Nafarroatik - 7

Gobernadore jaunak dio; ez dela egia, Iruรฑeko gudulari zenbeit errebelatu edo aitzindarieri
aitzin egin dioten.
Egia errateko, nik ez diot olakorik iรฑori aditu
eta ez egunkarietan irakurtu ere.

Oraiko aldian, berri sortzeko iturri berexiak,
non dauden ez dakigu.
Jainkoari esker, asots-egileak ixildu dire eta
gabon jaunak.
Urbilen aldi artio Jainkoak ala nai duelarik.
Larreko