The 300 most common words in Azerbaijani

The list based on literary works

The list of 300 most popular words and phrases in Azerbaijani language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

#WordMeaning
Flashcard
1
2bir
3bu
4
5ki
6da
7üçün
8o
9sonra
10ibn
11ilə
12hər
13allah
14çox
15kimi
16olan
17belə
18
19mən
20həzrəti
21onun
22qədər
23heç
24idi
25isə
26ey
27əbu
28sən
29ona
30s
31daha
32onu
33ya
34dedi
35etdi
36ən
37cənabi
38bütün
39peyğəmbərimiz
40deyə
41olaraq
42görə
43buyurdu
44böyük
45iki
46rəsulullah
47mənə
48var
49məni
50mənim
51mübarək
52gün
53zaman
54a
55sənə
56etmək
57edən
58olduğu
59öz
60olduğunu
61başqa
62qəbul
63çünki
64sənin
65biz
66səni
67gözəl
68onlar
69olsun
70islam
71rəsulullahın
72sevgili
73peyğəmbərimizin
74təala
75edir
76elə
77ancaq
78bundan
79yəni
80həm
81şəkildə
82əgər
83bunu
84oldu
85ı
86artıq
87onların
88insan
89şey
90yenə
91biri
92haqqında
93amma
94dəfə
95müsəlman
96yerə
97ıı
98allah təala
99yanına
100məhəmməd