The 4000 most common words in Swedish

The list based on literary works

The list of 4000 most popular words and phrases in Swedish language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

#WordMeaning
Flashcard
1och
2i
3att
4det
5en
6som
7han
8på
9den
10jag
11med
12till
13för
14de
15sig
16var
17så
18hon
19är
20men
21af
22om
23ett
24hade
25du
26icke
27mig
28sin
29då
30har
31nu
32honom
33inte
34man
35av
36hans
37ej
38skulle
39vi
40vid
41från
42när
43min
44än
45eller
46henne
47där
48dem
49kan
50efter
51alla
52sade
53för att
54kunde
55ut
56under
57här
58det var
59detta
60hennes
61vara
62utan
63allt
64dig
65denna
66upp
67sina
68det är
69sitt
70skall
71hvad
72åt
73kom
74något
75ni
76mot
77andra
78se
79in
80väl
81ja
82få
83ha
84mycket
85såg
86oss
87ty
88sedan
89gick
90någon
91öfver
92ännu
93genom
94vill
95att han
96der
97ingen
98aldrig
99fram
100också