The 5000 most common words in Scots Gaelic

The list based on literary works

The list of 5000 most popular words and phrases in Scots Gaelic language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

#WordMeaning
Flashcard
1a
2an
3air
4agus
5e
6na
7bha
8's
9a'
10gu
11am
12'n
13mar
14ann
15so
16do
17cha
18robh
19tha
20iad
21sin
22ach
23i
24ri
25no
26de
27le
28aig
29mu
30dh'
31b'
32bu
33is
34bhitheadh
35nach
36anns
37gun
38'na
39nan
40mi
41chaidh
42airson
43bho
44eile
45gach
46dha
47leis
48fhuair
49uair
50bhi
51ni
52ag
53ris
54do'n
55gus
56thainig
57fein
58daoine
59cho
60aon
61coinneach
62dheanamh
63neach
64a'n
65nuair
66mór
67chuir
68thug
69de'n
70chur
71mach
72aige
73ros
74as
75bhith
76suas
77d'
78àite
79bhliadhna
80mac
81rinn
82oir
83b'e
84bliadhna
85da
86thig
87mr
88fiosachd
89chanada
90obair
91chum
92ged
93taobh
94gu'n
95chuid
96bith
97ontario
98rachadh
99duine
100radh