp,
jürüp jalgız ketet köp kalat. Duşman kıyrap,
soguş unut bolso da, jüröktördö köksö suubay kek kalat.
Jılıp konso jılkı süyünöt, jılbay otursa katın süyünöt.
Jırgaganımdan jılkıçı bolupturmunbu.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Jırgaysıñbı, kuuraysıñbı — jaşoo kerek.
Jırgaldın ana başı — den sooluk.
Jırtık — teşikke külöt.
Jırtık iynenin keregi tiet.
Jırtık üydü jel tabat, kalp sözdü el tabat.
Jırtık üydü jel tabat, kalpıçını el tabat.
Jırtık üydön kıyşık tütün çıgat.
Jırtık teşikke külöt.
Jırtık tonduu — küröşçöök.
Jırtıkka jamak tabılat, dartka dabaa tabılat.
Jıya albagan jıyınga şümşük, asıray albagan ayılga şümşük.
Jee arı barıp, Çüydö ölböy, jee beri kelip, üydö ölböy.
Jeen kelgençe, jeti börü kelsin.
Jeen el bolboyt, jelke taz bolboyt.
Jeen el bolboyt, jelki ton bolboyt.
Jeen el bolot bay bolso taykesi, jelki ton
bolot, may bolso jelkesi.
Jeen el bolot — jaraşsa taykesi, jelki ton
bolot — jaraşsa uzu.
Jeendin jeeni, jelkinin tonu (jıtı tuugan).
Jeerinde mayda çayna, aytaarıñda mıktı oylo.
Jeeriñdi mayda çayna, aytaarındı mıktı oylon.
Jeeriñe kelgende jeti kabat börü eleñ, jebesiñe
kelgende jin okugan moldo eleñ.
Zayıbı jaman lök öz üyündö kor, zayıbı jakşı
çor el közünö zor.
Zayıpsız aşıñ daamsız, tuzsuz da, uzun koluñ
kıska, karuusuz.
Zayıptarsız ak ordo karañgı da, ak şeyşeptüü
kalıñ juurkan suuk.
Zakündün aldı — köt kıskan.
Zalim menen jakın bolsoñ, başıñ jerge kirer.
Zaman özgörsö, salt özgöröt (zamandın türünö
karap, salt da özgöröt).
Zamanı birdin amalı bir.
Zamanı jakşı bolso, karısı jaş bolot.
Zamanıñ börü bolso, börü bol.
Zamanıñ kanday bolso, börküñdü oşondoy kiy.
Zamanıñ sokur bolso, közüñdü kıs.
Zamanına karay — külkü, tonuna karay — tülkü.
Zamanına karay amalı.
Zamanına karay külkü, toosuna karay tülkü.
Zarıgıp akkan bulaktan, sasık da bolso köl jakşı.
Zarıldın pulu küyöt.
Zer kadırın zerger bilet, jez kadırın jezçi
bilet. Küyüü kadırın süygön bilet.
Zer kadırın zerger bilet, jez kadırın jezçi bilet.
Zer kadırın zerger bilet, süyüü kadırın süygön bilet.
Zerger bilet zer sırın, dıykan bilet jer sırın,
Zor adamga jakşı adam, sözü menen teñelet, bar
adamga jok adam, küçü menen teñelet.
Zor işte janıñ çıksa da dañkıñ kalat.
Zorgo da zor mokoço jolugat,
Zorgo sıyınsañ, kudayga sıyın.
Zordukçuga mal jokpu.
Zordukçuga tendik jok.
Zordun tübü kor bolot, baydın tübü açka ölöt.
Zordun tübü kor bolot, tuzduu jerde şor bolot.
Zulum eşikten kirse, ırıs tündüktön çıgar.
Zıkım bay kedeyden jardı
Zıkım marttan kaçat, içi tar konokton kaçat.
Zeendüü bala süyüntöt, kejir bala küyüntöt.
Zeendüü süyüntöt, kejir — küyüntöt.
«İ» degen ün işke dömöör.
İzdegen tabat, suragan alat.
İzdenip kalsañ — tabasıñ, közdöp kalsañ— alasıñ.
İzdenüü — iygiliktin jolu.
İzi bardı izdeş oñoy.
İzildegende ar nersenin jolu tabılat.
İygilik ustündö peyliñdi tarıtpa, iş üstündö
köñülüñdü iritpe.
İygilik ketpesin, jamandık jetpesin.
İygilikke — süygülük.
İygiliktin keçi jok.
İygiliktin ertekeçi jok, körüngen toonun ıraagı jok.
İyibegen emçek bolboyt.
İyilgen (je iygen) baştı kılıç kespeyt.
İyilçeek taktay sınbayt.
İylep —iylep itke salba.
İymençektik kız —kelinge jaraşat, küymönçülük din kolun baylayt.
İyne ötkön jerden şoona da ötöt.
İyne közünön sınat, adam sözünön sınat.
İyne közünön sınat, uy müyüzünön sınat, adam (çeçen) — sözünön sınat.
İyne közünön sınat, çeçen sözünön sınat.
İynege uçuk kerek.
İynenin közdüü uçu kolgo sayılbayt.
İynenin çöpkö tüşkönü — jogolgonu.
İyri jıgaç tüz bolot — tezge salıp mordoso,
duşmanına kor bolot — öz tuuganın kordoso.
İyri otursañ da tüz süylö
İyri oturup tüz keñeşeli.
İyri tayaktın kölökösü tüz bolboyt.
İyri tumşuktun ırısı kayıptan.
İlgeri barardın iti çöp jeyt, kederi ketkendin kelini uuru kılat.
İlgeri keterdin iti çöp jeyt, kederi keterdin kelini uuru kılat.
İlgerkinin alpı köp, alpınan da kalpı köp.
İlgerkinin jakşısı jurttun kamın jeyt,
emdiginin jakşısı özünün kara janın jeyt.
İleñ —salañ oorudan, şara —bara ölüm artık.
İlim — iyne menen kuduk kazganday.
İlim — okuu bulagı, önör — turmuş çıragı.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
İlim — turmuş çıragı, önör — erdin kuralı.
İlim — eldin körkü, tokoy — jerdin körkü.
İlim akıldın kayragı.
İlim albay — maktanba, önörlüü bolboy — baptanba.
İlim başka jugat, kına taşka çıgat.
İlim önörsüz bolboyt, kuş kanatsız bolboyt.
İlim — tozbogon kuduk, bilbegen kişi —duduk.
İlimdin padışası — akıl, sözdün padışası — makal.
İlimdüü baştayt, ilimsiz eerçiyt.
İlim—elge, suu — jerge.
İleeidinin malı köçköndö jogölot.
İnek baştasa — iyri jarga, ögüz baştasa— ölöñdüü sazga.
İnek müyüzdüü ögüzdün küçü jok, ögüz müyüzdüü inektin sütü jok.
İnisi bardın — ırısı bar.
İreñine karasañ — kündöy, işine karasañ — tündöy.
İretsiz işte iygilik jok,
İrigen oozdon çirigen söz (kep) çıgat.
İt — toygon jerinde, kuş — kongon jerinde, at
— köngön jerinde, el—tuulgan jerinde.
İt adamga joldoş, oşon üçün atın koygon Jolbors.
İt alı jetkenin talayt.
İt arabanın astında jürüp, «men tarttım» deyt.
İt arka işti — kokuydun koşogu deyt.
İt bir kün bok jebese, başı ooruyt.
İt jadasa — üröt, kişi jadasa — külöt.
İt jakşısı — sırttan.
İt jakşısı içik tabat, it jamanı kişi kabat.
İt jakşısın çık debeyt.
İt jaldagan suu keçpeyt.
İt jamanı boroondo kıçayt.
İt jandagan suuga ketet, er jandagan muratka jetet.
İt jarasın jalap sakaytat.
İt jeñgenin talayt.
İt jıyını birikpeyt.
İt jıyını top bolboyt.
İt zañı darı bolso, darıyanın başına çıgat.
İt itayagın jalamayınça alımsınbayt.
İt itti jumşayt, it kuyrugun jumşayt.
İt ittigin kılbasa başı ooruyt.
İt içpey turgan aşınan ümüt kılat.
İt içpegen aştan ümüt etet.
İt içpes aşınan ümüt kılat.
İt üyür bolso, jolborsko üröt.
İt ürö beret, kerben jürö beret.
İt ürö beret, uşak jürö beret.
İt üröt — kerben jüröt.
İt üröt, er keçiret.
İt ölöründö kayışçıl bolot.
İt kabışıp ölöt, akılsız çabışıp ölöt.
İt kabışıp ölöt, naadan çabışıp ölöt.
İt külügün tülkü süyböyt, içi oorugan külkü süyböyt.
İt korugan jerge çıçat.
İt kulagın keskenge üyür.
İt kutursa eesin kabat.
İt menen dos bolsoñ söök talaşasıñ.
İt menen jegen aş kusturbay koyboyt.
İt menen kuda bolsoñ, jegeni menen toy beresiñ.
İt menen oynosoñ ürösün, bala menen oynosoñ— külösüñ.
İt murduna suu kirgende süzöt.
İt naçarı — ürönöök.
İt semirse eesin kabat.
İt töögö arsıldayt, töö itti barsınbayt.
İt toygon jerinde, kuş kongon jerinde, at
köngön jerinde, el tuulgan jerinde.
İt tumşuguna suu jetkende süzöt.
İt tumşuguna suu kirmeyinçe süzö albayt.
İt uyalaşınan korkpoyt.
İt ırısı menen, kuş kutu menen.
İt emnege ürböyt, tüşkö emne kirbeyt.
İt, bok jep, jan saktayt.
İtelgi salba, kepil alba.
İtengen sayın bir boorsok.
İti semiz, mal arık — jer azganı, ıntımagı
bolboso — el azganı.
İtke nabat taştasañ, tattuulugun bile albayt.
İtke temirdin barkı jok.
İtke temirdin barkı emne eken?
İtke temirdin keregi emne.
İtte jeen jok, bukada kayın jok.
İttey ala bolguça, börüdöy kök bol.
İtten kölökö talaşkandı — jalkoo deyt.
İtterdin korduguna çıdoo kıyın, ölüü oñoy,
İtti baksañ — sırttan bak, koy jogolboyt korooñdon.
İtti kappayt debe, attı teppeyt debe.
İtti sıylasañ, kilemge çıçat.
İtti sıylasañ, tördü (je kilemdi) bulgayt.
İtti erkeletseñ da tayagındı taştaba.
İttin akmagı kündüz üröt.
İttin açuusu kuyrugunan bilinet, attın açuusu kulagınan bilinet.
İttin başın sılasañ, özüñdü kabaar
İttin jamanı küçüktü talayt.
İttin içine sarı may jakpayt.
İttin toygon jeri bar, tuulgan jeri jok.
İttin tumşuguna suu jetkende süzöt.
İttin eesi bolso, börünün teñiri bar.
İttüü konok batpayt, bittüü konok batat.
İttüü konok batpayt, birdiktüü konok jatpayt.
İçer aşı jok, ürör iti jok.
İçer aşı joktun, üröör iti da jok.
İçer aşı joktun, ürör iti da bolboyt.
İçer suusu tügöngön kişi ölöt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
İçerdin aşın içpes keçet.
İçerdin ırısın içpes içet.
İçi jamandı it kabat, peyli jaman nietinen tabat.
İçi ötköndün ıştanı bilet.
İçi ooruluu külkü süyböyt.
İçi tar itine bok berbeyt.
İçi tar itine kebek berbeyt.
İçi tardan iyne artpayt.
İçi tardan itine jugundu artpayt.
İçi tardın — işi da tar.
İçi tardın işi tar.
İçiñ küysö taş jala.
İçiñ küysö, tuz jala.
İçip araktın köönün algan, kusup jerdin köönün alat.
İçip araktın köönün algan, kusup kudaydın köönün alat.
İçip berüüçügö çenep berüüçü bar.
İçke jerden üzülöt.
İçke üzülöt, joon süzülöt
İçkenge — aş berem, içpegenge — kara taş berem.
İçkenge aş beret, içpegenge taş beret.
İçkenge bar, iştegenge jok.
İçkende toybogon, jalaganda toymok bele.
İçkende, jegende sizdikinde, oynogondo, külgöndö bizdikinde bololu.
İçkendin daamı ertesi bilinet.
İçkeni — irim, jegeni — jelim, sarsanaa baskan adamdın.
İçkenin kuskan çabaldın işi, bergenin algan jamandın işi.
İçki oorunu tabuu kıyın, kart adamdı baguu kıyın.
İçkilik artı — ökünüç.
İçkilikke toygon enesin taanıbayt, içkilikte
maktanıç jok, saktanıç bar,.
İçpey, jebey, bakıl bol; bay bolbosoñ maga kel.
İçpey —jebey jıynagın, bay boloruña men kepil.
İçtegini tilden bil, tildegini türdön bil.
İçten çıkkan iyri jılaan.
İçeer suuña tükürbö,
İş bar jerde iygilik bar.
İş bütürgöi kerneyçi, balaaga kalgan surnayçı.
İş degende jata kalgan, söz degende tura kalat.
İş köp, temir az, usta köp, kömür az.
İş kılsañ akılıñ menen.
İş kılsañ, artın oylo.
İş süygön koldon too kulayt, iş kaçkan koldon kuuray da sınbayt.
İş kılgan koldon too kulayt, iş kaçkan koldon kuuray sınbayt.
İş etseñ, aş etesiñ.
İşenbegin toodo jürgön kayıpka, sırıñdı aytpa
akılı jok (je bey akıl jaman) zayıpka.
İşengen kojoñ (töröñ) suuga aksa, aldı — aldıñan tal karma.
İşengen kojoñ suuga aksa, aldı — artıñdan tal karma.
İşengen kojom sen bolsoñ, kepşegen oozuñdu urayın.
İşenim — sıymık alıp kelet,
İygilik — sıylık alıp kelet.
İşenim — kişige aska, işenbes kişi — köpşök.
İşi jüröördün taşı öydö kulayt.
İşi joktun — aşı jok.
İşi joktun aşı jok (je iştebegen tiştebeyt).
İşi joktun tüyşügü jok.
İşi ilgeri keterdin iti çöp jeyt, işi kederi
keterdin kelini uuru kılat.
İşi ilgeri keterdin taşı öydö kulayt.
İşi ittikindey, sözü kişinikindey.
İşi köñüldüü bolgondun egini tüşümdüü bolot.
İşi kıyşık kişinin jügü keteer artına. Oorup
ölöör kişinin, dabaa bolbos dartına.
İşi oñolbogondun uulu uruşçaak, kelini kerişçeek.
İşi oñoloordun iti çöp jeyt.
İşiñ kalgança, aşıñ kalsın. İşiñ ilgeri kelgençe, itiñe koş art.
İşiñdi biröö kılıp berse, koluñdu kıçıştırba.
(Koluñ kıçıp barabı). Közüñdü biröö süylöp
berse, oozuñdu kıçıştırba (Oozuñ kıçıp barabı).
İşke aşpagan ilim—jemişsiz darak,
işke aşçu ilim insandı oygo jetkiret.
İşke kelgende — bala, sözgö kelgende — balee
İşke çabal tagdırına taarınat.
İşker iştep bayıyt.
İştebegen — tiştebeyt.
İştebey turup, tişteeriñdi oylo.
İştegen kişi karıbayt, karısa da arıbayt.
İştegen koldon körgön köz usta.
İştegen tişteyt.
İştegendin oozu oynoyt, iştebegendin közü oynoyt.
İştegeni jakşı bolso, jibekten şal öydö.
İştegeniñ ata-eneñ üçün, üyröngönüñ özüñ üçün.
İştegeniñ biz üçün, üyröngönüñ özüñ üçün.
İştegi temir çiribeyt.
İşteseñ dosuñ köböyöt uşaktan kasıñ köböyöt.
İşteseñ kaptap alasıñ, iştebeseñ açka kalasıñ.
İşteseñ köl bolot, iştebeseñ çöl bolot.
İşteseñ kulça, tişteysiñ bayça.
İşteseñ tiştersiñ.
İşti baştap maktanba, maktangın bütüp jatkanda.
İşti süysöñ, işmer bolosuñ.
İşti ıgına karay işte, balanı şıgına karay tarbiyala.
İştin agı bilbeyt, jigittin bagı bilet.
İştin közün usta biletBödönönü soyso da, kasap soysun.
İştüügö ubakıt jetpeyt, işsizge ubakıt ötpöyt.
İştöö — kıyın, sınoo — oñoy.
İştöö kerek jügürüp, basuu kerek çalkalap.
İşi kıyşık kişinin kunu keter artına, oorup
ölör kişinin dabaa bolbos dartına.
İş kıldırba çorkokko, jük artpagın torpokko.
«Kel» debegen üydön ketmendegen kör jakşı.
«Kel» debegen üydön, töbösü tüşkön gör jakşı.
«Kel» demek bar, «ket» demek jok, keldemiyan jegen soñ et jemek jok.
«Kel» demek bar, «ket» demek jok.
«Kele» degen doon jok bolso, ıñk etken (ontogon)
ooruñ jok bolso, başkı bakıt oşol da.
«Kele» degen doom jok bolso, ıñk etken oorum jok bolso!
«Köñülümö jagat» dep körüngön menen dos bolbo.
«Kördüm» degen köp söz, «körbödüm» degen bir söz.
«Koy» dese, koruş algan.
«Koş — koş» dese, kuyañ koy koşokko koşulat.
«Kuljanın kuulugu tüşöt» dep, tülkü açkadan ölüptür.
«Kurut» dese kuu baştan suu çıgat.
Kaalaganıñızdın kabılganı — dosuñuzdun sagınganı.
Kaalaganın süylögön kaguu jeyt.
Kaalooñ tapsa, kar küyöt.
Kaapır tok bolso, musulman tınç bolot.
Kaarduu koñşuñdan kutulayın deseñ karız ber.
Kaba elinin kardı toyso, katın izdeyt.
Kabagı jamandın sabagı jaman.
Kabanaak it tamakka da, tayakka da toyöt.
Kabanaak itten kaçıp öt.
Kabıgı jerden, kamırı koldon.
Kavhar (köör) jerde jatpas, jakşılık joldo kalbas.
Kagaz jazıp kolu joorubagandın, iştep beli da oorubayt.
Kagılışta kan ölöt.
Kagılıştan kan ölöt, kalaa buzulat. Eregişten er
ölöt, eriş buzulat, öçöştüktön ört çıgat, el buzulat.
Kagışa berse, may tüşöt.
Kadik mergen jol kılat, karaygan biyik askanı.
Kadırdı bilgen kara ayak.
Kadırluu barktuu jerden tuugan — uruguñ bolso,
kara jerde kayık jüröt.
Kajalañ bolboy — jut bolboyt, kara özgöy bolboy — doo bolboyt.
Kajıgar küyöö — kayınsaak, töjügür katın— törkünsöök.
Kaz ördögü jok bolso, balır kaptap köl karıp.
Kalk kadırın bilbese, kayrattuu tuulgan er karıp.
Kaz karkıldayt saz jerde, er barkıldayt tar jerde.
Kaz, ördök kölgö tayanat, çeçendik söz jöngö tayanat,
çal — kempir törgö tayanat.
Kaz, ördögü bolboso — balır kaptap köl karıp,
kalk kadırın bilbese— kayrattuu tuulgan er karıp.
Kazak kayıñ saaganda, kırgız Isar kirgen.
Kazak, kırgız joo bolsun, kara janım soo bolsun.
Kazan alsañ, kagıp al.
Kazan karası ketet, namıs karası ketpeyt.
Kazan tolgon aş bolso, buyurganın içesiñ.
Kazanga jakın jürsö köösü jugat, uuruga jakın jürsö çuusu jugat.
Kazanga jakın jürsö, köösü jugat.
Kazanga tüşkön aş kapka tüşpöyt.
Kazanga emne salsañ, süzgöndö oşonu alasıñ.
Kazanda bolso — kaşıkka çıgat.
Kazandagı kayda kaçat, kaptagıña sak bolgun.
Kazançıga mal kaygı, kara eçkige jan kaygı.
Kazançının öz erki, kaydan kulak çıgarsa
Kazançının erki bar (je öz erki) kaydan kulak çıgarsa.
Kazanı başkanın kaygısı başka.
Kazanı bölöktün kamı bölök.
Kazanı jok kaydak, katını jok boydok.
Kazanıña jaraşa çömüç tañda.
Kazanın suuga salıp koyuptur.
Kazga teñelem dep, karganın butu sınıptır.
Kazdı tuurap karganın butu sınıptır.
Kazı kertip jal çaynap sen da ötöörsüñ düynödön,
kara jarma jalmalap men da ötöörmün düynödön
Kazına — kazına emes, kalk — kazına.
Kazına — kazına emes, el — kazına.
Kazının kebin kapka sal.
Kazısı kuçaktın, azuusu bıçak.
Kaygı — paydasız, ıy — jardamsız.
Kaygı adamdı öltüröt, kaygırsa adam eskiret.
Kaygı adamdın özün çiritet, kalp adamdın sözün çiritet.
Kaygı jokto kaynenem ölüptür.
Kaygı jokto kaygı boldu, ögöy kaynenenin ölgönü.
Kaygı jokto kaynene ölgön kaygı eken.
Kaygı jokto kayın enem ölüp kaygırttı.
Kaygı ömürdü keset, kalp ırıstı keset.
Kaygı kaygırtat, kayrat jañırtat.
Kaygı menen külkü — kuyruk ulaş.
Kaygı paydasız, ıy jardamsız.
Kaygıga da toktooluk kerek, şattıkka da kıraakılık kerek.
Kaygıga jeñdirbegen köñül sergek, ooru — sırkoodon alıs.
Kaygıda da karmana bil.
Kaygıdan adam kartayat, şattıktan adam jaşarat
Kaygıluu katın karaluu.
Kaygının tübü — kara suu, kaygırasıñ, kalasıñ.
Kaygırganga kayrılgan — soop.
Kaygırganga kayrılgan jakşı.
Kaygırgandan opaa jok.
Kaygırıp uktasañ, oorup oygonosuñ.
Kaygısı jok kara suuga semiret, katını jok
kızduu üygö (keede karañgı üygö) teminet.
Kaygısı jok kara suuga semiret, sanaası jok
sarı suuga semiret, katını jok kızduu üygö teminet.
Kaygısı jok kara suuga semiret.
Kaygısı kança bolso, köz jaşı oşonço.
Kaygısı köptün — kası köp.
Kaygısız kara suuga semiret.
Kaygısız kişi karıbayt, kalp aytkan kişi jarıbayt.
Kaygısızga uyku tattuu.
Kayda barsa da Mamaydın körü.
Kayda barsa taş taraza teñ.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kayda barsañ da, kazandın kulagı törtöö.
Kayda bolbosun bir ölüm.
Kaydan bolso kadigiñ, oşondo bolsun katarıñ.
Kaydan deşke bolobu, kayıgıp kelçü kırsıktı!?
Kaydan karasañ da, kazandın kulagı törtöö.
Kaydan kördüm kara eşek, joldon kördüm joor eşek.
Kaymaktan küygön koluñ, süttön da küyöt.
Kaymaktuu kaşık, oozgo salık.
Kaymaktın daamın kaşık bilbeyt
Kaynaga kaltaybasa, kelin kelgeybeyt.
Kaynasa kanı koşulbayt.
Kaynata (je kaynaga) kaltaybasa, kelin kelteybeyt.
Kaynatpay kanıñdı içken, kaktabay etiñdi jeyt.
Kaynene aybattuu bolso, kelini uyattuu bolot.
Kayrat — darttı jeñildetet, kaygı — darttı ırbatat.
Kayrattuu — karısa da jaştay, kayratsız — jaş bolso da karıday.
Kayrattuu adam kalkka başçı bolot.
Kayrattuu jürök taş jarat.
Kayrattuu karısa da jaştay, kayratsız jaş bolso da karıday.
Kayrattuunun kalpagı da kural.
Kayratı bar kişinin, bereketi bar işinin.
Kayratı joktun sabırı jok, sabırı joktun
kadırı jok
Kayrılgandan — ayrılba.
Kayrılıp açar kapkandı katuu jappa.
Kayrılıp içer aşıña kakırba da tükürbe.
Kayrılıp içer aşıña, kakırba da -ükürbö, keregi tier başıña.
Kayrılıp suu içer kudukka, kakırba da tükürbö, keregi tiet başıña.
Kayrılış da bolso jol jakşı, kaçak da bolso kız jakşı.
Kayrılıp açar eşikti katuu jappa.
Kayrımduu karındaş — tügönbögön kazına (bolot).
Kayrımsız handan körö, ırbagan jara jakşı.
Kayrımı jok baydan, suusu jok say jakşı.
Kaysı jaktan boroon sokso, oşol jakka kalkan tos.
Kaysı jeriñ oorusa, (Ooruñ kayda bolso), janıñ oşol jerde.
Kaytıp kirer eşikti katuu jappa.
Kayıñ emes, tal emes arça çalış, kırgız emes, sart emes kalça çalış.
Kayın enenin kamırınan.
Kayırsız baydan, ırayımı jok kandan kaptap kelgen sel jakşı.
Kayırsız kataal handan körö, ırbagan jara jakşı.
Kayırçıga da handın işi tüşöt.
Kayırı jok baydan kaç, paanası jok saydan kaç.
Kak etken karga, kuk etken kuzgun jok.
Kakaarı bolboy kış bolboyt, katını bolboy er bolboyt.
Kakaganga muştagan.
Kakaganga muştaganday kılba.
Kaksa — sokso karıdan. Katkırıp külgön karıbayt.
Kakşık kadırlaştı da buzat. Kakşık kazanda,
kalempir bazarda. Kalp aytsañ da bilip ayt.
Kakşık söz kadırlaştı da buzat.
Kakşıkçıldın tübü kakşıyt.
Kalaaluu korgon buzulsa, kalaa bolboyt al kaytıp.
Karıgan soñ jaşarbayt, kempir menen çal kaytıp.
Kalayık koldogon alp —jurt eesi.
Kalak kayrattuu bolso, kayık baarına çıdayt.
Kalak kayrattuu koldo bolso, kayık bardıgına çıdayt.
Kalgan aştı batırgan, kagılayın kursagım.
Artkan aştı batırgan, aylanayın kursagım.
Kalgan işti kar basat.
Kalgan kadır (köñül) kaçkan kuş, kayrılıp kelbeyt al kaytıp.
Kalgan köñül — çıkkan jan.
Kalem kurçu — izdenüü menen akılda, dostuk küçü — birdik menen jakında.
Kalem menen jazgandı, balta menen çaba albaysıñ.
Kalemdin uçunda nayzanın küçü bar.
Kalempir açuu — tuz bolboyt.
Kalempir açuu—tuz bolboyt, katındar kıñşılap süylöp — kız bolboyt.
Kaljıñ menen söz köböyör, jañjal menen köz kögöröör.
Kaljıragan söz kanjalayt.
Kalptı çınday aytsa, çındık çıçaya kaçat.
Kalk aytsa — kalp aytpayt.
Kalk aytsa, kalp aytpayt.
Kalk kadırına jetüü kımbat, urmat — sıydan ajıroo — uyat.
Kalk ordunda, kan taktısında.
Kalkka tüzölbögön kalıpka tüzölböyt
Kalkka ep kelse kan töösün soyöt.
Kalkıñdın köönün kaltırba, jetse da koluñ jıldızga.
Kalkıma nark bolsun, uuluma bark bolsun degen tura.
Kalkınan azgan kor tura, kañgıgan er şor tura.
Kalkınan azgan kor eken, eldüünün baarı er eken,
elinen azgan jigitke ertelep ölüm ep eken.
Kalmak — kırgız joo bolsun, kara janım soo bolsun.
Kalp — adamdın sözün iritet, kaygı — adamdın özün çiritet.
Kalp — dar, çındık — em.
Kalp — ooru, çındık — darı.
Kalp — ırıs keset, kaygı — ömür keset.
Kalp «oynop ayttım» deyt, uuru «taap aldım» deyt.
Kalp adamdın sözün iritet, kaygı adamdın özün çiritet.
Kalp aytkan kişi jarıbayt.
Kalp aytpay abiyir açılbayt, kıstalbay malıñ çaçılbayt.
Kalp aytıp jırgaym degençe, çındıktı aytıp azap çek.
Kalp aytıp payda tapkıça, çın aytıp zıyan tapkan jakşı.
Kalp katkırık ıydan jaman.
Kalp katkırık ıydan jaman. Kalp söz — jandın duşmanı.
Kalp köp, çındık biröö.
Kalp menen jırgal körgönçö, çındık menen azap çek.
Kalp menen köyröñdük — ötö kalpıs körünüş.
Kalp söz janga joo, ötkür (keede mokok) bıçak kınga joo.
Kalp süyündürgöndön, çın küyündürgön artık.
Kalp süylögön kaakı.
Kalp süylöp jaşagança çın aytıp ölgön jakşı.
Kalp söz — janga jöö, ötkür bıçak — kanga joo.
Kalp ırıs keset.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kalp ırıs keset, kaygı ömür keset.
Kalp ırıs kırkat.
Kalpka jakın bolsoñ, jalaası jugaar, kazanga
jakın bolsoñ köösü jugaar.
Kalptı çınday aytkan, aksaktı tıñday kılat.
Kalptı çınday aytsa, çın çıga kaçıptır.
Kalptı çınday, aksaktı tıñday kılba.
Kalptı çınday, aksaktı tıñday kılıp (je aytıp).
Kalptın arışı kıska.
Kalptın öpkösü kalbırday.
Kalptın ömürü koendun kuyrugunan kıska.
Kalptın kazanı kaynabayt
Kalptın kazanı kaynabayt, dastorkonu jaynabayt.
Kalptın kazanı kaynabayt, kalp ırıs keset
Kalptın kazanı kaynabayt.
Kalptın kuyrugu kara.
Kalptın oozu — murdu kıyşaybayt.
Kalptın sözü suu keçpeyt.
Kalptın sözü uşak, çındın sözü tuzak.
Kalptın çın sözü saya ketet.
Kalptın çıragınan jarık tüşpös.
Kalptı — çındı köp aytıp — seniki aşa kettibi,
kaza eleçek oronup — meniki aşa kettibi.
Kalpıçı kişi elge işenbeyt.
Kalpıçının ömürü koendun kuyrugunan kıska.
Kalpıçının kuyrugu bir tutam.
Kalpıçının çın sözü da kalpka çıgat.
Kalpıçının çın sözü da tögüngö çıgat.
Kalpıçının erteñi tügönböyt
Kalıñ tokoç bışkıça, juka tokoç küyüp ketet.
Kalıñsız kız bolso da, kaadasız bolboyt.
Kalıpsız kış bolboyt, oylonboso iş bolboyt.
Kalıs arıbayt, kalpıçı jarıbayt.
Kalıs başkargan elde kaygı jok, karaözgöy
başkargan eldin daynı jok.
Kalıs kanda, kayın jok. Tuura kanda, tuugan jok.
Kalıs kar bolboyt.
Kalıs karıbayt, kalpıçı jarıbayt.
Kalıstı kalk koldoyt.
Kalıstıktı elge jasa, kambıldıktı emgekte jasa!
Kam bolgon — kem bolboyt,
Kaman ölsö tişi kalat, adam ölsö işi kalat.
Kamgak özün janmın deyt, kamköş özün kanmın deyt.
Kamsız mergen karargan toonu atat.
Kamduu jurt joogo kor bolboyt.
Kamsız mergen karaygan kırdı atat.
Kamsızdın koyun karışkır jeyt
Kamçı bolsoñ tört kırduu bol, jigit bolsoñ, bir sırduu bol.
Kamçı kayrattuu bolso, katın uyattuu bolot.
Kamçıñdı biröö çaap berse, kıçışkan koluñ
tıyıp al. Közüñdü biröö süylöp berse,
kıçışkan oozuñ jıyıp al.
Kamırdan kıl almak kıyın, moldodon pul almak kıyın.
Kamırdan kıl suuruganday.
Kamış özün çiy oyloyt, baka özün biy oyloyt.
Kamıştı boş karmasañ koluñdu keset!
Kamışı bolboy köl bolboyt, kayratı bolboy er bolboyt.
Kan (uluktun, bektin) başı köpürö bolso attap öt.
Kan ak keñeşse, kul oñ körsötör.
Kan bolmokton bek bolgun, kadırıñ bolboyt maldan soñ.
Kan jakşı bolboy, kalk jakşı bolboyt.
Kan jardıgı eki bolboyt.
Kan joldu at basar, eşek taptar.
Kan üyünün tardıgı, kara alaçıgımdın keñdigi.
Kan kazanın karmadım, kanakey kolgo jukkanı.
Kan kazanın köp astım kana kolum köösü.
Kan koynunda kaltırap jatkança, kul koynunda kuturup jat.
Kan koynunda kaltırap jatkança, kul koynunda kuturup jatkanıñ artık.
Kan menen ençisin birge jıygan eer —tokumun kötörüp boş kalat.
Kan sarayı — kılıçtın mizi, kamçının küçü.
Kan tartuusu — toguz.
Kan tökpöy jeñiş jok, ter tökpöy jemiş jok.
Kanaat (je kaniet) karın tolturat.
Kanaat karın toydurat.
Kanagattansañ karınıñ toyot.
Kanattuuga kaktırbay tumşuktuuga çokutbay.
Kanattuuga kaktırbay, kamçıluuga çaptırbay, tumşuktuuga çokutbay.
Kanattuunun baarı kıraan emes, soylogondun baarı jılan emes.
Kanatı menen uçkan kuyrugu menen konot.
Kanday salam berseñ, oşondoy alik alasıñ.
Kanday soksoñ, anday sok, kara baatır barında, ulak bereer adam jok.
Kandala çaksa, burgogö ıylap körüşörsüñ.
Kandan ajırasañ da, kalktan ajıraba
Kandan, bekten kayra tartpagan.
Kandektin karıganı bilinbeyt.
Kandı kuday uraarda, katını menen kagışat,
kalkı menen çalışat, kak başınan bak ketet,
astınan altın tak ketet, ala askarday bel ketet, andan kiyin el ketet.
Kandı kuday urarda katını menen kabışat, eli menen çabışat.
Kandın başı köpürö bolso, attap öt (keede ötpö).
Kandın başın kan jutat, kardın başın kar jutat.
Kandın da bir tatım tuzu kemiptir.
Kandın ölümü — eli ters karaganı, alptın ölümü
— el aldında uyatka kalganı.
Kandın kaarı jaman, jılandın zaarı jaman.
Kandın kaarınan sakta, karakçının doomatınan sakta.
Kandın kızı kaşık karmasa kolu jooruyt.
Kandın tagı kanduu bolot.
Kanjıgaluu kara señsel — algır kıraanı, kalkka tuu,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
baatır çeñgel — adam kıraanı.
Kanjıganın katkanın kaptal bilbeyt, at bilet.
Kankor kaarına alsa: — emne üçün tamak içesiñ,
—emne üçün jaşap jürösüñ? — dep kıynayt.
Kankor handı körbögön, hanga tokol bolsom deyt.
Kança kırıp juusañ da, kara kiyiz agarbayt.
Kançalık jaman bolso da, alganıñdan sürdöysüñ.
Kançalık joon bolso da, jalgız jıgaç üy bolbos.
Kançalık jakşı bolso da, jalgız jigit biy bolbos.
Kanı jok kalk bolboyt.
Kapañdı jarıña ayt, kalsa kurbuña ayt.
Kapaluunun — kabagına kar jaayt, kayıkkandın — murutuna muz toñot.
Kaparıñ kimden bolso, kadigiñ oşondon.
Kapka şibege kata albaysıñ, elekke suu saktay albaysıñ.
Kapkançı tileyt tülkünü, boz baldar tileyt külkünü.
Kapsalañ bolboy jut bolboyt, kara ösköy bolboy doo bolboyt.
Kapta bolso, kazanga tüşöt.
Kaptagını katın bilet.
Kar buzulbay — sel bolboyt.
Kar da keteer, kadır da ötöör.
Kar töşönüp taş baspay, too tayanıp tüz baspay,
beline saadak baylanbay, tün uykusun tört
bölböy, erenderge arzan mal kayda?
Kar erise suu bolot, kan belgisi tuu bolot.
Kar erise suu bolot, karısa sakal kuu bolot.
Kara atan ölsö soyular, kan ata ölsö koyular, on
eki ayda bir kelgen kar sonor kaydan tabılar.
Kara baş kişi aljısa — öz başına külkü, bilgi
aljısa — kalayıkka külkü.
Kara bolso bolsun, karap turgan al jaman, taruu
bolso bolsun, tomsorup turgan al jaman.
Kara dalı — er tandabayt, ölöör adam — jer tandabayt.
Kara dese kuzgunday, joru dese adamday.
Kara janga küç kelse, debegendi dep koyöt, jebegendi jep koyöt.
Kara jemsöö adamda kalıstık jok.
Kara jerge kar jaasa, kardı körgön bir murat.
Kara jerden kar ketse, jerdi körgön bir murat.
Kara jerdi jamandaba kaytıp bir kün barasıñ,
kalıñ eldi jamandaba kargışına kalasıñ.
Kara jerdi jamandaba, başka kayda barasıñ!
Kalıñ eldi jamandaba, kargışına kalasıñ!
Kara zoo booru muz bolboyt, karıganda katındar
kıñşılap süylöp kız bolboyt.
Kara özgöy bolboy doo bolboyt, kapsalañ bolboy jut bolboyt.
Kara ögüz minsem kamçım jok, üygö kelsem tınçım jok.
Kara özgöy bolboy, doo bolboyt.
Kara özgöygö kabılba, jeñemin dep çamınba.
Kara kileñ bolboy, kar ketpeyt.
Kara kişinin açuusu kelgençe, sarı kişinin janı çıgat.
Kara köñül çort kıyal, karmatpagan azoo.
Kara kuuray körbögön, otun jakpagan.
Kara kuş kança kıraan bolso da, bürküttön aşpayt.
Kara kuş kardına karayt, şumkar çagına karayt.
Kara kızdın agınan emes, bagınan.
Kara kızdın bagı bilet.
Kara kılar adam jok, kaysalap alar tamak jok.
Kara kıldı kak jargan — kalıs.
Kara kıyak, betege kazısı eken jılkının, kara
murut kul jigit eesi eken jılkının.
Kara mürtöz sakçı bolso, momundu joogo çaptırat.
Kara niettin kardı toyboyt, kara özgöydün işi oñolboyt.
Kara suuda kaymak jok — muz bolboso, koy etinin
daamı jok — tuz bolboso.
Kara terek jıgılsa, kalgan terek ne payda!?
Kayran başıñ ötkön soñ, karındaş ıylap ne payda!?
Kara eçkige jan kaygı, kasapçıga may kaygı.
Kara eçkige jan kaygı, kasapçıga mal kaygı.
Karagay bolboy çer bolboyt, kayratsız adam er bolboyt.
Karagayga karap tal ösör, katarına karap mal ösör.
Karaganga çımçık korgolöyt.
Karañgı elge kaapır da moldo.
Karañgıda jarık tügöy.
Karañgıda köz tabaar, kapiletten söz tabaar
Karañgını körböy, jarık kadırın bilbeysiñ.
Karañgını körböy, jarıktı kim bilet.
Karaylagan tam süzöt.
Karakçı bol, uuru bol, esebi menen bol.
Karakçı üyünö kirse, ayal da kural kötöröt.
Karamıktın danı bolguça, ak buudaydın samanı bol.
Jaman eldin jakşısı bolguça, jakşı eldin jamanı bol.
Karan tün kalayıktın başın koşot.
Karañgının közü jok, jamandın kulakka sıyar
sözü jok (keede: aybandın sözü jok).
Karanday çay — kayrımı jok bay,
Karanın kanı çıkkança, sarının janı çıgat.
Karap koyso — körgöndöy, külüp koyso — süygöndöy (sırt aşık).
Karap koyso «süydü» debe, külüp koyso «öptü» debe.
Karapayım adam — kasiettüü adam.
Kararıp, uurum çıkkança, sargarıp, janım çıksın.
Karaçayga karap tal ösör, katarına karap mal ösör.
Karaçu bolsoñ süttön da kara tabasıñ.
Karbalastın kazanı katuu kaynap, kam bışat.
Karga baksa kuş bolboyt, kara temir kurç bolboyt.
Karga baksa, kuş bolboyt.
Karga balasın appagım deyt, kirpi balasıp jumşagım deyt.
Karga balasın «appagım» deyt.
Karga da eki çokup, bir karayt.
Karga özün kuş oyloyt.
Karga karganın közün çukubayt.
Karga karkıldap kaz bolbos katın şıñkıldap kız bolbos.
Karga karkıldap uçup kaz bolboyt.
Karga karısın kim bilet, kişi alasın kim tabar.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Karga körgönün çokuyt, moldo bilgenin okuyt.
Karga süyöt balasın «appagım» dep, kirpi süyöt
balasın «jumşagım» dep.
Karga tarp jebey toyunbayt.
Karga uçup şumkar bolboyt, eşek çurkap tulpar bolboyt.
Karga, karkıldap uçup, kaz bolboyt.
Kargadan totu tuulbayt.
Kargayın desem — jalgız, kargabayın desem— jelmoguz.
Kargayın desem — jalgızsıñ, kargabayın desem — baykuşsuñ.
Kargangandın kalpı köp.
Karganı altı jılı borgo baylasa, bir çalımı — jin (je bok) tatıyt.
Karganı kaz orduna kötorsö da, bok çokuganın koyboyt.
Karganın «kak!» etkeni özünö kubanıç.
Karganın jaşın, kişinin için biliş kıyın.
Kargasa kar, jalgasa jamgır jaayt.
Kargaşa bolso kan ölöt.
Kargıluu taygan bar, adamdan çıkkan ayban bar.
Kargış albay, alkış al.
Kargıştan ölböyt, alkıştan tirilbeyt.
Kargıştı bilbeseñ, biröödön üyrönbö.
Kargıştın eñ jamanı: «özüñ bilbe, bilgendin tilin alba».
Kardalduu jerde karındaşıñ bolso, kara jerde kemen jüröt.
Karduu jerde kakaar bar, karıluu jerde kekeer bar.
Kardı açkan — kara kazandı sagalayt.
Kardı açkan — nanga karayt, suukka toñgon — küngö (otko) karayt.
Kardı açkan kara kazandı sagalayt.
Kardı açkan nanga karayt, suukka toñgon küngö karayt.
Kardı açkanga kalempir da aş.
Kardı kalap jaksañ — otuñ küyöt, ırkıraşıp
tursañ— ırısıñ bülünöt.
Kardı toygon kanga salam berbeyt.
Kardı toktun kaygısı jok.
Kardıñ aç bolso da, kazanıñ kaynap tursun.
Kardıñ tok bolso, kayratıñ küç bolot,
Kardıña kak bolbogon, jumuruña juk bolboyt.
Kardıma ıylabay, kadırıma ıylaym.
Kardın başın kar jutat, kandın başın kan jutat.
Kardın kakaarı bar, erden çıgaar katındın takoolu bar.
Kardıñ açsa dıykanga bar, joo kıstasa baatırga bar.
Kardıñ açsa karındaş izde.
Karkıra katarı menen jürör, kadırı bilgen kişi biler.
Kart adam akılga bay, mart adam dosko bay.
Kartañdan ıyman ketse, jaştardan uyat ketet.
Kartaygan karışkırga kandek da üröt.
Kartayganda kaytalap, sözdün kurçu azayat.
Ar nerseni köp karap, közdün kurçu azayat.
Kartaygança ümüt eskirbeyt.
Kartaysañ kara jerdey bolosuñ.
Karuu jumşap karmaşkança, kıyır söz menen kınına kiyir.
Karuusuz kişinin kayratı beker, kayratsız kişinin aybatı beker.
Karçıga — uçuşunan, tulpar — basışınan baykalat.
Karçıgaga kuşuñ tüşpösün, bakşıga işiñ tüşpösün.
Karçıgaga kuşuñ tüşpösün, bakşıga işiñ tüşpösün!
Karı — jaş bolboyt, baş — taş bolboyt.
Karı — karının sözü darı.
Karı adam — üydün kutu.
Karı adamdı karkıttagan, «Karıya» degen söz bolot (kerek).
Karı aljısa — baladay.
Karı aljısa — jaş baladay. Karısı bar üydün — karaanı çoñ.
Karı bilet kaadanı, karçıga alat sononu.
Karı bolboy kap bolboyt, kaygısı bolboy jan bolboyt.
Karı da bol, jaş da bol, kadırlaşkın tirüüñdö;
kalat bir kün altın baş kazılgan kördün tübündö.
Karı jaş bolboyt, baş taş bolboyt.
Karı kança karısa da, karışkırga amal tabat.
Karı karap turbayt, jigit jilik albayt.
Karı kelse — aşka, jaş kelse — işke.
Karı kızga tañ atpayt.
Karı tülkü kapkanga tüşpöyt.
Karı uykunu süyöt, jaş külkünü süyöt.
Karıga aş tiyse, jaşka iş tiet.
Karıga katuu aytpa, kata ketirse jaakka çappa.
Karıgan kişi taptoodogu kuş
Karıgan mışıkka, ölüü çıçkan tuş kelet.
Karıgan sayın dünüyö mañdayga kelet (közgö körünöt),
Karıganda — közdün kubatı ketse, mas bolgondo — sözdün uyatı ketet.
Karıganda adam kiçireyet, körkü ketip çügüröyöt.
Karıganda adam taarınçaak bolot.
Karıganda bersin döölöttü, jaş kezde bersin meenetti.
Karıganda düynö kişinin mañdayıña kelet.
Karıganda dünüyö mañdayga kelet.
Karıganda jan tattuu, jandan dagı mal tattuu.
Karıganda jan tattuu.
Karıganda katın joo, barkıñdı bilbeyt balañ
joo, kılıgıñ jakpayt kızıñ joo, kebiñ
jakpayt kelin joo, tuuradan çıkkan tuugan
joo, oşolordun içinde kantip bolot deniñ soo.
Karıgandan şumkar tuulbayt.
Karız arasına suu jürböyt.
Karız bergende — dos, kayra suraganda — kas.
Karız ün katpay uktatpayt.
Karız ün katpayt — birok uktatpayt.
Karız karıbayt.
Karız, karızdı berüü parız.
Karızdar bolgonço, kayışıp jür.
Karızdı oturup berip, turup alasıñ.
Karızsız kedey — bay kedey.
Karılar jaştıgın oylop uktabayt, jaştar
karırın oyloso uktabayt.
Karılardın jamanı, tarp añdıgan joruday,
Karıluu üy ırımsız bolbos.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Karılık — korkunuç emes, ölüm — korkunuç.
Karılık — ömürdön, erdik ölüm artık.
Karılık kartı kelse, kazgan kördöy, azamattan
bak taysa — kara jerdey.
Karılık karşı kelse kazgan kördöy, azamattan
mal taysa kara jerdey.
Karılık korkunuç emes, ölüm — korkunuç.
Karılıktın aldı, jaştıktın artı.
Karın açtı — kayrat kaçtı.
Karınbay malga toyboyt, Ulukman jaşka toyboyt.
Karını toktun kaygısı jok.
Karının kebin (je keñeşin) kapka sal.
Karının kebin kapka sal.
Karının kebin kapta sakta, ölügün apta sakta.
Karının sözü — jamak, jamagı jaşoogo —sabak.
Karının sözü kep bolot, kalayıkka ep bolot.
Karının sözün kapka sal.
Karının ırımı jaman, suunun irimi jaman.
Karıp kalgan beeden kayguulga miner at tuulbas.
Karıp kalgan katından eröölgö çıgar er tuulbas.
Karıptık menen karılık, tündüktön tütün añdıtat.
Karısañ karuuluguñdu aytpa, kemiseñ baylıgıñdı aytpa.
Karısañ mendey bol, kara jerdey bol.
Karısañ, mendey bol, ölsöñ kara jerdey bol.
Karısı bardın — ırısı bar.
Karısı bardın kayırı bar, karısı bardın ırısı bar.
Karısı bardın ırısı bar.
Karısı bolboy el bolboyt, tulañı bolboy jer
bolboyt.
Karısı bolboy, el bolboyt.
Karısı joktun ırısı jok.
Karısı karap turbayt, jigiti jilik albayt.
Karış — karış, sööm — sööm.
Karış ajıragan karıgança körüşpöyt.
Karışkır arıktıgın bilbey, itke jonun ürpüytöt.
Karışkır arıktıgın bildirbey, itke jünün ürpöytöt.
Karışkır birdi jebeyt, miñdi kırat.
Karışkır kapkanda jatıp, koygo julunat.
Karışkır kartaysa — itke külkü, moldo kartaysa mitaam tülkü.
Karışkırga koy kaytartpa.
Karışkırdı körsö, eşektin ıyıgı tutulat.
Karışkırdı sındasañ, ulak baylap koy,
çıçkandı sınasañ kaptagı unga kapkan salıp koy.
Karışkırdın döbötü kaarına alsa, kançıgının ırıldaganı keppi.
Karışkırdın közü koydo, moldonun közü aş menen toydo.
Karıştan sööm jakın.
Karış — karış, sööm — sööm.
Karıya öz üyünö — konok, odono bolso — jonok.
Karıyaluu üydö — kut, kara boroon bolso — jut.
Karıyanı sıylabagan, karıganda sıy körböyt
Karıpbay malga toyboptur, sorgok opkoktugun koyboptur.
Kasap da özü, bıçak da özü.
Kasapçı enesine söök satat.
Kasapçıga mal kaygı, kara eçkige jan kaygı.
Kastaşkanıñ uyalganday bolso, kayrıp kamçı salba.
Kastaşsañ da, kastın namısın kordobo.
Kastıktın tübü — kömür, dostuktun tübü — ömür.
Kastın oyu — bölök, dostun oyu — jölök,
Kasıñdan bal jegençe, dosundan suu iç.
Kasındı jırgalda sına, kaşıktap uu berebi?!
Dosuñdu tozokto sına, kayrılıp suu berebi!?
Kata bizden, keçirim sizden.
Katardan aşsañ da, kalktan aşpa.
Katasın tangan — eki ese kata.
Katkalañ bolboy jut bolboyt.
Katuu bassa, «taskak» deyt, akırın bassa, «aksak»m deyt.
Katuu jerge kak turat, kayratguu erge mal turat.
Katuu jerge tal bütöt, kayrattuu erge mal bütöt.
Katuu kamçı, zaar til, oor jumuş, tuzsuz aş,
şorduulardın ençisi.
Katuu kıştan kalgan mal oljo, katuu oorudan
kalgan jan oljo.
Katuu söz — kamçı, jıluu söz — ukuruk.
Kayaşadan kabak çıtıgan jaman. Kayaşaçıl
karış uzabayt. Kebi tokmoktun, özü akmak.
Kekçildin sözü kee bolot.
Katuu söz kamçı, jıluu söz ukuruk.
Katuudan — tiş, jumşaktan — iç.
Katuudan tiş ooru jaman, jumşaktan iç ooru jaman.
Katuudan tiş ooru jaman, jumşaktan köz ooru jaman.
Katuudan tiş ooru kıyın (jaman), jumşaktan iç ooru kıyın (jaman).
Katın — japaa, it — upaa.
Katın — karga, bala — sagızgan.
Katın albay kayın al, jakşı körgön dosundun
(tamırdın) atın albay, tayın al.
Katın albay kayın al.
Katın algança otun al.
Katın algança, otun al (je katın alsañ, otun al),
Katın alsañ darday, uul tuuyt narday.
Katın alsañ otun al, bir kuçagın aşık al.
Katın biylikke jetse azınat.
Katın buzulganda kaada urayt.
Katın jakşı — er jakşı, obozger jakşı — kan jakşı.
Katın jakşı — er jakşı.
Katın jamanı er koruyt, er jamanı jer koruyt.
Katın içine kara başıl kişi jatat, erdin içine
eer — tokumu menen at batat.
Katın işin bilet, erkek kuşun bilet.
Katın üçün, jaman bolso da, bir erkektin
kuçagında jatış jırgal.
Katın ölsö — kamçı sap, kayra töşök jañırat.
Katın ölsö kamçı sap sıngan menen teñ.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Katın ölsö kamçı sap.
Katın kalp aytpayt, kañırış ugat.
Katın kayaşa kılbayt, kayaşa kılsa da boluşuuga
jaraşa kılbayt.
Katın kesir kütköndö erine zıyanı tiet.
Katın kıñşılap süylöp kız bolboyt.
Katın kırkka çıksa karıdı da.
Katın menen aytışkan kızda ne sın.
Katın namıs üçün kara kiet
Katın törkünü tördön uzayt (je kaytat), er
törkünü iregeden uzayt (je kaytat).
Katın törkünü tördön ketet, er törkünü iregeden ketet (je kaytat).
Katın erden tabat, er pirden tabat.
Katın erden çıksa da elden çıkpayt.
Katın erdi karayt, er jerdi karayt.
Katın erke bolso, erine teke bolot.
Katın een baştaganda door — kıyamat kelet.
Katın erden çıksa çıgat, elden çıkpayt.
Katınga biylik tiyse, teñirin taanıbayt.
Katınga zarga kara katın ayday körünöt,
Katınga keñeş salsa, törkününö keteli deyt.
Katından başka duşman jok, koynuñda jatıp bilinbeyt.
Katınduu jerde çelek bar.
Katındı kütüp albagan — küñ kılat.
Katındı meenet çırmasa— kayaşa aytat erine,
jardını meenet çırmasa — aştıgı çıkpayt jerine.
Katındın (kelindin) tarbiyası başınan.
Katındın kesiri — erge, erdiki — elge.
Katındın çaçı uzun, akılı kıska,
Katını jakşı bolso, eli baktıluu bolot.
Katını jakşı jigittin kayda jürsö köönü tok.
Katını jakşı kor bolboyt.
Katını jamandın kazanı sınık, erkegi jamandın bıçagı iyri.
Katını jok üy — jetim, kalıstıgı jok biy — jetim.
Katını jok karañgı üygö teminet, akılı jok aram sözgö semiret.
Katını jok çaydan kaç, kayırı jok baydan kaç.
Katını joktun altını jok.
Katını menen uruşkan, kaynına salam berbeyt.
Katınıñ dolu bolso, zamandın tınçtıgınan ne payda.
Katınıñ jaman bolso meymanıñ keter, uuluñ
jaman bolso ıymanıñ keter.
Katınıñ uruşçaak bolso, eliñ tınç bolboso koysun.
Katınıñdı kazı buzsa, arızıñdı kimge aytasıñ.
Katınım sokur — janım tınç.
Katıp oturup kazı jegiçe, kaykayıp oturup sarımsak je.
Kaçaagan aygır üyrün tügötöt, köçöögön törö elin tügötöt.
Kaçaagan aygır üyrün tügötöt.
Kaçagandın kesiri, juuşaganga tiet.
Kaçan bolso da ayal booruker kelet.
Kaçan körsöm toydon köröm.
Kaçkan bakıt kayrılıp kelbeyt.
Kaçkan da kuday deyt, kuugan da kuday deyt.
Kaçkan da kuday deyt, kuugan da kuday deyt.
Bulardı jaratkan alla kimisinin kamın jeyt?
Kaçkan joogo katın biy.
Kaçkan joonu katın alat.
Kaçkan koy — börügö toy.
Kaçkanga kara jer kuurulat.
Kaçkandı aytpay kuugandı ayt, karadan törö tuugandı ayt.
Kaçkın bolup jürgönçö, kayrılıp kelgen er jakşı.
Kaçmak — kuumak erde bar, köçmök— konmok elde bar.
Kaçıp ketseñ, çaçıp (şaşıp) ket.
Kaçıp ketseñ, çaçıp ket.
Kaçırgandan kaç(pa), kaçkandı kuuba.
Kaş koyöm dep, közün çukup alıptır.
Kaş koyömun dep, közün oyup aldı.
Kaşaa jıgaç — çep emes.
Kaşañ atka kamçı joo, teşik üygö tamçı joo.
Kaşañ attan körö, moyunça tana jakşı.
Kaşkulak semiz — karta jok, katın çeçen, akıl jok.
Kaşkulak semiz — karta jok, katını jakşı
jigittin kayda bolso köönü tok.
Kaşkulak semiz, karta jok.
Kaşkulaktı jongo çapkan sayın küçöyt.
Kaşıgı bar çömüçü barga jaldırayt.
Kaşıgı da, çömüçü da may.
Kaşıñda kim otursa, duşmanıñ oşol.
Kaşık menen köldü soolto albaysıñ, kastık
menen eldi kuruta albaysıñ.
Kaşıktap jıysa kap tolot.
Kaşıktap çogultkandı çömüçtöp çaçpa.
Kaşın oñdoymun dep, közün çukugan.
Kayaşaçıl karış uzabayt.
Kölöködögü kök küçük arabanı men süyröp baratam deyt.
Kebek jegen at baygede çıkpayt.
Kebeteñ jaman bolso küzgüdön körbö.
Kegiñdi içiñe kat, kamçıñdı koynuña kat.
Kedey bayga jetem deyt, bay kudayga jetem deyt.
Kedey bayga jetem deyt, bay kudayga jetem deyt.
Kedey bolsoñ, köçüp kör.
Kedey jañı ton kiyse «kaydan aldıñ»— deyt.
Bay jañı ton kiyse, «kuttuu bolsun»— deyt.
Kedey kızı bayga kelin bolup barganda:
Kuñkulçuñkul müljügöngö moyun jakşı, kart —
kart çaynaganga karın jakşı» deptir.
Kedey menen bay ot bolbos, börü menen koy dos bolbos.
Kedeyge koyön tabılsa, koyörgo jer tabılbayt.
Kedeydin (jardının) jalgız atın börü jeyt.
Kedeydin bayı buuday nandan şerine jeyt.
Kedeydin bir toygonu — orto bayıganı.
Kedeydin jalgız atı bee bolot, süylögön sözü kee bolot.
Kedeydin jalgız atın uuru alat (börü jeyt),
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kedeydin kekirgeni kee bolot.
Kedeydin keldi zamanı, baylardın ketti amalı.
Kedeydin eti bolso otu jok, otu bolso eti jok
Kedeydin eçkisi uyga tete.
Kedeylerdin es alganı — muzoo kaytarganı.
Kedeylik — kemtik emes.
Kedeylikten kişi ölböyt, jan kıynalat debese.
Kejir jek körünöt, elpek ep körünöt.
Kezegi kelse — ketmen çap, orolu kelse — orok or.
Kezegi kelse ketmen çap, oroyu kelse orok or.
Kezeginde keçirgen — keñdik.
Közü jamandın sözü jaman.
Keñ bolsoñ, kem bolboysuñ
Keñ bıçkan kiyim jırtılat.
Keñ bıçkan kiyim jırtılbayt.
Keñ jer uluu —kiçüügö teñ jer.
Keñ keñeşip jırtılat, tar tartışıp jırtılat.
Keñ peyildin keni boloor, tar peyildin taşı boloor.
Keñ peyildüü kemibeyt, tar peyildüü jarıbayt.
Keñge —keñ düynö, targa —tar düynö.
Keñeşip kesken barmak oorubayt.
Keñeşip kesken kol oorubayt.
Keñeşçiñ bolboso, kabırgañ menen keñeş.
Keñeşçü bolsok ıraak bar.
Keneşeerge kişi tabılbasa, öz börküñö keñeş.
Keyise janıñ çıdagın, keçinen ber dep ölümdü.
Keyüü bar —ker tartuu jok.
Kekeçtin tilin enesi bilet.
Kekilik öz atın özü çakırat.
Kekirtekten ötköndün baarı tamak.
Kekçil bolboy (je bolbo), epçil bol.
Kekçil bolboy epçil bol.
Kekeerden kuday beziptir.
Kelbeti kelgenden keñeş sura.
Kelgen — döölöt, ketken — meenet (je kelgen —
baylık, ketken — kedeylik).
Kelgen jeriñden ketken jeriñ aruu bolsun.
Kelgen jurttan köçö elek, kelin atı öçö elek.
Kelgençe konok uyalat, kelgenden kiyin üy eesi uyalat.
Kelgençe meyman uyalat, kelgenden kiyin üy eesi uyalat.
Keler (je kelgen) sözdü kelin aytat.
Keler sözdü kelin aytat.
Keljirekti añdıbay, kemengerdi añdı.
Kelin jakşı — üydün keregesi altın.
Kelin jakşısı — keremet, kelin jamanı — ketpes kesik.
Kelin jaman emes, kelgen jeri jaman.
Kelin jamanı — ketpes kesik, kelin jakşısı — keremet.
Kelin kelet, kız çıgat.
Kelindi kelgende kör, je tezek terip jürgöndö kör.
Kelindi kelgende kör, kempirdi — ölgöndö kör.
Kelindin — ayagınan, koyçunun — tayagınan.
Kelindin balasın keñeşip süy.
Kelindin betin kim açsa oşol ısık.
Kelindin betin kim murun açsa, oşol ısık körünöt.
Kelindin jaman bolgonu — keregi tiybes taşka
teñ, uuldun jaman bolgonu — apiyim içken sartka teñ.
Kelindüü bolsoñ kekeer süylöbö.
Kelip — ketiş tuugandıktın belgisi, uruş —
keriş — duşmandıktın belgisi.
Keliş — konoktun işi, ketiriş — kojoyundun işi.
Keliş — ketiş tuugandıktın belgisi.
Kel —keline kelgende kelinden murun kız tuuyt.
Kelme kezek — terme tezek.
Kelme kezek, terme tezek; bügün körgön erteñ jok
Kelmek — irada, ketmek — ijaza.
Kelmek — köñül, ketmek — uruksat.
Keleer (kelgen) sezdü kelin da aytat. Kenje
gozonun kebezi jok, köp sözdün mazesi jok.
Kembagal baydan kem emes, bir ayıbı malı jok.
Kembagal boloyun deseñ, nakta alıp, nasıyaga sat.
Oorubay ölöyün deseñ, eski dubaldın tübünö jat.
Kembagal bolsoñ köçüp kör.
Kembagaldı töö üstünön it kabat.
Kemege tüşköndün janı birge.
Kemege tüşköndördün (je mingenderdin) janı
birge (je tilegi bir).
Kemer özün jar öylöyt, akmak özün er oyloyt.
Kemibeym degen kandın bir tatım tuzu kemiptir.
Kemiginde da bar, kerkisinde da bar.
Kemin kiygenden tüñülbö, kementay kiygenden tüñül.
Kempir menen çal jatat, keyiş menen tañ atat.
Jigit menen kız jatat, jırgal menen tañ atat.
Kempirge — çal, kelinge — küyöö, kızga — bozoy.
Kemçiligi köptün kemsinteeri köp
Kemçiligin moyunga albagan, keleçegin oyuna albayt.
Kemçilik — menden, keçirmek — senden.
Kemçiliksiz kişi bolboyt.
Kemçilikti aytpasak, kesepeti ulanat.
Ken asılı — jerde, söz asılı — elde.
Ken baylıgı—keñ baylık.
Kendi çıkkan jerinen kaz.
Kenebey jatıp, kesilbe.
Kep (oyun) muzoo emizet, muzoo tayak jegizet.
Kep baştasa, kep çıgat.
Kep bilgen adam — köp bilgen adam.
Kep jakşısın kulak bilet, kız jakşısın ınak bilet.
Kep kedeñ boldu, kedeñ neden boldu?
Kep kötörböy jakşı bölboyt, ter kötörböy külük bolboyt.
Kep kutulbayt çeçenden, meenet ketpeyt beçelden.
Kep kıyşıgın (je kıyıgın) jüyöçü bilet, içer aştı eesi bilet.
Kep kıyşıgın jüyöçü bilet, içeer aştı eesi bilet.
Kep muzoo emizet, muzoo tayak jegizet.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kep salbagın mañızga, keybir kılat başıñdı.
Kep çınınan buzulbayt
Keperez içseñ kepiniñdi dayardap koy.
Kepil bolguça, kemin kiy.
Kepildin kepini küyöt, kee biröö oşonu süyöt.
Kepildin kepini küyöt.
Kepin kiygenden — tüñül, kemenek kiygenden — tüñülbö.
Kepin kiygenden tüñül, kementay kiygenden tüñülbö.
Kepke kemtik bolguça, kep bilgendi ala jür.
Kepten ulam kep çıgat, kementaydan jün çıgat.
Kepti köp tıñşagan çeçen bolot. Köz ukpagan beçel bolot.
Kepti koyup, keñeşke kel.
Kepti kızıganda, temirdi ısıganda.
Kepti suuga sal, meni tuugan kılıp al.
Kepti çort aytkandan alıstaba.
Kerben jürö beret, it ürö beret.
Keregede kulak bar,
Keregede kulak bar, keñeşer bolsoñ alıs bar.
Keregem saga aytam, kelinim sen uk, uugum saga aytam, uulum sen uk
Keregem, saga aytam, kelinim, sen uk.
Keregesi kerdep turat, ıñırçagı ırdap turat.
Keregi tiyse teregi jıgılat.
Kerek bolso, terek jıgılat.
Kereksiz buyumdun eesi bolboyt.
Kerektüü sözdü keçke aytsa da köptük kılbayt.
Kerektüü taştın oordugu jok.
Kerektüü taştın ordu jok.
Kereç içse kelinim kalbayt bele, jalbız içse jalgızım kalbayt bele.
Keri ketkendin sakalı kekirtekke bütöt.
Keriden taştı kötörgön, ketet kayran balban kez.
Keriş — kelgen baktı ketireer.
Kerişpes kelin, uruşpas uul bolboyt.
Kerkini buzsañ ketmen bolboyt, çımçık semirip batmanga tolboyt.
Kerkisinde da bar, kemiginde da bar.
Kermekaştı alam dep, çalma etekten ayrıldım.
Kerooz sözdö kırsık köp.
Körsö barımta, körbösö sıyramta, barıp alıp kel.
Kesel adam keyikçil.
Keseldi jaşırsa, ölüm aşkereleyt.
Kesip alsa kan çıkpayt.
Kesirdüü baş kelgen baktını ketiret.
Kesirdüüdön say boyu kaç, jalakordon jaa boyu kaç.
Kesirdüüdön kelte ooruday söz çıgat.
Kesirlüü oozdon kesepettüü söz çıgat.
Kesken bıçak söökkö toktoyt, kesirlüü söz jürökkö toktoyt
Ketençiktep oturup da, çokuga çıguuga bolot.
Keter kızdı keñkip kal.
Keter kızdın kereezi,
Ketilgen bolot jetilet, küyüttüü kabak açılat.
Ketkenge keyigen menen ayla jok, ölgöngö öksügön menen payda jok.
Ketkeni bolot kelgendin.
Ketmen menen iştebey, nandı kaydan tabasıñ.
Ketmen çapkan nanın jeyt, uuru kılgan janın jeyt.
Ketmen çapmak— almak, salmak, koş aydamak — barmak, kelmek.
Ketmen çappay nan kayda, ayranı keldi, mal kayda.
Ketmen çappay nan kayda, çeke tersiz mal kayda?
Ketse döölöt başıñdan — kelmegi kıyın al kaytıp,
kele dese bereseñ — kemitet jandı sargartıp.
Ketse döölöt koluñdan, kelmegi kıyın al kaytıp.
Keç jürö — jürö tüzülöt.
Keç kalar işke kar jaayt.
Keçenin tilin enesi bilet.
Keçikken soñ, şaşkanıñdan ne payda.
Keçinde jatıp oylon, erteñ menen turup süylö.
Keçinde kün kızarsa, keliniñ erkek törögöndöy
süyün, erteñ menen kün kızarsa, eliñe joo tiygendey küyün.
Keçüü bilbey keçpe, adamdın sırın bilmeyinçe işenbe.
Keçüü keçseñ jalgız keç — joluñ taygak bolbosun,
uuru kılsañ jalgız kıl — joldoşuñ aygak bolbosun.
Keçüü tappay ötügüñdü çeçpe.
Keçüüsü bolboy suu bolboyt, aşuusu bolboy too bolboyt.
Keçki suutmadan jalmagan, erteñ menenki ısıtmadan kuru kalbayt.
Keçmelikti keçpeyli dosum, keçken soñ
(keçişeli, ketişpeyli) keçeli, keçpeyli deşpeyli dosum.
Keçtim baydın kızınan.
Keçee körgön bügün jok, uşunday eken düynö şok.
Keçeegiñin keesin çıgar.
Keçeeki kündün alısı jok, erteñki kündün jakını jok.
Kiygeni topu, özü mışık sopu.
Kiyiz kimdiki bolso, bilek oşonuku
Kiyiz satsañ aylıña sat, bir çekesin salınıp jat.
Kiyiz satsañ aylıña sat, bir etegin jamına jat.
Kiyiz çoyulat, kiçine çoñoet.
Kiyik atıp et berbese, toodogusu jakşı.
Kiyik atıp et berbese — toodogusu jakşı, bee
saap kımız berbese — joodogusu jakşı.
Kiyiktin jürgön toosu biyik bolso, közü kızıl bolot.
Kiyim menen maktanbay, bilim menen maktan.
Kiyimdin jakşısı kir kötörümdüü, kişinin
jakşısı söz kötörümdüü.
Kim işense uşakka, özü da tüşöt tuzakka.
Kim köp okusa, al köptü bilet
Kim kudayga işense, kolu — butu kişende.
Kimdi kim kördü Bırjıbaydı tam bastı
Kimdi kim kördü, Baykaranı (jeAlamandı) taş bastı.
Kimdi kor tutsañ oşogo zar bolosuñ.
Kimdin başı suluu dese, taş baka başın kötöröt imiş.
Kimdin jerin jerdeseñ oşonun ırın ırdaysıñ
Kimdin jerin jerdeseñ, oşonun ırın ırda.
Kimdin sarañ ekenin kayırçı bilet
Kirbey turup, çıgaarıñdı oylo.
Kirgil suu başınan tunat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kirerge — jer katuu, kıyarga — jan tattuu.
Kirpi balasın «jumşagım» deyt.
Kitep — bilim açkıçı.
Kitep — bilimdin bulagı
Kitepsiz düynö — japayılardın düynösü.
Kiçi peyildik — ayköldüktün belgisi.
Kiçi peyildüülüktön kiçirbeysiñ.
Kiçik çoñoet, kiyiz sozulat.
Kiçine jalaadan çoñ balaa çıgat.
Kiçine jalkooluk çoñ jalkoolukka jetkiret.
Kiçine jooluk tokusa — uzdun çeri jazılat,
küyöölörü kelgende — kızdın çeri jazılat,
baldızdarı kelgende — küyöönün çeri jazılat,
anı körüp turganda — biröönün çeri jazılat.
Kiçine töönün jügü bilinbeyt.
Kiçinege çoñsunba, asmandagı ayga kol sunba.
Kiçinege çoñsunba, salba küçüñ.
Kiçinekey taş da kileygen baştı jarat.
Kiçüü bolguça ittin küçügü bol.
Kiçüünü sıylabagan, uluunu urmattabayt.
Kiçüüsündö salam jok, uluusunda alik jok.
Kişi akılı — kişen menen tuşoo, öz akılıñ —
özüñ menen tamır.
Kişi alası içinde, anı sırtınan biliş kıyın.
Kişi atı — terçil, kişi kiyimi — kirçil.
Kişi atı terçil, kişi kiyimi kirçil.
Kişi bolor kişinin kişi menen işi bar, kişi
bolbos kişinin kişi menen nesi bar.
Kişi düynögö türkük bolboyt
Kişi jamanı kirip çıkkança bilinet, öz
jamanıñ ölgönçö bilinbeyt.
Kişi özü toyso da, közü toyboyt.
Kişi ölöt, jakşılıgı kalat.
Kişi kişinin barkın köbünçö ayrılarda bilet.
Kişi süylöşkönçö, jılkı kişeneşkençe.
Kişi sırı anın iştegen işinen bilinet.
Kişi uulu esirgende, anın artı kırsık alıp kelet.
Kişi emes kişi söz emes sözdü süylöyt.
Kişige kişi teñ emes, çiykige bışık teñ emes.
Kişige kör kazsañ, keñ kaz.
Kişige or kazsañ tayız kaz, özüñ ırgıp çıgarga.
Kişige or kazsañ, özüñ tüşörsüñ.
Kişenegen aygırdın üyrün kör, çirengen jigittin üyün kör.
Kişini içinen bil, içinen bile albasañ işinen bil.
Kişini öltürsöñ, taanıp öltür.
Kişini kişi aksatat.
Kişinin atı terçil.
Kişinin baarın öz nükumuñ menen çenebegin
Kişinin jumşagın kişi jeyt, jıgaçtın jumşagın kurt jeyt.
Kişinin öz mayı özünö em.
Kişinin özünö karaba, sözünö kara.
Kişinin kişisi bar, bışuunun çiykisi bar.
r. Kişinin kulagın kesseñ, biröögö kiyiz keskençe
körünböyt.
Kişinin şaytanı kişi.
Kübölüü söz nikelüü zayıitay.
Kübölüü söz — nikelüü katın (zayıptay).
Küz — küröş, jaz — jarış.
Küz — talaş maalı.
Küzgü küçüñdü küyööñö berbe, jazgı küçüñdü atañdı öltürgöndön da ayaba.
Küzgü küçüñdü küyööñö berbe.
Küzgü muzdun küzgüdöyünön kaçpa, jazgı muzdun jabıktayınan kaç.
Küzgügö üyür — boyun tüzöyt, kümön bolgon — oyun tüzöyt
Küzündö ürküp kalat, jazında ilkip kalat.
Küzündö çıgınbagan, kışında jılınbayt.
Küzöttö közüñ ilinse joogo özün ilinesiñ.
Küñgö külö baksa, bir ştandık böz surayt.
Küñdün kötündö kümüş jıltıldayt.
Küüsü janbas zaman jok, küçü kaytpas adam jok.
Küybögönü kül boldu, körbögönü kör boldu.
Küygön katın — koşokçul (je küygön katın — koşokçu).
Küygön katın koşokçul bolot.
Küygön menen ötköngö öküngön bolbos.
Küyöö — jüz jıldık, kuda — miñ jıldık.
Küyüttü küyüp ızala, kırsıktı emgektenip tabala.
Küyöönü paygambarım sıylaptır.
Küyöö karısa — jeen.
Küyöö karısa jeen bolot.
Küyöö kelse — kız dayar, jüyöö kelse — baş dayar.
Küyöö kelse, kız dayar.
Küyöögö jetpey kız tınbayt.
Küyööñ jaman bolso kızıñdan kör, keliniñ jaman bolso uuluñdan kör.
Küyööñdün köönün kirdetpe, künügö bizdi tildetpe.
Küyöönün atı menen kül taşı.
Küyöösü moldo bolso, ayalı uşakçı.
Kükük öz atın özü çakırat.
Küküktün dooşun eşitpey kün jayılıp açılbayt,
küyüttüü bolgon adamdın kündö dobuşu basılbayt.
Kül jigit — eesi eken jılkının.
Külbö karıga, kelet başıña.
Külgöngö küttürböy özüm baram degen uşul.
Külgöndü bilbesen, ırjayba.
Külgöndü surasañ bilgeni bar, ıylagandı surasañ ölgönü bar.
Külgöndün baarı dos emes, uruşkandın baarı kas emes.
Külgöndün bilgeni bar, ıylagandın kökürögünö tüygönü (je muñu) bar.
Külgöndün bilgeni bar.
Külü dodo bolboo jaman.
Külük at çapkan sayın arbıtat.
Külük jardıga tuulup, bayga toktoyt.
Külük künündö, tulpar tuşunda.
Külük ozboy, suluu ozboy, bak ozot.
Külükkö kün salgıça, baytalga bak bersin.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Külüktü tabına keltirgen — sayapker, kuştu
kıraan kılgan — münüşkör.
Külüktü tabına keltirgen — sayapker, kuştu
kıraan kılgan — münüşkör.
Külüktü taptayt sayapker, süröögö alat talapker.
Külüktön külük ötöt, küyükpögönü maraga jetet.
Külüktön külük çıksa — tört ayagı tıbırayt.
Çeçenden çeçen çıksa — oozu — murdu kıbırayt.
Külüp kirgenden tünülbö, küñgürönüp çıkkandan tüñül.
Külüp süylögön kişiden tüñül, tiyip turup jaagan kündön tüñül.
Külüp süylögön adamdan kork, külümsüröp jaagan jamgırdan kork.
Külüp süylögön kişiden tüñül, tiyip jaagan kündön tüñül.
Külüp süylögöndön tüñül, kün tiyip jaagandan tüñül.
Külkü — den sooluktun mülkü.
Külkü — ömürgö külazık.
Külkü den sooluktun — mülkü.
Külküdön — külkü, kaygıdan — kaygı çıgat.
Külküdön da jaş çıgat.
Külküdön ölgöndün armanı jok.
Kümüş üylüü kız çöp alaçıktagı atasınan ümüt kılat.
Kümüş sahnaluu çılım çegeyin deseñ — eski
şaarga bar, kayıp bolup ölüp keteyin deseñ — piyan bazarga bar.
Kümüş eer ak kabat, at joorutar bolgon soñ — kümüşün alıp otko jak,
küyüşör tuugan bolboso — külümsüröp jatka jak.
Kün jaabasa jer güldöböyt, kumga tikken jıgaç bürdöböyt.
Kün jaz, et az.
Kün jamanga da jakşıga da birdey tiet.
Kün karagan — suukka toñot, bay karagan — açtan ölöt.
Kün karagan suukka toñot, bay karagan (açtan ölöt) oñolboyt.
Kün kızarıp çıksa — eliñdi joo çapkanday küyün,
kün kızarıp batsa, katınıñ uul tapkanday süyün.
Küñ satkan jerin törkünsüyt.
Kün tiygen jerdin kükügü.
Kün tiygen jerdin çorosu.
Kün tiyip turup jaagan kündön tüñül, küngürönüp
süylögön kişiden tüñül.
Kün çubaktoo — jalkooluktun belgisi.
Kündü buzgan ala bulut, eldi buzgan uşakçı çuut.
Kündüzkü aştın (je tamaktın) ortogu köp.
Kündük jolgo çıksañ, aylık azık al.
Kündük ömürüñ bolso (kalsa), tüştügünö jorgo min.
Kündük ömürüñ bolso, tüştügüñö jorgo min.
Kündö kelgen — kül uurtayt, ayda kelgen — may uurtayt.
Kündö Mamay çabılbayt, mendey kempir tabılbayt.
Kündö tiygendey kün belem, ayda tiygendey ay belem.
Kündö tiygendey Kün emes.
Kündö et jegen kişi mal kütöbü (kütpöyt), ayına
bir jolu et jebegen kişi jan kütöbü (kütpöyt)
Kündö et jegen kişi mal kütöbü, ayında et jegen
kişi jan kütöbü?
Künü — küyüşkön joo, abısın — andışkan joo.
Künü bütpögöndün, ırısı tügönböyt. Kırgında han ölöt.
Künümdük işke kaygırba, tübölük işke kaygır.
Künöö kılbas kişi jok — aktansa da, sır
aldırbas kişi jok — maktansa da,
altın körsö perişte joldon çıgar.
Kürüç (je şalı) sugarganda, kürmök koşo suu içet.
Kürüçtün (şalının) arkası (beenesi) menen kürmök suu içet.
Kürüçtün artı menen kürmök suu içet.
Kürök kayda bolso, baştık oşondo.
Kürökkö bok jokpu — bok tabılat.
Küröktün izdegeni — bok, boktun izdegeni — kürök.
Küç — birimdikte.
Küç aylasın bilbegen köçtö kölük öltüröt.
Küç akılga baş iet.
Küç atasın taanıbayt.
Küç berbegen tulpardan, süt bergen uy jakşı.
Küç berbegen tulpardan, sütün bergen uy jakşı.
Küç birdikte.
Küç ketet, bilim ketpeyt.
Küç küyöö jatkanın kalıñga togoyt.
Küç küyöö uktaganın kalıñga togoyt.
Küç eşikten kirse, adildik tündüktön çıgat.
Küçüñdü külkügö ketirbe, asılıñdı ermekke çappa.
Küçüñdü tiliñden çıgarbay, işiñden çıgar.
Küçüñö işenbe, işiñe işen.
Küçündü tiliñe (tişiñe) (den) çıgarba, işiñe (den) çıgar.
Küçünö işengen küçürkönböyt.
Küçtü küç toktotot, sözdü sez toktotot.
Küçtüü bolsoñ jerdey bol — baarın çıdap
kötörgön, taza bolsoñ suuday bol — baarın juup ketirgen.
Küçtüü bolsoñ, jerdey bol — baarın çıdap kötörgön.
Küçtüü küçönsö, küçünö kelet, küçü jok küçönsö, beli mertinet.
Küçtüü küçsüzdü jeñet.
Küçtüü menen küröşpö, taalayluu menen tartışpa.
Küçtüü menen küröşpö, tüptüü menen tireşpe.
Küçtüü şamal je ottu öçüröt, je küçötöt.
Küçtüünün künü tuusa, külöögöçtün aldı katat.
Küçtün azdıgınan emes, kursaktın açtıgınan.
Köbünö şügür, azına kanaat kıl.
Köbüröök bilgiñ kelse, az ukta
Kögööndön biy koysoñ, közüñdü oyup jeyt.
Kögööndön biy koysoñ, kötönüñdü oyup jeyt.
Köz — korkok, kol — baatır.
Köz — çırdın uyası, köñül — sırdın uyası.
Köz baylıktı eñseyt, köñül çındıktı eñseyt.
Köz jaltangan zor işti kol bütüröt.
Köz jetpegen jerge söz jetet.
Köz karısa da, köödön karıbayt.
Köz körbösö, jürök süyböyt.
Köz körgöndü, köñül tileyt.
Köz körüp kızıkkandı kol basa albayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Köz körsö, köñül aynıyt.
Köz körsö, köñül kaalayt.
Köz —korkok, kol —baatır.
Köz menen körgön — çın, kulak menen ukkan — kümön.
Köz menen körgön çın.
Köz sokurun darılasa bolot, köñül sokurun darılap bolboyt.
Köz uçu menen közdöbö, zıyan bolot közüñö,
Til uçunan süylöbö, zıyanı kelet özüñö.
Közgö aytılgan ak sözdü — kömö çappa,
Köşökör tülkü köp sözdü — kömüskö bakpa.
Közdön ketse da, köñüldön ketpeyt.
Közdün körgönünön kulaktın ukkanı köp.
Közdün kurçu bolot, sözdün murçu bolot.
Közdün sokuru köröt, köküröktün sokuru körböyt.
Közdön atkan ok taamay, orunduu aytkan kep taamay.
Közdön ketet, jüröktön ketpeyt.
Közdön köñül körögöç.
Közü açık köptü köröt.
Közü bozorgon tam süzöt.
Közü jok kögöön, başı jok balapan.
Közü jokko körgözsö da, bilbeyt.
Közü joktun özü jok.
Közü joktun teñiri bar.
Közü sokurga joluksañ — joluk, kökürögü sokurga jolukpa.
Közü sokurdan köñülü sokur jaman.
Közüñ oorusa koluñdu tıy, içiñ oorusa oozuñdu tıy.
Közüñ oorusa koluñdu tıy, içiñ oorusa tamagındı tıy.
Közüñ çalır bolso da, sözüñ, kıñır bolbosun.
Közüñdön oyuñ alıs köröt.
Közüñö çöp salgan, duşmandıktın belgisi.
Közüm barda «durus» degen söz ukpay, közüm jokto «sonunuñdu» ne kılam.
Közüm körbösö, kötümdü börü jesin.
Közsüz künüñ ötöör, elsiz künüñ ötpös.
Köñül — sözdün sandıgı.
Köñül kaalabasa, sebep köp. Köñül — sözdün sandıgı.
Köñül kartaybayt, köz kartayat.
Köñül oorutkan — naadandık, köñül kötörgön — adamdık.
Köñüldüü koñşuga ızaluu söz aytpa.
Köñüldögü sırdı köz bildiret.
Köñülü buzuk başkalardan ayıp izdeyt.
Köñülü kuunaktın ömürü uzak.
Köñülü tınar köp eldin (köpçülük), közgö tolor (toktoor) er çıksa.
Köñülüñö jakkandı, dülöy da ugat.
Köñülüm kelse köldöymün, kelbese takır çöldöymün.
Köñülsüz közdön jaş çıkpayt.
Köynögü başkanın köönü başka, çapanı başkanın sanaası başka.
Köynögü kirdin köönü kir.
Köynögü köölüünün tamagı mayluu.
Köynögü eköö bolso, köñülü törtöö.
Köynök berseñ bu jayda, kölökö bolot ti jayda.
Köynök terdebese, talaa güldöböyt.
Köynöktün kiri juusa ketet, köñüldün kiri aytsa ketet.
Köynöktün kirin juusa ketet, köküröktün dartın
(köñüldün kirin) aytsa ketet.
Köyröñ at minse çabat.
Köödönü jukadan, çöntögü juka artık.
Kööldögön kişi köñülgö karabayt.
Köörüktün otu tutanbayt, köp jagınan jel çıksa.
Kök baytal mingen — sergek, kögüçkön atkan — mergen.
Kök baytal mingen sergeksiyt, kögüçkön atkan mergensiyt.
Kök jal sözü mitedey. Köl tayanıçı jer, kösöm tayanıçı el.
Kök itti köp it talaptır.
Kökürögü sokur menen algıça, közü sokur menen alsın.
Kökürögün jogotkondon közün jogotkon artık
Kökürök açık bolso — köñül açık bolot, köñülüñ
kaş bolso —içkeniñ taş bolot.
Kökürök çeçen bolso, közü körüp ne kılat.
Köküröktö bölböso, kök iyne bakır (baykuş)
kanetsin, köptögön şter birikse, kör (sokur)
it bakır (baykuş) kanetsin.
Kökölöy uçat kök kıtan, dünüyö jalgan bir tutam.
Kökötöydün aşı bul, köp jañjaldın başı bul.
Kökötöydün aşı —köp jañjaldın başı.
Köktö jarık jıldız köp, kara suuda kunduz köp.
Köktögön jetilet da, jetilgen ketilet.
Köktön tilegenim jerden tabıldı
Köl tayanıçı — jer, kösöm tayanıçı — el.
Köl tolgondo çaypalat.
Köl çaykalsa köbügü betine çıgat, el çaykalsa —
tentegi çetine çıgat.
Köl çaypalsa köbügü betine çıgat, el çaypalsa
tentegi çegine çıgat.
Kölgö kuşuñ tüşpösün, jamanga işiñ tüşpösün.
Köldü boroon tolkutat, eldi esi jok tolkutat.
Köldü körbögön kölçükkö tañırkayt.
Köldö jürgön koñur kaz, çöldün barkın bilebi.
Çöldö jürgön muzoo baş, köldün barkın bilebi.
Atası topko kirbegen, sözdün barkın bilebi.
Köldü boroon tolkutat, eldi eselek tolkutat.
Kölügünö jaraşa — jügü.
Kölünön bezgen kaz oñbos, elinen bezgen er oñbos.
Kölökögö karap, ton bıçpayt.
Kölökögö ton bıçkan
Kölöködö jatkan it, kündü körüp üröt
Kölököñdü kuuba, jel menen jarışpa.
Költöygön lök — kögörgön (tüpsüz) köldöy kök bolot.
Kölçük özün köl oyloyt.
Kömür öçürüp köö bolgon, bir tokoygo ee bolot (bolgon).
Kömürçügö temirçi üyür.
Kömüskö doston körünöö duşman artık
Könbögön beyişiñen, köngön tozogum artık.
Könbögön jer — körüstön, köngön jer kembi beyişten.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Köp — korkutat, tereñ — batırat.
Köp adaşpayt, kölökö karmatpayt
Köp akmaktın agası bolgonço, bir akılmandın inisi bol.
Köp akça közdü kör kılat.
Köp algıñ kelse, köp işte.
Köp atkandan mergen bolboyt, köp süylögöndön çeçen bolboyt.
Köp ayalduunun kokuyu köp.
Köp baatırdan joo ketet, köi çeçenden doo ketet.
Köp baykagan kösöm, söz baykagan çeçen.
Köp bar jerde sın bar, sın bar jerde çın bar.
Köp baskan adam, bok basat.
Köp baskan ayak bok basat.
Köp baskan ayak çok basat.
Köp bergenden az bergen; keçiktirbey bat bergen (artık).
Köp bergenden tez bergen artık.
Köp bergendin köönü bilet, az bergendin özü bilet.
Köp bereketke köp araket kerek.
Köp bilgen — nuska bölot, köp iştegen — usta bolot.
Köp bilgen az süylöyt, az bilgen köp söz süylöyt.
Köp bilseñ da, köptön artık bilbeysiñ.
Köp birikse köl bolot, köl kaptasa sel bolot.
Köp birikse tokçuluk.
Köp dabış koşulsa, bir dabıştı jok kılat.
Köp duşmanıñ bolso, köz irmebes er bolgun.
Köp jaşagan bilbeyt, köptü körgön bilet.
Köp jaşagan kuu (je kart) tülkü kapkanga tüşpöy koyçu emes.
Köp jaşagan ne bilet, köptü körgön şo bilet.
Köp jaşta emes, başta.
Köp joylogon kuu tülkü, kolgo tüşpöy koyçu emes.
Köp joylogon tülkü açtan ölöt.
Köp joylogon tülkü kapkanga tüşöt.
Köp joylogon tülkü kapkanga tüşpöy koyboyt
Köp jılkının içinde, jetim kulun bilinbeyt.
Köp içinde oosurgan kötüm senden tüñüldüm
(kördü — jerdi köp jeysiñ, men da senden tüñüldüm).
Köp içkendin köönü bilet, az içkendin peyli bilet.
Köp işteseñ, kösöm bolorsuñ.
Köp üylösö jel bolot, köp ıylasa sel bolot.
Köp kaz başsız uçpayt.
Köp kaygırgan - dartka çalınat.
Köp karının içinde bir bala bolsö, daana bolot,
köp balanın içinde bir karı bolso, bala bolot.
Köp köldötöt, az çöldötöt.
Köp kötörböy, jakşı bolboyt, tör kötörböy külük
bolboyt, koy soyulbay etke toyboyt.
Köp köçürülgön darak bürdöböyt.
Köp menen körgön — toy.
Köp menen körgöngö ökünüç jok.
Köp oynogon katındın bir ajalı çöptön.
Köp okugan köptü bilet.
Köp ooz süylösö, bir ooz tek turat.
Köp süyüngön — katuu kaygıraar.
Köp süylögön jigittin bir ajalı köptön.
Köp süylögön mañgiler, közgö kirgen tikendey.
Köp söz — bok söz.
Köp söz — kömür, az söz — altın.
Köp söz iç köptüröt,
Köp söz çöp söz.
Köp suur iyin kazbayt, iyin kazsa da keñ kazbayt.
Köp tamçıdan köl bolot
Köp tükürsö — köl, köl tolkusa — sel.
Köp tükürsö köl bolot, köl tolkusa sel bolot.
Köp tükürsö, köl bolot.
Köp töksöñ kıktı, tüşüm bolot mıktı.
Köp tıñdagan az süylöyt.
Köp tıñşa, az süylö
Köp uktagan köptön kur kalat.
Köp çogulsa kalmak kanı—Ajaandı karmayt,
Köp çogulsa köl bolot.
Köp ıylaaktın közü jaman, köp süylööktün sözü jaman.
Köpkö az tütpöyt.
Köpkö belgilüünü keliştirip aytuu kıyın.
Köpkö kan çaçpa, topko köö tartpa.
Köpkö kubanba, azga ıylaba.
Köpkö ık kelse, kan töösün soet.
Köpkön jigit (je kişi) basıgınan baykalat.
Köpkön jigit (uul) köp süylöyt, çeçen jigit bap süylöyt.
Köpkön jigit köp süylöyt, çeçen jigit ep süylöyt.
Köpkön kişi basışınan baykalat.
Köpkön, köpköndün ölümü (je jazası) köptön.
Köpköndün köçügünön çıgat.
Köpsöñ — jarılarsıñ, tolsoñ — tögülörsüñ.
Köptü azaytmak oñoy, azdı köböytmök kıyın
Köptü jamandagan kömüüsüz kalat.
Köptü körböy kösöm bolboyt, köp süylöböy çeçen bolboyt.
Köptü körgön, könöktün tübün teşken.
Köptü körgöndön söz oku, köönörbös kılıp böz toku.
Köptün közü körögöç.
Köptün köönün eritken köröñgölüü söz bolot.
Köptün oozu kübölüü da dubaluu.
Köptün pikiri — körögöçtün özü.
Köptün tilegi — köl.
Köptögön kız atkarat, ömdögön joo kaçırat.
Köptön ümüt etken azdan kuru kalat.
Köptön kaçkan kömüüsüz kalat.
Köptön köp akıl çıgat.
Köpçül bolsoñ ösösüñ, kekçil bolson — öçösüñ.
Köpçülük bar (bolgon) jerde tokçuluk bar (bolot).
Köpçülük bir uuçtan berse toyguzat,
köpçülük bir muştan berse öltüröt.
Köpçülük degen köl da.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Köpçülük kamın oylosoñ — ozosuñ, öz kamındı oylosoñ — tozosuñ.
Köpçülük köölösö, sarañ bay töösün soyöt.
Köpçülük jöölösö, kankor kan ökümün koyöt.
Körbögöngö kötön tañ, kök ala itke kuyruk tañ.
Körbögön közdön tamdın teşigi jakşı.
Körbögön oy — çukur köp.
Körbögön töönü da körböyt.
Körböyt dep uuru kılba, ukpayt dep uşak aytpa.
Körböyt dep, uuru kılba.
Körbös (je körbögön) töönü da körböyt.
Körböstü körböy közüñö sak bol, aytpastı aytpay oozuña sak bol.
Körgö — körsötpö, kerge — uguzba.
Körgön — körgönün kılat, kösöö — türtkönün kılat.
Körgön közdü ukkan kulak jeñiptir.
Körgön körgönün kılat, kösöö türtkönün kılat.
Körgönü jaman bergenin alat (je doolayg).
Körgönüñdön — körö elegiñ köp, ukkanıñdan uga elegiñ köp.
Körgönüñdön körö elegiñ köp.
Körgönün jazbay tak aytat, ırçılardın ustası.
Körüngön adamdan karız surabay jür. Karızdan
başı çıkpagan adam ayıkpas dartka jolugat.
Körüngön öz emes, öz birdey emes.
Körüngön toonu biyik debe, araket kılsañ çıgasıñ.
Köpsüngön joonu kıyın debe, kayrat kılsañ jıgasıñ.
Körüngön toonun ıraagı jok.
Körüngöngö ıylagan közsüz kalat.
Körünöö zorduk — başkı korduk.
Köröör künü bardın, içeer suusu bolot
Körö — körö kösöm bolot, süylöy — süylöy çeçen bolot.
Körköm önör — kasiettüü küç.
Körktüünü körüp algança, süygönüñdü surap al.
Körktüünü körüp algança, tektüünü surap al.
Körpönü kündö kübüsö — tülkü, tülkünü kündö kübüsö — külkü.
Körsö — barımta, körbösö — sıyrımta, barıp alıp kel.
Kösöö — kuday buyrugu, sakal — ittin kuyrugu.
Kösöö tündö süyünöt, katını suluu kündö süyünöt.
Kösöö uzun bolso kol küyböyt, köp moldo bolso, jol tiybeyt.
Kösöö uzun bolso, kol küyböyt.
Kösöönü (uurunu) üygö kirgizbe, köçügün jerge tiygizbe.
Kösöönün akılı tüştön kiyin kiret.
Kösöönün akılı tüştön kiyin.
Kösöm çıkkan adamdar, köröñgölüü sabaaday.
Kanday salsa tüz keter, karga jürgön çanaday.
Kötönü bölöktü köktösö bolboyt, jatını bölöktü jamasa bolboyt.
Kötörülböy jakşı jür, elge kelgen ubakta.
Kötörüm kötörülsö, köç aldın berbeyt.
Kötörüp suuga salgan jaman, köz salbagan tuugan jaman.
Köç jürö albay toktolot, köz uçkan biyik bel çıksa.
Köç jürö — jürö tüzölöt
Köçüktü kıskan bay bolot
Köçüp korduk kılgança konup turuk kıl.
Köçörman bolso, jurttu jamandayt.
Köçöt tikken kölökölöyt.
Köçküdön sagızgan gana kutuluptur.
Köçkön jurttun barkın, kongon jurtuñda bilesiñ.
Köçkön jurttun kadırı kongon jurtta ötöt.
Köçköndön — otun artat, ölgöndön — katın artat.
Köç — köçtön kabar kelse, uykunun tınçı ketet.
Köçmök, konmok jerge sın. Kaçmak, kuumak erge sın.
Köçsö — köttö, konso — çette.
Koyön — koñulçul, teke — tooçul.
Koyön öz kölökösünön korkot.
Koyön kölökösünön korkot.
Koyön terisi bir künü çarıkka çıdaptır.
Koyöndon korkkon ayuuga jolugat.
Koyöndu jatagına çeyin bilet.
Koyöndu kamış öltüröt, azamattı namıs öltüröt.
Koyöndu kamış öltüröt, erdi namıs öltüröt.
Koyöndu kamış, erdi namıs öltüröt
Koyöndu köp korkutsa — arstan bolot.
Koyöndu kubalay berse baatır bolo baştayt.
Koyöndun koş kabırgasın barda ayayınbı, jokto ayayınbı.
Koyöndun terisi bir jıl çarıkka çıdaptır
Koyöndun terisi dele bir kün çarıkka çıdaptır.
Kojonun bergenin koyunga sal.
Kojonun içinde kojosu bar, kee kojonun üyündö moldosu bar.
Kojonun özü toyso da közü toyboyt
Kojonun kursagı tok, kulu menen işi jok.
Kojosu kolgo tüşsö, koşomatçı kayda barat.
Kojoyun — konoktun malayı.
Kojoyun kork etet, malaydın jürögü bolk etet.
Kozgolboy jatıp ölgönçö, kozgolup jatıp öl.
Kozusunda sütkö toybogon, toktusunda türtküsün koyboyt.
Kozusunda toybogon, toktusunda da uñçulugun koybos.
Koñşu jakşı bolso, sokur kız er tabat.
Koñşuñ kör bolso közüñdü kıs.
Korooño sak bol, koñşuñdu uuru tutpa.
Koñşuñ kör bolso, közüñdü kısıp jür.
Koñşuñ korkok bolso, özüñdü ürkütüp öltüröt.
Koñşuluktun belgisi — alış —beriş,
dosçuluktun belgisi — barış —keliş.
Koñşunun azarı bolso da, bezeri bolboyt.
Koñşunun ördögü da kazday, katını da kızday.
Koñşunun iti konşunu tiştebeyt.
Koñşusu jaman üyün satat.
Koy aksagı menen jüz.
Koy aksagı menen miñ.
Koy bakkan konok kütöt.
Koy dedim kaldım balaaga.
Koy jegen börü koñulda, koyçusu kaldı kuugunga.
Koy jegen börü kobulda, kooz börü çuulda.
Koy jegen börü koñulda, koyçusu kaldı kuugunga.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Koy üstünö torgoy jumurtkalagan zaman.
Koy örüşü koroodon.
Koy kargışı börügö jetpeyt.
Koy kötöröt ölümdü, jurt kötöröt köñüldü.
Koy oozunan çöp albagan momun.
Koy semizi — koyçudan.
Koy uurdagan, töö uurdayt.
Koygo — bıçak, kızga — kuçak.
Koydon koydun nesi artık (kem)? Kol başınday
eti artık (kem) Erden erdin nesi artık (kem)?
Eptep aytkan sözü artık (kem).
Koydu ala kırksa, jündün berekesi bolboyt.
Koydu kortuk buzat.
Koydu kurban büldüröt, eldi sultan büldüröt.
Koydu serke baştayt, oyundu erke baştayt.
Koydun koydon nesi artık—kol başınday eti
artık, erdin erden nesi artık — eptüü aytkan sözü artık.
Koyluu katın kuyruk jeyt, erdüü katın tayak jeyt.
Koynuñan tögülsö, konçuña.
Koyçu köp bolso, koy aram ölöt.
Koyçunun — tayagınan, kelindin — ayagınan.
Koyçunun kızı koy kelgende iş kılat
Kokuy koñşudan kaçıp kutul.
Kokuy menen koy bagat.
Kokuydun üstünö alat emi baştaldı.
Kokuydun koşkon koşogu, naalattın salgan töşögü.
Kolgo tüşkön koyöndu, koyö bergen bolobu.
Koldoo bar altındın barkı jok.
Koldo joktun ayınan, koltoygon uulum boy jüröt.
Koldo joktun kordugu çoñ.
Koldon kelbeske asılıp, jetpesti kuugan menen da bolboyt.
Koldon mal, ayaktan aş ketse — ölüm.
Koldon namıs ketkençe, kanjıgaga baş bayla.
Koldon namıstı ketirgençe, baştı ketirgen artık
Koldon namıstı ketirgençe, kanjıgadan baş beriş kerek.
Koldoşkondu kudayım koldoyt.
Koldun beş manjası (barmagı) teñ emes.
Koldun kiri juusa ketet, köñüldün kiri juusañ da ketpeyt.
Kolomtonu koşo kelse jer bolot, alaçıktı koşo
kelse ayıl bolot, ayıldı koşo kelse kaldaygan kalıñ el bolot.
Kolu açıktın jolu açık.
Kolu baylangandın tili baylanbayt.
Kolu jetpegen kudayçıl.
Kolu jok— kor, butu jok— zar.
Kolu jokko nayzanın keregi emne.
Kolu kıymıldabagandın, oozu da kıymıldabayt.
Kolu kıymıldagandın oozu kıymıldayt.
Kolu kıskanın, tonu kıska.
Kolu menen berip, ayagı menen suu bolot.
Kolu menen jasagan, moynu menen tartat.
Kolu menen iştebegen oozu menen orok orot.
Kolu menen iştegen moynu menen kötöröt.
Kolu oynogondun oozu oynoyt.
Kolu ustanın sözü nuska.
Koluñ kötörbös çokmordu beliñe baylanba.
Koluñ menen iştebey, oozuñ menen orok orbo.
Koluñ menen kılsañ, moynuñ menen kötörörsüñ.
Koluñ menen kılsañ moynuñ menen tartarsıñ.
Koluñda bolso jakın köp.
Koluñdan kelbes jumuştu, oyuñ menen bütürbö,
alıstan keleer konoktun, kabarın ukpay kütünbö.
Koluñdan kelbes jumuştu, oyuñ menen bütürbö.
Koluñdan kelip turganda böypöñdöp, bak taygan künü basa bergen kişi dos bolboyt.
Koluñ jetpese, koltuguñdu sozbo.
Kolunan iş, tilinen söz kaçıp kutulbayt.
Kolunan kara taş kelbeyt, eldin baarın men bilem deyt.
Koluñda jürüp bilinbeyt — kamçıdan artık kural jok,
koynuñda jürüp bilinbeyt — katından artık tuugan (je duşman) jok.
Kolunda jok — komsok, koynunda jok erseek.
Kolunda işi bardın kayırmagı suuda.
Kolunda talkanı bar bala — süygünçüktüü.
Kolunda tokoçu (je talkanı) bar bala süygünçüktüü.
Kolgo tüşkön baatırdın başın çabış — kankorduk.
Komuz sındı — ır jok, köñül sındı — sır jok.
Komuzçu komuzçunu körsö, kolu kaltırayt.
Konokko koluñda barıñdı ber.
Kongon jerge korgon sal, tünögön jerge türkük kak.
Kono jatpay kepke toyboyt, koy soyulbay etke toyboyt.
Konogu küçtüü bolso, kojosun biyleyt.
Konogu peyil kütsö, üy eesi kapa bolot.
Konogum üyüñdü oyloy otur, kulu—biyiñdi kim bilet.
Konogum sen «et» debegin, men «ket» debeyin.
Konok — boljolsuz, ölüm — suraksız.
Konok (meyman) kirse eşikten, ırıskı kiret teşikten.
Konok «toybodum» debeyt, «soybodu» deyt.
Konok az olturup, köp sınayt.
Konok aytıp kelbeyt, ölüm kam jedirbeyt.
Konok aytıp kelbeyt, ölüm surap kelbeyt.
Konok bar jerde bereke bar.
Konok bir kün konso — kut, eki kün konso — jut.
Konok bıştı dese, ala bakandın başındagı et da bışat.
Konok bıştı dese, alabakandagı et bışat.
Konok degen koydon jooş, kozu soyso jey beret.
Konok üç bolsun, üçtön aşsa jüz bolsun.
Konok kaadası kılgıla.
Konok koydon jooş, may berse jey beret.
Konok koydon jooş, may berse jeyt, suu berse içet.
Konok koydon jooş.
Konok konboy ketpeyt, çakırıp kondurganga jetpeyt.
Konok kongon jerinde oor, taş tüşkön jerinde oor.
Konok konoktu süyböyt, üy eesi baarın da süyböyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Konok konoktu süyböyt, üy eesi baarın süyböyt.
Konok tandap konot, uuru jaşınıp uurdayt.
Konokko aş koy, eki kolun boş koy.
Konokko jatıp jazdık, iyilip töşök bolo kör.
Konokton koruganıñ kokuyga jem.
Konoktu atkar, başıñdı kutkar.
Konoktu atkar, balaadan kutkar.
Konoktun aldına (konokko) aş koy, eki kolun boş koy.
Konoktun atasın et öltürüptür, çeçektin atasın bit öltürüptür.
Konoktun da öz ırıskısı bar.
Konooruñdan murda konuşuñdu kamda.
Konuş akısın töö kaytarat.
Konuş algıça, örüş al.
Konuş algıça, koñşu al.
Konuş izdebe, koşuna izde.
Konuş tandaardan murda koñşu tanda.
Koobuñ kaydan bolso, katarıñ oşondon.
Koogadan teñir saktaar.
Koogaluu kün kezek küttürböyt.
Koon üzgöndö joldoş elek, bozo süzgöndö unutkansıñbı.
Koon koondon körüp ırañ alat.
Koonçuga boçoktun zarıldıgı jok.
Korgonduu jerdin oru bar, uluktun katta zoru bar,
ekinin biri bolbogon kembagal eldin şoru bar.
Korgonu bölök köktölböyt, köñül bölök eptelbeyt.
Korduk — ooru, muñduk — ölüm, zarlık — jokçuluk.
Korduk ömürdön, erdik ölüm artık.
Korkkon kölökösünön da korkot.
Korkkongo bir ok da köp, baatırga jüz ok da az.
Korkkongo dabıştın baarı joo.
Korkkongo koş körünöt, koşogu menen beş körünöt.
Korkkongo koş körünöt.
Korkkondon baatır bolot.
Korkkondon jürök ayrılbayt, kubangandan mañday jarılbayt.
Korkkondun közü çoñ, akmaktın sözü çoñ.
Korkok janın saktayt, çorkok malın bakpayt.
Korkok ittin kapkanınan ürgönü katuu
Korkok kandın başında tuulga turbas.
Korkok közgö kıpın üyür.
Korkok maktansa — koldon ölöt.
Korkok miñ ölöt, baatır bir ölöt.
Korkok çındap korkso, öz kulagınan özü korkot imiş.
Korkokko koy başı koş körünöt.
Korkokko koş körünöt
Korkokko kırga çıkkan jalgız tal joo körünöt.
Korkoktu üç jolu korkutsañ, baatır bolot.
Korkoktu ölüm özü izdep tabat.
Korkoktun — atı Joobasar.
Korkoktun asılı bolgonço, baatırdın jesiri bol.
Korkoktun baarı korunçaak.
Korkoktun barınan jogu!
Korkoktun işi tak bolot.
Korkpogondon kork, uyalbagandan uyal.
Korkso da koy ölöt, korkposo da koy ölöt.
Korkunuçtan kele eleginde kork.
Korooño sak bol, koñşuñdu uuru tutpa.
Koroson bıçak kol keset.
Kortuk koçkor töl buzat, kuytu kişi el buzat.
Kotur — koldon, joor — jondon.
Kotur taşı koynunda.
Kotur töö çıçırkanakka söykönsö, kıçuusu kanat.
Koturdun üstünö çıykan, kokuydun üstünö naalat.
Korukçu koon tügötöt.
Koçkor bolor kozunun mañday jagı döñ bolot.
Koşkongo üyür emes, süygöngö üyür.
Koşomat koy soydurat je koşomatka koy soyöt.
Koşomatka koy soyöt.
Koşomatçıga koy soydurba.
Koşuna — koşunanın küzgüsü.
Koşuna bolsoñ — jölök bol, bolbosoñ — bölök bol.
Koşunañ sokur bolso, bir közüñdü juump öt.
Koşunañ sokur bolso, bir közüñdü kısıp öt.
Koyu barga sart keldi, koyu jokko dart keldi.
Koyu birge — korooloş, buudayı birge — orooloş.
Koyu birge korooloş, eginderi orooloş.
Koyu köptün oyu köp.
Koyun aldırgan koroosuna sak bolot (je koroosun bekitti).
Koyundan tögülsö, konçko.
Kuda bolguça kulu — biyiñdi suraş, kuda bolgondon kiyin kul da bolso sıylaş.
Kudaga alıstan sıylaş.
Kudañ alıs bolso, sıyluu bolosuñ, kudañ jakın bolso, çırluu bolosuñ.
Kuday bergen baktını kuday kırktı.
Kuday bergen kişige kuday urgan kişi asılat.
Kuday bereyin dese eki kulagın teñ kesip beret.
Kuday bereyin dese, kazınası kenen.
Kuday biröö, kezek eköö.
Kuday degen kul açka ölböyt.
Kuday degen kul ölböyt, tamekiden pul önböyt.
Kuday koşkon kuda bolot, paygambar koşkon dos bolot
Kuday koşkon kuda bolot. Baygambar koşkon dos bolot.
Teñir koşkon teñtuş bolot, ata tapkan kayın bolot.
Kuday kulum dese, baygambar çıçıp jiberet.
Kuday kulum dese, Muhammet ümötüm debey turgan çarası jok.
Kuday kulum dese, Paygambar ümötüm debey, aylası kança!
Kuday kulum dese, Paygambar ümötüm debeske argası jok.
Kuday kılayın dese kuldu baş kılat, ak padışanı kara kılat.
Kuday kılganga kuday urgan teñelet.
Kuday kıldı, kuş kıldı, kurgan erge tuş kıldı.
Kuday kılsa kubaarıñdın akısı barbı.
Kuday kılsa, kaykı bee jorgo bolot.
Kuday kılsa, kubaarıñdın akısı jok.
Kuday malıñdı alsa da, abiyiriñdi albasın.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kuday saktagan toktunu börü jebeyt.
Kuday süygön kuda, paygambar süygön dos bolot.
Kuday uraar jigitke kumganday jürök jaralat.
Kuday uraar kişige, kumganday jürök payda bolot.
Kuday urar kişini kırk birinde taz kılat.
Kuday urgandı koşo ur.
Kuday çoñ, kudaydan soñ düynö çoñ.
Kudayga işengen kursagı toyboyt.
Kudayga işengen jöö kalat.
Kudayga işengen kuru kalat.
Kudayga sungan kol jetpeyt, padışaga aytkan söz ötpöyt.
Kudayga sungan kol jetpeyt.
Kudaydan korkpogondon kork.
Kudaydı körbösöñ, akılıñ menen taanı.
Kudaydın kargışı tiygen jıgaçtı tegirmendin şakıldagı kılat.
Kudaydın «me» degen ünü ugulbayt, bergen kolu körünböyt.
Kudaydın bergenin bilbeyt, urganın bilet.
Kudaydın buyrugu kumdan köp, anı atkargan adam jok.
Kudaydın buyrugu çaçtan (je kumdan) köp, anı kılgan (atkargan) kişi jok.
Kudaydın buyrugusuz kumurskanın beli sınbayt.
Kudaydın künü kumdan köp, buyurganın jaşaysıñ.
Nasip kılgan aşıñdın, buyurganın aşaysıñ.
Kudaydın künü kumdan köp, buyurganın jaşaysıñ.
Kudaydın közü tüşköngö, paygambardın sözü tüşöt.
Kudaydın kulagı süyünsün.
Kudayçının kurjunu tolboyt.
Kudayıña işenseñ, jöö kalasıñ.
Kuda —sööktün kızıgı — barıp, keliş.
Kudukka talkan çaluuga bolboyt.
Kudukka taş saluuga bolboyt.
Kuduktu köz jetken jerden kaz.
Kuzgun tarp körbösö, jürö albayt.
Kuzgunga kuda bolsoñ jegeniñ tarp bolor.
Kuzgunduku kuu jıgaçtın başında, börünükü teñ ortok.
Kuyma kulakka aytsañ, kuyup alat, akma kulakka aytsañ, agıp ketet.
Kuytunun üyü küyöt.
Kuytunun sözün — kup debe.
Kul jeymin deyt kuyruktu, kuday bilet buyruktu.
Kul kümüş tapsa, koyörgo jer tappayt.
Kul kuldu taanıyt, şarıyat joldu taanıyt.
Kul kutursa bayın urat, it kutursa eesin kabat.
Kul kutursa kudukka kayırmak salat.
Kul kutursa kudukka tüküröt.
Kul kutursa, ötügü menen törgö ötöt.
Kul menen jegen kaymak kusturbay koyboyt.
Kulak ukkan sasık söz, jürökkö barıp muz bolot.
Kulak ukkan sasık söz, kursakka barıp muz bolot.
Kulak ukkandı köz körböy koyboyt.
Kulak ukkandı, köz köröt.
Kulak uksa suuk söz, kursakka barıp muz bolot.
Kulak uksa, kursak kaynayt.
Kulakka kirgen sasık söz jürökkö barıp bir tiet
Kulaktan kirgen suuk söz (zaar til), (kulak ukkan
sasık söz), kursakka (jürökkö) barıp muz bolot.
Kulaktan kirgen zaar til, kursakka barıp muz bolot.
Kulaktan kirgen suuk söz jürökkö barıp muz bolot.
Kulaktuuga kep aytsa, kulagının kaşında.
Kulaksızga kep aytsa, kuu bakırdın başında.
Kulaktuuga söz aytsa, kulagının tübündö,
kulaksızga söz aytsa, kuu kakırdın tübündö.
Kulalı jıyıp kuş kılgan, kurandı jıyıp jurt kılgan.
Kulalıday salpaktap miñ jıl ömür sürgönçö,
barçınday asmanda çalkıp, bir jıl ömür sür.
Kulan kudukka tüşsö, kur baka aygır.
Kulandı üyrötkön er, kuljanı eñgen bürküt.
Kulandın tişi — kurçtun mizi.
Kulda kulak jok.
Kulday iştep, handay jaşa.
Kuldun başı mukul, ayagı — tukul.
Kuldun janı ittin janı menen teñ.
Kuldun moynu joon, küçü jok, kursagı bir toyso, düynö menen işi jok.
Kuljanın kuulugu «tüşöt» dep, tülkü açka ölüptür.
Kulpu küçtüü emes, açkıç küçtüü.
Kulça iştep, biyçe je (iç).
Kum jıyılıp taş bolboyt, kul jıyılıp baş bolboyt.
Kum kulakka kuysañ bolboyt.
Kumarga uuru joldoş.
Kumardın tübü — ökünüç.
Kumurska birikse, arstandı da alat.
Kumurska da töönün örköçünö çıkkısı kelet.
Kumurska kiçinekey bolso da, kayratı too añtarat.
Kumurskanın uyuguna jıgaç salba (je köölöbö).
Kunaajın közün süzbösö, bukaçar murdun da çüyrüböyt.
Kunaajın közün süzsö, buka jibin üzöt.
Kunajın közün süzbösö, buka muruntugun üzböyt.
Kupuya söz — el jobo kütkön jırım.
Kur ayakka bata jürbös, eköö biröönü kütpös.
Kural iştebeyt, usta işteyt,
Kurama temir kurç bolot.
Kuran kudaydın tili deşet.
Kurandın sözü —kudaydın sözü.
Kurgak söz tam jarat, kuru kayrat baş jarat.
Kurdaştın kudayı bir.
Kursagı aç kuruşat, akılı az uruşat.
Kursagı açkan — uruşçaak.
Kursak açkanda köz kirteet.
Kursak tok bolso, kolun, (je tiliñ) şok bolot.
Kuru jülüş — külüşpü, kuru jürüş — jürüşpü.
Kuru ayakka bata jürböyt.
Kuru kaygıdan payda çıkpas, kaygıñdı kaygı eken dep eç kim ukpas.
Kuru kayrat baş jarat, kur kıykırık taş jarat.
Kuru kayrat baş jarat.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kuru namıs körk berbeyt.
Kuru söz kursak toyguzbayt, kuru kep kulaktı
toyguzbayt. (Kuru söz kulakka jakpayt).
Kuru sözdön (soodadan) maani çıkpayt.
Kuru sözdön may çıkpayt, kurumşudan ton çıkpayt.
Kuru suudan may çıkpayt,
Kuru suudan may çıkpayt, kuru sözdön maani çıkpayt.
Kuru ubadadan kursak toyboyt.
Kuru jerden ört çıkpayt.
Kurç ketilet, çarıkka karmasa jetilet.
Kuttuu üydön kur çıkpa.
Kuttuu konok kelse, koy egiz tabat, kutsuz konok
kelse, koygo karışkır çabat.
Kuturgandan kutulgandın özü — akıl.
Kuu algan kuşka sın jok.
Kuu tülkü kapkanga koş buttap tüşöt.
Kuubaş bolçu jigitke, tuubas katın jolugat,
Kuuga kuu namaz şamda joluksun.
Kuugan da kuday deyt, kaçkan da kuday deyt.
Kuur tondun içinde kuurasın jigit ölbösün, teri
tondun içinde terdesin jigit ölbösün.
Kuuragan kezde kumar jazuu — kuday bergen ırıskı menen teñ.
Kuuray çıkpas kuu takır, kuuray çıgıp bergende kulan çurkap ötö albayt.
Kuuraydı birden sındırgan oñoy, tobu menen sındırmak kıyın.
Kuurdaktın akesin töö soygondo körörsüñ.
Kuuçuyup bay bolgonço, kolu açık kedey bol.
Kuş balası kırımga karayt, it balası jırımga karayt.
Kuş jañılsa (ıp) torgo tüşöt. Er jañılsa (ıp) (jıgılıp) kolgo tüşöt.
Kuş jañılsa, torgo tüşöt, er jañılsa kolgo tüşöt.
Kuş jemge aldanat, adam sözgö aldanat.
Kuş jemine kayrılat, er eline kayrılat.
Kuş jemine kakabayt.
Kuş kanatı menen konot, güldör ısıkta soolot, jokçuluktu emgek joet.
Kuş kanatı menen uçup, kuyrugu menen konot.
Kuş törösü — buudayık, it törösü — kumayık.
Kuşta süt jok, kuday özü asırayt.
Kuştu jırtkıç kılgan tırmagı, kişini sürdüü kılgan mansabı.
Kuştun alganınan salganı kızık.
Kuştun da tuulgan uyası bar.
Kuştun sırın münüşkör bilet.
Kuşu joktun turumtayı — şumkar, atı joktun jaman tayı — tulpar.
Kuyuşkanga kıpçılgan boktoy bolbo.
Kuyuşkanga kıpçılgan boktoy.
Kuyuşkanga kıpçılgan tezektey boldu.
Kıbır kişi jadatat, şıbır söz şektentet.
Kıbıragan (kıymıldagan, jürö —jürö) kır aşat.
Kıbıragan kır aşat.
Kıbıragan kırañ aşat.
Kıdır nazar kılbay, eşek bazarında daldalçı.
Kız — başka üydün jarıgı.
Kız — konok.
Kız — kırk jılkı, erkek bala — ırıskı.
Kız balası — kızıktırat, uul balası — uukturat.
Kız boozup enesin korkutat (bolbo).
Kız degen buylalagan töö.
Kız jakşısı — jakadagı kunduz.
Kız jakşısı çalkakka tiygen ayday, çınıga kuygan mayday.
Kız jamanı — kıroo, kız jakşısı — kımbat.
Kız jamanı— kıroo, uul jamanı — uygak, kelin jamanı — ketpes kezik.
Kız jeti jaşka kelgende enesin jergege koşot.
Kız jırgaar jerine ıylap barat.
Kız jırgaar jerine ıylap ketet.
Kız ölsö — kırçınday başı kıyılat, jigit ölsö —
üç kun jalın, üç kün çok, üç kündön kiyin közdön jaş tıyılat.
Kız kalıñsız bolso da, kaadasız bolboyt.
Kız külündösö — kubangandık, sanaa tınçısa — jubangandık.
Kız konok, bügün öz üyündö, erteñ başka biröönün üyündö.
Kız kılıgı menen jakşı, iyne uçugu menen jakşı.
Kız kılıksız bolboyt.
Kız Kırımga (Krım) jetkizet, uul Urumga (Ürümçü) jetkizet.
Kız maalında — barı jakşı, jaman katın kaydan çıgat.
Kız suluusu kalmakta, söz kıçkılı sayakta.
Kız turgan üydö kıl jatpayt.
Kız tuudum — kıyalın koşo tuubadım, uul tuudum — uzdugun koşo tuubadım.
Kız uyatı — tartuu, at uyatı — satuu,
Kız ekende — kızıl kız, jaman katın kaydan çıktı ?
Kız ekende baarı jakşı, jaman katın kaydan çıgat?
Kız eneden ülgü albasa çorkok bolot, uul atadan ülgü albasa korkok bolot.
Kızara jortsoñ, agara börtösüñ (je sargara jortsoñ, kızara börtösüñ).
Kızargandın baarı manat bolot, kılgan iştin baarı adat bolot.
Kızga katılgan kedey bolot.
Kızga kırk üydön tıyuu, kımızga — bişkek.
Kızga tiygen kedey bolot.
Kızganba tamak, kızgansañ — tayak.
Kızgangan da küñ, kuru kalgan da küñ.
Kızgançaaktıkın kızıl it jeyt.
Kızgançaaktın aşı iç oorutat.
Kızdan jaman nerse jok: özgö eribey, jatka eriyt,
tuzdan jaman nerse jok: mayga eribey, suuga eriyt.
Kızduu bolsoñ — közdüü bol.
Kızduu jerde — kıyakçı, kımızduu jerde — ayakçı.
Kızduu üy kılıktuu.
Kızduu üygö — ırçı.
Kızduu üydö - kıñır süylöbö, uulduu üydö - uzun süylöbö.
Kızduu kişi kır aşat.
Kızdı berseñ korgo ber, kızdı alsañ zordop al.
Kızdı öpsöñ — alma, şeker, bal tatıyt.
Kızdı suraganga ber, kımızdı içkenge ber.
Kızdın baarı ele jakşı, jaman katın kaydan çıgat.
Kızdın jamanı itten çıgarat.
Kızdın közü kızılda.
Kızdın köñülü (je köönü) kızılda.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kızdın kızday bolgonu.
Kızdın kırk çaçı uluu.
Kızdın kıya tartıp baskanı — kıybasına söz aytkanı.
Kızdın sırı törküngö maalim.
Kızdın sırın törkünü bilet.
Kızdın töründö bolguça uuldun ulagasında bol.
Kızdın erkesi — bittin sirkesi.
Kızmat — koldun kiri.
Kızmatıña karay urmatıñ.
Kızuu kanduuluk menen ubada berbe.
Kızuunu kımız çıgarat.
Kızı bar üy — kımızı bar saba.
Kızı bar üy — kıyalduu üy.
Kızı bar üydö kıl jatpayt.
Kızı bardın nazı bar.
Kızı bardın ırakatı bar.
Kızı jaman bolso—jaş deyt, balası jaman bolso — mas deyt.
Kızıgandı kımız çıgarat.
Kızıñ jaman bolso, jeti ataña jeteer,
«attiginiñ ay» dep ömürüñ ötöör.
Kızıy — kızıy kızdın koynuna kiriptir.
Kızık söz kızıganda çıgat.
Kızıl kozuga ötkörgön soodagerlerdey bolbo.
Kızıl ot kısır bolboyt (je kalbayt).
Kızıl ot kısır kalbayt, kısırak kulun salbayt.
Kızıl — ala kekirtek kıyla jerge sekirtet.
Kızıldı kiyim debeñer — aşta — toydo kiyiler,
kızdı balam debeñer — kayda ölgönün kim biler.
Kızıldın baarı şayı emes, sarının baarı may emes.
Kızıl —kızıl kekirtek, kıyla jerge sekirtet.
Kızıl —kızıl kıyalar, kırgıy talga uyalaar,
akır zaman bolgondo takıyasın kolgo alıp, kız jigitti kubalaar.
Kızım kılıgıñan tabaarsıñ.
Kızım, kolumdan uçurgan kuşum.
Kızıma ak halat jaraşpayt, aga jakşı jigit janaşat.
Kızımdın kulagına altın sırga.
Kıñır iş — kırk jıldan kiyin bilinet.
Kıykırgandan korkpo, kıltıygandan kork.
Kıymıldagan kır aşat.
Kıynagan da til, sıylagan da til.
Kıynalganda kişi özünün kim ekenin taanıtat.
Kıynalıp tabılgan ırıskı - baaluu
Kıynalıştın artında jeñildigi bolot.
Kıynap mingen atıñdı, suuk suuga sugarba.
Jaman — jakşı kep bolso, öz oozuñdan çıgarba.
Kıyşık bolso da jol jakşı, kalı bolso da kız jakşı.
Kıyşık bolso da köz jakşı, sokur bolso da uz jakşı.
Kıyşık iş kırk jıldan kiyin da bilinbey koyboyt.
Kıyıktasa jumurtkadan kır tabılat.
Kıyındıkta joldoşuñdu sakta, maksattuu işten kaçpa.
Kıyınçılık başka tüşköndö eski taanış eske tüşöt.
Kıyıştırıp kalasañ—otun janaar.
Kılamıktan but sınat, bulamıktan tiş sınat.
Kılar işti kılıp koyup, kıl jip menen buup koyup.
Kılarga işi jok, salarga kuşu jok.
Kılganıñ biröö üçün, üyröngönüñ özüñ üçün.
Kılgılıktı kılıp koyup, kımızga suunu kuyup koyup, kıl jip menen buup koyup.
Kıldı bakanday kılıp körsötöt.
Kılmıştuu katın erine jorgo, kiygeni torko.
Kılımga ketken söz kaldı, özgölör ketip, öz kaldı.
Kılıp içken — kıyın aş, kıdırıp içken — oñoy aş.
Kılıç — birdi, til — miñdi jıgat
Kılıç — kural emes, akıl —kural.
Kılıç jarası — bütöt, til jarası — bütpöyt.
Kılıç kında tursa — kılça paydası jok,
kırdaalı kelse — kızın berse da tabılbayt.
Kılıç kından çıkpasa, musulman dinden çıgat.
Kılıçtuu korkoktu soyulduu baatır jeñet.
Kılıçtı ar kim baylanat, çabarına kelgende, kanday kişi şaylanat.
Kılıçı kurçtun kıyırı bek.
Kılıçınan kan tamgandı, tilinen bal tamgan jeñiptir.
Kımbat söz kıska aytılat.
Kımız — kişinin kanı, et — kişinin janı, tokoç — toyut, jarma — ookat.
Kımızdan eki kese içken — muñduk, ayrandan eki kese içken — şumduk.
Kımızdı — içkenge.
Kımızduu üy — nazar, kızduu üy— bazar.
Kımızduu üydö — ayakçı, kızduu üydö — kıyakçı.
Kımızdı içkenge, kızdı suraganga ber
Kımızdı kim içeyin debesin, kızdı kim kuçaktayın debesin!
Kımızdı kim içpesin deysiñ, kızdı kim süybösün deysiñ?
Kımız —kişinin kanı, et — kişinin janı.
Kımındı üydöy, kıldı toodoy körsötöt.
Kına taşka çıgat, baylık başka jugat.
Kınıkkan kişi tınıkpayt.
Kıpından jalın çıgat, oyundan ot çıgat.
Kıraan uçaarında, külük çurkaarında sınına çıgat.
Kırgool kızıl bolot, kuyrugu uzun bolot.
Kırgıek kelbey küz bolboyt, kıyamga kelbey iş bolboyt.
Kırgız bayısa katın alat, özbek bayısa tam salat.
Kırgız bolup tuulgan soñ, kırgız bolo bileli.
Kırgız sınçı kelet, kazak ırçı kelet.
Kırgızda — ayran köp, orusta — mayram köp.
Kırgızdı artka tartkan — kaydıgerlik.
Kırgızdıkı — kırk jılda.
Kırgızdın atasın et öltürgön.
Kırgızdın şorposu kırk jılda ooz küygüzöt.
Kırgında kan ölöt.
Kırdaalıñ barda jigitter, kızıgıp işke jaragın.
Kırk (miñ) künkü sıpaykerçilikten (mırzaçılıktan),
bir künkü bakırçılık (iş) artık.
Kırk jıl kırgın bolso da, beyajal çımın ölböyt.
Kırk kadam bastırgan kıyamattık joldoş.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Kırk kişi — bir jakta, kıñır kişi — bir jakta.
Kırk künkü sıpaykerçilikten (je mırzalıktan) bir künkü bakırçılık artık.
Kırk eçkige seksen teke.
Kırkında kırdan aşa albas.
Kırmandı kırk taptagan az.
Kırsık — kaş —kabaktın ortosunda.
Kırsık — kırsıktı eerçite jüröt.
Kırsık ayak astınan tabılganday, bakıt da ayttırıp kelbeyt.
Kırsık degen ayak astında.
Kırsık jalgız kelbeyt.
Kırsık çalar jigittin jalgız atın uuru alat.
Kırsıktı «kaydan» dep bolobu? Kırsıktı «kaydan» dese bolboyt.
Kırsıktı adam balası kün muruntan bilbeyt.
Kırsıktı boljop bolboyt.
Kırçañgıga kırçañgı üyür.
Kırçañgının taskagı kızıganda çıgat.
Kısa (je kısas) kıyamatka ketpeyt.
Kısasız kıyamat jok.
Kıska jip bayloogo jetpeyt, malı jok jayloogo köçpöyt.
Kıska jip je bayloogo kelbeyt, je kürmöögö kelbeyt.
Kıska söz çüyündüü bolot. (Kıska sözdün köp maanisi bar).
Kısır uy möörök bolot.
Kıtay kıynaganına töö kaytartat.
Kıtıgısı kelse, kıçışa berbeybi?
Kış azıgın jayda kamda
Kış arabañdı dayında (şayla), jay çanañdı dayında (şayla).
Kış degen ayttırbay kelet.
Kış kırga konbo, jaz sayga konbo.
Kışkı suukta kuu sakta, jazgı çöldö suu sakta.
Kışta körsöñ kamılga, kelerki küzdö tabılga.
Kıştak suragan kız kışa (kamış) kalanıp oturgan törkününön ümüt kılat.
Kıştın kamın jazda oylo.
Kıştın kamın jayda kör, jaydın kamın kışta kör.
Kışın kışına kınaştırgan, taşın taşına kınaştırat.
Kışında arabañdı dayında, jayında çanañdı dayında.
Kıyuusun bilip taptasa, kıraan çüylü kaz alat.
Kıya tartıp suurusa — külösü (ilebi) bolot kılıçtın.
Kıyabın taap söz aytsa, könbögön adam bolobu.
Kıyamattın kabı jarılat.
Kıyal — altın, oy — kümüş.
Kıyalagan kır aşat.
Kıyalagan kırga çıgat.
Kıyaldangan (je kıyaldagı) tilekti kıstagan turmuş biyleyt.
Kıyaldangan tilekti kıstagan turmuş jeñet.
Kıyalduu koroo, kooz bak, emgekçil erdin kolunan.
Kıyamat kayım kayda eken, attan ayrılgan jerdeeken.
Kıyamat — kayım kayda dese, attan ayrılgan jerde tura.
Kıyan özün sel oyloyt, korkok özün er oyloyt.
Kıyanattık kılsañ, kumurska da çagat.
Kıyanı tosup köç alat, er öltürüp öç alat.
Kee biröö jayın aytam dep, baarın aytat.
Keede jigit töö minet, keede jigit jöö jüröt,
töö mingende jigitti, töbösünö kötörüp tegerektep el jüröt.
Jöö jürgöndö jigitti, jölögü jok baykuş dep, jöölösüntüp el külöt.
«Maga» degendi erin eptüü aytat.
«Men mında» dep kıykırba, kayda jürsöñ el köröt.
«Men» degen çöl, «biz» degen köl.
Maanası jok saydan bez.
Maanası jok saydan keç, kayırı jok baydan keç.
Maanidarlar maselde, masele sözdör kitepte, maanige jetmek meenette.
Maanisi bolboy makal bolboyt.
Maaraganga jaragandın bardıgı ele koy bolot.
Mazarı jakın tayınbayt, bazarı jakın bayıbayt.
Mañday jarılgan — baatır, tañday jarılgan — çeçen.
Mañdaylaşıp aytışsa — çeçendin çeri jazılat.
Mañız sözdün maanayı pas, kuru çeçendin paydası az.
Mañızdanıp çeçen bolboysuñ, maktanıp bay bolboysuñ.
May jok, un bolso, kazan surap kelip kuymak kuyup beret elem.
May karmagan barmagın jalayt, jıgaç karmagan çamındı jalayt.
May karmagan barmagın jalayt.
May oozgo toktoboyt, jibek iyinge toktoboyt.
May sasısa — tuz sıypayt, tuz sasısa — ne sıypayt?
May talkandı içine jakkan kişi jeyt.
Mayda jandık közgö körünböyt.
Maydadan — iri kurulat, uçkundan — jalın tutanat.
Maydadan iri kurulat, uçkundan jalın tutanat,
Maydan kolum joorudu, köptön köñülüm oorudu.
Maydın sızıgın, keptin kızıgın ayt.
Maykan üstündö maşak bar.
Maykana körböy bala oñolboyt, jokçuluk körböy jigit oñolboyt.
Maykana körböy, bala oñolboyg.
Maysız arabanın döñgölögü aylanbayt.
Makal — akılman kaymagı.
Makal — sözdün atası, makul - sözdün jetesi.
Makal — sözdün atası.
Makal atası — söz, mata atası — böz.
Makal kaydan çıkmak, oy bolboso, kiyiz kaydan
çıkmak, koy bolboso.
Makal söz —tildin baylıgı.
Makal ır emes, jattap alganday, kereginde özü
kelet, kütüp turganday.
Makalduu söz buzulbayt.
Makoodon makul den kutul.
Maksat menen sokkon jürök, bakıt menen ömür
süröt.
Maksatı biyik—aldatpayt, kıyalı külük —
karmatpayt.
Maktagan kız toydo oosurat.
Maktagan kızıñ toydo oosurat.
Maktançaak kısır uydu saayt.
Maktançaaktın arkanı çirik.
Maktançaaktın köçügü açık.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Maktanıp aytsa baydıkı ep,
kurap aytsa kulduku ep.
Maktoo — jetkiret, çagım (çakoo) — öltüröt.
Maktoo — makoogo da jagat.
Makuluk bolmok — ölmök bar.
Mal — asıragandın köz otu, bala — asıragandın
boor eti.
Mal — açuu, jan — tattuu.
Mal — eesin tartpasa, aram ölöt.
Mal adamdın boor eti menen teñ.
Mal alası — sırtında, adam alası — içinde.
Mal arstandın oozunda bolso, atıp alaar elem.
Tüpkürdün tübündö bolso, kazıp alaar elem.
Andan da ıraagıraak körünöt.
Mal arstandın oozunda, tüpkürdün tübündö:
arstandın oozunda bolso — atıp alar elem,
tüpkürdün tübündö bolso — kazıp alar elem,
andan ıraagıraak körünöt.
Mal arıgı semiret, jer arıgı kögöröt.
Mal arıgı semiret.
Mal arıgın saktasañ ooz maylayt, kişi arıgın
saktasañ töbö kañdayt.
Mal baasın bazar çıgarat, jan baasın moldo
çıgarat.
Mal bagaar uuluñ bolgonço, el bagaar uuluñ
bolsun.
Mal bagar — jayıt çetinde, el bagar—erööldö, el çetinde.
Mal baydıkı, jan kudaydıkı.
Mal bakkan tok bolot, mal bakpagan jok bolot.
Mal baksañ — çöp çap, jan baksañ — köp tap.
Mal baksañ koy bak,— kaymak ketpeyt çarañdan.
Mal baksañ koy bak, kaymak ketpeyt çaradan, it
baksañ sırttan bak, koy aldırbayt koroodon.
Mal balası tuulganda jerdi karayt, kuş balası
tuulganda köktü karayt.
Mal jaysañ konuşun tap, aş jaysañ idişin tap.
Mal jetimin asırasañ, ooz maylar.
Mal jıynagandın jazıgı jok.
Mal üyürçül, adam uyumçul.
Mal kadırın bilbeseñ, jööçülük berer jazañdı.
Mal kerek, mal kerek, mal tabuuçu jan kerek.
Mal kütpögön kuu takır mal jayılıp bütköndö
aydap jurtka ötö albayt.
Mal kötöröt ölümdü, dos kötöröt köñüldü.
Mal maarap ösöt, bala ıylap ösöt.
Mal saktaba, ar sakta.
Mal semirse — ölümgö, jan semirse — ömürgö.
Mal tapkandıkı emes, bakkandıkı
Mal tapkandıkı, jer çapkandıkı.
Mal tapkandın jazıgı barbı.
Mal taştan katıkka, bokton sasıkka bütöt.
Mal ışkıra kelse juttuku, kıykıra kelse joonuku.
Mal eesi —maşayık.
Mal eesin tartpasa, aram ölöt.
Malay kutursa çarbaktagı gülüñdü basat, katındın
paranjasın açat.
Malaydın barkın bay bilbeyt, baybiçesi köp tildeyt.
Malga — ee, balaga — ata kerek.
Malga bay — köönü jay.
Malga jardı bolsoñ (kılsañ) da, sözgö jardı
bolbogun (kılba).
Malga jardı bolsoñ da, sözgö jardı bolbogun.
Maldan jardı kalsañ kal, akıldan jardı kalba.
Malduunun öñü jarık, malsızdın öñü çarık.
Malduunun mañdayı jarık, malsızdın köñülü
karıp.
Malduunun sözü ötkür, malsızdın közü ötkür.
Maldı baga bilbegen, taba da bile albayt.
Maldı bakkan bilet, otundu jakkan bilet.
Maldı jakşı baksañ, mañdayıñ açık bolot.
Maldı jerden sura, akkan terden sura.
Maldı körüp paygambar joldon çıgıptır.
Altındı körsö perişte joldon çıgat.
Maldı körüp, baygambar joldon çıgıptır.
Maldı kurutpayın deseñ pul kıl, egindi
çiritpeyin deseñ un kıl.
Maldı tapkanga baktır, otundu çapkanga jaktır.
Maldı çappa, kişini kakpa.
Maldı erden sura, akkan terden sura.
Maldın alası da, kulası da bolot.
Maldın sırı bakkanga maalım, kızdın sırı
törküngö maalım.
Maldın tölün küzündö sana.
Maldın eesi bolso, karışkırdın kudayı bar.
Malı barga, baarı bar.
Malı jok dep erden tüñülbö, çöbü jok dep jerden tüñülbö.
Malıñ barda — baarı dos,
malıñ jokto — kana dos?
Malıñ jakşı bolgonço, bazarıñ jakşı bolsun.
Malıñ jüzgö jetkençe, taanışıñ üçkö jetsin.
Malım barda baarı dos, malım jokto (malıñdan kiyin) kana dos?
Malın ayabagan doo alat.
Manap aljısa, «töö» — dep aljıyt.
Manas kelet degende, baylatma jindi soo bolgon.
Manastan Çubak kem beken.
Mandalakka başım bışıp, joogazınga işim tüştü bele.
Mansabıñ kança bolso, dımagıñ oşonço.
Mansap ajarıña da, ajalıña da karabayt.
Mansap üçün süybö, mal —mülk üçün dostoşpo.
Mansapka mal kerek, kedeyge jan kerek.
Mansapka mas bolgon, kölgö köpürö salam deyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Mant bergeni tülküdöy, jalt bergeni jılkıday.
Mansapka mal kerek.
Mart jarımın beret, korkok baarın beret,
Mart marttıgın karmatsa, sarañdı sarı ooru basat.
Marttın bergenin körüp, sarañdın içi küyüptür.
Martçılık ar kimde bolboyt, sarañdıktın kapşıtı tolboyt.
Martçılık ar kimde bolboyt, sarañdın çöntögü tolboyt.
Mas soolukkança özün Sultan oyloyt.
Mastan — jindi kaçıp kutuluptur.
Mastan jindi kaçıp kutuluptur. Mastı körüp
jindi esine keliptir.
Mastı türtpö — özü ele jıgılat.
Mastıktın tübü — mazak, mazaktın tübü — azap.
Mastın küçü tilinde.
Mastın koldogonu bar.
Mata dañkı menen böz ötöt,
ata dañkı menen kız ötöt.
Mahabatta akıl bey tarap, jürök sot.
Mederi jok tuugandan, bek süylöşkön jat
jakşı.
Meyman bir künü meyman, ekinçi künü ayban.
Meymanga aş koy, eki kolun boş koy.
Meymandın özün bakpay, atın bak.
Meymandın ketişin suraba, kelişin sura.
Meymanıñdı bakpay, atın bak.
Meymanıñdın közünçö mışıgıñdı «pış» debe.
Mekenden ayrılgança — ömürdön ayrıl.
Mekendin baktısı ömürdön kımbat.
Mekendin kadırı başka jerde bilinet.
Mekeniñdin (tuulgan jerdin) kadırı, başka
jerde bilinet.
Mekensiz adam — ünsüz bulbul.
Mekensiz turmuş — janalı turmuş.
Men «çarıkçandı» süyböym, «ötükçön» meni
karabayt.
Men da bir erkekke katın bolup jürgönmün,
etegimdin jırtıgın eptep — septep bürgömün.
Men jakşı da sen jakşı.
Danı toluk eñ (dan) jakşı.
Men küybösöm, sen küybösöñ... kim küyöt?!
Men körgönmün köpköndü, köp çogulup kelgende
tööçö barıp çökköndü.
Men körgönmün çangandı, boy kötörgön dardañdı.
Menin akılım sende emes,
senin akılıñ mende emes.
Menin koluma da karga çıçaar.
Men —mensingen (baatırsıngan) jigitti, joo
kelgende (betinde) köröörbüz. Çeçensingen
jigitti, doo kelgende köröörbüz.
Menmensingen jigitti joo kelgende körörbüz,
çeçensingen jigitti doo kelgende körörbüz.
Menmensingen katındın beşik bersin sazayın
(azabın).
Menmensingendin tobosu jürböyt.
Mergen işi — ilme kayıp.
Mergender tileyt kiyikti, kiyikter tileyt
biyikti.
Mergenderde barañ bar, kol kayırsız sarañ bar.
Mergendin ajalı — zoodon, baatırdın ajalı —
joodon.
Mergendin dartı kiyikte, bürkügtün dartı
biyikte.
Mergendin keçikkeni — oljogo tunganı.
Mergençi (udaa jürgön, kiyikke ketken) janın
jeyt, üydögülör (üydö oturgan, kalgan) eti menen
mayın jeyt,
Mergençi janın jeyt, üydögülör mayın jeyt.
Miñ birge çıkkan torgoymun, öz janımdı
korgoymun.
Miñ dosuñ — az, bir duşmanıñ — köp
Miñ jamanga başçı bolguça, bir jakşıga koşçu
bol.
Miñ jıldızdın bir ayça jarıgı jok.
Miñ kaygı bir karızdan kutkarbayt.
Miñ kalp bir çınga tatıbayt.
Miñ karakçı bir jılañaçtı tonoy albaptır.
Miñ kişinin atın bilgençe, bir kişinin sırın
bil.
Miñ künü kıynalsañ, bir künü unutaarsıñ.
Miñ künkü beyişten bir künkü bakırçılık
artık.
Miñ künkü beyişten bir künkü jakırçılık
artık.
Miñ künkü sıpaakerçilikten bir künkü
bakırçılık artık.
Miñ künkü sıpaakerçilikten bir künkü
jakırçılık artık.
Miñ koydu bir serke başkarat.
Miñ koydu bir serke baştayt
Miñ koyluuga karışkır tiyse (je çapsa), bir
koyluu bıçak ala jügüröt.
Miñ koyluuga karışkır tiyse, bir koyluu bıçak
alıp çurkaptır.
Miñ koşçuga bir başçı.
Miñ ooz söz bir bolso, bir ooz söz tek turat
(keede jok bolot).
Miñ söz aytkıça (je aytkança), bir işti kıl.
Miñ somduk kamçıdan, bir somduk payda jok.
Miñ ukkandan, bir körgön artık.
Miñ çeçendi bir döörük jeñiptir.
Miñ çeçendi bir döödür jeñiptir.
Miñ çeçendi bir dolu jeñiptir.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Miñ çeçendi bir tantık jeñiptir.
Miñgeniñ jakşı at bolso, alıstı jakınday kör.
Miñdegen tilek bir bolso, bilegi bir bolot.
Miñden tandap birdi süy, süygönüñ üçün otko küy.
Miñdi aydagan da birdi minet, birdi aydagan da
birdi minet.
Miñdi taanıgança, biröönün atın bil.
Miñin aytpay, birin ayt, çöp sanabay, gülün ayt.
Miyzam degendin ukurugu uzun bolot.
Miñ jıldık karañgılıktan bir kündük
jarıkçılık.
Miñ karganı bir taş uçurat.
Miñ katındın akılı bir tookço jok, tooktun
akılı bolso çukur bele bok.
Miñ kişi söömöyün kezese, oorubay ölösüñ.
Mingeniñ aygır, jatıp da kaygır, turup da
kaygır.
Mingeniñ jakşı at bolso, alıstı jakınday kör.
Minerge at bolbogon, jeerge nan bolboyt.
Minip jürgön atın izdeptir.
Mitaamdıgı tülküdöydün, tili zaar jılanday
bolot.
Müdürülbös tuyak bolboyt, jañılbas jaak bolboyt.
Müyüz suraymın dep, kulagınan ajıraptır.
Müyüz eköö: biröö sınsa, biröönün küçü jok,
emçek törtöö: biröö ketse, sütü jok.
Müyüzgö çapsañ, tuyak zırkırayt.
Müyüzdüü bolom dep, kulagınan ayrılıptır.
Münüşkördün kesibi it agıtıp, kuş salmak.
Mömölüü darak bışkan sayın iyilçeek bolot.
Mömösü jok daraktan, japayı öskön tal jakşı
Moñoldor — jurttun ugutkusu.
Moñoldordu kıynasa, kolomtodon kükürt çıgarat
(je tabat).
Moñoldordu kıstasa (kıynasa) kolomtosunan
kükürt çıgat.
Moynunan baylagan it uuga jarabayt
Mokok bıçak kol keser.
Mokok bıçak kol keset (koldun duşmanı). Çorkok
söz til keset (tildin duşmanı).
Mokok bıçak kol keset, çorkok söz til keset.
Mokok bıçak, tülkü albagan bürküt — baarı
birdey.
Moldo (je koyçu) köp bolso, koy aram ölöt.
Moldo akça üçün itke kuran tüşüröt.
Moldo aç kalsa bazar kıdırat,
Sopu aç kalsa mazar kıdırat.
Moldo açka bolso, tezegin jeyt.
Moldo bilgenin okuyt, karga körgönün çokuyt.
Moldo jokto moldosuñ, moldo barda joldosuñ.
Moldo joldo bolso, şaytan üyünö kiret.
Moldo işke kelse — taş baka, aşka kelse — aç
karışkır.
Moldo karısa ırçı bolot.
Moldo karısa ırçı bolot. Moldo köp bolso,
kuranın satat.
Moldo menen jürsöñ ıymanıñ ozor, araba menen
jürsöñ, ıymanıñ tozor.
Moldo moldogo kas bolot, moldo ölsö molo taş
bolot.
Moldo sabaktaş, uuru tanaptaş.
Moldo uktap ketse, şaytan tüşünö kiret.
Moldonu kuran karmatam dep korkutpayt.
Moldonun aytkanın uk, kılganın kılba.
Moldonu suktugunan bil, baatırdı kurçtugunan
bil.
Moldonun aytkanın da, kılganın da kılba.
Moldonun aytkanın kıl, kılganın kılba.
Moldonun jazgan katı ölböyt, jakşının sözü,
atı ölböyt.
Moldonun özü toyso toyot, közü toyboyt.
Moldonun özü toyso da, közü toyboyt.
Moldonun seldesi ak, jürögü kara.
Moldonun küçü — tnlinin tüşünüksüzdügündö.
Moldonun kuran okup «alla» degeni, beçaranın
bir ulagın aldap jegeni.
Moldonun sakalı ak, birok sanaası kara.
Moldonun seldesine çok tüşsö, eşendin etegine
ört ketet.
Moldonun seldesine çok tüşsö, eşendin etegine
ot ketiptir.
Moldonun seldesinen baybiçenin eleçegi sıyluu.
Moldonun suraganı—kuyruk, böyrök berse bolot
buyrup.
Moldonun tili sılık, jakşının özü sılık.
Moldonun tili tattuu, tilegi katuu.
Momundun işin teñir maktayt.
Momundun mas bolgonu — tekeberçilikten,
moldonun mas bolgonu — bekerçilikten.
Momundun esebin kuu tabat, kuunun esebin kuday
tabat.
Moyundu artka kayırbasın, külküdön kuday
ayırbasın.
Muzoo boş bolso süttü tögöt.
Muzoo köp emse içi köböt, boş koyso çakadagı
süttü tögöt.
Muzoo muz jalayt, torpok toz jalayt.
Muzoo uurdagan ögüzdü da uurdayt.
Muzoosunda süzdürgön ögüz bolgondo da korkot.
Muzoosunda süzdürgön, karıganda jaltanat.
Muñduu adamga mukamduu ır jakşı.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Muñduu jürgön adamga, mukamduu aytkan ır
jakşı.
Muñduuga munduu muyuşat.
Muñduunun muñu birge.
Muñkanganga — katın kız, buyukkanga —
jıldız ot.
Munduunun muñu birge.
Murdagı köç kayda barsa, kiyinki köç anda barat.
Murdu buçuk bolso da baydın uulu süylösün.
Murduña çenep bışkır, jılkıña karan ışkır.
Murduña çenep bışkır.
Murun bargan konuş alat, kiyin bargan
örüş alat.
Murun bolboso, eki köz bir — birine öç bolmok.
Murun kıykırgan korozdun başı ketet.
Murun tuulup keç kaldı, muruntugun süyröp boş
kaldı.
Murun utkan buuday çıçat.
Murun çıkkan kulaktan, kiyin çıkkan
müyüz ozgun.
Murunday beles aşkıça, buttay beles tegeren.
Murunku konok kiyinki konoktu süyböyt
Murunku konok kiyinki konoktu süyböyt, baarın
biriktirip üy eesi süyböyt.
Muruntugu boş bukaçar menen keñ köynök
urgaaçıga işenbe.
Muruttarın şıypaytkan er başına kün tubar.
Murutu ösköndün özü kaapır, sakalı ösköndün
ayılı kaapır.
Musapır bolboy, musulman bolboyt.
Musapır bolmok bir kündö, musulman bolmok köp
kündö.
Musulmandı salabatınan taanı.
Musulmançılık — asta —asta, kaapır bolmok —
bir pasta.
Muuzdap bergendi — jiregen oñoy.
Muuzdap bergendi — jireş oñoy.
Mıyzam degeniñ buylalagan töö bolot.
Mıyzam jolu keñ bolot, bardıgına teñ bolot.
Mıyzamdı atkarsañ jeteersiñ muratka, bolboso
kalarsıñ uyatka.
Mıyzamdı türtsö solk etpes, atsa ok ötpös bolot.
Mıktıdan mıltık korkot.
Mıljıñdı ezme jeñiptir.
Mıltıgıñdın kümüşün aytpa, tiyişin ayt
Mıltık bolboy, ok bolboyt.
Mıltık menen okuuga karılık jok.
Mıltıktan korkpoy, uşaktan kork
Mıtayım şaytandın tilin bilet.
Mıtandan jasalgan bulamık — içeyin degen
aşım emes, tokson beş — seni köröyün degen
jaşım emes.
Mışık göşkö jetpey sasık deyt.
Mışık jok bolso, çıçkanga toy.
Mışık mayga jetpey jatıp sasık deyt.
Mışık mayga jetpey, sasık deptir.
Mışık mayga jetpese, «sasık eken» — dep koyöt.
Moldogo sasık may berseñ, «taza eken» — dep,
jep koyöt.
Mışık çıçkan dos bolso, kampaga kargış tiet.
Mışıkka — oyun (je külkü), çıçkanga — ölüm.
Mışıkka — oyun, çıçkanga — ölüm
Mışıktın balası mışıkça mıyöoloyt.
Meenet bolboy, döölöt bolboyt.
Meenet degen jalpak, anı kötörüügö küç kerek.
Meenet jalpak bolot, döölöt togolok bolot.
Meenet jerde kalbayt, meenetsiz ırakat albayt.
Meenet ketpeyt beçelden, kep kutulbayt çeçenden.
Meenet ketpeyt beçelden, söz kutulbayt çeçenden.
Meenet kılbay ırakat jok, uruk seppey egin jok.
Meenet kılganıñ — payda kılganıñ.
Meenet pildi karıp kılat, ooru döönü karıp
kılat.
Meenet şaşıp kelip, şaşpay ketet, döölöt
şaşpay kelip, şaşıp ketet.
Meenet ırakattın paydubalı.
Meenetiñ katuu bolso — tapkanıñ tattuu bolot
Meerimdüülük — jüröktön, meerimsizdik —
bölöktön.
Naabay ölüp jatsa, koynunan nanı çıgıp jatat.
Naabayçının üyü «apırık» menen «sapırık».
Naadanga aytkan kayran söz, ölgöngö (ulukka)
ıylagan kayran köz.
Naadandık — tirüülüktün ölümü.
Naadandın kılgan kastıgın jakşılık menen
jep al.
Nayza jeñbegendi nan jeñet.
Nayza saymak — erdikten, at joorutmak —
terdikten.
Naküstödön karızdar bolbo, oogan menen dos
bolbo.
Nakta başçı oroy, közü çarayda süylöyt.
Namaz — bekerdin işi.
Namıs balaadır, otko suuga saladır.
Namısınan katın kara kiet.
Nandan uluu tamak jok, adamdan uluu atak jok.
Nandan uluu tamak jok.
Nandın ısıgı jakşı, sözdün bışıgı jakşı.
Nansız tamak daamsız
Nanı jok çay kurusun kayırı jok bay kurusun.
Nanı jok çaydan bez, kayırı jok baydan bez.
Nar balasın karpıp süyöt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Nar töönü örgö tartsa — alkınar, er jigitke
döölöt bütsö — şalpınar, kazdın etin jebegen
şumkarlar kolgo tüşsö, tartınakka talpınar.
Nar töönü örgö tartsa, alkınar.
Nark kımbat bölsö, satarmandın nısabı ketet.
Nogoydon nasıya alsañ je ayt künü, je toy künü
doolayt.
Nısapsızga (je nısabı jokko) kaşık salsañ,
beş uurtayt.
Nısapsızga kaşık salsa beş uurtayt.
«Oyt» dese, «kıyt» deyt (je «kıyt» beret).
O düynönün beyişinen bu düynönün tozogu artık
Obozger jakşı — kan jakşı, katın jakşı —
er jakşı
Obolu tamak, anan kiyin sabak.
Oboo menen şıypañ dos.
Oboogo şıypañ üyür.
Obu jok katın oorsok uy saayt.
Obu jokko kıyşañ üyür.
Obu joktun otuna jılınba.
Obur uy çobur muzoo tuuyt.
Obur uydan çobur muzoo tuulat.
Oburu jetken moldodon, otoo çöptün zıyanı az.
Odono sokkon kümüştön, suluulap sokkon mis
artık.
Oyö bıçkan, toyö jeyt.
Ozungan — utat.
Ozungan (jigit) oodarat.
Ozungan taz börk alat.
Oñ koluñdun açuusun sol koluñ menen karma (je
toktot, araçala).
Oñ koluñdun açuusun, sol koluñ menen bas.
Oñko oyun buzat, tentek jıyın buzat.
Oñsoñ da özüñdön, toñsoñ da özüñdön.
Oy — özüñdö, nark — kolunda.
Oy — sözdün bulagı.
Oy — sözdün sandıgı.
Oy jetken menen kol jetpeyt
Oy özündö, nark koluñda.
Oy oylosoñ — teñ oylo, teñ oylosoñ keñ oylo.
Oy okton ıldam
Oy tübündö altın bar, oyloy bilseñ tabasıñ.
Oydo — egin, toodo —tokoy.
Oydo barga kol jetpeyt.
Oydon bir uydun müyüzü sınsa, toodon miñ uydun
müyüzü zırkırayt.
Oydon bir uydun müyüzü sınsa, toodon miñ uydun
müyüzü sınat.
Oydun güldögönü — akıldın örkündögönü.
Oydun da, boydun da ortosu jakşı.
Oydun tübü jok, sözdün çegi jok.
Oydun çalı sözdön tayak tayanat.
Oyloboy — baştaba, baştasañ — taştaba.
Oyloboy süylögön ontobogon ooruga jolugat.
Oyloboy süylögön oorubay ölör.
Oylogon oydu kıstagan turmuş jeñet
Oylogonun berbegen ontotpoy ooruga jolugat.
Oylop süylö, baykap otur.
Oyluu jerdin uurusu, tooluu jerdin börüsü.
Oymoksuz ayal bolboyt.
Oynogon bala ot basat.
Oynoonun da ıgı bar, oyloonun da sırı bar.
Oynop ayt, oynop aytsañ da oylop ayt.
Oynop aytam dep, oyundagısın aytıp alıptır.
Oynop aytsa da, oyundagısın aytat.
Oynop jatıp ıylagan bala taz bolot.
Oynop süylösö da (aytam dep), oyundagısın aytat.
Oynop süylösöñ da, oylop süylö.
Oynoş — otton ısık, ager kalsa — bokton sasık.
Oynoşton Er ÖLÖT.
Oynoşçul katın ıylap işendiret.
Oynoşçul katından şıldıñçıl uul tuulat.
Oynoşçul katındı közünön taanı.
Oyçul oyloguça, tobokelçil barıp keliptir.
Oyçul oyloguça, tobokelçil üyünö barat.
Oyçul oylonguça, tobokelçi keçip ötüptür
Oyçul oyuna jetkiçe, tobokelçil barıp keliptir.
Ok atkan joodon sır açkan öz jaman.
Ok jarasınan söz jarası jaman.
Okugan — jarık, okubagan — çarık.
Okuganıñdı aytpay, tokuganıñdı ayt.
Okuy berseñ — közüñdü açat, otura berseñ
jalkooluk basat.
Okusañ ozorsuñ, okubasañ tosoorsuñ.
Okusañ ozosuñ, okubasañ tozosuñ.
Okuu — bilim azıgı, bilim — ırıs azıgı.
Okuu — bul emgek, emgekçil bolsoñ — alga
barasıñ, emgeksiz bolsoñ — artta kalasıñ.
Okuu — jakşılık, okuusuz — karañgılık.
Okuunun tübü JOK.
Okşogongo jaraşkan, je okşogongo muştaşkan.
Okşoşkongo — muştaşkan.
Olbuy — solbuy temingen, oñ —tetiri kamçı urat.
Oldokson töönü jaze muştayt.
Olpok salganga olpok sal, talpak salganga talpak sal.
Olturgan kız ordun tabat
Oluya da janındagısın koldoyt.
Oluya da jakının koldoyt.
Omurtkasın orkoytup, orokçu bolot kembagal,
kabırgasın karjaytıp, küçtüü bolot kembagal.
On kündük aşıñ bolgonço, bir kündük eşiñ (işiñ je dos) bolsun.
On tügöttön — bir tabışker artık,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
On eki paygambardan bir kuday uluu.
On eki paygambardan, bir kuday ötüptür.
On ekinin biri jok, uy baylarga jibi jok.
Oñ koluñdun açuusu kelse, sol koluñ menen karma.
Ontotkon — ooru, mögdötkön — karılık.
Ontotkon — ooru, mögdötkön — karı.
Oobozger jakşı —kap jakşı, katın jakşı — er jakşı.
Oogon jıgılganga külöt.
Oogon talganga külöt.
Ooz — aygak, til — taygak.
Ooz — sözdün eesi.
Ooz — uya, söz — kuş, unçukpagan — baykuş.
Ooz aygak, til tañgak.
Ooz degen darbaza, çıga beret añdasa.
Ooz jıyıp algança, omurtka sınaar iş da bar.
Ooz kıyşık bolso da, söz tüz bolsun.
Ooz—biröö, kulak eköö, bir süylösöñ, on tıñşa.
Oozdon — oozgo ötöt söz şekeri, üydön üygö kiret
iş bekeri.
Oozdon kan çıksa da, duşmanga ırıñdı ırdaba.
Oozdon çıkkan söz — koldon uçkan kuş.
Oozdon çıkkan söz otuz uruu elge taralat.
Oozdon çıktı — aalamdan çıktı.
Oozdu büyrüsö bolot, közdü süzsö bolot, bu kuday
urgan murundu kantse bolot?
Oozdun jeli opaa bolboyt.
Oozu aşka tiygende, tumşugu taşka tiydi.
Oozu jaman eldi bulgayt, butu jaman tördü bulgayt.
Oozu jaman eldi bulgayt, ötügü jaman tördü bulgayt.
Oozu jamandın sözü jaman.
Oozu küygön — ayrandı üylöp içet
. Oozu küygön üylöp içet.
Oozu kıyşık bolso da, baydın uulu süylösün
Oozu menen orok orgon, (kolu menen iştebegen)
butu menen maşak teret (başmaldak atat),
oozun köptürgön jumuştan kaçat.
Oozu menen orok orgon, butu menen başmaldak atat.
Oozu menen orok orup, butu menen maşak teret.
Oozu menen orok orup, kötü menen maşak terip.
Oozu oorubagandın, kulagı (tañdayı) joorubayt.
Oozu sütkö küygön ayrandı da üylöp içet
Oozu tañılgan muzoo enesinin emçegin tumşugu menen koygulayt.
Oozu çalpoo jigittin bir ajalı elinen, ayagı suyuk ayaldın bir ajalı erinen.
Oozu çoñgo — aş, közü çoñgo— jaş.
Oozuñ kaysı dese, murdun körsötöt.
Oozuñan çıkkan, sakalıña jarmaşat.
Oozun bakpagan oroy bolot.
Oozun baspay tim jürgön oozun açıp kur kalat.
Oozuna alı jetpegen — oñkoloyt.
Oozuna alı jetpegen — osol.
Oozuna kelgenin ottogon, ukpagan sözdü ugat.
Oozunan ak it kirip kara it çıgat
Oozunan ak it kirip kara it çıkkan, erteñkini emes, emikini unutkan.
Oozunan ak it kirip, kara it çıkkan, emkini emes, erteñkini unutkan.
Oozunan aldırgan börüdöy.
Oozunan jañılgan turbayt, butunan jañılgan turat.
Oozunan kulagan turbayt, butunan kulagan turat.
Oozunan sözü tüşköndün kolunan bözü tüşöt.
Oozunan sözü tüşköndün, kolunan işi tüşöt.
Oozunda kebi bardın, sözündö emi bar.
Oozunda kelmesi bardın, başında seldesi bar.
Ookat — baydan, ajal — kudaydan.
Oolak bolso da jol jakşı.
Oolukmaluu balaga eelikmelüü jin tiet.
Oomaluu kezek, tökmölüü düynö.
Oomaluu — tökmölüü dünüyö.
Osmo ketet kaş kalat. Suular ketet taş kalat.
Oor işten korkpo, oor sözdön kork.
Oorgo çıdaşıp, jenildi koldon alıştı.
Ooru — aştan, doo — karındaştan.
Ooru — ömür bıçagı, oroy söz — köñül bıçagı.
Ooru — kor, ölüm — zar.
Ooru batmandap kirip, mıskıldap çıgat (je
batmandap kirgen ooru mıskıldap çıgat).
Ooru kadırın sak bilbeyt, ölük kadırın tirik bilbeyt.
Ooru kadırın soo bilbeyt
Ooru kadırın soo bilbeyt, aç kadırın tok bilbeyt.
Ooru kayda bolso, jan oşol jerde
Ooru kalsa da, adat kalbayt.
Ooru ooru emes, ooru bakkan ooru
Ooru tilinin emi bardı izdebey, kolunun emi bardı izdeyt.
Ooru emgekten kaçat, emgek köñüldü açat.
Oorubagan ölümdön korkpoyt
Oorubagan ontoboyt.
Oorugan başka — temir tarak.
Oorugan jerden kol ketpeyt.
Oorugan jeriñ urundu bolot.
Oorugandı surasa ayıkkanga tete (keede ese).
Ooruda çançuu jaman, sözdö kañkuu jaman.
Oorudan (keselden) çançuu jaman, kepten kañkuu jaman.
Ooruñ jok bolso — kotur bol, dooñ jok bolso kepil bol.
Oorukta uykuçu uul, çabıkta başın sayga taştayt.
Ooruluu jılmaysa — ayıkkanga tete, aramza jılmaysa — aldaganga tete.
Ooruluuga jardam berseñ eseli esinen ketpeyt.
Ooruluunun oyu ongo bölünöt.
Ooruluunun oyuna emne kelip, emne ketpeyt.
Oorunu jaşırsañ, ölüm aşkereleyt.
Oorunu kenebegen ölöt.
Oorunu surasa — ayıkkanga tete (je ese).
Oorunu surasa ayıkkançalık.
Oorunun atın aytsa ırbap ketet.
Oorunun jakşısı jok, darının tattuusu jok.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Oorup tursañ, oynop turdum de.
Oorusun jaşırgan ölöt.
Oorusun jaşırgan ölöt, boorun jaşırgan bölünöt.
Oorusun jaşırgan ölöt.
Oosuraktın uyatı jok, az gana betke çirköösü bar.
Oosurgan kız oosurbagan kızdın betin tırmayt.
Oosurgan kız oosurbagan kızdın betin tıtıptır.
Opsuz baatır joogo tüşöt.
Opsuzdun oyunu jaman, enesin kötkö sayat.
Or kazgan özü orgo tüşöt.
Ordon çıkkan, toogo da çıga alat.
Ordu jok sözgö ooz açpa.
Ordun tappagan orunsuz kalat.
Ormon opuza.
Oro albagan orok tandayt.
Oro albagan orok tandayt, çaba albagan çalgı tandayt.
Orozduku on beşinde baş, Çıyırdıkı jıyırma beşinde jaş.
Orozduu (baktıluu) menen ottoş bol.
Orozduu menen ottoş bol, ırıstuu menen joldoş bol.
Orozo — açkaçılıktın işi.
Orozo karmoo — ookatsızdın işi.
Orozodo köçkön — ermek.
Orozodo moldolor obondoşot bitirge.
Orozoydun balası otuzga çıkkança jaş,
Orozoydun on tamırı bir keliptir.
Orozonu aç paygambar çıgarıptır.
Orozonun birin karmadık, emi emnesi kaldı deysiñ.
Oroy uruş dese uugun, keriş dese keregesin ala çurkayt.
Oroydun on dosu da bolboyt
Orokto jok, maşakta jok, dayar bolgon kızılga ortok.
Orokton kaçkan ıraak barat.
Orokton kaçkan ıraak çıgat.
Orokton kaçkan ıraak çıçat (je oolak barat).
Orokton kaçkan oolak barat.
Oromol oljo emes jolgo.
Oromol toygo jarabasa da, jolgo jarayt.
Orto —Tokoydo otun jok, Kötmaldıda suuk jok.
Ortoçoluk — ozot, katuuçuluk — tozot.
Orunduu süylögöndün oomatı ketpeyt.
Orus araba menen koyön uulayt.
Orus menen dos bolsoñ aybaltañdı ala jür.
Orus sıylaganına çoçko tartat.
Osmo keter kaş kalar, suular keter taş kalar.
Osmo ketet kaş kalat, oomat (urmat) ketet baş kalat.
Suusu ketet say (taş) kalat, surması ketet kaş kalat.
Betege ketet, bel kalat, bekter ketet, el kalat.
Osol öskön jıgaç butagın kötörö albas, osol adam atagın kötörö albas.
Ot — jakkandıkı, ton — tikkendiki.
Ot bar jerde tütün bar, suu bar jerde bereke bar.
Ot jakkandın kadırın otun algan bilet.
Ot jakpay kazan aspayt, tañ atpay torgoy sayrabayt.
Ot jalının bilbegen kayrılat, dos jalının bilbegen ayrılat.
Ot öçöt, dañk öçpöyt.
Ot koysoñ — küyösüñ, or kazsañ — tüşösüñ.
Ot menen oynobo.
Ot menen suu — tili jok joo.
Ot tütünsüz bolbos, jigit jazıksız bolbos.
Ot çalasınan, söz çalası jaman.
Ot çıkkan jer — jerdin tübü, it ürgön jer — üydün tübü.
Otko jakın şiş küyöt, jeñege jakın kız küyöt.
Otko jakın ış küyöt, jeñege jakın kız küyöt
Otko kelgen katındın otuz ooz sözü bar.
Otko taş dagı jarılat.
Otoolotso, otoolotso eken, otoolotposo torpogumdu kaytarat elem.
Otsuz tütün jok.
Otton kaçsañ, suuga kir.
Ottu üylösö — öçöt, koñşunu köölösö — köçöt.
Ottu üylösö öçöt.
Ottu çukusañ öçürösüñ, koñşuñdu çukusañ köçürösüñ.
Otuz jıl iyilip öskön tal bir jılda tüzölböyt.
Otuz ölçöp bir kes, on jolu çenep bir jolu kes.
Otuz ölçöp, bir kes.
Otuz kündük orozonun, uç kündük aytı bar.
Otuz tişten (oozdon) çıkkan söz, otuz uruu elge tarayt.
Otuz tişten çıkkan söz otuz uruu elge taraar.
Otuz uuldu bir ata asırayt, otuz uul bir atanı asıray albayt.
Otuz uulum bolguça, oosurak çalım bolsoçu.
Otuzunda ok ata albagan, kırkında kılıç çappas.
Otun — oljo, suu - korduk.
Otun — otko, oçok — kazanga.
Otun albaganga ot jaktırba.
Otundu jakkan bilet, maldı bakkan bilet.
Otunduunun otun art, otunu joguñ katın art.
Oturgan kişi oylonguça, baskan kişi mal tabat.
Oturgan kız orun tabat.
Oturganga oljo jok.
Oyun barıp çın boldu, oynoş barıp er boldu.
Oyun bir, tamaşa eki.
Oyundan omurtka sınat.
Oyundan ot çıgat.
Oyundun tubu — ot, oydun tübü — altın.
«Öltüröm» degenden körkpö, «ölöm» degenden kork.
Ögüz baştasa — ölöñdüu sazga, inek baştasa—iyri jarga.
Ögüz bolguça torpok peyli kalbaptır.
Ögüz özün maktayt.
Ögüz ölbösün, araba sınbasın.
Ögüz öldü (sö), ortok ayrıldı (at).
Ögüz öldü, ortok kaldı.
Ögüz topoz menen süzüşüp müyüzünön ayrılat.
Ögüzdü örgö salba — kanatıñ talat, jamanga
jüzüñdü salba — şagıñ sınat.
Ögüzdün ölgön jerine ökür.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ögüzü jok, jer sugarat.
Ögöy — öönçül, jetim — kekçil.
Ögöy ene — öönçül, jetim bala — kekçil.
Ögöy ene öönçül bolot, jetim — kekçil bolot.
Ögöy ene köründö jatıp kol bulgayt.
Ögöögö bergis bülöö bar, eköönö bergis biröö bar.
Ögöödön bülöö ötkön jok, eköönö biröö jetken jok.
Öjör ölböyt, ölsö da eç nersege könböyt.
Öz abiyirin saktabagan, özgö abiyirin saktabayt.
Öz agasın agalay albagan biröönün eşigin sagalayt
Öz agasın agalay albagan kişi, bölöktün bosogosun sagalayt.
Öz agasın agalay albagan, kişi agasın sagalayt (je sagalay albayt).
Öz ayıbı ölgönçö bilinbeyt, kişi ayıbı kirip çıkkança bilinet.
Öz akılı — aksak, kişi akılı — taskak.
Öz atım ölgöndön kiyin, jer betine çöp çıkpasa meyli.
Öz atım ölgöndön kiyin jer betine çöp çıkpasa koysun.
Öz balañdan bölüp kutulasıñ, nebereñden ölüp kutulasıñ.
Öz balañdı öpkögö tepseñ ketpeyt, kişi balasın kişendeseñ da turbayt.
Öz başıñdı doogo berseñ da, joldoşuñdu joogo berbe.
Öz başın ayabagan kişi başın daldal kılat.
Öz başın ayabagan, kişi başın daldal kılat, öz
betin ayabagan, kişi betin çiedey kılat.
Öz başında töönü körböy, kişi başındagı çöptü köröt.
Öz başındagı töönü körböy, biröönün başındagı çöptü köröt.
Öz başındagı çoktu körböy, kişi başındagı çöptü köröt.
Öz başıñdı doogo berseñ da, joldoşuñdu joogo berbe.
Öz betin ayabagan kişi, kişi betin çiedey kılat.
Öz boyuña sak bol, koñşuñdu uuru tutpa.
Öz den sooluguña şalaakılık kılsañ, koomgo koşo müşkül apkelesiñ.
Öz jakşılıgıñdı doomat kılba, biröönün jakşılıgın unutpa.
Öz jamandıgın bilbegen özgögö kılat çoñ mildet.
Öz jer ölöñ töşök, öz el ömürlük jölök.
Öz jookerin kütö albagan, duşmanına tütö albayt.
Öz iyininde çıçkan da şer.
Öz üy — ölöñ töşök, öz el — ömürlük jölök.
Öz üyüñdö aşıñ bolso, kişi üyündö kaşıñ barbı.
Öz üyüm — ölöñ töşşögüm.
Öz üyüm dep söz aytpa, üy artında kişi bar.
Öz özünö tartat, öz kömöçünö suu tartat.
Öz özünö tartat.
Öz özünö, özgö jatka tartat.
Öz öltürböyt, jat jalgabayt.
Öz ötügüñ tar bolso, keñ düynönün paydası ne.
Öz kadırın bilbegen, jat kadırın bile albayt.
Öz kamın oylogon öspöyt, el kamın oylogon köktöyt.
Öz kemçiligin ölgönçö bilbeyt, kişi kemçiligin kirip çıkkança bilet.
Öz kemçiligin sezböö — naadandık.
Öz küydürüp aytat, duşman süydürüp aytat.
Öz küçündü ölkögö arnagın, özgölörgö örnök kamdagın.
Öz küçüñdün ölçöösün, özüñ bilbey kim bilet!
Öz kömöçünö kül tartat (je tartkan).
Öz kol — altın bilerik.
Öz koluñda bolboso, öldüm deseñ kim beret.
Öz kordugunan — jat kordugu jaman.
Öz kılganıñ özüñö, öydö karap tükürsöñ, kaytıp
tüşöt jüzüñö.
Öz mekeniñdi közdöy sakta.
Öz talkanıñ etten artık.
Öz töşün özü jara muştap, er bolboyt.
Öz töşün özü sındıra muştap er bolboyt.
Öz tuuganın kor körgön, aşuu tappay belde ölöt, keçüü tappay suuda ölöt.
Öz tuuganın kordoso, duşmanına kor bolot
Öz ubalıñ özüñö, eki kara közüñö.
Öz elin kütö albagan, duşmanına tütö albayt.
Öz eline batpagan, duşmanına kor bolot.
Öz emgegiñ közgö körünböyt, jalkoo elden bölünböyt.
Öz eneñ bolboso, ögöy enege kön.
Özbek ketip, öz kaldı.
Özgögö öbök bolguça, özgö töşök bol.
Özgö — jalgan, ölüm — ak.
Özgö özdöy, jatka jattay.
Özgögö (duşmanga) ölüm tilegiçe, özüñö ömür tile.
Özgögö ölüm tilegiçe, özüñö ömür tile.
Özgögö kapkan salgan özü tüşöt.
Özgödön tartıp algan özünükünön ayrılat.
Özgönü aytaarda özüñdü oylo.
Özgönü koyup, özüñdü ayt.
Özgönün işin özüñö joru.
Özdön çıkkan joonu ıntımakka çakır.
Özdü jattay sıylagın, jat janınan tüñülsün!
Joktu bayday sıylagın, bay malınan tüñülsün!
Özdü jattay sıylagın, jat janınan tüñülsün.
Özdükü özdöy, özgönükü kögörtö koygon közdöy.
Özöktön küygön ört jaman, özdön çıkkan jat jaman.
Özü — boktoy, sözü — oktoy.
Özü bilbegen, bilgendin sözünö kirbegen — aybandık.
Özü bilbegendin oozuna karaba
Özü bilbeyt, bilgendin tilin albayt.
Özü bilbes, bilgendin tilin albas — til bilbegen makoo.
Özü bir tıyın, dımagı miñ tıyın.
Özü bektey, sözü oktoy.
Özü bolbos jigittin atasın surap netesiñ.
Özü boştun sözü boş.
Özü jaş bolso da işi — maş.
Özü karı jürögü jaş.
Özü kelse kelsin, böz kaltası kelbesin.
Özü kılgan iş, öz başına muş.
Özü boktoy, süylösö sözü oktoy.
Özü sarı, közü kök — al adamdın şumkarı,
özü kara, közü kök— al adamdın şumpayı.
Özü soonun — işi soo.
Özü tiygen bala ıylabayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Özü toybos kaynaga, kimge keşik arttırat?
Özü toybostun közü tiyet.
Özü uuru biröönü uuru deyt, özü kara biröönü kara deyt.
Özü uyalbagan, biröönü uyaltat.
Özü çogool bolgon jigittin bir ajalı köptön.
Özü çoktoydun — sözü oktoy.
Özübek ketip öz kaldı.
Özüñ adam bolgon soñ, ölbösüñdü bilgen soñ, kayda barsañ anda bar.
Özüñ bakşı bolsoñ, moldogo zikir üyrötpö.
Özüñ bilbegenden ölgönçö kork.
Özüñ körgön joldu ataña da berbe.
Özüñ kuday bolbogon soñ, körör künüñ uşu eken.
Özüñ süygöndü alba, özüñdü süygöndü al
Özüñ tappagan maldın barkı jok.
Özüñdü özüñ maktaba, özgö maktasın.
Özüñdü özüñ maktaba, seni el maktasın.
Özüñdü er dediñbi? — maydanga çık.
Özündü er oylosoñ, başkanı jer oylo.
Özüñdü er oylosoñ, özgönü zor oylo.
Özündü er oylosoñ, özgönü şer oylo.
Özündö jok bolso, atañ da jat.
Özündö tursa ayıp, kimge barasıñ kıñırayıp.
Özüñö bıçak ur, oorubasa, kişige ur.
Özüñö işteseñ — arstanday, başkaga işteseñ — çıçkanday.
Özüñö işteseñ (gen) arstanday, başkaga iştebe (yt) çıçkanday.
Özüñö özüñ jakpasañ, jakkanıñ oşol eliñe.
Özüñö urulbas üçün, özgögö jarık kıl.
Özüñdü er oylosoñ, özgönü şer oylo.
Özüm bilem degen jigit, başına oyron salganı.
Köp bilet degen jigit, başına korgon salganı.
Özüm ittey jalanam, itim kaydan toyunsun.
Özüm tursam tördö, sözüm turat ördö.
Özümdü özüm bilem, ötügümdü törgö ilem.
Özümdü tiştebegen karışkır jorto bersin.
Özümdükü degende ögüz kara küçüm bar,
özgönükü degende ana — mına işim bar.
Özümdükü degende ögüzdöy kara küçüm bar.
Özümdükü degende — ögüz kara küçüm bar,
kişiniki (je özgönükü) degende — kol tiybey turgan işim bar.
Özümö tiybegen böyröktü it jesin.
Özümö tiybegen boroon ışkıra bersin.
Özüm —özüm degende örgö çıkçu küçüm bar, özgö
menen kekteşkende ketpes — bütpös öçüm bar.
Özümön alıs törkünümö körünsün
Özümçül örgöögö batpayt.
Özümçül kişi özgögö jakpayt.
Özün başkara bilgen başkaruuçu — mıktı.
Özün özü bilgen, ötügün törgö ilgen.
Özün özü ölgönçö bilbeyt.
Özün saktay bilgen, abiyirin barktay bilet.
Özün sıylabagan, başkanı da sıylabayt.
Özüñ ölsöñ öl, birok dosuñ ölbösün.
Özüñdü ölgönçö bilbeysiñ, kişini kirip çıkkança bilesiñ.
Özünün bögün böktöy albagan kimdin çigin çikteyt.
Özünün bögün böktöy albagan biröönün çigin çiktemek bele?
Özünün uyatı joktun, sözünün turumu jok.
Özünö jakşılık kılbagan adamdan özgögö jakşılık artpayt.
Özünö paydasız adam özgögö da paydasız.
Özün —özü bilbegen — eselektin belgisi, kalpıñ
çıksa artıñdan adamdın kelet ölgüsü.
Özün — özü bilet, ötügün törgö ilet.
Özünön murun konoktun atın sıyla.
Özögü karargan karga taş çokuyt.
Özöktön çıkkan ört jaman, özdön çıkkan jat jaman.
Özön başı aşuu bolot, jardın başı keçüü bolot.
Özön boylop konbogun, ört öçköndöy bolbogun.
Özön boyu turganda, özgö jerge konbogun.
Özön jerde saylar bar, çık tatırbas baylar bar.
Özöngö özön koşulsa—darıya.
Özöndüü suuga tal bütöt, ölbögön kulga mal bütöt.
Öñgö — jalgan, ölüm —ak.
Öñdü körsö jüz tayat.
Öñü suluu — suluu emes, akılı uluu — suluu.
Öñüñ suuk bolso da, sözüñ jıluu bolsun.
Öñörüp jürsö koy ölöt, öböktöp jürüp ırçı ölöt.
Önörlüü ölböyt, ölörman könböyt.
Öydö karap tükürsöñ, kaytıp tüşör özüñö.
Öydö karap tükürsöñ, kayta tüşöt közüñö.
Öydö tartsa — ögüz ölöt, ıldıy tartsa — araba sınat.
Öödö ketseñ — börü jeyt, ıldıy ketseñ — uuru alat.
Öödö çıksañ börü jeyt, ıldıy tüşsöñ uuru alat.
Öödö tartsa(ñ) ögüz ölbösün (ölöt), ıldıy tartsa
(ñ) araba sınbasın (sınat).
Öödöküsü örtkö ketse, ıldıykısı selge ketet.
Öödö — tömön köp çapsa, tulpardın çeri jazılat.
Öön birikse ton bolboyt, ıntımak bolboy el bolboyt.
Öön sözdü özüñö da aytpa.
Öküm at — ötkür bıçaktay.
Öküm bolmok — özüñdön, sılık bolmok — sözüñdön.
Ökümdün ötü jarılat.
Ökümü bolboy önükpöyt, başçısı bolboy marıbayt.
Ökürüktön ölük tirilbeyt.
Ökmat kudaa emes, kudaadan judaa da emes.
Öksübögön kandın bir tatım tuzu kemiyt.
Öktögön janda ölüm ak.
Ölalbay jatıp (je ölgönü jatıp) ölöñ aytat.
Ölbögön adam (je jan) altın ayaktan (je altın çöyçöktön) daam tatat.
Ölbögön (gö) janga (kulga) ölüü balık tabılat.
Ölbögön adam altın ayaktan suu içet.
Ölbögön janga bir ookat
Ölbögön janga ölüü balık eptep tabılat.
Ölbögön janda ümüt bar.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ölbögön körüşöt.
Ölbögön kul altın ayaktan suu içet.
Ölbögön kulga jaz keler.
Ölböstü kuday jasabayt, sınbastı usta jasabayt.
Ölböstün künün körüp, öçpöstün otun jagıp.
Ölgöngö ökünbö, tirüülügüñdü tile.
Ölgöndün artınan ölmök jok.
Ölgön attın takasın izdep, altı ay jer kazgan bayça.
Ölgön börünün başı menen tirüü börünü korkutasıñbı.
Ölgön jolborston (arstandan) tirüü çıçkan artık.
Ölgön öksütöt, ketken kemitet.
Ölgön menen kız bergenge namıs kılba.
Ölgön tirilbeyt, öçkön janbayt.
Ölgön töönün terisi eşekke jük.
Ölgön uy süttüü bolot.
Ölgöngö ökünbö, kalganga bereke bersin.
Ölgöngö ıylagan kayran köz, jamanga aytkan kayran söz.
Ölgöndü surasañ tirilgenge ese, oorugandı surasañ, ayıkkanga ese.
Ölgöndü topurak suutat.
Ölgöndü tuulgan jeñet, joonu kuugan jeñet.
Ölgöndü tuulgan jeñet.
Ölgöndün artınan ölmök jok.
Ölgöndün jazası — kömgön.
Ölgöndün üstünö kömgön kılba
Ölgöndün üstünö kömgön.
Ölgöndün özünün şoru.
Ölgöndün sazayı kömgön, öpköndün sazayı köngön.
Ölgöndön katın artat, köçköndön otun artat.
Öldün—öçtüñ, kettiñ — kemidiñ.
Ölör karga bürküt menen oynoyt, ıylaar bala
atasının sakalı menen oynoyt.
Ölör eçki koyçunun tayagına kaşınat.
Ölüü bolup kördö jok, tirüü bolup üydö jok.
Ölüülör jönündö oñ süylö, bolboso ündöbö.
Ölüünü aytsa tirüünün tınçı ketet.
Ölüünün jüzü arı, tirüünün jüzü beri.
Ölükkö — jaraşat ıy, kadırga — jaraşat sıy.
Ölükkö jaraşa — ıy, kadırga jaraşa — sıy.
Ölüm — bardın malın çaçat, joktun abiyirin açat.
Ölüm — ortok, doo — közök.
Ölüm adamdı korkutat, ümüt adamdı kurçutat.
Ölüm bardın malın çaçat, joktun abiyirin açat.
Ölüm jaşka karabayt.
Ölüm öksütöt, ooru kor kılat.
Ölüm öksütöt.
Ölüm kabak-kaştı irmegiçe.
Ölüm menen ümüt teñ taylaş, biri adamdı
korkutat, biri ar —namısın kurçutat
(ölüm adamdı korkutat, ümüt namıstı kurçutat).
Ölüm menen konok aytıp kelbeyt.
Ölümdön başkanın baarı özü kelbeyt.
Ölümdön başkanın baarının ertesi (açıgı) jakşı (tüzük).
Ölümdön başkanın ertesi jakşı.
Ölümdön korkkon jaşabayt.
Ölüp tapkan balamdı ördök çokup öltürdü.
Ölüp tirildiñbi?
Ölö albay jatıp ölöñ aytat
Ölö jalkoo bolbosoñ, ötö jardı bolbossuñ.
Ölö jegençe, bölö je.
Ölöñ töşök öz üyüñ, kindik kanıñ tamgan jer.
Ölöñdüü jerde ögüz semiret, ölümdüü jerde moldo semiret.
Ölöñdüü jerdi — ögüz jeyt, ölümdüü jerde — moldo jeyt.
Ölöyün dese — jan tattuu, kireyin dese — jer katuu.
Ölöör eçki koyçunun tayagına söykönöt, ıylaar
bala atasının sakalı menen oynoyt.
Ölööründö bulbuldun da ünü özgöröt.
Ölölbay jatıp (je ölgönü jatıp), ölöñ aytat.
Ölör ögüz baltadan kaçpayt.
Ölör ögüz baltadan taybayt.
Ölör kişi boy tüzöyt.
Ölör çıçkan mışıktın umasın kaşıyt.
Ölör eçki koyçunun tayagına süykönöt.
Ölörmandın közü jaman.
Ölöt degen ölgön jok, ögüz mingen kalgan jok.
Ölö —tirile manap bol.
Ölkö alsız uçurunda adam resursuna tayan.
Ölköñdön ayrılgıça ömürüñdön ayrıl.
Ölmöyünçö kişinin işi bütpöyt.
Ölsö — kunsuz, satsa — pulsuz.
Ölsö ökürük, ölbösö kıykırık,
Ölsök bir çuñkurda (bololuk), tirüü bolsok bir döbödö (bololu).
Ölsöñ dagı, estüüdön öl.
Ölsöñ körüñ keñ bolsun.
Ölsök — bir kördö, tirüü bolsok — bir döbödö.
Ölsök — bir kördö (je çuñkurda), tirüü bolsok — bir döñdö (je döbödö).
Ölsök, bir çuñkurda, tirüü bolsok, bir döbödö.
Öltürgön sayın örçügön kırgız, tügöngön sayın tütögön kırgız.
Ömdögön joo kaçırat.
Ömür bizden ötüp ketse, el emgekten eskersin.
Ömür boyu bıkşıp jaşagança, köz irmem bolso da jark etip küyüp öt.
Ömür boyu özüñdü çındıktı aytuuga üyröt.
Ömür ölçönböyt da suratpayt.
Ömür karısa da, köñül karıbayt.
Ömür kindik kan tamgan jerden baştalat.
Ömür ottoy janıp, kül bolup bütöt.
Ömürdün çegi bar, ilimdin çegi jok.
Ömürdün çegi bar, önördün çegi jok.
Ömürdön jamandık kütpö, ölümdön jakşılık kütpö.
Ömürdön ötkön bakıt jok, önördön ötkön bilim jok.
Ömürü jamandın ölümü jaman.
Önbös doönu doolaba, ölbös joonu joolaba.
Öñü kara bolso da özü sara.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Önöktöştör ör aşat.
Önör — agıp turgan bulak.
Önör — akkan bulak, bilim — küygön çırak.
Önör — tügönbös azık, jogolbos baylık.
Önör aldı — kızıl til.
Önör baylıgı — ölbös baylık.
Önör izdegeniñ— örgö kadam şiltegeniñ.
Önördü bilüügö da önör kerek.
Önörü jok jigit — kanatı jok kuş.
Önörüñ bolso içiñe katpa, jaman kıyalıñdı özüñ taşta.
Önörüñ bolso örgö çap, kor kılbay altın jandı bak.
Önörlüü — zor, önörsüz — kor.
Önörlüü bolsoñ örgö çap.
Önörlüü jurt — amalduu.
Önörlüü ölböyt, önörsüz könböyt.
Önörlüü ölböyt.
Önörlüü örgö süzör.
Önörlüü örgö süyröyt.
Önörlüü örgö çabat.
Önörlüü kol aç bolboyt.
Önörlüügö örü — kırı baarı bir, balbanga oñu — solu baarı bir.
Önörlüünün kolu altın,
Önörpos işke tayanat, balban küçünö tayanat.
Öpködön sokkon jöl jaman, elinen bezgen er jaman.
Ördök bergen, kaz alat.
Ördök jokto çulduk biy, öpkö jokto karın biy.
Ördök jokto çulduk biy.
Ördöktü tuuraym dep çulduk butun sındırıptır.
Ördöktün özü köktö bolso da, közü köldö.
Örüüdö körüşpögön, köçköndö uruşat.
Örüş malduu — dastorkon mayluu.
Örüşündö malı bardın, sandıgında pulu bolot.
Örnöktüü işte öön jok.
Örnöktüü karıya jok jerde, önörlüü jaş da jok.
Ört menen suu — tili jok joo.
Örttü suu öçüröt, epke mal keltiret.
Örttü suu öçüröt, epke mal kirgizet, jakşılap
süylöşsö bir çöögün çay da epke keltiret.
Ösöör malda ölüm jok.
Ösöör eldin baldarı biri — birine dos bolot,
öspös eldin baldarı biri — birine kas bolot.
Ösöörüm kalbay ölöörüm kaldı, ömürümdön körüm jakın turat.
Ösör — özün sıylayt, öspös — jatın sıylayt.
Ösör özün sıylayt, öspös jatın sıylayt.
Öskön ayıldın içinde kempir menen çal bar,
öskön töönün içinde ingen menen nar bar.
Öskön jer — öz ene, özgö jer — ögöy ene.
Öskön tokoy ösö berse, emdigiçe köktü teşmek.
Öspös uul önbös doonu doolayt.
Öspös eldin baldarı, bir —birine kas bolot,
ösöör eldin baldarı, bir — birine dos bolot.
Ötügü jaman — tördü bulgayt, oozu jaman — eldi bulgayt.
Ötügü jaman törgö ötpöyt.
Ötügü jokko özüm baram, tonu jokko salam ayta bar.
Ötügüñ barda suu keç.
Ötügüñ jaman bolso butuñdun şoru, turmuşun
jaman bolso janındın şoru.
Ötügüñ mayrık bolgon soñ, jeriñ tüz bolboso koysun.
Ötügüñ tar bolso dünüyönün keñdigi ne payda?
Ötügüñ tar bolso, dünüyönün kendiginen (je üyüñdün tınççılıgıñan) ne payda?
Ötükçü ötükkö jarıbayt, usta baltaga jarıbayt.
Ötükçü köp alsa, öpkösü teşilet.
Ötükçü köp albayt, köp alsa öpkösü teşilet.
Ötükçünün janına jolobo, «birdemem jogoldu» deyt.
Ötükçünün üyü apırık menen sapırık.
Ötükçünün ötügünün takası jok, uz zayıptın küyöösünün jakası jok.
Ötüngöngö çirenet, özünön çoñgo iyilet.
Ötürük söz — janga kas, ötpös bıçak— kınga kas.
Ötürüktün beti kara.
Ötö jalkoo bolboy, ölö kedey bolboyt.
Ötö jaman — özün maktayt, başkı jaman —
balasın maktayt, ayakkı jaman — ayalın maktayt.
Ötö jaman bolbösoñ, ölö jardı bolbossuñ.
Ötö jaman özün maktayt, jakşını başka biröö maktayt.
Ötö kayrat baş jarat.
Ötö kızıl bat oñot, öpkö kızıl keç oñot.
Ötögöndün (ayuunun) terisi özü jatıp iy bolot.
Ötkür (kurç) bıçak kınga joo (kas), ötürük (ötkür) söz janga joo (kas).
Ötkür ölböyt, suk toyboyt.
Ötkür ok — duşmanga, ötkür söz — tuuganga.
Ötkür tırmak kargada emes, şumkarda.
Ötkööl tappay, ötügüñdü çeçpe.
Ötkön (kayra) kelbeyt, ölgön tirilbeyt.
Ötkön (murunku) bazarga koy aydaba.
Ötkön işke — ayla jok.
Ötkön işke — salabat.
Ötkön işke ayla jok, öküngön menen payda jok.
Ötkön işke ökünbö (je ötkön işte ökünüç jok).
Ötkön işke ökünböö kerek.
Ötkön işke salabat kıl.
Ötkön ömür — akkan suu.
Ötkön ömür — öçkön ot.
Ötkön ömür — kaçkan kuş, kayrılıp kelbeyt ündösö.
Ötkön ömür jaşarbayt — altımışta çal kaytıp,
baştagı peyli buzulbayt — jardı bolso bay kaytıp.
Ötkön ömür kaçkan kuş, ündösöñ kelbeyt kayrılıp.
Ötkön ömür, kalgan kadır tabılbayt.
Ötkön öçü bardın, ketpes kegi bar.
Ötkön küngö ökünbö.
Ötkön kündö belgi jok, salıp koygon tamga jok.
Ötköngö ökünbö, ketkenge keyibe.
Ötköngö öküngön menen ayla jok.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ötköngö ökünüp, jetpesti kuuba.
Ötköndü bilbegen el — atasın taanıbagan baladay.
Ötköndü estegen — jakşı, kektegen — jaman.
Ötköndün, keleçektin jibin ulap, dostoşuu iygilikke alıp barat.
Ötköndör barktabasa, tirüülör dañktalbayt.
Ötköndördü estegen jaman bolboyt, murdagını
kektegen jakşı bolboyt.
Ötpös buyruk—boygo kardık.
Ötpös ömür, sınbas temir bolboyt.
Ötpös ömür, sınbas temir jok.
Ötpöskö ömür jok, sınbaska temir jok.
Öçör ottun üstü küyöt.
Öçpös ört, soolubas gül bolboyt.
Öçpöstün otun jakkan, ölböstün künün köröt.
Paanası jok saydan bez.
Paanası jok saydan kaç, kayrı jok baydan kaç.
Padışa tukumun jeke uul dañazalabayt.
Paygambar baarına asır.
Paygambar barına nazir (ıraazı).
Paygambar da küyöö balasın sıylaptır.
Paygambar kudaa emes, kudaadan judaa emes.
Paygambarga bar nazir.
Paydanı başıña kıl, başıñdan artsa dosuña kıl.
Paydanı öz başıña kıl, başıñdan artsa başkaga kıl.
Paydanı körsö soodagerdin şakıyı karmap,
çıday albay, butu menen emes, töbösü menen çurkayt emespi.
Paydasız tuugan — çekege çıkkan çıykan.
Palan jerde altın bar, öz jeriñdey kayda bar.
Parakorlor kızıgat bir tokoçtuk tıyınga.
Peyil kütsöñ, bitir bergendi unutpa.
Peyli jakşı kem bolboyt, piri bolboy el bolboyt.
Peyli jakşı kem bolboyt.
Peyli jakşını kuday tabat, peyli jamandı it kabat.
Peyli jaman kişiden kütöt, öz aşın jaşırıp içet.
Peyli kenen — kalısçıl, peyli tar — arızçıl.
Peyli ketken pendenin kazanınan aş ketet.
Peyli tar adam keñ idişten aş içe albayt.
Pende peylinen tabat.
Perzent beldin (jandın) kubatı, beren (bolso)
eldin kubatı. (Kamkor maldın kubatı).
Perilerdin oynoy turgan jeri bar, ayuunun çeeni bar.
Pil kötörbögöndü til kötöröt.
Pulsuz kalaa — körksüz, gülsüz talaa — körksüz.
Pulu bardın — kebi on, pulu joktun— kebi toñ.
Pulu bardın oozu çaynayt, pulu joktun közü jaynayt.
Puluñ bolso, kuluñmun.
Pulun pulday albagan, dosun sıylay albayt.
«Saman uçup kelatat» dese, «Samarkandı joo çaptı» deyt.
«Sasık» dep, uydun murdun kesip taştabayt.
«Sen» degen sıpayıga ölüm.
«Sen», «men» degen senek söz, «siz», «biz» degen sılık söz.
«Seniki», «meniki» — köñüldün tardıgı,
«arı jat», «beri jat» — töşöktün tardıgı.
«Siz», «biz» degen sılık söz, «sen», «men» degen senek söz.
Saaganım Sarbagıştın beesi, azandan kelet eesi.
Saan kamdagança, saman kamda.
Saan kamdagıça, sabañdı kamda.
Saan uydu kısır uyga almaşbayt.
Saanıñ jok bolso da sabaañ bolsun.
Saanıñdı kamdagança, sabaañdı kamda.
Saap içseñ — miñ kündük, soyup jeseñ — bir kündük.
Saap içseñ miñ kündük, çaap içseñ bir kündük.
Sabaasına jaraşa (karay) bişkegi, sakalına (murutuna) jaraşa (karay) iskegi.
Sabaasına karay — bişkegi, sakalına karay — iskegi.
Sabagı jaman jemiştin danı da jaman.
Sabasına jaraşa — bişkegi, murutuna jaraşa — iskegi.
Sabasına karay — bişkegi, sakalına karay — iskegi.
Sabattuu kün sımak, sabatsız tün sımak.
Sabına jaraşa — bıçagı, sakalına jaraşa —iskegi.
Sabırduu adam — jıldızduu.
Sabırduu bolson — ozorsuñ, sabırsız bolsoñ osolsuñ.
Sabırduuluguñ — saltanatıñ.
Sabırduuluk — bakıttın açkıçı.
Sabırduuluk akılmandın şerigi.
Sabırduunun bagına alma bütöt, sabırsızdın
başına kaygı tüşöt.
Sabırdın tübü — sarı altın, sanabay bilgin kımbatın.
Sabırdın tübü — sarı altın.
Sabırsızdın işi tamırsız.
Sagızgan saktıgınan ölböy, suktugunan ölöt.
Sagızgan saktıgınan emes, suktugunan ölüptür.
Sagızgandın balası agınan köp karası.
Sagızgandın sanaası joordo, sorgoktun sanaası kuyruk — boordo.
Sagınıçtan — sargayat
Sanaası jok sarı suuga semiret.
Sayma saya albagan iyne tandayt.
Sak bolsoñ, işiñ ireettüü bolot.
Sak jürgön kor bolboyt.
Sakaday boyu — sarı altın.
Sakal toydo kerek.
Sakalduu kişi joogo tüşöbü?
Sakalduunun baarı ele çoñ ata emes.
Sakaldın körkü — çalda, suluunun körkü — kalda
Sakaldın körkü çalda bar, suluunun körkü kalda bar.
Sakalı uzun kişinin akılı kıska.
Sakalı uzun, akılı kıska.
Sakalıñ öspösö, sakalsızga külbö.
Sakalıñdın agı bar, balalıgıñ dagı bar.
Saktanbagan alp jardan alıs ketiptir.
Saktangandı — saktaptır.
Saktansañ — saktaarmın.
Saktansañ — saktaymın, saktanbasañ — otko kaktaymın.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Saktansañ, soo kalarsıñ.
Saktasañ miñ kündük, saktabasañ bir kündük.
Saktıkka korduk jok, zakondo zorduk jok.
Saktıkta korduk jok.
Saktın sanı kalıp, mañıroonun sayda sanı kalat.
Salaalap sıypap sakaldı, karılar aytat makaldı.
Salaalap tarap sakaldı, karılar aytar makaldı.
Salamsız kirgen uyat, joopsuz çıkkan uyat.
Salınuu kapkan — teñsizdik, zarlangan muñ —
elsizdik, akkan jaş — jersizdik.
Saman örttönüptür dese, Samarkandı joo çaaptır deyt.
Samankana küydü dese, Samarkan küydü deyt.
San tiybeske san tiydi, tabak —tabak nan tiydi.
Sanaa — erdi sargaytat, sarı jel — çöptü kubartat.
Sanaa koyöndon da külük.
Sanaa kuyundan da külük.
Sanaa menen bayıba, ubayım menen karıba.
Sanaa menen jetpegen, talap menen tabılat.
Sanaa — sargaytat, ubayım — kartaytat.
Sanaa tartkandın içkeni — irim, jegeni — jelim.
Sanaa erdi sargaytat, sarı jel çöptü kubartat.
Sanaanın izi jok, sanaasız kişi jok.
Sanaası jok - uykuçul, akılı (je arı) jok — külküçül.
Sanaası jok sarı suuga semiret, katını jok kızduu üygö teminet.
Sanaası jok sarı suuga semiret.
Sanabay turup tügöl debe.
Sandık jıygan jügüñö, saramjal kılgın üyüñö.
Sançıga — san.
Sanı bar sapatı jok.
Sanı bar, sapaası (je sapatı) jok.
Sanı menen birge danı bolsun.
Saparbaydın san jılkısı körünböy,
Kulansarıktın kula baytalı körünöt.
Saparbaydın san jılkısınan Kulansarıktın kula baytalı körünöt.
Sarañ adamdı kesip alsa kan çıkpayt.
Sarañ baydın konogu bolguça, mart kedeydin konogu bol.
Sarañdan surasañ, al sarı ooru bolot.
Sarañdardın miñinen, jalgız da bolso mart jakşı.
Sarañdı berip uyalt.
Sarañdın jıyganın zordukçu çaçat
Sarañdın kazanı kaynabayt.
Sarañdın kolu tar, kayda barsa jolu tar.
Saralaluu köp jılkı bulaktan kelip suu içse, bulaktın çeri jazılat.
Saramjalduu — baylıkka alıp baruuçu baysalduu jol.
Saramjalduuluk baylıktan artık.
Sargara jortsoñ, kızara börtörsüñ.
Sarsanaa bolbo joguña, sanaa jokko jetkirbeyt.
Sart bayısa tam salat, kırgız bayısa katın alat.
Sart bışırsın, kırgız tuurasın, kazak aşasın.
Sart üyün körgöndö çabat.
Sart sanaa menen bayıyt, ubayım menen karıyt.
Sart sanaası menen bayıyt.
Sarttın atı jemkor bolso, dorboonu teşet.
Sarttın aşına küygönçö, atañdın başına küy.
Sarı ala took saman çaçat, öz ayıbın özü açat.
Sarı savıldı içkendin janı savil.
Saya albagan — iyne tandayt, saptay albagan — uçuk tandayt.
Saya albagan iyne tandayt.
Sayak jürsöñ, tayak jeysiñ.
Sayak menen sagızganga ubal jok.
Sayapkeri jaraşsa, jaman at bayge alat.
Sebepsiz külgön tarbiyasızdıktın belgisi.
Sebepsiz makal aytılbayt
Sebepten sebep, balçıktan imarat.
Sööktün eñ jamanı suu keçiret.
Seket üçün segiz söm ıygarganıñ — moldonun kızın septüü kılganıñ.
Seksen jılkı, segiz töö septüü kızdın kalıñı.
Sel saydı buzat, uşak eldi buzat.
Semiz arıktagança, arıktın janı çıgıptır.
Semiz jer — meyiz jer, şor jer — kor jer, kum jer — kubulgan jer.
Semiz koy berem degenge, seldesin satkan moldo bar.
Semizdikti koy kötöröt, erkelikti uul kötöröt.
Semizdin ayagı segiz.
Sen art, men arttan da, sen tart, men tart jaman.
Sen kalkalagan duşmandı biz talkalaganda süylöşö jatarbız.
Sen karkıra men turna, men turgan jerge sen turba.
Sen salar da men salar, atka çöptü kim salar?
Sen sıylasan karıñdı, kuday sıylayt barıñdı.
Sen, sen degen seleyet.
Seni kündüz maktagan tündö sögöt.
Septüü kız bolguça, eptüü kız bol
Serkesi bolboy, el bolboyt.
Seskengenden sesken, şektengenden şekten.
Sizderdikine barganda — içeyli da jeyli,
bizdikine kelgende — ırdaylı da oynoylu.
Sizdin akkanıñız bizdin akkanıbız.
Siñer jerge suu jay, ugar kişige söz ayt.
Siydigi tentektin biri tentek, jatını tentektin baarı tentek.
Sirkesi suu kötörböyt.
Süzönöök uyga kuday müyüzdön aytpagan.
Süybögön menen jaşoo — özüñdü özüñ kıynoo.
Süybögöngö — süykönbö.
Süybögöngö suyuk atala beret.
Süybös konok törgö öt.
Süybös törgö çık.
Süygüzgön da til, küygüzgön da til.
Süygön kesibiñ — ırıs —keşigin,.
Süygöngö üyür emes — koşkongo üyür, koşkongo üyür emes — süygöngö üyür.
Süygönüñdün kemçiligi bolboyt.
Süyüü baştalgan jerde, akıl ayagına çıgat.
Süyüü ölümdön küçtüü.
Süyüü karı — jaştı ılgabayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Süyüü menen jaşa, küröş menen öl.
Süyüü otton ısık, güldön nazik.
Süyüü suluu izdebeyt, uyku töşök izdebeyt.
Süyüünün közü sokur.
Süyüüsüz adamdardın otu küyüşpöyt.
Süyüüsüz ayal karız algan buyumday.
Süyüngön menen mañday ayrılbayt, korkkon menen jürök jarılbayt.
Süyüngöndön mañday ayrılbayt, korkkondon jürök jarılbayt.
Süyünçünü büyurgan kişi aluuçu, şaşkan kuru kaluuçu.
Süyüşpögöndün otu küyüşpöyt.
Süyöörüñ da — ot, küyöörün da — ot.
Süylögön sözdü uguuga, süyö turgan el kerek.
Süylögöndü süysöñ, ukkanga da üyrön.
Süylöy — süylöy çeçen bolosuñ, körö-körö kösöm bolosuñ.
Süylörün Kara Mañka süylödü, uyaların men uyaldım.
Süylösö tilinen bal tamat.
Süylösöñ sözdü tatıgı menen süylö.
Süylösöm tilim ooruyt, süylöbösöm dilim ooruyt.
Süyrüsünö süt tolot, iyrisine et tolot.
Süyrölgön işte süyküm jok.
Sülöösündöy kerilbe, çoñduguñ ittey ele bardır.
Sülöösündöy kerilgen, süylöör sözdön eringen.
Sürüp — sürüp mal ber, sarı örköçtüü nar ber.
Süt deseñ uy bak, et deseñ koy bak.
Süt menen bütkön münöz söök menen koşo ketet.
Sütkö oozun küygüzgön ayrandı üylöp içet.
Sütkö tüşkön çıçkanday.
Sütkordon karız alba.
Süttön küygön oozum ayrandan küyöbü dep çooçuym.
Sögüp üyrötpö — süylöp üyröt, sögüp üyrötpö — okutup üyröt.
Söök — kayrılat, dos — ayrılat.
Söz — jip, kanday sozso kete beret.
Söz — ürön, iş — mömö.
Söz — sööktön (öpködön) ötöt, jülüngö (çuçukka)jetet.
Tayak — etten ötöt, tez ele unutulup ketet.
Söz — sööktön ötöt, tayak — etten ötöt.
Söz — tapka kirbes, boosuz kuş, oozdon çıksa karmatpayt.
Söz (kep) kelgende sözgö jaraşa söz aytpasa, sözdün (keptin) atası ölöt.
Söz aylasın (jüyösün) bilbegen, süylöy bilbes jamandar,
sözdü — özünö keltiret, köç aylasın bilbegen, köçtö (köçköndö) kölük öltüröt.
Söz aylasın bilbegen sözdü özünö keltiret,
küç aylasın bilbegen köçtö kölük öltüröt.
Söz aylasın bilbegen sözdü özünö keltiret.
Söz aytpagın bolbosko, suu kuybagın tolbosko.
Söz atası — kulak, jol atası — tuyak.
Söz atası — kulak, suu atası (enesi)—bulak.
Söz atası — kulak.
Söz atası — ır, söz katası —çır.
Söz baştagan el baştayt.
Söz başı açuu bolso, ayagı tattuu bolot.
Söz berbegen jöö çeçen, uçup jürgön kamgaktay.
Söz bilbegen muştumu menen korkutat
Söz bilgi — tapçıl, adam suluusu— akıl.
Söz bilüüçü adamdın ar sözündö bir tuzak.
Söz biröö, kulak eköö.
Söz doodon da kutkarat, joodon da kutkarat.
Söz doodon da, joodon da kutkarat.
Söz jakşısın kulak bilet, kız jakşısın ınak bilet.
Söz jebegen adamdın ar sözündö bir tuzak.
Söz jüzündö süyüüdön, açık jek körüü artık.
Söz jüyöösün bilbegen sözdü özünö keltiret,
köç aylasın bilbegen köçtö kölük öltüröt.
Söz jüyöösün tapsa, mal eesin tabat.
Söz jüyösün tapsa, mal eesin (esebin) tabat.
Söz jürökkö saktalat, böz iyinde kaktalat.
Söz özögü — makal.
Söz kadırın bilbesen, öz kadırıñ bilbeysiñ.
Söz kelgende kaynatañdan tartınba.
Söz kelgende sözgö jaraşa söz aytpasa, sözdün atası ölöt.
Söz kelse — de, aş kelse — je.
Söz körkü — makal, er (din) körkü — sakal.
Söz kulagı barga aytılat.
Söz kutulbayt çeçenden, meenet ketpeyt beçelden.
Söz kuş emes, oozdon çıksa karmatpayt.
Söz maanisin bilbegen sözgö kalat.
Söz sanabay gülün ayt, miñin aytpay birin ayt.
Söz sözdü tabat.
Söz sözdön çıgat, süylöbösö emneden çıgat.
Söz sööktön ötöt, tayak etten ötöt.
Söz sööktön ötöt, çuçukka jetet.
Söz suramak — ızaat,
Söz tapkan kolko berbeyt.
Söz tatıgın bilbegen — sözdü baalabayt.
Söz törkünün bilbegen, söz tübünö jete albayt (uyatka kalat).
Söz ugaarıñ bolboso, süylöbögün bekerge.
Söz eldin kençi, çöp jerdin kençi.
Sözgö baatır, işke bakır.
Söz emes sözdü, söz kılat, (süylöyt).
Söz eesi kişi — jurt közü.
Sözgö — baatır, işke — bakır.
Sözgö — sarañ, oygo — tereñ.
Sözgö baatır, işke — jok.
Sözgö jaraşa söz aytpasa, sözdün atası ölöt.
Sözgö jaraşa söz, suroogo jaraşa joop.
Sözgö işenbe, közüñö işen.
Sözgö kıyın, işte jok.
Sözgö söykönbö, kepke keptelbe.
Sözgö söltük, kepke kemtik.
Sözgö söltök, kepke kemtik kıldıñ go!
Sözgö çorkok muştumun körsötöt.
Sözdü — söz jıgat.
Sözdü - sözdö, artın — közdö.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Sözdü bilgen taap aytat, bilbegen kaap aytat.
Sözdü bilgen taap alat, sözdü bilbegen kaap alat.
Sözdü köp süylösö—tantık, suunu köp keçse— çalçık.
Sözdü koyup, bözgö kel (Sözdü koyup, bözdön kel).
Sözdü söz kelgende aytpasa atası ölöt.
Sözdü söz tabat.
Sözdü sözdö, artın közdö.
Sözdü sözdö, artınan közdö.
Sözdü ubagında aytpasa — atası ölöt.
Sözdü ukkan jerge ayt. Suunu siñgen jerge sep.
Sözdü çın toktotot, suunu çım toktotot.
Sözdün aygagı söz.
Sözdün atası — ır, katası — çır.
Sözdün açıgı jakşı, joldun jarıgı jakşı.
Sözdün barkı — kıskalıgında.
Sözdün başı bir kuçak, ayagı miñ kuçak.
Sözdün başı katuu bolso, ayagı tattuu bolot.
Sözdün başı bir bıçak, ayagı bir kuçak.
Sözdün körkü — makal, jüzdün körkü — sakal.
Sözdün körkü — makal, öñdün körkü — sakal
Sözdün körkü — sanat, kuştun körkü — kanat.
Sözdün körkü — makal, jigittin körkü — sakal.
Sözdün kızuu temirdey iyilgen ubagı bolot.
Sözdün sözdöy barkı bar, otuz eki narkı bar.
Sözdün tok eteer jeri bar (jıyıntık).
Sözdön (dün) sözdün (döy) barkı bar, ar bir
maldın (seksen segiz) narkı bar.
Söz —jip, kanday sozso kete beret.
Sözü — tattuu, köñülü — katuu.
Sözü azdın işi az
Sözü jaman eldi bulgayt, butu jaman tördü bulgayt.
Sözü ötkürdün (kurçtun) közü ötkür (kurç).
Sözü kalsa talaada, özü kalat balaaga.
Sözü karday appak, işi köödöy kara
Sözü menen bayıtkan, kolu menen jarıtpayt.
Sözü suuk adamdar baş berbegen torpoktoy.
Sözü suuk adam, baş berbegen torpokko okşoş.
Sözü tattuu, köñülü açuu.
Sözü tattuu, köñülü katuu.
Sözü ıras bolso — ordunda turat, sözü kalp bolso — kuday (je arbak) urat.
Sözü ekinin — işi da çeki.
Sözüñ bolboso, işiñ bolsun.
Sözüñ ölgönçö — özüñ öl!
Sözüñ kıska bolsun, koluñ usta bolsun.
Sözüñ menen orok orbo, közüñ menen maşak terbe.
Sözün sıylaganıñ özün sıylaganıñ,
Sözüñ kümüş bolso, tek turuuñ altın.
Sözündö ırısı bolboso, etkeni em bolboyt.
Söögü bizdiki, eti sizdiki.
Söögü bışıp katıgat, söz aytuuga jatıgat.
Söögü jakşı söktürböyt.
Söök (tuugan) kayrılat, dos ayrılat.
Söök müljüböy etke toyboyt, sır çeçişpey (je kono jatpay) kepke toyboyt.
Söök müljüböy etke toyboyt.
Söökkö bıçak satpa.
Sööksüz til sööktü sındırat.
Sööksüz til, sööktü sındırat.
Suluuluktu közdön izdebe, sözdön izde.
Sööktün eñ jamanı suu keçiret
Söömdü jakın, karıştı alıs körbö.
Söömöy menen türtsöñ, muştum menen joop alasıñ.
Sogumdun başı — çeçemdin aşı.
Sogumun çüygün bolso içiñden kımıy.
Sogumuñ çüygün bolso, içiñe sakta.
Soguştu körbögön baatırsıyt.
Soguştun közü — sokur.
Soyörun soyduk, toguz katın kantip artabız?
Soyörun soyduk, toguz katın kim artat?
Soyörun soydum, tartuu (je tartışı) kanday bolot?
Soyörun soydum, tartuu kanday bolot?
Soygonu — ulak teke, tartkanı — kulak, çeke.
Soyguñ kelse maldın semizin soy, arıgın orduna koy.
Sokku kançalık küçtüü bolso, duşman oşonçoluk basınat.
Sokmo da bolso böz jakşı, sokur da bolso köz jakşı.
Soko bir kişini bagat, sooda miñ kişini bagat.
Sokuluu katın — zor katın.
Sokuluu katın zor katın, sokusuz katın kor katın.
Sokur atka kotur at üyür.
Sokur it aksak tülküdön ümüt kılat.
Sokur itten aksak it soogat surayt.
Sokur ölgüçö közü açılarınan ümüt kılat.
Sokur kişi — şoola menen, bakır kişi — maana menen (jüröt).
Sokur körgönün koyboyt, dülöy ukkanın koyboyt.
Sokur namıs baş jarat.
Sokur sıypaganın koyboyt, dülöy tıñşaganın koyboyt.
Sokur sıypalaganın koyboyt, dülöy tıñşaganın koyboyt.
Sokur tutsa — bek tutat, çolok ursa — bek urat.
Sokur uy kuduk körgöndöy bolbo.
Sokurga küzgünün keregi ne?.
Sokurga kün, tün birdey.
Sokurdan karoolçu koysoñ, eldi joogo aldırat.
Sokurdan küzötçüñ bolso eliñdi joogo aldırat.
Sokurdan küzötçüñ bolso, eliñdi joo alat.
Sokurdan sakçı koysoñ, eliñdi çaptırasıñ.
Sokurdun suraganı — eki köz.
Sokurdun tilegeni — eki köz.
Sokurdun tilegeni eki köz, köynöksüzdün tilegeni
böz, dülöydün ugayın degeni jakşı söz.
Sokurdun tilegeni eki köz, çekirdin tilegeni kara köz.
Sokur — oroy, taz — kıyık, mañkada (buçukta) bar az kıyık.
Sologoydun oñu bar.
Som temirge balka bar, çoñsunganga (je zordukçulukka) alda bar.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Som temirge bar, çoñsunganga alda bar.
Soo bolom deseñ, boyuña ölçöp tamak iç.
Soo emes kız soo kızdın betin tırmayt.
Sooda — sakal sıypagança.
Soodager bargan jeriñ jakın deyt.
Soodager ötügün maylayt, ötügü köçügün maylayt.
Soodager sanaası menen bayıyt, ubayım menen karıyt.
Soodagerge mal kaygı, ooruluuga jan kaygı.
Soodagerde akça bolboso, suuda balık da bolboyt.
Soodagerde nısap jok.
Soodada dostuk jok.
Soodada köñül jok, salamda borçtuk jok.
Soodası tügöngön sarttay boldu.
Soodası tügöngön soodagerdey bolup.
Soodası tügöngön soodagerdin keypi ketet.
Soolbos ömür, sınbas temir bolbos.
Soolgon kölgö baka aygır, tul katınga jalçı aygır.
Soolgon kölgö baka aygır.
Soolgon kölgö baka çoñ.
Sooluk koydun jaşı jakşı, şişek koydun başı jakşı.
Soonuku — dilinde, mastıkı — tilinde.
Sopu sogon jebeyt, jese kabıgın da koyboyt.
Sopu sogon jebes, jese, kabıgın da koybos.
Sopunun köönü azanda, sorgoktun köönü kazanda.
Sopusungan moldonun üyünön jeti kamandın başı çıgıptır.
Sorgok — suusak, dolu—ıylaak, ırısı jok— taarınçaak.
Sorgokko kırsık üyür.
Sorgokko çoñ tabagıñdı körsötpö.
Sorgoktun özü toyso da, közü toyboyt.
Sorgoktun köönü kazanda, sopunun köönü azanda.
Sorposu daamduu bolso, soyulgan kozuga kaygıruu jok.
Soyul kamdaganga — tokmok kötör.
Soyuldu ura bilbegen özünö tiygizet.
Sport — adamdın denesin çıñayt, emgek —adamdın turuktuulugun sınayt.
Sugalak suudan balık kubalayt.
Sugatçı tileyt eginin, ustalar tileyt temirin.
Sugatçı çakırsa — barbaym debe, suuga akkan moldonu— karmaym debe.
Sugatçının atı suuda ölöt.
Suk çıçkan suuga tüşüp ölöt.
Suktan suraba, sarañga berbe.
Suktun közü aç bolot.
Sultan söögün kordoboyt.
Suluu — suluu körünböyt, süygön — suluu körünöt.
Suluu — suluu emes, süygön suluu.
Suluu ayaldın suzu jakşı.
Suluu bolso köröörgö jakşı, jakşı bolso jaşaarga jakşı.
Suluu kız, kıraan bürküt, algır taygan taalayluuga tuş kelet.
Suluu kızdın — saamayı körk, er jigittin —taalayı körk,
sayaban baktın — maanayı körk.
Suluuga baa jok.
Suluulugunan — jıluulugu artık.
Suluulugunan jıluulugu.
Suluuluk — jandın azıgı, kıyaldın kanatı.
Suluuluktan — jıluuluk.
Suluuluktu közdön izdebe, sözdön izde.
Suluunu kuçaktagan kubanat.
Suluunu suukta kör, jakşını jaanda kör.
Suluunun körku — közündö, çeçendin körkü —sözündö.
Sumbula tüşpöy suu toñboyt, kırgıek kelbey jaz bolboyt.
Sungan baştı suurgan kılıç kespeyt.
Sungan moyundu kılıç kespeyt.
Sunsa kol uzarbayt, jumulsa köz açılbayt.
Sunulgan moyundu, suurulgan kılıç kespeyt.
Suragan jeñil, joop beriş oor.
Suragan uyat emes, uurdagan uyat.
Suraganga — beker ber, suusaganga — jeke ber.
Suraganga beker ber, suusaganga jeke ber, kıla berbe tekeber.
Suraganga beker ber, suusaganga eki ber, kıla körbö tekeber.
Suraganga beker, suusaganga jeke ber.
Suray — suray Mekege barat.
Surap bergençe, urup ber.
Surap içken — suu içken, tartıp öpkön — jel öpkön.
Surap içken — suu içken.
Suu — jaşoonun bulagı
Suu — jerge, ilim (bilim, baylık)— elge.
Suu — adamdın janı, ösümdük — kanı.
Suu akkan arık jaşañça. (Suu jürgön özön kurgabayt).
Suu atası — bulak, söz atası — kulak.
Suu atası — bulak.
Suu bar jerde jaşoo bar.
Suu bar jerde tiriçilik bar.
Suu başınan tunat.
Suu boydun kirin ketiret, oydun kirin ketirbeyt.
Suu da alla taalanın kolunan bütkön.
Suu da katuu jerge toktoyt.
Suu — jerge, baylık — elge.
Suu jürgön özön kurgabayt.
Suu jok arıktan kol juuy albaysıñ
Suu jeeginen kuduk kazbayt.
Suu içken kuduguña — tükürbö.
Suu öz tereñin tabat.
Suu kanık— egindin danı toluk.
Suu ketse taş kalat, surma ketse kaş kalat.
Suu keçpey, kepiçiñdi çeçpe.
Suu keçpes sözdü aytpagan jakşı.
Suu keçpegen sözdün keregi ne.
Suu menen jer kögöröt, el menen er kögöröt.
Suu menen kelgen — jel menen ketet.
Suu menen oynobo — çögösüñ, ot menen oynobo — küyösüñ.
Suu menen oynobo, jay kününö işenbe.
Suu mol bolso, nan da mol.
Suu sıylagan zor bolot, suu kordogon kor bolot.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Suu taşısa — jeegine, er taşısa — eline.
Suu ıldıy agat, baatır ör talaşat.
Suu ıldıy agıp, suu öydö çıkmayın adam kagılbayt.
Suu erkindikti süyöt.
Suuga jakın — kudayga jakın.
Suuga çökkön adam ölöt, kaygıga çökkön adam könöt.
Suudan alıp, suuga kuydu — bozoçunun nesi ketti?
Suudan ötküçö enemdi bereyin.
Suudan ötkönçö enemdi bereyin, suudan ötkön soñ emnemdi bereyin.
Suudan seep bışırgan kiyiz suudan da, suuktan da saktayt.
Suudan tonun ayabagan, joodon janın ayabas.
Suuk söz tuuganga da jakpayt.
Suuk sööktön öttü, çuçukka jetti.
Suunu jer bögöyt, joonu er bögöyt.
Suunu köp keçse çalçık bolot, sözdü köp süylösö tantık bolot.
Suunu köp keçse çalçık bolot. Sözdü (kepti) köp süylösö tantık bolot.
Suunu köp keçseñ — balçık, sözdü köp aytsañ —tantık.
Suunu çım toktotot, sözdü çın toktotot.
Suunuku — suuga, saydıkı — sayga.
Suunun — iyrimi jaman, karının — ırımı jaman.
Suunun jayın jar bilbeyt, joktun jayın bar bilbeyt.
Suunun jakını, törkündün alısı jakşı
Suunun iyrimi jaman, karının ırımı jaman.
Suurgan kılıç kınga kirbes.
Suusaganga kara suu maydan jakşı.
Suusaganga kımız ber, suraganga koşo ber.
Suusaganga suu da tattuu körünöt.
Suusasañ suudan tattuu jok.
Suuçuldun ajalı suudan, mergendin ajalı toodon,
baatırdın ajalı joodon.
Suyukuun baarı sorpo bolboyt, terinin baarı körpö bolboyt.
Suyuktun sözü — tuyuk, kıñırdın sözü — kıyşık.
Sıñar kepti ketirbey eşit.
Sıy — sıyga jaraşat, sıy bilbegen adaşat.
Sıy köröm desen sıylay bil.
Sıyga — sıy, sır ayakka — bal.
Sıyga bergen sınalbayt.
Sıydın çegi bolboyt.
Sıylaganga aş tappasan, sıpaa —sılık söz tap.
Sıylagandı bilbegen, sıypalagan kör sokur.
Sıylagandı kütö bil, kıynagandı tütö bil
Sıylaşarga jat jakşı, ıylaşarga öz jakşı.
Sıylaşpagan tuuganıñ — sır aytpagan duşmanday.
Sıylaşuuga jat jakşı, ıylaşuuga öz jakşı.
Sıymıgı kaçkandın üy — bülösünö barkı bolboyt.
Sılap körgün (bilgin) til menen.
Sılap sakal, sıypap murut çıgargan.
Sılıktıktın belgisi — alış — beriş,
ıntımaktın belgisi — barış — keliş.
Sınbas jıgaç ösöbü, aldan — küçtön taybas alp bolobu?
Sınbas temir jok, ölbös kişi jok.
Sınbastı usta jasabayt, ölböstü kuday jaratpayt.
Sınbastı usta jasabayt.
Sıngandan bertingen jaman.
Sıngandan da bertingen jaman.
Sınduu bolso ötügüñ, oorutpasın butuñdu.
Sınçının sıñar ötügü mayrık.
Sınıktan başkanın baarı juguştuu.
Sıpaaga «sen» degen söz — ölüm.
Sıpayı menen dos bolbo, katınga sırıñdı aytpa.
Sıpayı sırın jaşırbayt.
Sıpayı toñbos kaltırar.
Sır aldırbas kişi jok maktansa da, künöö
kılbas kişi jok aktansa da.
Sır ayaktın sırı ketse da, sını ketpeyt.
Sırga kök, ubadaga bek bol.
Sırdaşsa sır çeçilet, sırdaşpasa ne çeçilet.
Sırtta mırza, üydö kul.
Sırtı jaltırak, içi kaltırak.
Sırtın körüp içinen tüñülbö.
Sırtınan ton bıçuu
Sırıñdı aytsañ biröögö, kalasıñ katuu künöögö.
Sırın algan baytaldın sırt jagına çıkpagın.
Sırın açkan emçige sıykır bakpas.
Sırın bilbey dos bolbo.
Sırın bilgiñ kelse, sözün uk.
«Tur — tardan» kabar kelse, uykudan maza ketet.
Taalayluu menen talaşpa, baktıluu menen baylaşpa.
Taalayluu menen talaşıp iş kıl, baktıluu menen baylaşıp iş kıl.
Taalayıña emneni jazsa, oşonu körösüñ.
Taamay söz tayaktan katuu.
Taanıbagandın (jerdin) oy —çuñkuru köp.
Taanıbastı sıylabas
Taanımal jerde boy sıyluu, taanıbas jerde ton sıyluu.
Taanısañ Tınaymın, taanıbasañ Kudaymın.
Taap alsañ da sanap al.
Taap süylögön tattuu süylöyt.
Taarıngandıkı tattuu.
Taarınsañ, Talaska bar.
Taasirdüü söz — tarbiyaga kömöktöş.
Taba kılbay tobo kıl.
Tabarman erden tubarman bee ötöt.
Tabıpçı dartka joldoş.
Tagdır baktıluunu süyöt, baktısızdı süyröyt.
Tagdır jazmıştagını köröm dep, otura berüügö bolboyt.
Taz ardansa, börk alat.
Taz darıker bolso, özü taz bolot bele.
Taz kızdın köñülü bolboso da, taza kızdın köñülü kalbasın.
Taz tarangança — toy tarkaptır.
Taz tarangança toy tarkayt (je tarayt).
Taza aba jutkuñ kelse — erte tur, taza ömür sürgüñ kelse — emgek kıl.
Taza bolsoñ — suuday bol, baarın juup ketirgen.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Taza bolsoñ suuday bol—baarın juup ketirgen,
balban bolsoñ jerdey bol— baarın çıdap kötörgön.
Taza üröndön öngön dan, dıykandı bayıtat.
Ak nietten çıkkan söz (köp), adamdı marıtat.
Tazalık — ömür bulagı.
Tazalık — sooluk belgisi, sooluk—baylık belgisi.
Tazdan tarak surabayt.
Tazdın biti sanaluu.
Tazdın köönü bolboso da, taza kızdın köönü kalbasın.
Tazdın temir taragı bar, kempirdin berekelüü tamagı bar.
Tañda künü tañ atar, saamal içer kün tubar.
Tañkı kuyruktan azırkı öpkö.
Tay at bolso — at tınıgar, uul er jetse — ata tınıgar.
Tay atka çıksa, at azatka çıgat.
Tay kezinde barı jakşı, jaman at kaydan çıgat.
Tay kezinde barı jakşı, jaman at kaydan çıgat,
Kız kezinde barı jakşı, jaman katın kaydan çıgat?
Tay kunanga jetkizet, kunan atka jetkizet, at muratka jetkizet.
Tay kunanga jetkizet, kunan atka jetkizet, at muratka jetkizet.
Tay tuylap takka çıkpayt.
Taylak bar, çomu jerde kalgan jok.
Tayı jaman bolso da, taylagı bar.
Tayıp jıgılgan tayanıp turar.
Taka tuyaktı saktayt, tuyak tulpardı saktayt, tulpar erdi saktayt, er eldi saktayt.
Taktıktan dostuk buzulbayt
Takırı jok jer bolboyt, jakırı jok el bolboyt.
Takıyaluu başka dalay iş tüşöt.
Talaaga tünögüçö, mologo tünö.
Talaada muzoo emip ketse, üydö sütünö it tiet (je süt tögülöt).
Talaada muzoo emip ketse, üydö sütün it içet.
Talaada tabılsa, bir orom jip oljo.
Talaadagını üydö boljobo.
Talaaluu jerde too bolboyt, jakşı elde doo bolboyt.
Talaanın körkü mal menen, kalaanın körkü el menen.
Talant tartınçaak bolot.
Talap — tabılbas kanat.
Talaptanbay muratka jetpeyt.
Talaştan taktık jaralat.
Talkalap saluu bir pasta, bir nerse kıluu asta — asta.
Talpınbay tilekke jetpeyt.
Tamagı mayluunun — köynögü köölüü.
Tamagın tartpagan tattuusunan ayrılat.
Tamak bolboy, dımak bolboyt.
Tamak üçün asmandagı kuş torgo tüşüptür.
Tamak dep asmandagı kuş torgo tüşöt.
Tamak köp bolso — itke jakşı, tamak jok bolso — bitke jakşı.
Tamak körsö külküsü kelet, kitep körsö uykusu kelet.
Tamak menen kıynabay, muş menen kıyna.
Tamak, tamak bolso dımak.
Tamaksoonun tabagı tolboyt, topuktuunun jamanı bolboyt.
Tamaktan ayagan monçok kurusun.
Tamaktan ötköndün baarı tamak.
Tamaktı bir tuuş içet, bir kuuş içet.
Tamaktı kabak köröt.
Tamaktı tattuu kılgan — tuz, alıstı jakın kılgan — kız.
Tamaktı tattuu kılgan — tuz, ıraaktı jakın kılgan — kız.
Tamaktın jakşısı tok, jamanı jok.
Tamanıñ taygak bolso, takanı mıktap kak.
Tama — tama köl bolot.
. Tamaşaga — tamaşa, kayaşaga — kayaşa.
Tamaşanın tattuusu, tañ atkanda bilinet.
Tamaşanın teñi — çındık.
Tamaşanın teñiri — çındık.
Tamganı küygüz, küygüzbösöñ özüñ küyösüñ.
Tamdı teşken uurunun sabı kıska çotu bar.
Tamçı suudan tal kögöröt.
Tamçı tama berse taş jarat, bir söz ırbay berse baş jarat.
Tamır tartkan talıkpayt.
Tamırluu da jıgılat, takaluu da taygalanat.
Tamırsız darak, tarıhsız el bolboyt.
Tañ sürö iştegeniñ— taalay, bakıt izdegeniñ.
Tandagan tazga jolugat.
Tandagan, tandap, tazga joluktu (je)
Tandap, tandap, tazga joluktu.
Tandap algan katınıñ taylak minip olturat,
körüp algan katınıñ kösöö minip oturat.
Tandaçu eleñ tal—tal kara çaçtuunu, emi
keziktirdi kudayı aarçıgan piyaz baştuunu.
Tapkan — süyünöt, taanıgan — alat.
Tapkanıña sak bol, esebiñe tak bol.
Tapkan—ene emes, bakkan — ene.
Tar jerden aş jegiçe, keñ jerden muş je.
Tar jol, taygak keçüüdö.
Tar kiyim talaşıp jırtılat, keñ kiyim keñeşip jırtılat.
Tar üydö olturup tamak jegiçe, keñ üydö olturup muş je.
Tar ötügüñ butuñdu kıssa, keñ düynödön ne payda.
Tarançı jegen taruunun bödönö tartat azabın.
Tarançı jegen taruunun, bödönö tartat jazasın.
Tarançıdan korkkon taruu aydabayt.
Tarbiya — baasız baylık.
Tarbiya köp kırduu, taalim köp sırduu.
Tarbiyanın keni mektepte.
Tar jerde tabışkan, keñ jerde kelişet.
Tars etkendin baarı tamaşa, kars etkendin baarı külkü.
Tartar tilinen tartar.
Tartkan — töö, çaçkan — çıçkan.
Tartınbagan til, tattuu turmuştu buzat.
Tartınbaganga tayak da kural.
Tartıp içken tay aşırat, ayap içken at aşırat
Tarçılık bolboy — keñçilik bolboyt, keñçilik
bolboy — teñçilik bolboyt.
Tarıhka kiriş kıyın, çıgış oñoy
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Tattuu kalptan, açuu çındık jakşı.
Tattuu oozdun daamın ketirbe.
Tattuu tilden janıñ jırgayt.
Taş bakaga taş jaasa dele baarı bir.
Taş jargan balta keñeşte baş jarat.
Taş menen urgandı — aş menen ur
Taş menen urgandı aş menen ur, atañdı
öltürgöngö eneñdi alıp ber.
Taş menen urgandı aş menen ur.
Taş tüş, taalayıñan kör.
Taş tüşkön jerinde — oor.
Taş tüşkön jerinde oor, iş çıkkan jerinde zarıl.
Taş, taştı eritken aş.
Taşka salıp aydasa, tulpardan tuyak ketilet (ketilmek),
sayapkeri jaraşsa, tulparga tuyak jetilet (jetilmek).
Taşkın ötöör, taş kalaar.
Taşkın suu keçüüsüz bolboyt.
Taştı taş menen urganda kozgolot.
Taştı taşka urganıñ menen tañdayıña tamızaarga suu çıkpayt.
Taştı eritken — aş.
Taşçı taştı teşet, ayıñ baştı teşet.
Taşırkasa buudandı, «basa albayt», dep kordobo.
Tayagıñ uzun bolso, beliñ iyilbeyt, kanattuunun terisi meeley bolup kiyilbeyt.
Tayak — tayga jetkiret, tay — atka jetkiret.
Tayak — tayga, tay — atka jetkiret.
Tayak — etten ötöt, söz — sööktön ötöt.
Tayak (kılıç, muş, ok) jarası bütöt (ketet), söz (til) jarası bütpöyt (ketpeyt).
Tayak tapsa tökör süyünöt.
Tayak etten ötöt, söz sööktön ötöt.
Tayanaarıñ bolboso, taamay sözdön payda jok.
Tayangan tooñu köçkü alsa, talduu butagındı kim kalkalayt.
Tayangan kojoñ suuga aksa, aldı — artınan tal karma.
Tayangan toosu biyik bolso, tekenin közü kızıl bolot.
Tayangan toosu biyik bolso, ırgıtkan taşı alıs tüşöt.
Tayanıçı jok adam jaman bolot, böödösünön ar dayım zalal bolot.
Tegin (je beker) jerden ört çıkpayt.
Tegin jatkan tekemdi senin eçkiñ ala ketti.
Tegin jerde ört çıkpayt.
Tegin emes tüşüñüz, oñolot eken işiñiz.
Teginen emes, kebinen.
Tegirmendin barası jügürsö, taşı talkalanuuga makul.
Tez janında iyri jıgaç jatpayt, (tez bar jerde iyri jıgaç turbayt).
Tez janında iyri jıgaç jatpas (je) tez bar jerde iyri jıgaç turbas.
Teñ — teñi menen, tezek — kabı menen.
Teñ jegendi teñirim süyöt, aşık jegendin kepini küyöt.
Teñ jegendi teñirim süyöt.
Teñ körgöndü teñirim süyöt, teñ körbögöndün kepini küyöt.
Teñ teñin tapsa, deñizdey çalkıp jaşayt.
Teñ tuugandın jamanı bolguça, ak buudaydın sabagı bol.
Teñin tapsa, tegin ber.
Teñine albagandın janına jolobo.
Teñine albaganga jolobo.
Teñirim bir jaasa, teregim eki jaayt.
Teñsinbegenge teñelbe.
Teñ —teñi menen, tezek kabı menen.
Teñtuştar menen salgan obon peyildi tazartıp, adamga jakındatat.
Teñtuştun teñiri bir.
Teñçilik jogoldu, temingender oñolduTek jürgön — tok jüröt.
Tek jürsöñ — teñ jürörsüñ, şok bolsoñ — jok bolorsuñ.
Tek turguça tegin işte.
Teke — tooçul, koyön — koñulçul.
Teke — turukka, azamat — urukka.
Teke bolso meyli, süt berse boldu.
Tekenin özü oydo bolso da, közü zoodo.
Tekenin müyüzü kökkö jetpeyt, töönün kuyrugu jerge jetpeyt.
Tektüü jer —namıstuu el.
Temene berip, töö alat.
Temene tartıp töö alat, ördök bergen, kaz alat.
Temene tartıp, töö alat, tartuu kılıp çay alat.
Temir — otto, kişi — jokto çıñalat.
Temirdi kızuusunda sok
Temirdi kızıganda sok.
Temirdi ısıgında sok, kepti kızuusunda sok.
Temirdin bir başı ısık, bir başı suuk.
Temirdin kadırın usta bilet.
Temirdin kurçunan emes, sugargan suusunan.
Temirdin eki başı da ısık.
Temirçi kömürçügö üyür.
Temirçinin bıçagı jok.
Tentek moldo — telmirgen ögüz.
Tentek çokmor jıynayt.
Tentekke sanat bolboso, jurt ıraatı buzulat.
Tentektik — kudaanın jolunan çıguu.
Ter kötörböy, külük bolboyt.
Tereñ darıya tınç agat, akılduu kişi tınç aytat.
Terektey boy bergiçe, temenedey akıl ber.
Terektey boydon, temenedey akıl artık.
Terektin başı tıt bolot, jaman kişi kırs
bolot, kaarına alganda jaydın künü jut bolot.
Teri tondun içinde terdesin jigit, ölbösün.
Terini aşata albagan jıdıtat, süttü saktay albagan iritet.
Ters ugulgan sözdün joobu da ters.
Tetigi jigit kız köröt, al jigitti kim köröt.
Tetiri bolso kıyalıñ tartarsın zıyanın.
Teşik (je közdüü) monçok jerde kalbayt.
Teşik ooz tek turbayt.
Teşik ooz tim turabı?
Teşik ooz tim turabı? (je tek turabı?).
Tigi düynönün beyişinen bul düynönün keyişi artık.
Tieşelüü söz kelse ayta albagan dödöylük.
Tize jerge tiyse, bet kara bolot.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Tizelep jaşagança, tik turup ölgön jakşı (artık).
Tiybegenge tiyişpe.
Tiybegenge süykönbö.
Tiygen bolso tilin ayt, künöösü bolso bilip ayt.
Tiyip turup jaagan kündön tüñül, külüp turup süylögön kişiden tüñül.
Tiyse ayakka, tiybese tayakka.
Tikendi tübünön üz.
Tikeneksiz gül bolböyt, tik aytılbas til bolboyt.
(Jalbıraksız gül bolboyt, tikeneksiz til bolboyt).
Tikken bak önböy kalbayt, er jigit jakşılıktı körböy kalbayt.
Til — duşman, akıl — dos, tiş — korgon.
Til — körgö çeyin tüşüröt, kökkö çeyin çıgarat.
Til — menin tuuganım, til — menin duşmanım.
Til — oydun sandıgı.
Til — topçusuz, ooz — açkıçsız.
Til azar — tilge kirbeyt, tilinen — ölöörün bilbeyt.
Til akıykattı tabat.
Til akıl talaası (je akıldın jarçısı).
Til akıl tarazası.
Til akıldın jarçısı.
Til albagan jamanga, akıl sözdön muş jakşı.
Til albagan uuluñ — bel aşpagan arıktay.
Til albastı jumşagança, tına —tına özüñ bar.
Til açuusu şakarday.
Til açuusu şakarday. Til baştı bagat.
Til baş jarat, jel taş jarat.
Til bilgi jüyöököç kol iyikten elpek.
Til körgö çeyin tüşüröt, kökkö çeyin çıgarat.
Til kursak toyguzat.
Til kılıçtan da ötkür,
adamdı adam kılat, aşa çapsa, jaman kılat.
Til kılıçtan ötkür.
Til menen tikendi da alasıñ
Til menen tirüü adamdı da öltürüügö bolot.
Til oydun sandıgı.
Til oorutkan dos emes. Til taş (tı da) jarat.
Taş jarbasa, baş jarat. (Til baş jarat, jel taş jarat).
Tildin topçusu jok, oozdun açkıçı jok.
Tilde söök jok, ne debeyt, aybanda (itte) akıl jok, ne jebeyt
Tilde söök jok, aybanda akıl jok.
Tilden bal da tamat, uu da tamat.
Tilden jıgılgança buttan jıgıl.
Tilden kıyın joo jok, kızdan kıyın doo jok.
Tilden uu da, bal da tamat.
Tildi boş koyso (erk berse) tişti sındırat.
Tildi boş koyso, tişti sındırat.
Tildi til keset.
Tildi tilge bülöylü, tişti tişke kayraylı, anan jarıya okuylu.
Tildin kulpusu - tiş.
Tildin söögü jok.
Tilegi birdin — bilegi bir.
Tilegi jamandı it kabat.
Tilemçinin kurjunu tolboyt, alıñça berseñ az dep kordoyt.
Til — jüröktün açkıçı.
Tili — bal, jürögü — muz.
Tili jügürük — kepke, butu jügürük — aşka.
Tili jumşak (tattı) aş jeyt. Tili katuu (açuu) muş jeyt.
Tili taygaktın, oozu aygak.
Tili tattuu aş jeyt, tili açuu muş jeyt.
Tili şoguraaktın — batımı joguraak.
Tiş ötpögöngö til ötöt.
Tili şoguraaktın batımı joguraak.
Tiliñ jügürgüçö, koluñ jügürsün.
Tiliñ tişiñe kübö.
Tiliñe — tibirtke
Tilin tişine katkan jakşı adat.
Tilingen jara ayıgat, til jarası ayıkpayt.
Tilinde aktık kelmesi bardın, dilinde şaytan sözü bar.
Tiriligiñ — zor döölöt.
Tiriliktin küçü birdikte.
Tirüü bolsok bir döbödö (bololu), ölüp kalsak bir çuñkurda (bololu).
Tirüü bolup sanda jok, ölüü bolup kördö jok.
Tirüü koygondu kuru koyboyt.
Tirüüdö sıylaşıp, ölgöndö ıylaşpagan uruk —
tuugan, dos —tamır, kuda — sööktördön oolak bol.
Tirüüdö sıyı joktun, ölgöndö ıyı jok.
Tirüündö sıylaşpasañ, ölgöndön kiyin ıylaşpa.
Tirüülügüñ — zor döölöt.
Tirüülük — joldon baştalat.
Tirüülüktö — küdörüñdü üzbö.
Tirüülüktö — mal tattuu, ölmöyünçö — jan tattuu.
Tirüülüktö küdörüñ üzülbösün.
Tirüünün öz kesibi bar.
Tirüüsündö sıylaşpagan, ölgöndö ıylaşpayt.
Tiş barda taş çayna, tiş tüşköndö aş kayda.
Tiş barda taş çaynoo kerek, tiş tüşköndö aş
çaynalmak emes.
Tiş ötpögöngö til ötöt.
Tişi bütünürööktün, tili tagıraak, tomuktay tüyünü bar bolot.
Tişi çıkkan balaga, çaynap bergen aş bolboyt.
Tişiñ barda taş çayna.
Tişiñ oorusa — julup tın, koñşuñ jamanbı — köçüp tın.
Tişiñdi jaşırsañ, tiliñdi sunarsıñ (je çıgarasıñ).
Tişim ketik bolso da, köönüm tetik.
Tişiñ barda taş çayna, tişiñden kiyin aş kayda.
Tişti (tildi) kordosoñ — sözgö zıyan, çöptü kordosoñ — közgö zıyan.
Tübü birge — tübölük, uçu birge — uturumduk.
Tübü birge tütpöyt.
Tübölügü tüz bolso — boldu.
Tügönör uy tügün jeyt, tügünön kiyin özün jeyt.
Tügöysüz Saykal, jügönsüz baytal.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Tügönbögön düynödön türkün — türkün er ötkön (je türdüü — türdüü jer ötkön).
Tügönör uy tügün jeyt.
Tüz jürsöñ, tok jürörsüñ.
Tüz kişige jüz kişi jakın.
Tüzük ele bizdin kız, tüytök baş kılgan özüñüz.
Tüzölör jolgo tüşpöym dese, tübölük deşken dosuñdan keç.
Tüyörgö tüyünçök tabılbayt
Tüyşügü bolboy, tüşümü bolboyt.
Tüyşügü jok jan bolboyt.
Tük bütkön (je kütkön) sayın kaltırayt.
Tülkü algan itke sıy jok.
Tülkü iynin karap ürsö kotur bolot.
Tülkü iyninin tübün karap ürbösö, kotur bolot.
Tülkü öz kuyrugun kübö tartat.
Tülkünün adamdan bir ele amalı kem.
Tülkünün başı battı degiçe, ötüp ketti dey ber.
Tülkünün duşmanı — terisi.
Tülküçünün jıyganı içik üçün.
Tümön oydun tüyünün bir söz menen çeç.
Tün — bakırdıkı.
Tün bolboy Aydın barkı bilinbeyt.
Tündö Ay orduna Kün çıkpayt.
Tündö KÖLÖKÖ bolboyt.
Tündögü tülkü — bügünkü külkü.
Tünkü uuru kündüz karmalat.
Tünttü türtmöyünçö bilbeyt.
Tüptüü el tügönböyt.
Türköy kişinin napsisi bir, moldonuku — eköö, ajınıkı — üçöö.
Türküktü türtpöy bilbeyt, akı tölöbösön moldo üyünö takır kirbeyt.
Türküktü türtpöy bilbeyt, emgeksiz bakıt üygö kirbeyt.
Türkündü türtpöy bilbeyt, akı tölöbösöñ moldo üyüñö kirbeyt.
Tüsü iygiden tüñülbö
Tütün üylögön özü ıştalar.
Tütünü bölöktün — tüyşügü bölök.
Tütünü köptün tüyşügü köp.
Tüşü oñolboy, işi oñolboyt.
Tüşü oñolgondun işi oñolot.
Tüşüñ jaman bolso suuga jorut.
Tüşüm alam deseñ tüyşüktön.
Tüşkü tamaktın eesi köp.
Tüştük ömürüñ bolso, keçtik mal jıyna.
Tüştün başı kazanday, moyunu kılday, jorugan jakka ooyt.
Tögülgön ayak kayra tolboyt.
Tögülgön sarttın bozosu, sıngan sarttın kesesi.
Tögülgön soodager bozosu, sıngan soodager kesesi.
Tögülgöndün tolugu bar, karısı bardın ırısı bar.
Tögülsö — kırgızdın bozosu.
Tögün jerden ört çıkpayt.
Töö — boydon, asıl — koydon.
Töö balası — törö balası.
Töö jazasın köpürö beret
Töö ölgöndö jük ögüzgö jüktölöt.
Töö kança bolso, jük oşonço.
Töö kaçıp, jüktön kutulbayt.
Töö köp bolup, konokko soyboyt.
Töö kördüñbü? — Jok bee kördüñbü? — Jok.
Töö kıyadan ötüp ketkenden kiyin.
Töö kıyadan ötkön soñ, «oo» — degeniñ kurusun.
Töö kıyadan ötköndön kiyin «Öç!» degeniñ kurusun.
Töö mingen itten korkpoyt.
Töö mingende jigitti tegerektep el jüröt,
Jöö jürgöndö jigitti, kelekelep el külöt.
Töö mingendin töbösü biyik.
Töö minip, eçkige jaşınba.
Töö soygon eçki soygondon et suraptır.
Töö çaynaganın bilip, jutkanın bilbeyt.
Töö çöldü oyloso, baka köldü oyloyt.
Töögö jantak kerek bolso, moynun sozot.
Töögö mingen boyun jaşırbayt.
Töönü kıyadan ötkörüp jiberdiñ.
Töönü meenet çırmasa, jaydın künü çoo basat.
Töönü sel alsa, eçkini asmandan kör.
Töönün bir örköçü kesilse, biröönün küçü jok,
eki emçektin biri kesilse, birinin sütü jok.
Töönün kuyrugu jerge tiygende.
Töönün mazar menen işi jok.
Töönün paydası talaada biliner, adamdın paydası
balaada biliner.
Töösünö jaraşa — komu, eşegine jaraşa — çomu.
Tööçö çaynaganıñdı bilip, jutkanıñdı bilbey kalba.
Töp bolup törtöö bolsoñ, töbödögünü tüşürörsüñ.
Tör körkü — gül, üy körkü— zayıp.
Tördö orun bolso, ulagaga oturba.
Tördö orun bolso, eşikke jakın oturba!
Törkündün töbösü — kubat.
Törkündün töründö bolguça, uuldun ulagasında bol.
Törkünü bar sözüñ bolso, törkünün körsötö aytpaysıñbı.
Törkünü jakındın töşögü jıyılbayt
Törkünüñdön töö sura, korkkonunan bee bersin.
Tört ayaktuu mal da müdürülöt.
Tört ölçöp bir kes, tok eteer sözdü bir ayt.
Tört ölçöp teñ keskin, tok eteer sözdü bir aytkın.
Töşögüñö karay ayagıñdı soz.
Töşögüñö karay butuñdu sun.
Töşögün salıp jata albay — jerden köröt, öz
erin alıp jata albay — elden köröt.
Töşöktün tardıgı — tardık, köñüldün tardıgı —
korduk.
Tobokel — keede jakşı, keede jaman.
Tobokel - erdin joldoşu.
Tobokel işke kaygı jok.
Tobokel tübü — jel kayık, jelesiñ da jetesiñ.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Tobokelge salgandık—ilimden artta kalgandık.
Tobokelde kaygı jok.
Tobokeldin köönü tok.
Tobokelçi too attayt.
Tobunan ajıragan — torgo tüşöt.
Togotpogon jılandı toptoşkon kumurska öltüröt.
Toguz kabat torkodon toktuçagımdın terisi artık.
Toguz katar torkomdon üşüp oturam, köñdöy köt
kantti eken (şilbinin söñgök kuurayga aytkanı).
Toguz katar torkodon toktuçagımdın terisi jakşı.
Tozgon kazdı toptoşkon karga alat.
Tozok menen toorugan, beyiş menen aldayt.
Tozokko üyröngön ot çaçışıp oynoyt.
Tozoktu körgön ot menen oynoyt.
Toñgon tonun maktayt, adaşkan jolun maktayt.
Toy — tokçuluktun jışaanı.
Toy — tonduunuku, aş — attuunuku.
Toybodum dep taarınbayt, soyboduñ dep taarınat
Toyboy jegen (keede içken) aş kurusun, kordukta
jaşagan baş kurusun.
Toygo barsañ murun bar, murun barsañ orun bar,
Toygo barsañ toyup bar, aşka barsañ açka bar.
Toygo barsañ toyup bar, jamandıgıñdı koyup bar.
Toygo barsañ toyup bar—torko tonuñ kiyip bar,
aşka barsañ açka bar, ala çapanıñdı kiyip bar.
Toygon — tatkan— baarıga teñ.
Toygon it eesin taanıbayt.
Toygon mışık çıçkan menen oynoyt.
Toygondo toktunun eti topurak tatıyt.
Toygondon kiyin toktunun eti topurak tatıyt.
Toygon — tatkan — baarıga teñ.
Toygonuña süyünbö, siñirişiñe süyün.
Toydo tonumdu ber debe.
Toydum dep süyünbö — siñerine süyün, bayıdım
dep süyünbö — iygiligiñe süyün.
Toydun körkü — aş, toonun körkü — taş.
Tok bala aç balaga karabayt.
Tok bala aç bolom dep oyloboyt.
Tok bala eçtemeni oyloboyt.
Tok çıçkanga toñ may jakpayt.
Tokmogu küçtüü bolso, kiyiz kazık jerge kiret.
Tokmun dep tomuktun etin taştaba.
Tokoy — toonun körkü, Er — ELDİN körkü.
Tokoydo jürüp sayragan: bulbuldan muñduu kuş
barbı, ölgöndön jaman iş barbı.
Tokoyluu jer añsız bolbos.
Tokol katın — erge jakın, alkı taza—elge jakın.
Tokol uydu çapsañ, müyüzdüügö doo ketet.
Tokol uydun tüşünö müyüz kiret.
Tokol eçki özün ulaksıyt.
Tokol eçki koy baştabayt.
Tokol eçki koydo jok, tokol katın toydo jok.
Tokol eçki müyüz suraymın dep, kulagınan ajıraptır (ayrılıptır).
Tokoç — toyut, jarma — ookat.
Tokoyuna karay añı, uçuruna karay zañı.
Tokson ooz sözdün tomuktay tüyünü bar,
Toktogulday ırçı bol, Tolubayday sınçı bol.
Toktogulday ırçını ayt, Tolubayday sınçını ayt.
Toktooluk—bakıtka alıp baruuçu ırıstuu jol.
Tokumday toosu jok, kemegedey koosu jok.
Tokçulukta it küçöyt, açarçılıkta bit küçöyt.
Tolbosko kuyba, toybosko berbe.
Tolkunsuz suu bolboyt, kaygısız el bolboyg.
Toltura buuday salganda kampanın çeri jazılat,
top etip jerge tüşköndö jampanın çeri jazılat.
Tolubayday sınçı bol, Toktogulday ırçı bol.
Tomugu toluk buudaydın öz kolunda bolboso, azabı artık tuugandın.
Tomuktay nerseni toodoy kılat.
Ton jıluusun eesi bilet, muñduunun muñun muñduu köröt.
Ton jıluusun eesi bilet.
Ton kiybegen ton kiyse, kaça —kaça (bütüröt)
tozdurat, at minbegen at minse, çaba — çaba öltüröt.
Tonduuga tonduuday, tonu jokko tonu joktoy — suuk.
Too — taşsız bolboyt, el — başsız bolboyt.
Too arasın suu buzat, el arasın çuu buzat.
Too biyiktigi alıstan baykalat.
Too börüsü, tokoy karakçısı köp.
Too tügönüp uç bolot, jol ayrılıp üç bolot, jer
tügönüp say bolot, at arıktap tay bolot.
Toodo kiygenin toydo da kiet.
Toodogu tülkünü tabındagı taygan alat.
Toodogu eçki küülögöndö, teke jügürüp kelet.
Toodoy kalptı tomuktay çındık jeñiptir
Toodoy karanı tomuktay ak jeñet.
Toodoy sözdü bergençe, bermettey işti ber.
Toodon tüşördö — taskak, toogo çıgarda — aksak.
Toodon tüşkön — taskak, toogo çıkkan — aksak.
Tooñ biyik bolso, ırgıtkan taşıñ alıs tüşöt.
Tooksuz ele tañ atat.
Tooktun tüşünö taruu kiriptir.
Tooktun tüşünö taruu kiret.
Tooluu jer añsız bolboyt, köçmön el malsız bolboyt.
Tooluu jer, karsız bolbos.
Tooluu jerdin börüsü, oyluu jerdin uurusu.
Toonu biyik debe, talaptansañ çıgaarsıñ, joonu
küçtüü debe, kayrattansañ jıgasıñ.
Toonu, taştı suu buzat, adamzattı söz buzat.
Toonun körkü — keninde, talaanın körkü — eginde.
Toonun tübü — bek boloor, joonun tübü — el boloor.
Toonun tülküsü jakşı, bardın külküsü jakşı.
Toonu —taştı suu buzat, adamzattı söz buzat.
Toorumdu birge tooruştuk, kaçan köñül kalıştık,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
çalgındı birge çalıştık, kay jerde köñül kalıştık.
Toosuz jer bolboyt, doosuz el bolboyt.
Toosuz jer bolboyt.
Top bolup törtöö bolsoñ, töbödögünü tüşürörsüñ.
Top jürgön mal karışkırga aldırbayt.
Top sokurdun arasında jalgız közdüü — Sultan.
Topton kaçkan karakçıga kez bolot.
Topton kaçkan karakçıga tuş bolot.
Topton ozgon — çeçen, köptön ozgon — kösöm.
Toptu karay taş ırgıtpa.
Topuk kılsañ toyörsuñ, uurunu koyörsuñ.
Topuksuzdun kursagı toyboyt.
Torko — tozot, tuyak — ozot.
Totu — kuştun barçası, keklik — kuştun kalçası.
Totu jünü menen, bulbul ünü menen (dañktanat).
Totu kuş başın körüp kubanat, butun körüp ardanat.
Toyumduk emes, köñüldük.
Tuz tatkan jeriñe karasanaba.
Tuzga kara sanagan jarıbayt.
Tuzdu daam tatkanga ber, kızdı izdep tapkanga ber.
Tuzdu meenet çırmasa, daamı çıgıp şor bolot,
kızdı meenet çırmasa, atasının töründö köp olturup kor bolot.
Tuzu az bolso tuzdalar, tuzu köp bolso buzular.
Tukum ulasa, jurttun jıldızı jarık.
Tul katınga jalçı aygır.
Tulpar — tuşunda, külük — künündö.
Tulpar aylanıp üyrün tabat.
Tulpar jerin, er elin sagınat.
Tulpar jünün oordoboyt.
Tulpar tügün oordoboyt, sultan söögün kordoboyt.
Tulpar söögün oordoboyt, tuugan söögün kordoboyt.
Tulpar tuşunda, külük künündö (kerek).
Tulpar çaba jetilet, şumkar uça jetilet.
Tulparga mingen turçu emes, tuuganga jetpey tınçu emes.
Tulpardı mingen turabı, tuuganga jetpey tınabı.
Tulpardı togunda sınaba, açında sına, ay —
aalamdagı elderdin kaşında sına. Er jigitti
el içinde sınaba, el çetinde sına, kanjıgadan
baş çeçişken, karıdan kan keçişken joo betinde sına.
Tulpardın bir tuyagı kem.
Tulpardın üyürü bir bolso da ottoosu başka.
Tulpardın tuyagı ketilet, sazga bassa jetilet.
Tulpardın tuyagı kımbat.
Tulpardıp izi jogolboyt, buzuktun işi oñolboyt.
Tumagın, topusun al dese kellesin algan, jasakerdin josunu.
Tumşugu baylangan it köçügü menen üröt.
Tunuk köldün tübü kurt.
Tunuk suu kısıktan jol tabat.
Turmuş ajarıñdı da, bazarıñdı da ılgabayt.
Turmuş eşek araba, karabasañ sınıp kalat.
Turmuşta eñ kıyın nerse — akılsızdıktı jöngö saluu.
Turmuştun tutkası — ayal.
Turnadan biy (başçı) koysoñ, kaygı ketpeyt başıñan.
Turnanın da başçısı bar.
Tur —turdan kabar kelse, uykudan maza ketet.
Tutkundagı er — kanatı jok kuş.
Tuubagan katından ulaktuu eçki jakşı.
Tuugan ay — tuuragan may.
Tuugan bar bolso körö albayt, jok bolso asıray albayt.
Tuugan bir jakşılıkta, bir jamandıkta.
Tuugan jer altın beşik (uya), tuulgan jerge
tuuñdu tik, tuulgan jerdin topuragı altın, eli mazar.
Tuugan izdep, doston ketpe
Tuugan katarı kuçaktaştırgan — til, duşman
katarı bıçaktaştırgan — til.
Tuugan küyguzup aytat, duşman süygüzüp aytat.
Tuugan küydürüp aytat, duşman küldürüp aytat.
Tuugan menen üç bölünsö jat bolboyt.
Tuugan tuugandın kazanına aş salbayt.
Tuuganga duşman bolbo, duşmanga tuugan bolbo.
Tuuganga kara sanagan, tuura jalçıbayt,
Tuugandan ötöm deseñ, koon bak, duşmandan ötöm deseñ aştık bak.
Tuugandın özü taarınsa da, booru taarınbayt.
Tuulbagan — ölböyt.
Tuulgan adam jaman emes, turmuştan ordun tappagan jaman.
Tuulgan jer — altın beşik.
Tuulgan jerge tuuñdu tik.
Tuulgan jerdin suusu — mürök, kızı — çürök.
Tuulgan jerdin topuragı - altın, suusu — mürök.
Tuulgan jerdin topuragı — altın, eli—mazar.
Tuulgan jerdin taşı altın, suusu darı.
Tuulgan jerdin kadırın alısta jürsöñ — bilesiñ
Tuulganına süyünböy, turaarına süyün.
Tuulduñ — öldüñ, tutandıñ — küydüñ.
Tuura biyde tuugan jok, tuuganduu biyde ıyman jok.
Tuura söz — kılıçtan ötkür.
Tuura söz — temirdi teşet, ötkür söz — kılıçtı keset.
Tuura söz (kep) — tuuganga jakpayt, katuu aytkan — katınga jakpayt.
Tuura söz kılıçtın mizinen kurç.
Tuura söz tuuganga jakpayt.
Tuura sözgö joop jok.
Tuura sözdü tuura debegen adam, kalıstıktan ketet.
Tuuramçıdan tuuganıñ bolsun.
Tuuruna süyünbö, turarına süyün.
Tuyuntpay meenet joluksa tuuganıñ saga kas bolot,
tuş kelip deölöt joluksa duşmanıñ kelip dos bolot.
Tuyagı bütün tulpar jok, kanatı bügün şumkar jok.
Tıyın, tıyın işi kıyın.
Tırtaysañ tırtay, alımsagıñ bir tay.
Tırtıktı algan kuday menin uulumdu koyöbu (je kimdi koyöt deysiñ).
Tışı jaltırak, içi kaltırak.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Ubada atkarılışı menen baaluu.
Ubadasız kişiden jürüp ketken jel artık.
Ubayım bassa, uyku jok.
Ubakıttan utturganıñ — ırıskıdan kuru kalganıñ.
Uvazir jakşı — kan jakşı, katın jakşı — er jakşı.
Ugaarı joktun unçukpaganı ep,
Ugar jerde — söz ayt, siñer jerge — suu tök.
Ugar kulak, körör köz.
Ugar kulakka söz ayt.
Ugumduu añgemenin uzagı jok.
Uz kolunan bütkön iş jookerge em.
Uzatkandın joldoştukka toomu jok.
Uzdan uçuk artat.
Uzun boyluu jigitke, çarçı boyluu kız kerek.
Uzun joldu kıskart, at jalına kazan as (ot jak).
Uzun keskin karagay, kıskası kıy bolobu.
Uzun kündö — iş köp, uzun tündö — tüş köp.
Uzun til — uudan jaman.
Uzun til ömürdü kıskartat.
Uzunsuz kıska bolboyt ülgüsüz usta bolboyt.
Uzunsuz kıska bolboyt, uluusuz nuska bolboyt.
Uy — kokusunan tüşöt, külük — arzanınan tüşöt.
Uy baylaarga jibi jok, ürüp çıgaar iti jok.
Uy bul bolor, katın biy bolor.
Uy müyüzünön sınat, adam sözünön sınat.
Uy murdun sasık dep, kesip salbayt.
Uy murdun sasık dep, kesip taştabayt.
Uy okusunan tüşöt, külük arzanınan tüşöt.
Uy soysoñ üç kün üyüñö jolobo, jılkı soysoñ, jeti kün üyüñön çıkpa.
Uy sıypagandı bilbeyt, jaman sıylagandı bilbeyt.
Uy terisi ton bolboyt, uruşkan kişi çoñ bolboyt.
Uy terisi ton bolboyt, uruşçaak kişi oñ bolboyt.
Uy, uydan kalsa kulagın kes.
Uyga jügön salabı, üyröngön adat kalabı.
Uyga kilem japkanday.
Uyga kom, töögö çom.
Uydu müyüzgö çapsa, tuyagı zırkırayt.
Uydu müyüzünön, adamdı sözünön karma.
Uydu taanıp al, taanıbasañ targıl al.
Uydun kırkı kır aşırbayt.
Uydun sütü tilinde.
Uydun tuuruna kütüp, uuzuna kütpöptür.
Uyku — duşman.
Uyku — ölüm.
Uyku — jarım ölük.
Uyku — ölüktükü, iş —tiriktiki.
Uyku menen tamakta ar jok.
Uyku orun tandabayt
Uyku töşök tandabayt.
Ukkan — ulamal, körgön — közömöl.
Ukkan bala tarbiya alat, ukpasa talaada kalat.
Ukkan kulakta ayıp jok.
Ukkan kulakta jazık jok.
Ukkanda kubanıp, körgöndö köñül suuyt.
Ukkandan körgön artık.
Ukkandın ulaması köp.
Ukkanıña işenbe, körgönüñö işen.
Ukmuştuunun töösü jorgo.
Ukpayt dep — uşak aytpa, bilbeyt dep — uuru kılba.
Uktabasa — er başı çoyun, tınbay jortso — at tuyagı bolot.
Uktagan jılandın kuyrugun baspagın.
Uktagan oygonot, oylogon — tolgonot.
Uktagan uyku alat, tün katkan jılkı alat.
Ukuruk boyu kar jaasa, kuldun malı jutabayt.
Ulak — tüşkön üydükü.
Ulak ölbösün, uuru ölsün.
Ulak maarap suu keçet.
Ulam kiyin degendin üyünö jalkooluk üyür.
Ulugu adil bolboso, ubara bolgon el karıp.
Uluguñ kaapır bolso, akırın tut.
Uluguñ sokur bolso, bir közündü jum.
Uluk bolsoñ — kiçik bol, senden eç kim
talaşpayt.
Uluk bolsoñ — kiçik bol.
Uluk bolsoñ—kiçik bol, biyik bolsoñ —japıs bol.
Ulukka para bergiçe, kün ötkörüp bara ber.
Uluksuñ — kılasıñ.
Uluktun uluulugu — anın eldiki ekendiginde.
Uluu adam — uluu too sıyaktuu: Uluu toogo
çıkkanda aylananı (jakındı) taanıysıñ,
alıstı körösün, uluu adam menen süylöşköndö,
ukpagandı ugasıñ, bilbegendi bilesiñ.
Uluu adam uluu too sıyaktuu.
Uluu üydögü külsö, kiçüü üydögü ırsayat.
Uluu üydögülör külsö, kiçü üydögülör jılmayat.
Uluu sözdö uyat jok.
Uluu sezim — uluu süyüünü jaratat, uluu emgek —
uluu akılmandı jaratat.
Uluu söz — ötkön ömür.
Uluu sözdö uyat jok.
Uluu uluu emes, urmat uluu.
Uluuga — urmat, kiçüügö — ızaat.
Uluuga sıy körsötsöñ, kiçüüdön urmat körösüñ.
Uluuga urmat kıluuçu, jigitter kızmat kıluuçu.
Uluuga urmat, kiçüügö ızaat
Uluu — kiçüünün kadırın bilemin deseñ, agını
katuu suudan keç, aşuusu biyik toodon aş.
Uluunu ake de, kiçüünü ükö de.
Uluulukka jaş jetkirbeyt, baş jetkiret.
Uluunu ukpagan adam uzak jaşabas.
Uluunu ukpagan uzabas.
Uluunu urmatta, kiçüüdön iymen.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Usta, ustadan — nuska.
Ustadan şakirti ötöt.
Ustalardan — dat kalat, moldolordon — kat kalat.
Ustanın togoosu jok, bekerdin çoloosu jok.
Ustanın togoosu jok.
Ustanın uun tapsañ, temirdin suun tabasıñ.
Ustanın uusun bilgençe, temirdin suusun bil.
Ustara kırat, söz keset.
Ustası duduk, şakirti dülöy.
Ustasınan şakirti ötöt.
Ustat akındın oyu köp, sözü az.
Ustukan müljüböy etke toyboyt, kono jatpay kepke toyboyt.
Ustukan müljüböy etke toyboyt.
Uu dese, çuu debey.
Uu içken — bir ölöt, ant bergen — miñ ölöt.
Uu içken bir ölöt, ant içken miñ ölöt.
Uugum saga aytamın, uulum sen uk.
Uugum, saga aytam, uulum, sen uk, keregem saga aytam, kelinim sen uk.
Uul aştabagan baltanı kız aştaar, er çappagan kılıçtı zayıp çabaar.
Uul jakşısı — urmat, kelin jakşısı — kelbet.
Uul jamanı — uygak menen teñ.
Uul jamanı — uygak, kız jamanı — kamgak.
Uul kalsa mal tabat, katın kalsa er tabat.
Uul tappas ayal bolbos, anın turaarın ayt, mal
tappas jigit bolbos, anın kuraarın ayt.
Uul tayangan mal tayanat, mal tayangan jer tayanat.
Uulga uul tizgindeş bolso, kazandagı aş —tamak bir kaynayt.
Uuldan uyat ketse, kelinden kelbet ketet.
Uuldu töröyt — uyatın koşo töröböyt, kızdı töröyt — kıyalın koşo töröböyt.
Uuldun uulu meken korgoyt, duşmandın astın torgoyt.
Uulduu bolsoñ uzun süylöbö, kızduu bolsoñ kıya süylöbö.
Uul — kızdı üylömök — tukumuna kam körmök.
Uul —kızıñ erke bolso, doomattı başkaga koybo.
Uulsuz ata — kanatı kırkılgan kuş.
Uulu jakşı bolso, katardagı atası bek üyünön jay tabat.
Uulu jaman bolso, toodoy bolgon atasın töö üstünön it kabat.
Uulu joktun — muunu jok, koyu joktun — kunu jok.
Uulu joktun — muunu jok.
Uuluñ asker barbasa, al jön ele ilinip turgan kolbasa.
Uuluñ jakşı bolso — ömürüñ uzarat, uuluñ
jaman bolso — ömürüñ kıskarat.
Uuluñ jaman bolso da, boyu uzun bolsun.
Uuluñ jaman bolso da, çoñ bolsun.
Uuluñ össö — urumga, kızıñ össö — kırımga.
Uuluñdu adepke söz menen emes, örnök menen (örnöktüü iş menen) üyröt.
yu. Uulum uzun bolso meyli, tündük kötörüp berbeybi.
Uuluñ össö uyattuu, kızı kılıktuu menen ayıl kon.
Uuluñ çoñoyso, abiyirdüü menen ayıldaş bol,
kızıñ çoñoyso, önörlüü menen ayıldaş bol.
Uunun da darılıgı bar.
Uunun sırın mergen bilet, joonun sırın jeñgen bilet.
Uuru — talaptaş, börü — kulaktaş.
Uuru «koydum» debeyt, sopu «toydum» debeyt.
Uuru bayıbayt.
Uuru it adat kılbasa üygö kirebi da, tumşukka
çappasa kañşılap bilebi.
Uuru bayıbayt, suk toyboyt.
Uuru karısa, sopu bolot.
Uuru karısa, sopu bolot.
Uuru küç bolso, eesi ayıpka jıgılat.
Uuru küç bolso, eesi aram ölöt.
Uuru küç bolso, eesi ölöt.
Uuru küç bolso, eesin doogo jıgat.
Uuru küçtüü bolso, eesi künöögö jıgılat.
Uuru köçügü kuuş.
Uuru korkot aygaktan, uylar korkot saygaktan.
Uuru korkot aygaktan.
Uuru kılgan karışkır terisin tölöyt.
Uuru kılsañ jalgız kıl, joldoşuñ aygak bolbosun.
Uuru menen konok ayttırıp kelbeyt.
Uuru menen koşuna bolsoñ, kulpu üzülböyt eşikten.
Uuru soylogon jılan katuu çagaar.
Uuru tanaptaş, börü kulaktaş.
Uuru toygonço jep, ölgönçö karganat.
Uuru uurulugun koyso da, «uuru» atı kalbayt.
Uuru: «koydum» — debeyt, moldo (börü) «toydum» — debeyt.
Uuruluk kesip emes, enelüü bala jetim emes.
Uurunu aktaganıñ, uurdoonu jaktaganıñ.
Uurunu karakçı urat.
Uurunuku uu menen çuuga ketet, jegiçtiki suudan suuga ketet.
Uurunun bir beti kara, aygaktın eki beti kara.
Uurunun bir közü uuda, balıkçının bir butu suuda.
Uurunun içkeni irim, jegeni jelim.
Uurunun katını da uurdalıp kelgen.
Uurunun kötü (keede çaması) kuuş.
Uurunun köçügü kuuş.
Uurunun tapkanı jukpayt.
Uurusu küçtüü bolso, eesi ölöt, (je) uursu küç bolso, eesin korkutat.
Uuruçuluk iyneden baştalat.
Uuçu birge jazılat, tübü birge koşulat.
Uçaar kuşka bir kanat.
Uçkan kuştu karmoogo bolot, aytkan sözdü karmoogo bolboyt.
Uçkaşkandın baarı dos emes, uruşkandın baarı kas emes.
Uçpas — took, köçpös—tam.
Uşak — uudan jaman.
Uşak — ayıñ kep uksañ (üçün), köñülüñdü azdırba.
Uşak uksañ unutup sal, estüü aytılgan keñeşti esiñe sal.
Uşak uksañ unutup sal.
Uşakçı — uşakçı emes, uşaktı ukkan — uşakçı.
Uşakçıdan uzak kaç.
Uşakçını jolotpogun janıña, sırıñdı jayıp salat baarına.
Uşakçını uzatpayt, elder anı tuzaktayt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Uşakçının üyü küyöt.
Uşakçının oozu tınbayt.
Uşu jarık dünüyö, ustaranın mizindey, oodarılat künügö.
Uyumdun közü jaman — ölüü muzoo tuuyt.
Uyutkusu irise — ayran sarı suu.
Uya körktüü emes, şumkar körktüü.
Uyada jatkan balapan, asmanda uçkan kuş bolot.
Uyada jatkan jumurtka asmanda uçkan kuş bolot.
Uyadan emne körsö, uçkanda oşonu alat.
Uyadan emne körsö, uçkanda oşonu jasayt.
Uyalbagan buyurbagandan içet.
Uyalbagan buyurbagandı da içet.
Uyalbagan undun beti, uzarbagan töönün tamanı.
Uyalbagan ırçı bolot.
Uyalbagandan özüñ uyal.
Uyalgan şıbagasınan kuru kalar.
Uyalgandan ölöyün desem jan tattuu, kireyin desem jer katuu.
Uyalgandan kara jer ayrılat (je jarılat).
Uyalçaak öz ırıskısınan kuru kalat.
Uyası jok kükük bolot, uyatı jok tüksüz bolot.
Uyat — ölümdön katuu.
Uyat — uyattuu üçün.
Uyat özünçö bir uruu jurt.
Uyat ölümdön katuu ekeni kiyin bilinet, birok anda keç bolup kalat.
Uyat ölümdön küçtüü.
Uyatsız dıykan — jersireek, uyatsız katın — ersireek.
Uyatsız jigit— jügönü jok atka okşoş.
Uyatsız uul — urmatsız jeen bolor.
Uyatı jok ırçı bolot.
Uyatı joktun beti kalıñ.
Uyatı joktun koluna kaşık tiyse, beş uurtayt.
Uyatı joktun koluna kaşık tiyse, beş uurtayt
(je uyatsızga kaşık salsañ beş uurayt).
Üzülbögön nerseni çort çaap keset.
Üzülgöndü ulagan, çaçılgandı jıynagan — azamat.
Üñkür bolso da üyüm.
Üñkür da bolso üyüm bar, ayuu da bolso erim bar.
Üy kılgan da ayal, kül kılgan da ayal.
Üy çabışıp, mal tiyse, tınçı ketet eliñdin.
Üy eesinin kabagı, meymandın süygön tamagı.
Üy — bülönü buzgan — çoñ şaardı buzganga barabar.
Üygö üt kirgende — malga süt kiret.
Üygö kirgen — kuru çıkpayt, körgö kirgen — tirüü çıkpayt.
Üygö kut kirse, malga süt kiret.
Üygö — jayga orun kamda, meymanıña oyun kamda.
Üydü kırk erkek tolturalbayt, bir ayal tolturat.
Üydün aşı üygö sonun.
Üydün jakşı jamanı kış tüşköndö bilinet.
Dostun jakşı jamanı iş tüşköndö bilinet
Üydün körkü — ayalda.
Üydün çoñu — jut, kazandın çoñu — kut.
Üydün ısık — suugun kış tüşköndö bilersiñ,
kişinin jakşı — jamanın iş tüşköndö bilersiñ.
Üydün ısık —suugun kış tüşköndö bilesiñ,
kimdin alıs —jakının iş tüşköndö bilesiñ.
Üydö — baatır, joodo — jok.
Üydö bir duşmanıñ bolguça, tışta miñ duşmanıñ bolsun.
Üydö jürgön bir çoro, joogo çıksa miñ çoro.
Üydö köpkö talaada batpayt.
Üydö koroz, tışta jöjö.
Üydö olturgan ayaldın aşı menen işi bar, kuşu menen nesi bar.
Üydö tınçı joktun talaada koş barakatı bar.
Üydö çeçen doodo (je köptö) jok.
Üydö çeçen, doogo jok.
Üydö ırkı joktun, talaada sıyı jok.
Üydö —arstan, sırtta — mışık.
Üydögü kep köçögö jarabayt (jakpayt).
Üydögü oydu bazardagı nark buzat.
Üydögü uurunu it kappayt.
Üydögülör külsö, sırttagılar ırsayat.
Üydögüsü mayın jeyt, mergençisi janın jeyt.
Üydögü tok kız aşka baram dep ıylayt, aştagı aç kız üygö baram dep ıylayt.
Üydön ölgön jaman at, joodon ölgön saltanat
(jazdıktan ölgön jaman at, joodon ölgön saltanat).
Üy — jayga orun kamda, meymanıña oyun kamda.
Üyü — ak, içi — kak.
Üyü jakın ittin kuyrugu uzun.
Üyü örttöngöndö kuduk kazıptır.
Üyüñ tolgon aş bolso, buyurganın aşaarsıñ.
Üyüñdü tikpes jerdi şıpırba.
Üyüñdün baylıgın köçköndö körösüñ.
Üyüñdün içi tar bolso da, özüñdün içiñ tar bolbosun.
Üyüñdö sütüñ tögülsö, talaada muzooñ emip ketet.
Üyüñdö tolgon aş bolso, buyurganın aşaysıñ,
kudaydın jılı kumdan köp, buyurganın jaşaysın.
Üyüñö kelgenge taarınçı aytpa.
Üyündö jalam talkanı jok, uulunun atı Talkanbay.
Üyündö jalap içer ayranı jok uulunun atı Juuratbek.
Üyündö kaşık (bir uurtam) ayranı jok uulunun atı Juuratbek,
moynunda jalgız monçogu jok kızının atı Şurubü.
Üyündö kaşık ayranı jok, kızının atı Juurat.
Üyündö köptü talaada urbayt.
Üyündö ırakatı joktun, talaada koş barakatı bar.
Üyürün sagınbas (taanıbagan) at bolboyt, jerin
sagınbas (taanıbagan) mal bolboyt, elin
sagınbas (taanıbagan) er (adam) bolboyt.
Üylöngöndün körkü — ır, ölgöndün körkü — ıy.
Üylönöm deseñ, boydokko keñeşpe.
Üyrönbögön beyişiñden, üyröngön tozok jakşı.
Üyröngön adat kalabı, uyga jügön salabı.
Üyröngön joo atışaarga jakşı.
Üyröngön joo atışaarga iygi (jakşı).
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Üyröngönüñ baylıktan artık.
Üyrönüü üçün jaşa, jaşoo üçün üyrön.
Ülp etken uçkundan üymök küyöt.
Ümüt — uzak, ajal — kıska.
Ümüt adam menen jaşayt.
Ümütsüz — şaytan.
Ümüttün öz döölötü bar.
Ümüttün tüpkü çegi jakşılık. (A jakşılık
degen ırgıtkan sayın kayırmagıña iline berbeyt).
Ün jetpegenge, söz da ötpöyt.
Ün salmagı — söz maanisin arttırat.
Ündöbögön — üydöy balaadan kutulat.
Ünüñ jetpes jerge kıykırba, üyüñdü tikpes jerdi şıpırba.
Üpü menen şıypañ dos, buçuk menen jırtık dos.
Üttüü monçok jerde jatpayt.
Üç kişi bilgen sır — sır emes.
Üç kız ata —enege küç kız.
Üşügöndü — şişigen jeteleyt.
Üşügöngö ot jaktırba.
Han bolboso el uyubayt.
Han kayda barsa nökörü kalbayt.
Han kebine kayruu jok.
Han koynunda kaltıragança kul koynunda kuturup jat
Han sarayı — kılıçtın mizi, kamçının küçü.
Han tartuusu — toguz.
Hanı kayrımduu bolso, kalk başına bak konot.
Handı kuday uraarda katını menen kabışat, eli menen çabışat.
Handın kaarınan saktan, karakçının doosunan saktan.
Handın kızı kaşık karmasa kolu jooruyt,
«Çılık» bar jerde «bılık» bar.
Çaap aytkança, taap ayt.
Çaba albagan, çalgı tandayt.
Çabal ördök murda uçat.
Çabalekey menen şilekey alışıp dostoş.
Çabandozdor çogulsa, ulaktın çeri jazılat.
Çabandın işi— çatak iş.
Çabışta joo ayagan özü jaraluu.
Çagılganday közdöngön, çak etkendey sözdöngön.
Çagım — öltüröt, maktoo — jetkiret.
Çañ sozulat tamandan, jakşılık kelbeyt jamandan.
Çay bolup törgö ötkön suu bir kezde arıkta akkanın unutpasa.
Çaykap süylögönçö, baykap süylö.
Çaynaganıñ — kümön, jutkanıñ seniki.
Çaypalsa ayak tögülör.
Çayırdı köp çaynasa — sagız bolot, karıganda köp süylösö — mañız bolot.
Çakkan öltüröt, maktagan jetkiret.
Çakmak (ottuk), çakmakgı atka bergen akmak.
Çakmak taş kuunu tutandırganday, kagılış
bolor — bolbos sebepten çıgat.
Çakpagan jılan iyinden sırtkarı.
Çakıldagan katındı üy çeçkende (je el köçköndö, je kız bergende) köröbüz.
Çakırganga barbagan, ımdaganga zar bolot.
Çakırganga kelbegen, ımdaganga zar bolot.
Çakırganda kelbegen, kol bulgaganga zar bolot.
Çakırgandan kalba, özün basıp barba.
Çakırsa kelbes — şıkaalayt, berse jebes — çımçılayt.
Çakırılbagan konok tatardan jaman.
Çakırılbagan konok şıpırılbagan jerge oturat.
Çakırılbagan konok şıpırılbagan üygö olturat.
Çakırılgan jerden kalba, özün basıp barba
Çakırılgan jüz konok üçün — bar,
Çakırılbagan bir konok üçün — jok.
Çala jorgo jol buzat, çala moldo el buzat.
Çala öltürgön jılaanday.
Çala moldo din buzat.
Çalırı tursa közündö, çargıtı (çalgırtı) bolot sözündö.
Çapandı jakasınan kiet.
Çapançanga kamçı çapsa, köynökçöngö doo ketet.
Çapançandı çapsa, köynökçöngö doo ketet.
Çapkan sayın köz çıkpayt, aytkan sayın kep ötpöyt.
Çapkan sayın köz çıkpayt.
Çappasa bilekte kalat, aytpasa jüröktö kalat.
Çapsa bolot ketilet, çarıkka karmasa bıçak jetilet.
Çapsa bolot ketilet, çarıkka salsa jetilet.
Çapsan — çarçaarsın, jetpeseñ — jeteersiñ.
Çapçañ at arışın taştayt, baarı bir külüktön aşpayt.
Çarayna menen çaptayt, bulgaarı menen kaptayt.
Çaranada kozum ölgönçö, çarı koyum ölsöçü.
Çarçagan kulda jazık jok.
Çarıkçandı jaktırbasam, ötükçön meni karabayt.
Çatak süylöp çıçaalak — çır adamdın münözü,
toktoo süylöp jay aytkan — sabırduunun münözü.
Çataktan kan çıgat, kagılıştan jan çıgat.
Çataktın jayı — kan çıgat, kagıştın jayı — jan çıgat.
Çataktın tüyünün (tübün) kalıs aytkan söz çeçet.
Çataktın çırın kalıs çeçet.
Çaç alakası üç kündük.
Çaçtaraç menen süylöşsöñ, ustara menen kayragın aytar.
Çaçtı juubasa bit basat, tarabasa sirke basat.
Çayandın uuları özdörün öltüröt.
Çege takanı saktayt, taka tulpardı saktayt.
Tulpar erdi saktayt, er eldi saktayt. Akılduu kasıñdan korkpo,
arzıbas dosuñdan kork.
Çegirtkeden korkkon egin ekpeyt.
Çegirtkenin alın kör da, kanın sor.
Çeñgel jerinde kürküröyt.
Çenebey içken mastan tüñül, ıgı jok köpkön jaştan tüñül.
Çenemdi bilgen çeginde iyrilet, çeginde iyrilgen ömürgö üyrülöt.
Çepten erdin küçü bek.
Çerik — jurttun anıgı.
Çetke barıp sultan bolguça, öz eliñde ultan bol.
Çette jürsöñ tarıgaarsıñ, öz eliñdi sagınaarsıñ.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Çetten kelgen joonu tilge keltirgin,
al tilge kelbese, kılıçıñdı tos.
Çeçe süylöyt çeçender, el çogulgan jerlerde.
Çeçekeyi çet bolot, çeç kap menen top bolot.
Çeçen - sözdün ebin tabat, dayım keptin kemin tabat.
Çeçen — çeçen emes, öküm çeçen.
Çeçen aljısa atagın jeyt.
Çeçen aljısa bogun mıkçıyt.
Çeçen aljısa töö deyt.
Çeçen aljısa töö deyt, moldo aljısa emne deyt.
Çeçen aljısa, dañkın ketiret.
Çeçen aljısa, bogun jeyt.
Çeçen menen çeber — köpkö ortok.
Çeçen menen çeber jazuunun ortosu asman menen jerdey.
Çeçende — jalpının söz akısı bar, bayda — kedeydin köz akısı bar.
Çeçenden ötkön çeçendi «kara jaak jez tanday» deyt.
Çeçendin — sözü, baatırdın — közü (kurç).
Çeçendin — tili ortok, çeberdin — kolu ortok.
Çeçendin körkü—tañdayda, baatırdın körkü —mañdayda.
Çeçendin sözü altın, ustanın kolu altın.
Çeçendin sözü kumday kuyulat.
Çeçendin sözü köpkö ortok, çeberdin kolu elge ortok.
Çeçendin tili köpkö ortok, çeberdin kolu elge ortok
Çeçekke çektirbegen çımçıktarımdı kızıl tumoodo kırıp aldım.
Çeçen — çeçen emes, öküm çeçen.
Çeçilbes kara doo bolso, çeçendin çeri jazılat.
Çeçingen — suudan kaytpas, közöngön — joodon kaytpas.
Çeçingen suudan kaytpas.
Çieleşken tüyündü çeçiş kıyın, üyügüşkön duşmandan ketiş kıyın.
Çiyki bışıp daamına kelet, jaş çoñoyup alına kelet, azgan aylanıp eline kelet.
Çildenin biri kalsa da, jut bolot.
Çildenin biröö kalsa da jut.
Çirigen oozdon irigen söz çıgat.
Çirik — çiritet, buzuk—büldüröt.
Çirikke çımın üyür.
Çöbü jok dep jerden tüñülbö, malı jok dep elden tüñülbö.
Çögölöp jaşagança, tike jürüp jan taşta.
Çöyçöktön töö sugarganday.
Çöl jakalap konboy, köl jakalap kon.
Çöldün kemesi — töö.
Çöldün körkü —suu, köldün körkü — kuu.
Çölmök miñ (je kırk) künü sınbayt, bir künü sınat.
Çöp jıynagan malın bagat, mal jıynagan janın bagat.
Çöp çıkpagan saydan kaç, kayırı jok baydan kaç.
Çöp şiresi mal semirtet, kep şirini jan semirtet.
Çöp şiresi mal semirtet, kep şiresi jan semirtet.
Çöpkö (keede otko) bergis takır bar, bayga bergis jakır bar.
Çöptü kor körsöñ (je kordosoñ), közgö zıyan.
Çöptü kor körsöñ (je çöptü kordosoñ) — közgö zıyan, tişti kordosoñ — sözgö zıyan.
Çöptön japız, suudan tayız.
Çöptön jılan uu jasayt, aarı bal jasayt
Çoburdan oogondu, tulparga mingizbe.
Çogooldun çokmoru ıldam.
Çoguluşta çındık kerek, çoguuda tınçtık kerek.
Çok karmagandın kolu küyöt.
Çon (je uluu) üydögülör külsö, kiçüü üydögülör ırsayat.
Çoñ atañdın kadırın çoñoygondo bilesiñ.
Çoñ ayagıñdı çoñgo atap iç.
Çoñ baştın da mañ başı bar.
Çoñ darıyanın akkanı jay, nuskaluu adamdın süylögönü jay.
Çoñ ögüzdün terisi juka bolot.
Çoñ iş bütüröm deseñ,. maydadan başta.
Çoñ üydögü külsö, kiçi üydögü ırsayat
Çoñ kemege — çoñ tolkun.
Çoñ çataktan kiçinekey dostuk artık.
Çoñgo çoñ ayagıñdı atap iç!
Çoñgo çoñ ayak jarmañdı arnap iç.
Çokoy kiygen but kuurayt, çogoolgo tiygen kız kuurayt.
Çokoyluu Çerik çoñ boldu, çoyulgan Bugu kor boldu.
Çoku barda mal jokpu, çogulup arak içeli.
Çokum barda mal jokpu?
Çooçun jol — çıtırman tokoy.
Çorkok kişi bukanın murdun muştumu menen közöyt.
Çorkok kişi töönü jaza minet.
Çorkok kişi töönü jaza muştayt, bukanın murdun muştum menen közöyt.
Çorkok — töönü jaza muştayt.
Çorkok töönü jaza muştayt, önörlüü tırmak menen kazık uştayt.
Çotko tüştün — otko tüştüñ.
Çooçulap jasagan işten çok baspaysıñ.
Çubaktın kununday kuudu.
Çubaktın çuusunday çubaljıgan iş.
Çuldurdun tilin enesi bilet.
Çubaktın kununday kuudu.
Çurkagan balanı körüp, çaldın butu zırkırayt.
Çıbıgında iyilbegen, tayagında bügülbös.
Çıbık karmaganga it öç, çındıktı aytkanga akmak öç.
Çıga albay (arañ) turgan köz ele, çıgıp ketti özü
ele. Aytılbay turgan söz ele, aytılıp ketti özü ele.
Çıgaan çıkçuu uul çıyrak oyloyt.
Çıgaşa bolboy, kireşe bolboyt.
Çıgaşa malga eesi baş.
Çıgaşa çıkpay, kireşe kirbeyt (je çıgaşaluu malga eesi baş).
Çıgaşaga eesi baş, ölümgö özü şerik. Çıgaşaluu malga eesi baş.
Çıgdanı açılbas, çıragı jagılbas.
Çıgım paydanın tuuganı.
Çıgımıñdı kireşeñden murda esepte.
Çındıktın kuyuşkanı kabat.
Çının aytkan kişi ak.
Çıykandan jaman ooru jok, anı surar kişi jok.
Çıyır —jolgo barat, jol — elge barat.
Çıkkan — meenet, kirgen — döölöt.
Çıkkan (je tayangan) tooñ biyik bolso, ırgıtkan taşıñ ıraak tüşöt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Çıkkan kız — çiyden tışkarı.
Çıkpagan aştıkka — ötpögön orok.
Çıkpay turgan köz ele, çıgıp ketti özü ele.
Çıkıldagan katındı üy çeçkende (je el köçköndö, je kız bergende) körörbüz.
Çılpagın aarçıymın dep, közün çukugan.
Çılpagın alam dep, közün olup algan.
Çılık bar jerde bılık bar.
Çımçık özün jan oyloyt, çırpık özün tal oyloyt.
Çımçık özün kuş oyloyt.
Çımçık, semirip, batmanga tolboyt.
Çımının kaktırgan bakşıday boldu.
Çımın mayga konot.
Çımın tiygen töögö Oysulata ne kerek.
Çımınday çındık alptay kalptı jeñet.
Çımından joon bolso, kadik kıl.
Çımınduu jerde kurt küçöyt.
Çımınduu jerde kurt küçöyt, ırımduu jerde dart küçöyt.
Çımındı döö kılba, betiñdi köö kılba.
Çımındı töö kılıp körsötöt.
Çın aytkandın dosu köp, kalp aytkandın kası köp.
Çın jakşıga joluksañ, suu orduna bal berer,
çın baatırga joluksañ, sen üçün al jan berer.
Çın jakşının açuusu bar, kegi jok.
Çın çıçalayt, kalp katkırat.
Çındap ıylasa, sokur közdön jaş çıgat.
Çındıgıñdı jogotkonuñ — ömürüñdü korotkonuñ.
Çındık — açuu, kalp — tattuu.
Çındık — segiz, bakıt — egiz.
Çındık jerde kalbayt.
Çındık kündön jarık.
Çındık köz teşet
Çındık kudaydan küçtüü.
Çındık otko küyböyt, suuga çökpöyt.
Çındık sözdün duşmanı köp.
Çındık çıçalatat.
Çındıkka ot üylögöndün sakalı örttönöt.
Çındıktı jaradar kıluuga bolot, birok anı öltürö albaysıñ.
Çındıktı tanuuga bolboyt, dostuktu çanuuga bolboyt.
Çınçıl adamga jügün.
Çınçıldın çınısı sınbayt.
Çınıgı akındın tulku boyu ır, çınıgı dıykandın tulku boyu nur.
Çınıgı dos uyalaştan artık (tuuganga teñ).
Çının aytkan çırdan alıs, kalptı aytkan bolboyt kalıs
Çın aytıp zalal tap — akırı jetersiñ muratka,
kalp (je jalgan) aytıp, payda tap — akırında kalarsıñ uyatka.
Çır ayaldın küyöösü erte karıyt.
Çırayga kelbet töp kelse, suluunun ajarı açılat.
Çıraydı çılap içpeyt.
Çırayluu közünön emes sözünön
Çıraktın jarıgı tübünö tüşpöyt.
Çırduu kızdın çırgoo jomogu ırbayt.
Çırm (je çırım) etse — közgö payda, çımçıp jese — etke payda.
Çırm etse — uykuga payda, çımçıp jese — tamakka payda.
Çırpıgı sınsa sınsın, çınarı aman bolsun.
Çırpıgı sınsa talıñdın — çınar bolboyt al
kaytıp, ötkön ömür, kaçkan kuş — koluña kelbeyt al kaytıp.
Çırpıgım sınsa, çınarım bar.
Çırpık özün tal oyloyt.
Çırpıktın iyilgenn — sınganı, jigittin uyalganı — ölgönü.
Çırım etse — közgö payda, çımım içse — tamakka payda.
Çıçkan — joyçu, tülkü — uuçu.
Çıçkan iynine kire albay jatıp, kuyruguna kalbır baylaptır.
Çıçkan köçügün körüp aksayt.
Çıçkanga — ölüm, mışıkka — oyun.
Çıçkanga tük bütkön sayın kaltırayt.
Çıçkanday jüz jıl jaşagança, jolborstoy bir jıl jaşagan artık.
Çıçkıluu jan eki aştan kuru kalat.
Çıçkıluuga mayluu et tabılbayt.
Şagıl bolboy, zoo bolboyt.
Şagılı bolboy zoo bolboyt, şayırı bolboy el bolboyt.
Şaytan azgırgandı, şamal oodarat.
Şaytandın da moldonukunday zikiri bar.
Şaytan bolso, arık attabay but sınat.
Şaytan bolso, bulamıktan tiş sınat.
Şaytandı da, bir katarında azgırıp, joldon çıgarıp ketken azezil.
Şayır ayaldan şıldıñçıl uul tuulat.
Şayırı bolboy el bolboyt, peyili jakşı kem bolboyt.
Şayırı bolboy el bolboyt.
Şak mömölögön sayın iyilet.
Şakarı bar, mayı jok — mendey muñduu bar
beken, köçköndö kölük öltürgön sendey muñduu bar beken?
Şakıldagan jigitti joo betinde körörmün.
Şakıldagan katındı — kız bergende (el köçköndö
je üy çeçkende) körörmün, bakıldagan tekeni — suu keçkende körörmün.
Şakıldagan katındı kız bergende (je el köçköndö, je üy çeçkende) körörmün.
Şalturuktun şayı jok, kamduunun alı köp.
Şam tübölük küyböyt.
Şamal bolboso daraktın butagı (başı) kıymıldabayt
Şamal bolboso, terektin başı kıymıldabayt.
Şamal bolot dese, üyüñö arkan sal. Joo kelet dese, koluña kılıç menen kalkan al.
Şamal jerdi kurgatat, baylık eldi jırgatat.
Şamal jerdi kurgatat, döölöt jandı jırgatat.
Şamal jerdi kurgatat, jamgır jerdi jırgatat.
Şamdagaylık — asıl sapat, şayırlık — altın sapat.
Şamıyanı şaylabay, buursundu sokturbay, kara
jerdi kañtarbay, dıykandarga mal kayda.
Şarıyat — buylalagan töö, kayda jeteleseñ kete beret.
Şarıyattı ukmak bar, kuumay jok.
Şaşkan — aşka bışkan.
Şaşkan — şaytandın işi.
Şaşkan koyön añga batpayt.
Şaşkanga şaytan şerik.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Şaşılış bütkön iş — saz bolboyt, çala bışkan aş — aş bolboyt.
Şegi bar — şektenet.
Şegi bar şekiyt (je şektüü şekinet).
Şegi bar şekşiyt.
Şektenüü — şertteşken dostuktu buzat.
Şektüü — sekiret, şegi jok — kekiret.
Şektüü şekşinet (je şegi bar şekşiyt).
Şibegeni kapka kata albaysıñ.
Şilbi körsöñ julbagın, bıbık körsöñ urbagın.
Şodokondun burkütündöy jutunbay
Şok bol, şok bolbosoñ jok bol.
Şok bolsoñ jok boloorsuñ.
Şorduuga bakıt alıs, kırsık jakın.
Şorduuga şorpoluu tamak jakpayt.
Şorduuga şorpoluu et jakpayt.
Şoru köptün sözü köp.
Şumkar balası sarkıt koyboy jem jebeyt,
jetesinde toybogon toymoyunça kel debeyt.
Şumkardı jününön taanı, jakşını ününön taanı.
Şıbır — kep bolboyt, şıyrak — et bolboyt.
Şıbır kep emes, şıyrak et emes.
Şınaanı şınaa menen kagıp çıgarat.
Iza tozokko alıp barat.
Iñırçagı ırdagandın, kelini (keregesi) kerdeyt.
Iñırçakta — sır jok, kıñarakta — kın jok.
Intımaktan ayrılsañ, koluñdagı iş ketet.
Iy menen ölgönçö ır menen öl.
Iy menen külkü ayaktaş.
Iydın da öz külküsü bar.
Iydın tübü — ıy, sıydın tübü — sıy.
Iykı —tıykı bolsoñ çaçılarsıñ.
Iylaar bala atasının sakalı menen oynoyt.
Iylabagan balaga emçek jok.
Iylagandı suraba ölgönü bardır, külgöndü suraba bilgeni bardır
Iylamayınça balaga emçek kayda?
Iylap jürüp arık kazsañ, ırdap jürüp suu sugarasıñ.
Iylap jürüp arık çapkap, ırdap jürüp suu sugarat.
Iylap jürüp kulak bayla, ırdap jürüp suu sugar.
Iylar bala atasının sakalı menen oynoyt.
Iylasa — suraba, külsö — sura.
Iylaşarga — öz jakşı, sıylaşarga — jat jakşı.
Iyman turar toktuktan, ıyman kaçar joktuktan.
Iymanduu uul bolboso, balanın balasına kor eken.
Iymanı bar boz bala küyüp turgan çıraktay,
ıymanı jok boz bala, jakın da bolso ıraaktay.
Iyık sezim jüröktü kıtıgılayt.
Ilay suu — ooru bulagı.
Ildıykı butak — öydökü butaktın tiregi
Imırkay bala kuştun kölökösünö toñot.
Inanımı joktun adebi jok.
Insapsız ıymanına kamçı çabat.
Intımagı bar eldin kardı tok bolot.
Intımagı jok elden ırıs kaçat.
Intımagıñ bar bolso, ayılıñ menen jurtka
teñ boloorsuñ, ıntımagıñ bolboso, jaşoo kıyın tınçıraak.
Intımagıñ bar bolso, ayılıñ menen jurtka teñ
boloorsuñ, ıntımagıñ bolboso, it menen kuşka jem boloorsuñ.
Intımagıñ bar bolso, ayılıñ menen jurtka teñboloorsuñ.
Intımagıñ bolboso, jaşoo kıyın tınçıraak.
Intımagıñ bolboso, it menen kuşka jem bolorsuñ.
Intımak — beykuttuktun köröñgösü, ımala — ırıstuu eldin jörölgösü.
Intımak — iygiliktin başatı.
Intımak bar jerde (je elde) ırıs bar.
Intımak bar jerde— ırıs bar.
Intımak bar üygö ırıs tünöyt.
Intımak bolboy, ırıs turbayt.
Intımak bolboso, iş oñolboyt.
Intımak bolso kalkıñda, duşmanıñdan tartınba.
Intımak dostordun jolun açat, ıntımak bolboso, ırısıñ kaçat.
Intımak jakşı ırk jakşı, ıntımaktuu jurt jakşı.
Intımak tübü — iygilik, tirdiktin tübü — birdik.
Intımak turbay, ırıs turbayt.
Intımaksız atadan altoo bolsoñ — oñbossuñ.
Intımaksız el jetim.
Intımaktan ayrılsañ, koluñdagı iş ketet.
N Intımaktuu atadan altoo bolsoñ — jolborssuñ.
Intımaktuu üygö ırıs tünöyt.
Ir — ömür bulagı.
Ir — sözdün padışası.
Ir menen külkü — tamaktın tuzu.
Ir menen külkü bütköndö jaşoo toktoyt,
Ir, gül — ömürdün kanatı.
Iraak da bolso — jakın jol, jakın da bolso — ıraak jol.
Iraaktagı tuugandan, jakındagı dos öydö.
Irayına jaraşa ıymanı.
Irakatsız ömürdön, uktap körgön tüş jakşı.
Irakmat meenetten kiyin.
Irgaydan katuu şiş bolboyt, kebepten şirin köş bolboyt.
Irdagan ırım bütpögön çırım.
Irdap jürgön ırı bardın, bütpöy jürgön çırı bar.
Irduu küyöö, çırduu kız.
Irjıñ kızga, tırjıñ küyöö jolutat.
Irjıñ kızga, tırjıñ küyöö.
Irksız üydün balası tentek, baştuu üydün karısı jöntök.
Irçı jarıbayt, tulpar arıbayt.
Irçı menen dumananın jürbögön jeri jok.
Irçılardın (jamakçının) sözü altın.
Irçılık — çoñ önör.
Irçının tilinde murçu bolboso, sözünün kurçu bolboyt.
Irınan çırı köp.
Irıs aldı — den sooluk, andan kiyin ak jooluk.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Irıs aldı — ıntımak, ırkı jokko konbos bak.
Irıs aldı — ıntımak.
Irıs aldı ıntımak, ıntımagıñ bolboso (jok
bolso), jaşoo kıyın tınçıraak, başıñdan uçat kongon bak.
Irıs aldı ıntımak, ıntımagıñ jok bolso, aldıñdan tayar altın tak.
Irıs aldı ıntımak, ırkı jokko (erinçekke) konbos bak.
Irıs juguşat, bilim (je akıl) ooşot.
Irıs kaçsa, bakıt konboyt.
Irıskı — işte, iş — koldo.
Irıskını jer beret, ıntımaktı el süyöt.
Irıskısız kişi bolboyt.
Irıstuuga — juuçu kelet.
Irıstuuga — juuçu kelet, ırısı jokko—dooçu kelet.
Irıstuunun atı külük, kızı suluu çıgat.
Irıstuunun atı külük, kızı suluu.
Irısı jok eldin ırımı küç.
Irısı jokko ışkından aytpayt, keşigi jokko kemirçekten aytpayt.
Irısı joktun atı, kara çabuulda jügüröt.
Irısı joktun ırımı küç, taalayı joktun
tabışmagı küç. Oloñunan jırışı küç.
Irısı joktun etegine buuday salsa tögülöt.
Isabı jokko kaşık salsañ beş uurtayt.
Isarda (je Bukarda) bulu bardın köñülü tok.
Isık suu da bir kezde muzdak bolgonun unutpayt.
Isıktasañ kımıran suuk, kulagıñ kıçışsa,
«Jılkıçının çımıroondu» uk.
Işkısı joktun ıymanı jok.
Iştanı joktun tüşünö bir karı böz kiret.
Iştanın bulgagan — kolun ayabayt.
Iştanına çıçkan kolun ayabayt.
«Et» degende bet barbı!
Ebepke — sebep, egiz ulakka — ayrı şıbak,
Ebi bar iş bütüröt, kebi bar söz bütüröt.
Ebin tapkan — eki içet, eñsesi katkan — bir içet.
Ebin tapkan eki jeyt.
Eger adamzat jay menen kış, ısık menen suuk,
açuu menen tattuunu körbösö, bul çirkin bir katırgan süröt emespi.
Egiz kozuday bolup.
Egizden töl ösöt, emgek menen er ösöt.
Egilbegen jer jetim, elinen alıstagan er jetim.
Egin aydoo — baylık aydoo.
Egin köp bolup eki jıl içpeyt, töö köp bolup konokko soyboyt.
Egin satsañ — orooñon sat, mal satsañ — korooñon sat.
Egin egip mal bakpaptır, eptep — septep jan saktaptır.
Egindin barar jeri — tegirmen.
Egindin jayın ekken bilet, arabanın jayın çekken bilet.
Eginçi joodo tınat, balıkçı doodo tınat.
Eje kiygendi siñdi kiet.
Ejekem erge tiydi, eskisi maga tiydi.
Ejekeme işenip, ersiz kaldım.
Ejelüü kızga — ton kayda, eçkilüü koygo — suu kayda.
Ejelüü kızga — eski ton
Ejeni körüp siñdi ösöt, aganı körüp ini ösöt.
Ezelden duşman jurttu tuugan kıluu — bul eñ biyik sıymık.
Ezelden jelki ton bolboyt, epteseñ jeen el bolboyt.
Eñ açuu da til, eñ tattuu da til.
Eñkeygenge eñkeygin — atadan kalgan kul emes,
kakayganga kakaygın padışanın uulu emes
(je özüñdön artık uul emes).
Eñkeygenge eñkeygin — başıñ jerge tiygençe,
çalkayganga çalkaygın — töböñ kökkö jetkiçe.
Eñkeygenge eñkeygin, (sıylagandı sıylay jür)
başıñ jerge tiygençe, atañdan kalgan kul emes.
Kaykayganga kaykaygın, (çalkayganga çalkaygın)
töböñ kökkö jetkençe, jaratıp koygon bul
emes. Sıyırgandı sıyra jür, padışanın uulu
emes (özüñdön artık uul emes).
Eñkeygenge eñkeygin, başıñ jerge tiygençe,
çalkayganga çalkaygın, töböñ kökkö tiygençe.
Eñsegen tappayt, izdegen tabat.
Eke —toko katınday, eski tokum batınday.
Eki aramza dos bolboyt.
Eki at mingen keç kalbayt, eldüü tülkü aç bolboyt.
Eki atanı törtkö bölgön kol başçı joodon ölöt.
Eki ayaktuu adam tügül, tört ayaktuu mal aksayt.
Eki ayaktuudan baja tattuu, tört ayaktuudan boto tattuu.
Eki ayal — bazar, üç ayal — jarmanke.
Eki baatır eregişse, biröö kalat, biröö ölöt.
Eki bay kuda bolso — jorgo alışat,
eki kedey kuda bolso — dorbo alışat.
Eki baydın ortosundagı kedey bayıbayt.
Eki bakır — bir tukur.
Eki beelüü — el saktayt, jalgız beelüü — jan saktayt.
Eki döö kagılışsa, orto jerde kara çımın kırılat.
Eki doo bir kelse amalıñdın ketkeni,
eki ooru bir kelse ajalıñdın jetkeni.
Eki jagıña baykap iş kıl, jılkıña karap ışkır.
Eki jakşı baş koşso — tunuk suuday, eki jaman baş koşso — ılay suuday.
Eki jakşı baş koşso — ırıs, bir jaman menen
bir jakşı baş koşso — durus, eki jaman baş koşso — kün sayın uruş.
Eki jakşı bir jayloogo çıksa — kudalaşıp tüşöt,
eki jaman bir jayloogo çıksa — kubalaşıp tüşöt.
Eki jakşı kas bolboyt, eki jaman dos bolboyt.
Eki jakşı koşulsa birin — biri kıyışpayt,
Eki jaman koşulsa keñ düynögö sıyışpayt.
Eki jakşı toogo çıksa — kudalaşıp tüşöt,
Eki jaman toogo çıksa — kubalaşıp tüşöt.
Eki jaman taarınışsa — amandaşpayt,
Eki jakşı taarınışsa — jamandaşpayt.
Eki jamanga oljo tüşüptür, anı bile albay topko tüşüptür.
Eki jartı bir bütün — eptüü kızdın kalıñı,
seksen jılkı, segiz töö — septüü kızdın kalıñı.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Eki jindi bir ketti — esen barıp, soo kelsin.
Eki jüzdüü el buzat.
Eki jol ayrı bolso, ittin başı kañgı bolot.
Eki joo betteşse, korkogu murda kol salat.
Eki öçtüünü bir küçtüü koşuptur.
Eki kaytalangan sözdün eesi tabılbayt.
Eki katın alamın dep, ne balaaga kalıpmın.
Eki katın algança, eki kaptal çay kerek, eki semiz bee kerek.
Eki kemenin başın karmagan suuga ketet.
Eki kişi künöökör bolso, bir kişi — danaker.
Eki küngö eesi berbeyt, bir küngö ögüz ölböyt.
Eki közdün biri joo çıkkan zaman.
Eki koyöndu kuugan birin da karmay albayt
Eki koçkordun başı bir kazanga sıybayt.
Eki koçkordun başı bir kazanda kaynabayt.
Eki kuzgun jöölöşsö, bir kargaga jem bolot.
Eki kız — ermek köp.
Eki kılıç bir kınga sıybayt.
Eki kırçañgı bir tokoydon tabışat.
Eki moldo — bir kişi, bir moldo — jartı kişi.
Eki nar jöölöşsö ortosunda kara çımın kırılat.
Eki ayal — bazar, üç ayal — jarmanke.
Eki baatır eregişse, biröö kalat, biröö ölöt.
Eki bay kuda bölsö — jorgo alışat, eki kedey
kuda bolso — dorbo alışat.
Eki baydın ortosundagı kedey bayıbayt.
Eki bakır — bir tukur.
Eki beelüü — el saktayt, jalgız beelüü — jan saktayt.
Eki döö kagılışsa, orto jerde kara çımın kırılat.
Eki doo bir kelse amalıñdın ketkeni, eki ooru
bir kelse ajalıñdın jetkeni.
Eki jagıña baykap iş kıl, jılkıña karap ışkır.
Eki jakşı baş koşso — tunuk suuday, eki jaman
baş koşso — ılay suuday.
Eki jakşı baş koşso — ırıs, bir jaman menen
bir jakşı baş koşso — durus, eki jaman baş koşso — kün sayın uruş.
Eki jakşı bir jayloogo çıksa — kudalaşıp
tüşöt, eki jaman bir jayloogo çıksa — kubalaşıp tüşöt.
Eki jakşı kas bolboyt, eki jaman dos bolboyt
Eki jakşı koşulsa birin — biri kıyışpayt, eki
jaman koşulsa keñ düynögö sıyışpayt.
Eki jakşı toogo çıksa — kudalaşıp tüşöt,
Eki jaman toogo çıksa — kubalaşıp tüşöt.
Eki jaman taarınışsa — amandaşpayt,
Eki jakşı taarınışsa — jamandaşpayt.
Eki jamanga oljo tüşüptür, anı bile albay topko tüşüptür.
Eki jartı bir bütün — eptüü kızdın kalıñı,
seksen jılkı, segiz töö — septüü kızdın kalıñı.
Eki jindi bir ketti — esen barıp, soo kelsin.
Eki jüzdüü el buzat.
Eki jol ayrı bolso, ittin başı kañgı bolot.
Eki joo betteşse, korkogu murda kol salat.
Eki öçtüünü bir küçtüü koşuptur.
Eki kaytalangan sözdün eesi tabılbayt.
Eki katın alamın dep, ne balaaga kalıpmın.
Eki katın algança, eki kaptal çay kerek, eki semiz bee kerek.
Eki kemenin başın karmagan suuga ketet.
Eki kişi künöökör bolso, bir kişi — danaker.
Eki küngö eesi berbeyt, bir küngö ögüz ölböyt.
Eki közdün biri joo çıkkan zaman.
Eki koyöndu kuugan birin da karmay albayt
Eki koçkordun başı bir kazanga sıybayt.
Eki koçkordun başı bir kazanda kaynabayt.
Eki kuzgun jöölöşsö, bir kargaga jem bolot.
Eki kız — ermek köp.
Eki kılıç bir kınga sıybayt.
Eki kırçañgı bir tokoydon tabışat.
Eki moldo — bir kişi, bir moldo — jartı kişi.
Eki nar jöölöşsö ortosunda kara çımın kırılat.
Eki nar jöölöşsö, ortodogu beyajal çımın ölöt.
Eki oy bir köödöngö sıybayt.
Eki oylop, bir süylö.
Eki ooz birikse, jalgız ooz tim turat.
Eki ooru bir kelse — ajalıñdın jetkeni,
Eki dooçu bir kelse — abiyiriñdin ketkeni.
Eki sarıdan maymılça tuuyt, eki karadan kargaça tuuyt.
Eki taş betteşken jerde — küküm,
eki dos betteşken jerde — bütüm.
Eki tekem bir bukaça jok beken.
Eki tentek elge sıybayt.
Eki tizgin, bir çılbır, eptüü kişi kolunda.
(Eptüülördün kolunda).
Eki tizgin, bir çılbır, el başkargan jigitte.
Eki too koşulbayt, eki adam koşulat.
Eki too koşulbayt, eki kişi körüşöt.
Eki too koşulbayt, eki el koşulat.
Eki toonun başın eñsegen kiyik açtan ölüptür.
Eki toonun çöbün samagan kiyik aç kalat (je açtan ölüptür).
Eki toonun çöbün samagan kiyik aç kalat.
Eki toonun çöbün samagan teke açka kelet.
Eki tuygun kaçırsa, kazdın şoru.
Eki uyluunun üyü — ayran, eki ayalduunun üyü — oyron.
Eki uy bakkandın üyü — ayran, eki ayal algandın üyü — oyron.
Eki çanaç, bir kozu — er jigittin joldoşu.
Eki şumkar talaşsa, bir kuzgunga (je kargaga) jem bolot.
Eki el tarap bolso, eptüü jigit katın alat.
Eki er birikse biyik daban, bel aşat.
Eki er öltürgön bir er öltürgöndü kanduu moyun deyt.
Eki ergejelge düynö tar.
Eki erdin dostugu, bir belden aşırat, eki eldin dostugu, miñ belden aşırat.
Eki eçkiñ bolso, üyüñ tolo bıştak, eki ayalıñ bolso, üyüñ tolo muştaş.
Ekinçi ene — mugalim.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Eköö keljirese, üçünçüsü bolbo.
Eköögö biröö bata albayt.
Eköönö biröö bata albayt, attuuga jöö jete albayt.
Eköönö biröö bata albayt.
Ekpeseñ jer kısır, asırabasañ kol kısır.
Ekseñ egin, içersiñ tegin.
El — başı menen, too — taşı menen, ayak— aşı menen.
El -jerdin gülü.
El - köl, eldi bilbes çöl.
El - mazar, elden bezgen — azar.
El - mazar, elden çıkkan - azar.
El - ıyık, elden çıkkan - suyuk.
El - ırıstın kindigi, er - ırıstın korgonu.
El - el boldu, Elebay akem ne boldu?
El - ene, jer — ata.
El (köp) menen körgöngö, kabak salbay, kayrat kıl.
El aytat, demek ep aytat.
El aytpayt, el aytkanda kem aytpayt.
El akılsız bölböyt, köl kazsız bolboyt.
El aralagan sınçı bolot, jıgaç araalagan üyçü bolot.
El baylıgınan jer baylıgı.
El bayınan jer bayı (köp).
El bayınan jer bayı artık.
El bar jerde — jeñiş bar.
El bar jerde söz bar.
El başçılar dostoşso, baktısı bolot jurtunun.
El başı bolguça, suu başı bol.
El başı bolmok oñoy, el baştamak kıyın.
El başına tüşkön kün, er başına tüşkön tün.
El biylöögö amal kerek miñ —tümön, oşentse gana
açılmakçı tün —tuman.
El bolboso, er bolboyt.
El darbısa, eşek koşo darbıyt.
El degen kişi eerden tüşpöyt.
El döölötü — emgek, emgek baarın jeñmek.
El jakalay konboso, betegelüü bel karıp.
El jasasa jürögüm ooruyt, özüm jasasam belim ooruyt.
El joosuz bolboyt, jer toosuz bolboyt.
El içi — altın beşik.
El içi — önör kençi.
El içinde el jüröt, et içinde kurt jüröt.
El ümütün er aktayt, er atagın el saktayt.
El üçün jaşagıñ kelse, elden üyrön
El üçün kılgan jakşılık ebilip jerge tüşpös.
El üçün ezil, kalk üçün kıynal.
El ömürün ülgü tutkan kişi karañgıda çıraktuu.
El kamın oylop başkargandık — kemengerdik,
El karagan betibizdi jer karatıp.
El kargasa, jerge batpayt.
El kimden korkso, oşonun kulu bolo beret.
El közü — sınçı.
El körbögön şumdukka, el körbögön jaza kerek.
El körkü — mal, özön körkü —tal.
El kulagı — elüü.
El maktabagan kız ersiz kalat.
El makul tapkandı, er makul tabat.
El makulga sen da makul.
El menen körgöngö, kabak salbay kayrat kıl.
El menen kötörgön jük jerde kalbayt.
El menen er kögöröt, suu menen jer kögöröt.
El menen eregişpe, baatır menen joolaşpa.
El menen eregişpe, er (je baatır) menen
joolaşpa.
El menen eregişpe, er menen joolaşpa.
El namısı — er namısı.
El oozu elek, je el oozunda elek jok.
El oozuna kalkan koyö albaysıñ.
El oozunda elek jok.
El sagınbas er bolbos, jer (je üyrün) sagınbas at bolbos.
El sagınbas er bolbos, üyürün sagınbas at bolbos.
El süygöndöy dosuñ bolsun.
El süygöndöy dosuñ bolsun, jer süygöndöy koşuñ bolsun.
El sıylagan adam eşikke jatpayt.
El tagdırına kol kötörgöndük — tekeberdik.
El tartkan azaptı el menen koşo tart.
El çetinde joo joolap, kurman bolgon jigitti, öldü degen jalgan kep.
El çetine joo kelse, (el başına kün tüşsö) jan ayagan jigitpi?
Jakşı körgön dosunan, (er başına iş tüşsö), mal ayagan jigitpi!
El çetine joo kelse—jan ayagan jigitpi,
jakşı körgön dosunan — mal ayagan jigitpi.
El ıyık — elden çıkkan suyuk.
El ıntımagı — biyik duval.
El ırısın — el tañdayt.
El elge batsa, üy üygö batpayt.
El emne bolso, sen da oşo bolosuñ.
El ençisin jep alıp sarı ooruga batkan bar.
Elge (erge) kılgan jakşılık jerde kalbayg.
Elge bergen kuruttan meni emne kuruttuñ?
Elge bergen kuruttan, maga berbey kuruttuñ.
Elge jaap ötsö, maga taamp ötöt.
Elge karaganga el da arkasın salbayt.
Elge kızmat etkeniñ, uluu urmatka jetkeniñ.
Elge kılgan jakşılık jerde kalbayt.
Elge ılayık er tuulat, erge ılayık at tuulat.
Elge el koşulgan — döölöt, elden el bölüngön — meenet.
Elge el koşulsa — döölöt, elden el ketse — meenet.
Elge emgek kılgan ösöt, el erdikke koşot.
Elge er kımbat, erge el menen jer kımbat.
Elden bezgen er emes, joodon kaçkan şer emes.
Elden çıkkan azamat — El dep iştep agarat.
Eldeştirmek — elçilden, joolaştırmak — juuçudan.
Eldi bakkan jer ölböyt, er törögön el ölböyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Eldi da üyröt, elden da üyrön.
Eldi jeñüü mümkün emes.
Eldi üyrötkön, elden üyrönöt.
Eldi süygön — ozoor, elden kaçkan — tozoor.
Eldi sökpö, ırıskıñdı tökpö.
Eldi tattuu kılgan kız, tamaktı tattuu kılgan tuz.
Eldin — elçisi, tondun — topçusu.
Eldin altının alba, alkışın al.
Eldin baymanaluu jaşaşı, padışanın nietine jaraşa.
Eldin dañkın el bilet, dıykandın dañkın jer bilet.
Eldin jolu kenen jol eerçigen kişi adaşpayt.
Eldin işi erdin moynunda, erdin işi eldin moynunda.
Eldin közü köp (bolot).
Eldin köönün oorutpa, attın jonun oorutpa.
Eldin saltı — atanın narkı.
Eldin sözü elde kalsın, duşmandın sözü jerde kalsın.
Eldin tili — em
Eldin uurusunan, jerdin uurusu jaman.
Eldin eki tiregi bar, birinçisi — akılman, ekinçisi — baatır
Eldin elçiligi, jurttun jurtçulugu — dañaza.
Eldin erişi elden, arkagı joldon.
Eldüü jerde uuru bar, tooluu jerde börü bar.
Eldüü jerde elek bar, katınduu jerde çelek bar.
Eldüü jerde elek bar.
Eldüü tülkü açka ölböyt.
Elebay elge teñelet, eçki koygo teñelet.
Elek surap barıp, erge tiyip ketigggir.
Elek surap kelem dep, erge tiyip ketiptir.
Eli baydın, özü bay.
Eli jurtuñ bolboso, ay — künüñdön ne payda.
Eli tozmoyun el kadırı bilinbeyt, jeri tozmoyun jer kadırı bilinbeyt.
Eli-jurtuñ bolboso, ay, künüñdön ne payda.
Eliñ barda jardımın debe, mekeniñ barda şorduumun debe.
Eliñ barda şorduumun debe, mekeniñ barda jardımın debe.
Eliñ sınganı — beliñ sınganı.
Eliñ tülkü bolso tülkü bol, börü bolso börü bol.
Eliñde jamanıñ bolso — ermegiñ oşol.
Eliñde tınçtık jok bolso, aldıñdan tayar altın tak.
Eliñdi jaman körsöñ, elge kantip batasıñ?
Jeriñdi jaman körsöñ, körgö kantip batasıñ?
Elikti körsöñ atıp öt.
Elikti körsöñ atıp öt, seldeni körsöñ kaçıp öt.
Eliktin moynun ok keset, erdin moynun jok keset.
Elin korgop joo saygan — baatır atka konot.
Elin korgop, joo saygan — baatır atalat.
Elin sagınbas er bolbos, üyrün sagınbas at bolbos.
Elin sıylabagan tilin jeriyt.
Eline arka boluuçu uul — eki mizdüü şap (kanjar).
Eline moyuşkan azamat duşmanına tize bükpös.
Elinen bezgen er oñbos, kölünön bezgen kaz oñbos.
Elinen kaçkandı börü jeyt.
Elüü jılda — el jañırat, jüz jılda — jer jañırat.
Elüü jılda el jañı.
Elüü jılda—el jañırat, jüz jılda—kazan.
Eline arka bolçu uul eki mizdüü şap kanjar.
Eline moyuşkan azamat duşmanına tize bükpös.
El—mazar, elden çıkkan (je ketken) —azar.
Elpek bolsoñ eliñ süyöt, kurbu —kurdaş teñiñ süyöt.
Elsiz tülkü açka ölöt.
Elçige ölüm jok.

Emgegi azdın — önmögü az (je emgek azdan önmök az).
Emgegiñ adal bolso tatkanıñ tattuu bolor.
Emgegiñ katuu bolso, tapkanıñ tattuu bolor.
Emgegiñ menen elge jak, kor kılbay asıl jandı bak.
Emgegiñ şañduu bolso, jegeniñ mayluu bolot.
Emgegiñden baar tapsañ martabañ kötörülöt.
Emgegiñden baar tapsañ, martabañ çoñoyöt.
Emgegine karay önmögü.
Emgeginen bakıt tapkan adam — çınıgı suluu adam.
Emgek — adamdın üzürü
Emgek — dañkka jetkizet.
Emgek — dayra, bilim — keme.
Emgek — çıyraltat, ömür — üyrötöt
Emgek — erdin körkü, er — eldin körkü.
Emgek azdan önmök.
Emgek — azoo at, maksat — anı üyrötüş.
Emgek bar jerde jılış bar, jılış bar jerde ırıs bar.
Emgek bar jerden döölöt küt.
Emgek dañkka jetkizet.
Emgek jokko jetkizet, erikpey ketmendi algın koluña.
Emgek kılbay er oñbos, birindegen el bolbos.
Emgek kılsañ — önmök bar.
Emgek kılsañ jaşıñdan, döölöt ketpeyt başıñdan
Emgek kılsañ erinbey, toet kardıñ tilenbey
Emgek menen er kögöröt
Emgek erdikke jetkiret, erdik eldikke jetkiret.
Emgek etseñ emersin.
Emgeksiz bakıt — tuzu jok tamaktay.
mgeksiz dıykandın künü ötpöyt.
mgeksiz iş bütpöyt, erinçeektin kolu tiybeyt.
Emgeksiz kireşe — betke çirköö.
Emgeksiz tapkan mal esepsiz ketet.
Emgeksizge ırakat jok.
Emgekten arıktagan, tüşümünö semiret.
Emgekten bulçuñ çıñalat, erinçeekke konbos bak.
Emgekten kaçsañ —döñgökkö.
Emgektep jılsañ da erteñiñe umtul.
Emgekti barktasañ, emgek seni barktayt.
Emgekti körbögön — ırakattın kadırın bilbeyt.
Emgektin deñgeelin mezgil tastıktayt.
Emgektin körkü ırakat, erinçeekke konbos bak.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Emgektin nanı tattuu, jalkoonun janı tattuu.
Emgektin tübü — ırakat, erinçeekke konboyt bak.
Emgektüü (je jazgan) kulda çarçoo jok.
Emgekçil kulda çarçoo jok
Emgektüünün — nanı tattuu, jalkoonun — janı tattuu.
Emgektüünün atı kalat, eselektin datı kalat.
Emgekçil tañ ataarın kütöt, jalkoo kün bataarın kütöt.
Emgekçinin — emgegi baylık, bilimdüünün — pikiri baylık.
Emdik boz minseñ, oozun tart, eldüü jerde tiliñ tart.
Emneni ekseñ, oşonu orosuñ.
Emçekten artık em jok, kayrattan artık dem jok.
Emçinin öz emi özünö tüşpöyt.
Ene — toodogu bulak, bala — çöldögü kulan.
Ene adatı — kızga ülgü
Ene ölsö — törkün jok, ata ölsö — tuugan jok.
Ene ölsö, törkündön kadır ketet.
Ene köönü —beşikte, bala köönü — eşikte.
Ene sabırında çek jok.
Ene sütün aktoo — unutulgus karız.
Ene sıylagan eline jagat.
Ene sırı — kızında, ata sırı — uulunda.
Ene tilin bilbegen elin süyüp jarıtpayt, ene
tilin süybögön, esi jogun anıktayt
Ene tıybas kızdan tüñül, ata tıybas uuldan tüñül.
Ene eljirese — öpkö — boorun çabat, balası
akılduu bolso — ısık meerim tabat.
Enege balanın alalıgı jok.
Enege jakkanıñ—balalık, elge jakkanıñ— adamdık.
Eneden süt iç, akılmandan akıl iç.
Eneñdin batkakta jatkanın aytıp kelgenge süyün.
Eneñi jonuña kötörüp üç iret Mekkege jöö barsañ da karızıñdan kutulbaysıñ.
Enelüü balanın özü tok, enesiz balanın közü tok.
Enesiz kız — nikesiz, atasız uul — jetesiz.
Eneni körüp kız ösöt, atanı körüp uul ösöt.
Eneni körüp kız ösöt, ejeni körüp siñdi ösöt.
Enenin köönü balada, balanın köönü talaada.
Enenin kolunan — kız toyboyt, erdin kolunan — kuş toyboyt.
Enenin sözü — nur, atanın sözü —ur.
Enenin toguz uulu bolso da köp körböyt.
Enenin emgegi eki düynödö esten ketpeyt, ata kadırga jetpeyt.
Enesi boluşçaaktın kızı ıylaak, atası boluşçaaktın uulu uruşçaak.
Enesi jok kız — epsiz, atası jok uul — jetesiz.
Enesi jok kız, atası jok uul — jetesiz.
Enesi jok kızdın emçegi çoñ, atası jok uuldun alası çoñ.
Enesi joktun — kızı baş, atası joktun — uulu baş.
Enesi körbögönün kızı köröör, atası körbögönün uulu köröör.
Enesi maktagan kızdı alba, jeñesi maktagan kızdan kalba.
Enesi oy oylobogon, atası toy toylobogon.
Enesi tepken kulundun eti oorubayt.
Enesin Üç —Korgondon taanıtam.
Enesin körüp — kızın al, eşigin körüp — törünö öt.
Enööbaygo — enöö bay, tıgırçaktay tıñ körüngön
Tınapbayga emne boldu?
Ep keltirip süylösöñ, el sözüñdü ugat da.
Ep körgöndü ep kör, jek körgöndü jek kör.
Epkindüü bolsoñ, eliñ süyöt, kurbu — kurdaş, teñiñ süyöt.
Eptüü zayıp jartını bütöyt, kıskanı uzartat.
Eptüü süylöp çögölösö, kulduk kılıp baş urgun.
Eptüü uuldan septüü uul tuulat.
Epçil töönü jasa muştaganday iş kılat.
Epçil eki içet.
Er — baş, katın — moyun.
Er — bir ölsö, es — miñ ölöt.
Er — zayıptın ekinçi kudayı.
Er — tuugan jerinde, it — toygon jerinde (jaşayt).
Er — ulan bolboyt, at — kunan bolboyt.
Er — egiz, emgektüü — jalgız.
Er — elden — suu — jerden.
Er — elden, balık — suudan.
Er — eldin oñ jagınan kaaloosu, jel jagınan paanası.
Er adamdın jan joldoşu — at.
Er azamat ölsö, Çubaktın kunun kuuganday kuu.
Er azıgı — elden, börü azıgı - joldon.
Er azıgı menen börü azıgı joldon.
Er aylası - bir, katın aylası — miñ.
Er alat dep korkoyunbu, emçegim çıgat dep korkoyunbu.
Er alat dep korkoyunbu, emçek çıgat dep korkoyunbu?
Er atasız bolbos.
Er attan ayrılganda — jöö, er elden ayrılganda — alsız, jetim.
Er atın zayıp çaba albayt.
Er açkadan ölböyt, ardan ölöt.
Er açkadan ölböyt, arınan ölöt.
Er bardanı bek bolsun, ot bardanı boş bolsun.
Er başına kun (je iş) tüşsö ötügü menen suu keçet.
Er bir ölsö, es miñ ölöt.
Er börü jolduu.
Er bolsoñ erdigiñdi elge körsöt, arık çapsañ
küçüñdü jerge körsöt.
Er bolsoñ, kök bol, aytkan sözgö bek bol.
Er dañkın el çıgarar.
Er demi — em.
Er dostugu — egiz, el dostugu — deñiz.
Er jañılsa da el jañılbayt.
Er jañılıp kolgo tüşöt, kuş jañılıp torgo tüşöt.
Er jaldagan emgeginen tabat.
Er jaratsız bolboyt.
Er jigit açkadan ölböyt, ardan ölöt,
Er jigit birde mırza, birde kul.
Er jigit jigit bolobu, etegi şorgo malınbay! Er
jigit jolu bolobu, kez — kezde torgo çalınbay.
Er jigit jolgo jürör joldoş menen,
karışkır joldoş bolboyt jolbors menen,
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
bir jürbö miñ — milliard berse dagı
akılı jok — akmak naadan menen.
Er jigit üydö tuulup, joodo ölöt.
Er jigit küröşpögün balban menen, balbandı
jıga albaysıñ çalgan menen.
Er jigit menen börü azıgı — joldo.
Er jigit eki aytpayt.
Er jigit el kamın jeyt.
Er el kamın oyloyt.
Er jigit el çetinde, joo betinde.
Er jigit eldin kamın jeyt, eselek malın jeyt.
Er jigit emgekti süyöt, emgektin üzüründö jüröt.
Er jigit eneden tuulat, el üçün ölöt.
Er jigitke jetimiş türlüü önör az.
Er jigitke jetimiş türlüü önör azdık kılat.
Er jigittin alganı jaraşsa alka jakası ak
bolot da, eline emgek siñip bak konot.
Er jigittin alganı jaraşpasa alka jakası ak
bolobu da, eline emgek siñip bak konobu.
Er jigittin başı kanjıgada, kanı köökördö.
Er jigittin başına, neler (emne) kelip, neler (emne) ketpeyt.
Er jigittin kadırın agayın bilbeyt, jat bilet.
Er joldoşu — tobokel.
Er üçün kılgan jakşılık ebilip jerge tüşpös.
Er ölümgö külümsüröp barat.
Er ölsö da, el ölböyt.
Er öltürüp, eriş buzganım jok.
Er kadırın er bilet, zer kadırın zerger bilet.
Er kadırın er bilet, er bilbese kim bilet.
Er kayrattuu bolso, katın uyattuu bolot.
Er kayratı bir kündük, el kayratı miñ kündük.
Er kanatı — at.
Er kanatı — külük at, jurt tiregi — er jigit.
Er karmagan emgeginen kutulat.
Er kartaysa erki ketet, ayal kartaysa körkü ketet.
Er karıp eşek tüşöböyt, katın karıp pakta (kamır) tüşöböyt.
Er karısa at bölöt, kempirine jat bolot.
Er karısa da, oy karıbayt.
Er kelin balaga jagat, zatın erkeletken erkek soñ basıp kalat.
Er küzgüsü — emgegi.
Er köñülçöögü — zar, katın köñülçöögü — kar.
Er körbögön kıyşıktı zayıp tüzöyt.
Er koñurattan jer koñurat ötüptür, ana katından bala katın ötüptür.
Er kolbaşçı ölsö — kol jetim.
Er kolunan kuş toybos, ene kolunan kız toybos.
Er maktansa, bir oktuk, bay maktansa, bir juttuk.
Er namıstın kulu.
Er namısı — el namısı
Er ortonu — elüü jaş.
Er ortonu — elüü.
Er sorgogu — üy tolturat, katın sorgogu — üy kurutat.
Er sorgogu üy tolturat, katın sorgogu üy kurutat (je tügötöt).
Er sıylagan katın eşikke olturbayt.
Er sıylagan eşikte oturbayt, at sıylagan jöö baspayt.
Er sınaar kuçkaçmın, bir sınabay uçpasmın.
Er tayın tartat, it atasın tartat.
Er tamagı — elden, börü tamagı — joldon.
Er taşısa — eline, suu taşısa — jeegine.
Er törögön el ölböyt.
Er törkünü eşikten kaytat, ayal törkünü tördön kaytat.
Er törkünü eşikte olturat, katın törkünü tördö olturat.
Er tuulsa, elge maktan.
Er uykusu — kuş uykusu.
Er ulan bolboyt, at kunan bolboyt.
Er çegişpey, bekişpeyt.
Er çegişpey, bilişpeyt.
Er çekişip bekişet.
Er egiz, emgeksiz jalgız.
Er — egiz, emgektüü — jalgız (je segiz).
Er eñsegenine jetet,
Er emgegi menen, jer jemişi menen (dañktanat).
Er emgegin jer jebeyt.
Er emgegin el jebeyt, el emgegin jer jebeyt.
Er emilbey mal kayda, ketmen çappay dan kayda?
Er eneden tuulat, tulpar beeden tuulat.
Er eneden tuulat, elge kızmat kılat (je el üçün ölöt).
Er enöö bolot.
Er eşigi toñ temir, eritmekke er kerek.
Erge berseñ aşıñdı erler sıylar başıñdı.
Erge jakkan ayal elge da jagat.
Erge işenbe, eki koluña işen.
Erge işengençe, eki bosogoño işen.
Erge kılgan jakşılık — elge kılgan jakşılık.
Erge kılgan jakşılık jerge kalbayt.
Erge tiymek bat eken, ötük ultarmak keç eken.
Erge uyku jok.
Erge çarık tabılat, jegen ittin betine kara.
Erden aşmak bar, elden aşmak jok.
Erden bezseñ da elden bezbe!
Erden kiyin sıy jok, eneden kiyin törkün jok.
Erden kiyin ermek jok, uuldan kiyin urmat jok.
Erden çıksañ da, elden çıkpa.
Erden ıyman kaçıp kutulbayt.
Erden erdin nesi artık? Eptep aytkan sözü artık.
Erdi dañazalagan eli, jerdi dañazalagan keni.
Erdi jarıtkan da ayalı, arıtkan da ayalı.
Erdi joo üstündö(joodo) kör.
Erdi joo üstündö kör.
Erdi kabagınan sına.
Erdi — katın bir üydün — ayı menen künü.
Erdi katındın ıntımagı — kapkaluu kalaanın berekesi.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Erdi köñüldö sıylañ, joonu körböy baalañ.
Erdi kuday urarda kotur bolup kaşınat, attı kuday urarda ayagınan basınat.
Erdi kuday urarda elüüsündö jaş bolot.
Erdi namıs öltüröt, koyöndu kamış öltüröt.
Erdi talap uçurat, kuştu kanat uçurat.
Erdi el baalayt.
Erdi er kılgan da, jer kılgan da — ayal.
Erdi eteginen, nardı buylasınan karmayt.
Erdigi toodoy, keñdigi köldöy.
Erdigiñ bar esiñ jok, eçteme menen işiñ jok.
Erdigiñ bar, esiñ jok.
Erdiginen solto kırıldı, enöölügünön kolpoş kırıldı.
Erdik bilekte emes — jüröktö.
Erdik kılsañ, sürö bil.
Erdik kılıp koy soydu (soysoñ), ittik kılın töş tarttı (tartpa).
Erdik kılıp koy soysoñ, ittik kılıp töş tartpa.
Erdi — katın — bir üydün ayı menen künü.
Erdi —katın — eriş —arkak.
Erdi — katın bir töşöktö jatıp, eki başka tüş köröt.
Erdi —katın birin biri tuura tüşünüşpöy,
keçirişpey turup, sıylaşa alışpayt.
Erdi — katın uruşat, esi ketken boluşat.
Erdi — katındın ıntımagı — kapkaluu kalaanın berekesi.
Erdiktin mıktısı — jönököylük.
Erdiktin tübü özünö joo köböytöt.
Erdin ajalı erden.
Erdin atın alıstan uk, janına kelseñ — bir kişi.
Erdin atın emgek çıgarat.
Erdin bir jurtu — öz eli, bir jurtu — kayını, bir jurtu — tayı.
Erdin dañkın — el bilet, dıykandın dañkın — jer bilet.
Erdin dañkın alıstan (je sırttan) uk.
Erdin dañkın el çıgarat.
Erdin dañkın emgek çıgarat.
Erdin içine eer tokumçan at batat, katındın içine kara başıl kişi batat.
Erdin özün körbö, dañkın uk.
Erdin özünö karaba, sözünö kara.
Erdin künü — el menen, eldin künü — jer menen.
Erdin küçü — eşektin oosuragı.
Erdin küçün el sınayt.
Erdin közü ötsö — çamgarak otto, zayıptın közü ötsö — kuttun kaçkanı.
Erdin kunu, nardın pulu emes.
Erdin malı — eldin malı.
Erdin namısı öz kolunda,
Erdin nasibi elden.
Erdin sözü eki emes.
Erdin sözü elde kalsın, duşman sözü jerde kalsın.
Erdin tebeteyine karap zayıbın sına, atına karap zatın sına.
Erdin erişi — elden, arkagı — joldon.
Erdüü katın tayak jeyt, koyluu katın kuyruk jeyt.
Eregişseñ eneñdi al.
Eregişten er ölöt, kara kulak şer ölöt.
Eregişten er ölöt.
Erender çıkkan elet bar.
Erender eldin çetinde, üzöngüdön jan beret.
Eri ölgöndö katınga törkünü jakın.
Eri ölüp, erge tiygen — eldin adatı; eri turup,
Erge tiygen — bettin karası.
Eri ölüp, erge tiygen katın kelinçek bolot.
Eri süybös katınga endik — upa ne payda?
Şıldır çaçpak ne kerek?
Eri süybös katınga endik — upa ne payda?
Eriñe işengençe eki ulagıña işen.
Erikken — koyçu, esi ketken — jolooçu.
Erikpey kezgen jolooçu eşek menen Mekege barat,
zerikpey iştegen bakır iyne menen kuduk kazat.
Erim meni ursa, men baldarımdı uram.
Erinbeseñ emgegiñ önöt.
Erinen ayrılgan kömgönçö ıylayt, elinen ayrılgan ölgönçö ıylayt.
Erinçeek eginçiden erinbegen maşakçı ötöt.
Erinçeek eşke çıksa, at jaldayt.
Erinçeek tüşkö çeyin uktayt, keçke çeyin esteyt.
Erinçeek eginçiden erinbegen maşakçı ozot.
Erinçeek etegine aarçıyt.
Erinçeek eşikke çıksa at jaldayt.
Erinçeekke bügündön erteñ oñoy.
Erinçeektin şıltoosu köi.
Erite bilbeseñ altın iriyt, iyley bilbeseñ teri
çiriyt.
Erişine jaraşa — arkagı, eşegine jaraşa — tuşagı.
Erööl mildetin tak atkargan jooker ölböyt.
Erk küçtüü bolso, too talaaga aylanat.
Erke bala — tuz, taşboor bala — muz.
Erke kozu — eki enege teñ.
Erkeñ eselek bolot, karısa da eresege jete elek
bolot.
Erkek (karıp) eşek tüşöböyt, katın (karıp)
kamır tüşöböyt.
Erkek atın zayıp çaba albayt.
Erkek bala şok bolsun, şok bolboso jok bolsun.
Erkek balanı tuurap kız koluna siet.
Erkek bereşen bolso — zaar, urgaaçı bereşen bolso — kaar.
Erkek biy azuuga salat, katın biy amal menen alat.
Erkek bolboso, üy jetimsireyt.
Erkek ündüü ayaldın uyatı jok, katın ündüü erkektin kubatı jok.
Erkek üçün ölüm tattuu!
Erkek özün mensinet, erkekti kim teñsinet.
Erkek köñülçögü — zar, katın köñülçögü — kor.
Erkek kozu tuulganda kurmandıkka jaratkan,
Erkek bala tuulganda namıs üçün jaratkan.
Erkek opkogu üy tolturat, ayal opkogu üy tügötöt.
Erkek tuumak, kız tuumak este bolsun.
Erkekke jürök, ayalga jölök kerek.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Erkekten iymengen katın eline sıyluu.
Erkektin jamanı — katındın ekinçi kudayı.
Erkektin köy soygonu, ayaldın sayma sayganı menen teñ.
Erkektin lögü sözgö könöt, katındın lögü süzüp iyet.
Erkelik balaga jagat, zayıp erkeletken erkek sız basıp kalat.
Erkeleeriñ bolboso emşiygeniñ ne payda.
Erkeleeriñ bolboso, emşiygeniñ kimge tañ.
Erkenin jaşı kurgabayt, jorgonun teri kurgabayt.
Erkenin jaşı kurgabayt.
Erkin jürgön katın — muruntugu boş kunaajın.
Erkin kelse, eki kulagıñdı çoy.
Erlüü katın tayak jeyt.
Erte jazda kuymak jegen, keç küzdö eerdin tişteyt.
Erte jatıp, keç turgan erinçeektin belgisi.
Erte oñbogon keç oñboyt, keç oñbogon eç oñboyt.
Erte sepseñ bir künü, erte orosuñ bir juma.
Erte sooda — sooda, keçki sooda — kooga
Erte turgan — sergek, ırıskıga — teñdeş
Erte turgan adamdın nasibesi (nasip) artık.
Erte turgan jigittin bir ırısı artık, erte
turgan katındın (keede ayaldın) bir işi (je jumuşu) artık.
Erte turgan jigittin ırısı artık.
Erte turgan ayaldın, bir jumuşu artık.
Erte turgan erkektin (jigittin), bir ırısı artık.
Erte turgandın etegi tolot.
Erte çıksañ, aldıñdan kün çıgat, keç çıksañ, aldıñdan tün çıgat.
Erte ısıgan bat muzdayt.
Erteñ makul, bügün jok.
Erteñ menen jolu bolso, keçke çeyin taskagın jazbayt.
Erteñ menen joluñ bolso, keçke çeyin tekireñinden jazba.
Erteñ menenki nasipten kalba, keçki nasipke barba.
Erteñ tamaktana turgan idişiñdi bügün juu.
Erteñki aşka küt, keçki aşka kütpö.
Erteñki bazar keçkidey bolboyt.
Erteñki iş eşekti da kaygırtkan.
Erteñki kuyruktan bügünkü öpkö artık.
Erteñkini bügün tarbiyala.
Erteñkinin erte —keçi jok.
Erteñki kündün kamın bügün kör.
Esebiñ tak bolso, erteñkiñ nak bolot.
Esebin eptep bilebiz, eşegin kantip minebiz?
Esen (ölbögön) kulga mal bütöt. Mal bütküçö es ketet, eşikke kelgen dos ketet.
Esen uul ıylabas.
Esep bilbes — çot bilbes, jıyganınan ayrılat.
Esep bilbes — ep bilbes, jıyganınan ayrılat.
Esep, esep bilbegen — eşek!
Esepke töö da çögöt.
Esepsiz kolhoz — eşiksiz üy.
Esepteşken dos bolboyt.
Eseptüü dos ayrılbayt, esepsiz dos kayrılbayt.
Eseptüü dos ayrılbas.
Esepçini jut alat.
Esep —çottun tagı jakşı.
Esep — çottun tagı jakşı, emgegiñdin agı jakşı.
Eseri bolboy, el bolboyt.
Esi jok kursagı toygondo esiret.
Esi jok elçi eki eldi buzat.
Esi ketken sokurga tulku kaktırat.
Esiñ barda — etegiñdi jap.
Esiñ bolso eçki bak, eçki tuuyt üç ulak.
Esiñ bolso eçki bak, eçki tuuyt tört ulak, eç
ookatıñ bolboso, egin aydap, jeriñ çap.
Esiñ ketse eçki bak, eçki tuyt tört ulak, eç
ookatıñ bolboso, egin aydap, jeriñ çap.
Esiñ ketse eçki bak, eçki tuuyt tört ulak.
Esiñ ooso, eçki bak.
Esirgen serke askadan sekirse, artındagı aksak
koylor taşka jançılar.
Esirgen erkek jaza basat, esinen jañılgan urgaaçı er kızganat.
Eski — jañıga araljı, az — köpkö araljı.
Eski (eki) sözdün biri jalgan, biri çın.
Eski daraktı tübünön kırk.
Eski dos esten ketpeyt, jañı dos barkka jetpeyt.
Eski dos esten ketpeyt, jañı dos kadırga jetpeyt.
Eski dosuñ kas bolbos, eski kasıñ dos bolbos.
Eski jañıga araljı, az kepke araljı.
Eski joo atışaarga jakşı, eski dos alışaarga jakşı.
Eski jurttun kadırı örüüdö bilinet.
Eski karız — jañı tabılga.
Eski köç kayda barsa, jañı köç oşogo barat.
Eski meçitke — kükük azançı, esi ketken adamga — eşek azançı.
Eski sözdün biri jalgan, biri çın.
Eskini jañırtpa, jañını eskirtpe.
Eskini tikseñ, esiñ ketet.
Eskini eptey kiy, jañını saktay kiy
Eskini eptep kiy, jañını saktap kiy.
Eskisi joktun jañısı jok.
Estüü — köpçül, eselek — tuugançıl.
Estüü adam emgekten kaçpayt, ezeli jaman jakka baspayt.
Estüü zayıp jartını bütöyt, kıskanı uzartat.
Estüü kişi — elim deyt, el jaktagan jeñilbeyt.
Estüü kişi kıyşaybay, el — jurtuna teñ bolot.
Estüügö eki ooz söz jetet.
Estüülüktün belgisi — epçildik.
Et — etke, sorpo — betke
Et bıçaktuunuku.
Et jakşısı kartadır, bir çalımı tartadır.
Et jasagan kolun jalayt.
Et jasagan ebin tabat.
Et jebegen kuş bolboyt, eki jakşı tuş bolboyt,
eki jakşı tuş bolso, çamgaragı ış bolboyt.
Et jebegen kuş bolboyt.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Et jebesem taş jeyin, etegiñ japçı kudagıy.
Et jegen da uuru, sorpo içken da uuru.
Et jokto — karın, el jokto — barıñ.
Et kaynasa şorpo jok, Eki sözdün (ubadanın) biri jok.
Et körbögön — çoñ sugunat, kant körbögön — bor sugunat.
Et körbögön (açka kişi) — çoñ sugunat. Un (kant)
körbögön — bor sugunat. Tuz körbögön şor — sugunat.
Et körbögön çoñ sugunat, kant (je ak) körbögön bor sugunat.
Et körbögöngö öpkö tañsık.
Et körüngönçö jip körünsün.
Et menen çeldin ortosunda.
Et etime tiygen katınıma barkım jok.
Et, may — bir tuugan, piyazdan küygönü küygön.
Et, süt menen el bakkan, teri, jün menen pul tapkan,
korgol, köñ menen ot jakkan, emgektüü adam koy bakkan.
Etegi şaltak bolso da, bay katını emespi.
Etekke jetse, jeñge jok, eñgiretken düynö bok.
Etekti kesseñ jeñ bolboyt, ezelki duşman el
bolboyt, jetkileñ biyik jol bolboyt, jeen — taga el bolboyt.
Etekti kesseñ jeñ bolboyt, ezelki duşman el bolboyt.
Eti turgay tabagıñdı taap al.
Eti turgay tabagım jok.
Eti turgay, tabagımdı tappay jüröm.
Eti etime tiygen katınıma barkım jok.
Etim, turgay tabagımdı tappaym.
Etke jetpey tuz tınbayt, erge jetpey kız tınbayt.
Etten ötkön tayaktan, sööktön ötkön söz jaman.
Etti kasapçı somdoyt, töönü jügü bar komdoyt.
Etti tartkan bilbeyt, tuuragan bilet.
Eç önörüñ bolboso, kömür öçür, tal aarçı.
Eç ookatıñ bolboso, egin aydap, jerin çap.
Eçki bolboso teke bolsun, sütü bolso boldu.
Eçki özü tuuy albay jatıp, koygo anaçı kiriptir.
Eçki jaan jaaganda — koydun bakırı, kün
tiygende anın baatırı.
Eçki ölööründö süzönöök.
Eçki semirse toogo çıgat, kızıl kulak semirse
sooda çıgat, katın semirse kooga çıgat.
Eçki süyöt balasın, «tentegim» dep, koy süyöt balasın, «jöntögüm» dep.
Eçki soyso bakırat, eldin baarın çakırat.
Eçki tonu etinde, erdik sını betinde.
Eçki tuuy albay jatıp, koygo araçı boluptur.
Eçki egiz tuup koydon aşpayt, darıya taşıp toodon aşpayt.
Eçki egiz tuup, koydon aşpayt.
Eçki egiz, ittiki segiz, arstandıkı jalkı, jalkı bolmok kimdin barkı.
Eçki egizdi tuuyt, it segizdi tuuyt, jolbors
birdi tuuyt, bir jolbors miñ ittin jolun buuyt.
Eçkiñ bolso, süt da bolot.
Eçkilüü koy ökünçül, kelindüü el uşakçıl.
Eçkini saasa bulak, içi tolgon ulak ele, terisi
eginge kap, müyüzü bıçakka sap, toguz karın
mayı, tokson çakmak kurutu bar ele.
Eçkiçe bakırıp ölgüçö, koyço ontop öl.
Eçtemeden jañılbagan oluyanı tabuu kıyın.
Eşegi — bir teñge, tokumu — miñ teñge.
Eşegine jaraşa akırı.
Eşegine jaraşa tuşagı, erişine jaraşa arkagı.
Eşegine jaraşa çomu, töösünö jaraşa komu.
Eşeginin tuşagı jok, töösünö kom jasaar imiş.
Eşek aykırsa, bulbul tınçıp kalıptır.
Eşek baksañ ardaktap tulpar bolboyt, eli başka bul aram tuugan bolboyt.
Eşek barga sanalsa da, malga sanalbayt.
Eşek kaşıgandı, jaman sıylagandı bilbeyt.
Eşek mingen at surabayt, balık jegen et surabayt.
Eşek mingendin eki butu tınbayt, eki katın algandın kulagı tınbayt.
Eşek sayda zañkıldayt, malım bolsun batkakta.
Eşek sayda zañkıldasa, batkak berer jazañdı.
Eşek semirse eesin tebet.
Eşek tabılsa, tezek tabılbayt, tezek tabılsa, etek tabılbayt.
Eşek eşekten kalsa, kulagın kes.
Eşekke eer jaraşpayt
Eşekten jıgılgandı elirgen atka mingizbe.
Eşekti kanday ardaktap baksañ da, buudan bolup berbeyt.
Eşekti otko aydasa, bokko kaçat.
Eşektin jügü jeñil bolso, jatak (je jatalak) bolot.
Eşektin jügü jeñil bolso, jatalak bolot.
Eşektin küçü — adal, sütü — aram.
Eşektin küçü adal, sütü aram (je eşektin sütü aram, küçü adal).
Eşektin kulagı uzun, uşakçının tili uzun.
Eşigin körüp törünö öt, enesin körüp kızın al.
Eşik aldınan jel kelgiçe, üy artınan joo kelsin.
Eşik açık bolso da surap kir.
Eşikke çıksam eçki kaapır tebeleyt, üygö kirsem kaynenem kaapır jemeleyt.
Eşikten kelip tör meniki deyt, joldon kelip ton meniki deyt.
Eşikten kirip, tör meniki deyt.
Eegiñdegi sakalıñ, erksiz (elsiz) jürsöñ agarat.
Eek astında eldi oylo.
Een baştık menen tapkan malıñ, öz başıña jük
bolor, emgek menen tapkan malıñ, ölgönüñçö mülk bolor.
Een jerde oylo, el içinde süylö.
Een jerdin kök börü.
Een jerdin suuru altı aygırga jük.
Een köldü şaytan eeleyt.
Eenbaştık menen tapkan malıñ öz başıña jük bolor,
emgek menen tapkan malıñ ölgönüñçö mülk bolor.
Eer tokumduu at eesin tügötöt.
Eesi aramza bolso, atı kotur bolot.
Eesi aramza bolso, atı çakar bolot.
Eesi itin jumşayt, it — kuyrugun jumşayt
Eesi kelse, beesin ber.
Kırgız makal-lakap, uçkul sözdörü.
Eesi körmöksön bolso, malı kötörüm bolot.
Eesi teñdikke könsö da, uuru könböyt.
Eesi ukmuştuu bolso, uyu jorgo bolot.
Eesi eki kılam dese, egem bir kılat.
Eesin sıylagan itine söök taştayt, (eesin sıylasañ, itine söök sal).
Eesin sıylagan itine söök taştayt.
Eesin sıylasañ (gan) itine söök sal (at).
Eesine buyurbagan mal, başkaga buyurbayt.
Eesine kerek bolso, koñşu taarınbayt.