Ethorkia eta Ilkhitzea - 15

28 Buruzagiei ekharri behar zaien ohorea.
29 Fiรฑean Iainkoak bere pobluari
eskatzen diotzan premizez eta saindutasunaz.
1. Norbaitek ebatsi baldin badu idi bat edo zenbeit
bestia xehe, eta hill baldin badu edo saldu, bihurtuko
tik bortz idi idiaren orde, eta laur bestia xehe bestia
xehearen orde.

2. [Ohoรฑa aurkhitzen baldin bada zillhatzen eta
iotzen bada eta hiltzen handik, hura io izango duena
eztuk izanen faltadun hill izanez.
3. Iguzkia altxatu baldin bada haren gaรฑera, faltadun izango duk hill izanez.] Egingo dik beraz Errestituzione osoa: eta ezpaldin badu deusik, saldua izango
duk bere ohoinkeriaren orde.
4. Ohoinkeria aurkhitzen baldin bada osorik haren
eskuen artean [nahiz idia, astoa, edo bestia xehea,
bizirikan] errendatuko dik doblea.
5. Norbaitek ianarazitzen baldin badu larrea edo
mahastia, lexatu eta iatera utzirik bere bestia bertzeren larrean: errendatuko dik bere larreko hoberenetikan, eta bere mahastiko hoberenetikan.
6. Sua ilkhitzen baldin bada eta aurkhitzen baldin
baitu elhorriak [...]