Bidean gaude, aurrera goaz, joan zirenekin - 13

itzuli nahi nuke ihartzen laga nuen sasoira
gazte harek egin ez zuena orain egiteko,
atseginak ezinezkoa zena eskainiko dit
neure maitasuna zeure baratzean ereiteko.
2015eko martxoaren 29an

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

437
Arrasateko Josu Uribetxebarriari

281

2
Eperra ez zaitez kezkatu zainduko dugulako,
plazak lehen lez euskaraz mintzatuko direlako,
utopia herrian hedatzen ari garelako,
goizero zeure ametsak berresten ditugulako,
amnistiaren zirria sentituko duzulako,
zeure izartxoak dir-dir gidatzen gaituelako,
Ama-Lurraren altzoan zoriontsu zaudelako,
gereziondoa mardul loratzen ari delako.

Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

280

436
Ederra delako maitasunaren iturria

2015eko martxoaren 29an

ataramiñeberria.indd 280-281

05/04/16 10:09

1
Bizitzan zehar lili ugari desiratu ditut
baina ez dut kemenik izan urratsa emateko,
bihotza gozo pilpiratu zait makina bat aldiz,
tamalez ez naiz gai izan “maite zaitut” esateko,
har hori akorduan dago sakonki inkatuta,
agian berandu nabil iturritik edateko.

1
Harraparia poztu da Eperra hil zaigulako,
mortuak osasuna lazki kaltetu ziolako,
gorrotoak ospatu du desiratzen zuelako,
barreiaketa horretako eratu zutelako,
kideak tristaturik gaude ondradua zelako,
duintasuna zer den garbi erakutsi zigulako,
zerbait lasaitu gara kartzelan ez zegoelako,
azken hatsa maiteen ondoan eman duelako.

2
Bizitza bidebanatzez osatuta omen dago,
bat hautatzen duzu besteak nekez iragaiteko,
itzuli nahi nuke ihartzen laga nuen sasoira
gazte harek egin ez zuena orain egiteko,
atseginak ezinezkoa zena eskainiko dit
neure maitasuna zeure baratzean ereiteko.
2015eko martxoaren 29an

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

437
Arrasateko Josu Uribetxebarriari

281

2
Eperra ez zaitez kezkatu zainduko dugulako,
plazak lehen lez euskaraz mintzatuko direlako,
utopia herrian hedatzen ari garelako,
goizero zeure ametsak berresten ditugulako,
amnistiaren zirria sentituko duzulako,
zeure izartxoak dir-dir gidatzen gaituelako,
Ama-Lurraren altzoan zoriontsu zaudelako,
gereziondoa mardul loratzen ari delako.

Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

280

436
Ederra delako maitasunaren iturria

2015eko martxoaren 29an

ataramiñeberria.indd 280-281

05/04/16 10:09

282

ataramiñeberria.indd 282-283

2
Enrique Mugicak, metxa
ez zuen soilik isiotu,
PNV asmora
berehala zen lerrotu,
kazeta batzuek zuten
erabakia hauspotu,
lege petrala herrian
gezurrekin mozorrotu,
Parisen eta Madrilen
estu zutenean lotu,
istripuak zitzaizkigun
bizitzan oro errotu,
nahiz bidaian arriskua
zaigun lar areagotu,
maitasunaren deiak du
ezinegona girotu.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
Hogeita sei urte jada
barreiaketa pairatzen,
kaltetzen gaituelako
euskal plazetan salatzen,
politika kriminalak
bizipoza du hondatzen,
istripuak eraginda
behin eta berriz kolpatzen,
“Presoak Euskal Herrira”
aldiro dugu eskatzen,
aldeko ahotsak doaz
harrezkero emendatzen,
Sarerekin esperantza
ari gara kulunkatzen,
urtetako lubakiak
karriketan ezabatzen.

283
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

438
Barreiaketa: 26 urte istripuak sufritzen

05/04/16 10:09

282

ataramiñeberria.indd 282-283

2
Enrique Mugicak, metxa
ez zuen soilik isiotu,
PNV asmora
berehala zen lerrotu,
kazeta batzuek zuten
erabakia hauspotu,
lege petrala herrian
gezurrekin mozorrotu,
Parisen eta Madrilen
estu zutenean lotu,
istripuak zitzaizkigun
bizitzan oro errotu,
nahiz bidaian arriskua
zaigun lar areagotu,
maitasunaren deiak du
ezinegona girotu.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
Hogeita sei urte jada
barreiaketa pairatzen,
kaltetzen gaituelako
euskal plazetan salatzen,
politika kriminalak
bizipoza du hondatzen,
istripuak eraginda
behin eta berriz kolpatzen,
“Presoak Euskal Herrira”
aldiro dugu eskatzen,
aldeko ahotsak doaz
harrezkero emendatzen,
Sarerekin esperantza
ari gara kulunkatzen,
urtetako lubakiak
karriketan ezabatzen.

283
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

438
Barreiaketa: 26 urte istripuak sufritzen

05/04/16 10:09

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

4
Jendartearen nahiak du
barreiaketa hautsiko,
isolamendua berriz
iraganean utziko,
guk Sarerekin ditugu
hariak trebe josiko,
istripuen garai beltza
batuta dugu itxiko,
sufritzen ari dena da
irribarretsu jaikiko,
preso dauden maiteñoak
direlako itzuliko,
geure taupadekin dira
joan zirenak itzarriko,
askatasuna delako
krabelinekin jantziko.

285
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

284

3
Tamalez bart gertatu da
enegarren istripua,
albisteak laga digu
ahulduta kalipua,
zuzentza itsua denez
agintarien jopua,
Balbek barreiaketan du
inarrosten isipua,
herrari erre dakion
mendekuaren trapua,
elkartasunak egin du
beteko dugun aipua,
“gera ez dadin bidean
zurbil inoren gorpua”,
bultza dezagun presoak
herriratzera lupua.

2015eko apirilaren 5ean

ataramiñeberria.indd 284-285

05/04/16 10:09

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

4
Jendartearen nahiak du
barreiaketa hautsiko,
isolamendua berriz
iraganean utziko,
guk Sarerekin ditugu
hariak trebe josiko,
istripuen garai beltza
batuta dugu itxiko,
sufritzen ari dena da
irribarretsu jaikiko,
preso dauden maiteñoak
direlako itzuliko,
geure taupadekin dira
joan zirenak itzarriko,
askatasuna delako
krabelinekin jantziko.

285
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

284

3
Tamalez bart gertatu da
enegarren istripua,
albisteak laga digu
ahulduta kalipua,
zuzentza itsua denez
agintarien jopua,
Balbek barreiaketan du
inarrosten isipua,
herrari erre dakion
mendekuaren trapua,
elkartasunak egin du
beteko dugun aipua,
“gera ez dadin bidean
zurbil inoren gorpua”,
bultza dezagun presoak
herriratzera lupua.

2015eko apirilaren 5ean

ataramiñeberria.indd 284-285

05/04/16 10:09

286

2
Ama-Lurren alde prestuki lan dagigu
zaborra dugulako txukun birziklatzen,
petrolioaren ordez ditugulako
energia berriztagarriak hautatzen,
bertako ortu emankorren fruituekin
hasi ginelako aspaldi elikatzen.
Kapitalismoa bota genuenetik
ingurumena ari gara oneratzen,
gu ez gabiltza handikiak zebiltzan lez
urrutiko ondasunak gutiziatzen,
erakutsi diegulako umeei
aztarna zainduz dela natura maitatzen.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
“Euskal Herrian erabil dezagun soilik
dagokigun aztarna ekologikoa!”,
izarbel urdina mugatua delako
aldarria irizten zaigu logikoa,
natura hobesten dugulako aratza
praktika izan dadila horrelakoa.
Urrutiko herrietan baino gehiago
hemengo kontsumismoan dago gakoa,
geure eremua zurrupatzen dugunez,
Lurrak behar luke izan sei halakoa,
grina hutsalei galga jar diezaiegun
txiroak eduki dezan premiazkoa..

287
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

439
Aztarna ekologikoa zaindu behar dugulako

2015eko martxoaren 12an

ataramiñeberria.indd 286-287

05/04/16 10:09

286

2
Ama-Lurren alde prestuki lan dagigu
zaborra dugulako txukun birziklatzen,
petrolioaren ordez ditugulako
energia berriztagarriak hautatzen,
bertako ortu emankorren fruituekin
hasi ginelako aspaldi elikatzen.
Kapitalismoa bota genuenetik
ingurumena ari gara oneratzen,
gu ez gabiltza handikiak zebiltzan lez
urrutiko ondasunak gutiziatzen,
erakutsi diegulako umeei
aztarna zainduz dela natura maitatzen.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
“Euskal Herrian erabil dezagun soilik
dagokigun aztarna ekologikoa!”,
izarbel urdina mugatua delako
aldarria irizten zaigu logikoa,
natura hobesten dugulako aratza
praktika izan dadila horrelakoa.
Urrutiko herrietan baino gehiago
hemengo kontsumismoan dago gakoa,
geure eremua zurrupatzen dugunez,
Lurrak behar luke izan sei halakoa,
grina hutsalei galga jar diezaiegun
txiroak eduki dezan premiazkoa..

287
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

439
Aztarna ekologikoa zaindu behar dugulako

2015eko martxoaren 12an

ataramiñeberria.indd 286-287

05/04/16 10:09

288

2015eko apirilaren 12an

ataramiñeberria.indd 288-289

1
LOMCEk autonomia
klaska du zartatzen,
Euskal Curriculuma
eskolan zanpatzen,
Madril dabil aspaldi
legea eratzen,
Werten asmo iluna
geuretzat prestatzen.

3
Iribas Tafallako
herrian zen sortu,
tamalez Iruñeko
OPUSen sorgortu,
Nafarroa lezake
horrek bihur mortu,
historia ordeztu
LOMCEaz elkortu.

2
Gasteiz ta Iruñea
LOMCEren zerean,
bertan dakuskit baina
ez era berean,
Iribas pozik dago
horko aldarean,
Uriarte amore
emanda parean.

4
LOMCE baliatuta
jo du erasora,
irakaskuntza itzul
dadin frankismora,
liburu batzuk ditu
jarri hankaz gora,
ez daitezen geletan
euskal mapak lora.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

Zergatik ditugu ondasun materialak lehenesten
eta espirituaren aholkuak ahazten?
Zoriona kontsumoak dakarrela uste dugunez
goraino beteta daukagu etxeko ganbara,
oporretan pozarren goaz ahalik eta urrunen
baina gero drogak hartzen ditugu baretzeko,
autoa bihurtu dugu bizitzaren erdigunea,
gizakiak baino gehiago gara banakoak.
Ez gara konturatzen gu izadia garela ere,
suntsitu ahala arima tristatzen zaigula,
bizi gaitezkeela hobe daukaguna konpartituz,
ederra dela maiteaz mirestea arratsa.

441
Iribasen sega kamustuko dugu

289
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

440
Zoriona konpartituz alai biziko gara

05/04/16 10:09

288

2015eko apirilaren 12an

ataramiñeberria.indd 288-289

1
LOMCEk autonomia
klaska du zartatzen,
Euskal Curriculuma
eskolan zanpatzen,
Madril dabil aspaldi
legea eratzen,
Werten asmo iluna
geuretzat prestatzen.

3
Iribas Tafallako
herrian zen sortu,
tamalez Iruñeko
OPUSen sorgortu,
Nafarroa lezake
horrek bihur mortu,
historia ordeztu
LOMCEaz elkortu.

2
Gasteiz ta Iruñea
LOMCEren zerean,
bertan dakuskit baina
ez era berean,
Iribas pozik dago
horko aldarean,
Uriarte amore
emanda parean.

4
LOMCE baliatuta
jo du erasora,
irakaskuntza itzul
dadin frankismora,
liburu batzuk ditu
jarri hankaz gora,
ez daitezen geletan
euskal mapak lora.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

Zergatik ditugu ondasun materialak lehenesten
eta espirituaren aholkuak ahazten?
Zoriona kontsumoak dakarrela uste dugunez
goraino beteta daukagu etxeko ganbara,
oporretan pozarren goaz ahalik eta urrunen
baina gero drogak hartzen ditugu baretzeko,
autoa bihurtu dugu bizitzaren erdigunea,
gizakiak baino gehiago gara banakoak.
Ez gara konturatzen gu izadia garela ere,
suntsitu ahala arima tristatzen zaigula,
bizi gaitezkeela hobe daukaguna konpartituz,
ederra dela maiteaz mirestea arratsa.

441
Iribasen sega kamustuko dugu

289
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

440
Zoriona konpartituz alai biziko gara

05/04/16 10:09

290

6
Iribas aritzen da
zubiak lehertzen,
euskaldunen arteko
tratua okertzen,
gau eta egun dabil
ikurrak baztertzen,
aniztasuna zer den
ez baitu ulertzen.

8
Iribas urrun dago
LOMCEren kaltetan,
Barcina lez ei dabil
Madrilen penetan,
kultura biziko da
libre eskoletan,
euskara atseginez
haurren mingainetan.

442
Ezlekuan egunak xukutzen ditugu
1
“Espetxean denbora balia ezazu”,
gogoak diost jaikitzen naizenean,
neure ahalmenaren arabera dagit
kideek euren aldetik dagiten lez,
“orduak geldo doaz”, esan beharrean
osoki xukutzen ditugu egunak.
Nabaritzen da bizitza maite dugula,
geure lurraldearen askatasuna,
zigorrari irabazi diogulako,
begietan igartzen zaigu zirrara.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

7
UPN euskara
dago zarratatzen
gezurrekin bertako
kultura hondatzen,
LOMCE dabil nonahi den
zakar inposatzen,
behin eta berriz herri
zaharra ukatzen.

291
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

5
Iribasek dakartza
Madrilgo mitoak,
zimel daitezen nafar
ohituren hostoak,
ondarearen kontra
dihardu gaiztoak,
gidatzen diolako
sena gorrotoak.

2015eko apirilaren 19an

ataramiñeberria.indd 290-291

05/04/16 10:09

290

6
Iribas aritzen da
zubiak lehertzen,
euskaldunen arteko
tratua okertzen,
gau eta egun dabil
ikurrak baztertzen,
aniztasuna zer den
ez baitu ulertzen.

8
Iribas urrun dago
LOMCEren kaltetan,
Barcina lez ei dabil
Madrilen penetan,
kultura biziko da
libre eskoletan,
euskara atseginez
haurren mingainetan.

442
Ezlekuan egunak xukutzen ditugu
1
“Espetxean denbora balia ezazu”,
gogoak diost jaikitzen naizenean,
neure ahalmenaren arabera dagit
kideek euren aldetik dagiten lez,
“orduak geldo doaz”, esan beharrean
osoki xukutzen ditugu egunak.
Nabaritzen da bizitza maite dugula,
geure lurraldearen askatasuna,
zigorrari irabazi diogulako,
begietan igartzen zaigu zirrara.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

7
UPN euskara
dago zarratatzen
gezurrekin bertako
kultura hondatzen,
LOMCE dabil nonahi den
zakar inposatzen,
behin eta berriz herri
zaharra ukatzen.

291
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

5
Iribasek dakartza
Madrilgo mitoak,
zimel daitezen nafar
ohituren hostoak,
ondarearen kontra
dihardu gaiztoak,
gidatzen diolako
sena gorrotoak.

2015eko apirilaren 19an

ataramiñeberria.indd 290-291

05/04/16 10:09

2015eko apirilaren 26an

ataramiñeberria.indd 292-293

1
Geure aitxa zenak zioen txantxetan,
“katuek ez dute ezer aurreratu,
ez dira gai aterpe bat altxatzeko,
neolitikoan lez bizitzen dira,
eguzkiaren orduetan etzanda,
gauekoetan ortziari begira”.
Guk eboluzionatu dugu”, diogu,
ustez antzinan baino hobeto gaude,
nahiz lan dagigun txanpon batzuen truke
izerdia kontsumitzen sikatzeko.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

443
Katuen instintua

293
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

292

2
Korrikan, irakurtzen, idazten, ikasten...
uneoro gaude zergura egiten,
jakinduria darabilgu trukatzeko
etxartera ateratzen garenean,
geure bazterrei buruz berba dagigu
hamaika bizipen aipatzen baitugu.
Kontzientzia iraultzaileak eskatuta
eratzen dugu denbora ezlekuan,
ez zaigulako inoiz bihotza erdoildu,
Euskal Herrian bikain biziko gara.

05/04/16 10:09

2015eko apirilaren 26an

ataramiñeberria.indd 292-293

1
Geure aitxa zenak zioen txantxetan,
“katuek ez dute ezer aurreratu,
ez dira gai aterpe bat altxatzeko,
neolitikoan lez bizitzen dira,
eguzkiaren orduetan etzanda,
gauekoetan ortziari begira”.
Guk eboluzionatu dugu”, diogu,
ustez antzinan baino hobeto gaude,
nahiz lan dagigun txanpon batzuen truke
izerdia kontsumitzen sikatzeko.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

443
Katuen instintua

293
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

292

2
Korrikan, irakurtzen, idazten, ikasten...
uneoro gaude zergura egiten,
jakinduria darabilgu trukatzeko
etxartera ateratzen garenean,
geure bazterrei buruz berba dagigu
hamaika bizipen aipatzen baitugu.
Kontzientzia iraultzaileak eskatuta
eratzen dugu denbora ezlekuan,
ez zaigulako inoiz bihotza erdoildu,
Euskal Herrian bikain biziko gara.

05/04/16 10:09

2015eko apirilaren 26an

ataramiñeberria.indd 294-295

3
Mirentxin eratu zen
senak eskatuta,
egoera ikusten
zelako txartuta,
bere xedea zeukan
garbi zehaztuta,
kartzelen politika
laga sikatuta,
presoen belardia
ihintzez blaituta.

2
Mirentxinak dabiltza
prestuki jaietan,
inposatu ziguten
sakabanaketan,
kemena daramate
ibilgailuetan,
jaso dezaten lagun
minek bisitetan,
Euskal Herritik urrun
dauden kartzeletan.

4
Mirentxinek dituzte
birrintzen harriak,
errepidean mozten
sasidi sarriak,
musu-truk dagitzate
bidaia larriak,
hobetu senideen
patu lazgarriak,
oro maite ditugu
bihotz ongarriak.

295
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

294

2
Katuak geure kontura jaten baitu
miauka dihardu horretarako,
ezer eman barik eskatzen duenez,
“hauxe bai izaki alferra!”, diogu,
baina katuak ez du natura txartu,
ezta Mundua gerrekin sutu ere.
Beharbada ez dugu kontuan hartzen
bere adimena instintua dela,
mendetan izan du joera berbera,
felidoak Lurrean iraun dezala.

1
Kilometroak dabil
Mirentxin urratzen,
ontasunez dizkigu
irriak opatzen,
furgonetak ohi ditu
seguru gidatzen,
berari esker gara
garaiz ailegatzen,
nekea leun digu
astero beratzen.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

444
Mirentxin Aurrekoetxea zenari

05/04/16 10:09

2015eko apirilaren 26an

ataramiñeberria.indd 294-295

3
Mirentxin eratu zen
senak eskatuta,
egoera ikusten
zelako txartuta,
bere xedea zeukan
garbi zehaztuta,
kartzelen politika
laga sikatuta,
presoen belardia
ihintzez blaituta.

2
Mirentxinak dabiltza
prestuki jaietan,
inposatu ziguten
sakabanaketan,
kemena daramate
ibilgailuetan,
jaso dezaten lagun
minek bisitetan,
Euskal Herritik urrun
dauden kartzeletan.

4
Mirentxinek dituzte
birrintzen harriak,
errepidean mozten
sasidi sarriak,
musu-truk dagitzate
bidaia larriak,
hobetu senideen
patu lazgarriak,
oro maite ditugu
bihotz ongarriak.

295
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

294

2
Katuak geure kontura jaten baitu
miauka dihardu horretarako,
ezer eman barik eskatzen duenez,
“hauxe bai izaki alferra!”, diogu,
baina katuak ez du natura txartu,
ezta Mundua gerrekin sutu ere.
Beharbada ez dugu kontuan hartzen
bere adimena instintua dela,
mendetan izan du joera berbera,
felidoak Lurrean iraun dezala.

1
Kilometroak dabil
Mirentxin urratzen,
ontasunez dizkigu
irriak opatzen,
furgonetak ohi ditu
seguru gidatzen,
berari esker gara
garaiz ailegatzen,
nekea leun digu
astero beratzen.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

444
Mirentxin Aurrekoetxea zenari

05/04/16 10:09

296

2015eko maiatzaren 3an

6
Mirentxinen izana
dago sustraituta,
izena gogoetan
urrez bordatuta,
ezlekuak zituen
uzten argituta,
presoen sentierak
arras izartuta,
izan zelako grina
gauzka xarmatuta.

Hariak dakartzagu sarea bilbatzeko,
gurutzatuz ta mailak osatuz zeratzeko,
jendartean elkarbizitza oneratzeko,
etxekoen begi eroriak gozatzeko,
mezu baikorra munduan zehar banatzeko,
elkartasuna gero esker onez batzeko,
ezinezkoa omen dena eskuratzeko,
udaberri berrian zoritsu esnatzeko,
barreiaketaren bengantza deuseztatzeko,
urruti daudenak plazetan besarkatzeko,
jaio diren haurrei bakea opatzeko
Sare gu geu garenez zirraraz ospatzeko.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

5
Madril eta Parisek
daukate bastoia,
oinazea ziztatzen
dabilen puntxoia,
Mirentxin zenak zigun
eskaini sasoia,
jator idatzi zuen
bidaien gidoia,
aise gaindi dezagun
gaurko maratoia.

297
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

445
Sarea Sarerekin hedatzen ari gara

2015eko maiatzaren 20an

ataramiñeberria.indd 296-297

05/04/16 10:09

296

2015eko maiatzaren 3an

6
Mirentxinen izana
dago sustraituta,
izena gogoetan
urrez bordatuta,
ezlekuak zituen
uzten argituta,
presoen sentierak
arras izartuta,
izan zelako grina
gauzka xarmatuta.

Hariak dakartzagu sarea bilbatzeko,
gurutzatuz ta mailak osatuz zeratzeko,
jendartean elkarbizitza oneratzeko,
etxekoen begi eroriak gozatzeko,
mezu baikorra munduan zehar banatzeko,
elkartasuna gero esker onez batzeko,
ezinezkoa omen dena eskuratzeko,
udaberri berrian zoritsu esnatzeko,
barreiaketaren bengantza deuseztatzeko,
urruti daudenak plazetan besarkatzeko,
jaio diren haurrei bakea opatzeko
Sare gu geu garenez zirraraz ospatzeko.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

5
Madril eta Parisek
daukate bastoia,
oinazea ziztatzen
dabilen puntxoia,
Mirentxin zenak zigun
eskaini sasoia,
jator idatzi zuen
bidaien gidoia,
aise gaindi dezagun
gaurko maratoia.

297
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

445
Sarea Sarerekin hedatzen ari gara

2015eko maiatzaren 20an

ataramiñeberria.indd 296-297

05/04/16 10:09

298

2
Hamahiru haurtxo eskubiderik gabe daude
Poulouren jokaera delako oldarra,
ikastolari isuna ezarri dionez
arrosaren ordez eman dio laharra,
Gurasoek erasoari eutsi diote
euren kontzientzia ez delako meharra,
Seaskarekin jende zentzuduna bildu da
Kaskarotenea izan dadin nabarra.
Nahiz jasangaitza den ekaitzaren kazkabarra,
elkartasunak dakarkio ostadarra,
horri esker baretu zaio ezinegona,
bihozgabeak eragindako sukarra.
Irakasleen magia ipuinak direnez,
geletan erraz isildu dute negarra,
Ziburuko antxetek garrasika diote
“haurrentzat izango da uhinen aparra!”.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
Turismoaren abagunea profitatuz
jakobinoek finkatu zuten zuztarra,
izan zedin kultura soilik folklorikoa,
frantsesa Lapurdiko hizkuntza bakarra.
Euskaltzaleari Guy Poulou irizten zaio
auzapeza baino gehiago militarra,
itxi nahi du Kaskarotenea ikastola
kenduz ura, babesak eta argindarra.
Seaska pribatua dela da desenkusa,
juezak Paben onartu du hautu kaskarra,
genozidek zalantza barik adostu dute,
eurentzat ele gutxitua da abarra.
Jende hauen erruz hil zorian dagoenez
euskarak dauka geure aupaden beharra,
Ziburu, Herriko Etxetik egotz ezazu
elkarbizitza usteltzen ari den harra.

299
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

446
Kaskarotenea biziko da

2015eko maiatzaren 10ean

ataramiñeberria.indd 298-299

05/04/16 10:09

298

2
Hamahiru haurtxo eskubiderik gabe daude
Poulouren jokaera delako oldarra,
ikastolari isuna ezarri dionez
arrosaren ordez eman dio laharra,
Gurasoek erasoari eutsi diote
euren kontzientzia ez delako meharra,
Seaskarekin jende zentzuduna bildu da
Kaskarotenea izan dadin nabarra.
Nahiz jasangaitza den ekaitzaren kazkabarra,
elkartasunak dakarkio ostadarra,
horri esker baretu zaio ezinegona,
bihozgabeak eragindako sukarra.
Irakasleen magia ipuinak direnez,
geletan erraz isildu dute negarra,
Ziburuko antxetek garrasika diote
“haurrentzat izango da uhinen aparra!”.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

1
Turismoaren abagunea profitatuz
jakobinoek finkatu zuten zuztarra,
izan zedin kultura soilik folklorikoa,
frantsesa Lapurdiko hizkuntza bakarra.
Euskaltzaleari Guy Poulou irizten zaio
auzapeza baino gehiago militarra,
itxi nahi du Kaskarotenea ikastola
kenduz ura, babesak eta argindarra.
Seaska pribatua dela da desenkusa,
juezak Paben onartu du hautu kaskarra,
genozidek zalantza barik adostu dute,
eurentzat ele gutxitua da abarra.
Jende hauen erruz hil zorian dagoenez
euskarak dauka geure aupaden beharra,
Ziburu, Herriko Etxetik egotz ezazu
elkarbizitza usteltzen ari den harra.

299
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

446
Kaskarotenea biziko da

2015eko maiatzaren 10ean

ataramiñeberria.indd 298-299

05/04/16 10:09

2
Bost mila egunsenti
dituzu zenbatu,
bost mila ilunabar
kartzelan pairatu,
amesgaiztoa ezin
duzu aienatu,
herrira itzultzeko
atea pasatu.

3
Nahiz eskuak dauzkazun
hertsiki lotuta,
kideekin zabiltza
libre suspertuta,
eurekin hitz dagizu
xarmak gidatuta,
herritarren nahimena
zinez onartuta.

5
Kide minekin laga
ezleku zurruna,
hola gerta dadila
biharko eguna,
herria omentzea
da gura duzuna,
naturan etzatea
zu eta kuttuna.

7
Zeure denbora doa
poliki aurrera,
noizbait zara ordea
helduko etxera,
Sare jaio zelako
zaude alegera,
apal jasoko duzu
arimen Harrera.

4
Berrogeita hamasei
urte ametsetan,
pilpirika sentituz
odola zainetan,
herrimina ikusten
zaizu ninietan,
aldiro grinaz duzu
islatzen letretan.

6
Zazpi mila gau egon
zintezke mortuan,
zintzilik orain arte
antzo katiguan,
ostadarra delako
agertu zeruan,
gatazka atertuko
baita sorlekuan.

8
Bizitzaren laurdena
espe daramazu,
zorionez baikorki
esnatzen zara zu,
goizero gauza bera
eskatzen didazu,
“maitea, irribarrez
itxoin iezadazu”.

301
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

300

1
Egutegian duzu
arreta paratu,
“hamalau urte jada!”
zara gogoratu,
bihotza dar-dar zaizu
ia minberatu,
poza tarte batean
zapla beheratu.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

447
Iazko urriaren 17an gertatu zen

2015eko maiatzaren 17an

ataramiñeberria.indd 300-301

05/04/16 10:09

2
Bost mila egunsenti
dituzu zenbatu,
bost mila ilunabar
kartzelan pairatu,
amesgaiztoa ezin
duzu aienatu,
herrira itzultzeko
atea pasatu.

3
Nahiz eskuak dauzkazun
hertsiki lotuta,
kideekin zabiltza
libre suspertuta,
eurekin hitz dagizu
xarmak gidatuta,
herritarren nahimena
zinez onartuta.

5
Kide minekin laga
ezleku zurruna,
hola gerta dadila
biharko eguna,
herria omentzea
da gura duzuna,
naturan etzatea
zu eta kuttuna.

7
Zeure denbora doa
poliki aurrera,
noizbait zara ordea
helduko etxera,
Sare jaio zelako
zaude alegera,
apal jasoko duzu
arimen Harrera.

4
Berrogeita hamasei
urte ametsetan,
pilpirika sentituz
odola zainetan,
herrimina ikusten
zaizu ninietan,
aldiro grinaz duzu
islatzen letretan.

6
Zazpi mila gau egon
zintezke mortuan,
zintzilik orain arte
antzo katiguan,
ostadarra delako
agertu zeruan,
gatazka atertuko
baita sorlekuan.

8
Bizitzaren laurdena
espe daramazu,
zorionez baikorki
esnatzen zara zu,
goizero gauza bera
eskatzen didazu,
“maitea, irribarrez
itxoin iezadazu”.

301
Ibon Muñoa Arizmendiarrieta

300

1
Egutegian duzu
arreta paratu,
“hamalau urte jada!”
zara gogoratu,
bihotza dar-dar zaizu
ia minberatu,
poza tarte batean
zapla beheratu.

BIDEAN GAUDE, AURRERA GOAZ, JOAN ZIRENEKIN

447
Iazko urriaren 17an gertatu zen

2015eko maiatzaren 17an

ataramiñeberria.indd 300-301

05/04/16 10:09

1
Iretargia kinka larrian ikusi nuen
ziegako leihoaren burdin saretik,
murruan dauden txarrantxetan atxilo zegoen,
hori zirudien ustel den ustetik,
edozein loretxo, zimela iruditzen zaizu
begiratzen duzunean espetxetik,
urtetan askatasun barik bizi zarenean
tronpa zintezke zigorraren ertzetik.

1
Ebola Kongon dagoen ibai bat da,
izen polit bat hango herritarrentzat,
urak Atlantikoan isurtzen ditu
bizitza hobetuz lur emankorretan
Horrela deitzen diogu birusari
laborria zabaltzen ari denari,
izurri hilgarria abian dabil
jende ugariren gorputzak kutsatzen,
Europan hasi gara dar-dar kezkatzen,
Afrikari ateak gehiago ixten.

2
Iretargi betea dakusat liluraturik