Kiton arrebarekin - 10

Apokalipsi’ren azken-itzekin bukatuko yunagu: «Gauza auetaz aitor egiten dunak, au dio:
«Bai, berela nator. Ala bedi. Zatoz Iesus Iauna».