Grek qazynalary

Genri jəne Sofia Şlimandar
jaily ömirbaiandyq roman
Orys tilinen audarğan
QŪRMANĞAZY QARAMANŪLY
QAZAQ OQYRMANDARYNA
QAZAQ OQYRMANDARYNA
BIRINŞI KITAP. «SENUIÑ KEREK!»
İeKINŞI KITAP. «GRETsİİa — QŪT DARYĞAN JER»
ÜŞINŞI KITAP. NE NƏRSENI DE BASTAU QİYN
TÖRTINŞI KITAP. QASİETTI MEKEN
BESINŞI KITAP. BŪL TROİa MA İeKEN?
ALTYNŞY KITAP. UAQYT KÖPIRLERI
JETINŞI KITAP. MİKEN
SEGIZINŞI KITAP. KEMEL ŞAQ
TOĞYZYNŞY KITAP. İeSIMI MƏÑGI ŪMYTYLMAİDY
AVTORDYÑ İeSKERTPESI
GENRİ ŞLİMAN JAZĞAN KITAPTAR:
GENRİH ŞLİMAN JƏNE «GOMERGE QATYSTY» ARHEOLOGİİa