The 500 most common words in Kyrgyz

The list based on literary works

The list of 500 most popular words and phrases in Kyrgyz language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

italki
#WordMeaning
Flashcard
1деп
2менен
3да
4бир
5эле
6ал
7бул
8жок
9болуп
10мен
11алып
12экен
13бар
14жана
15деген
16деди
17анын
18эки
19турган
20эми
21болсо
22үчүн
23бирок
24эмес
25келип
26ошол
27көп
28кара
29аны
30дагы
italki
31болгон
32калды
33ушул
34өз
35эл
36кийин
37болот
38эмне
39өзү
40кылып
41эч
42болду
43гана
44ак
45ар
46жакшы
47калган
48сен
49чоң
50же
51келген
52айтып
53күн
54кандай
55киши
56менин
57керек
58жаткан
59башка
60эр
61адам
62ат
63көз
64кетти
65ким
66бала
67барып
68кыргыз
69чыгып
70ага
71карап
72кан
73берди
74дейт
75жер
76кайра
77сөз
78келди
79мындай
80туруп
81андан
82хан
83биз
84албай
85кол
86баш
87салып
88мына
89жерге
90анан
91баары
92алар
93манас
94кыз
95алды
96көрүп
97жаш
98мага
99алган
100бири