Biz - qūlmyz ba, kimbiz

Roman


ALĞYSÖZ ORNYNA
TŪSAU KESER
BIRINŞI TARAU
İeKINŞI TARAU
YŞINŞI TARAU
TÖRTINŞI TARAU
BESINŞI TARAU
ALTYNŞY TARAU
JETINŞI TARAU
SEGIZINŞI TARAU
TOĞYZYNŞY TARAU
ONYNŞY TARAU
ON BIRINŞI TARAU
ON İeKINŞI TARAU
ON ÜŞINŞI TARAU
TÜİIN