The 200 most common words in Maori

The list based on literary works

The list of 200 most popular words and phrases in Maori language based on literary works.

How many words are in a phrase?:

Words translation:

#WordMeaning
Flashcard
1te
2i
3ki
4e
5ka
6ko
7a
8o
9he
10ki te
11mai
12nga
13i te
14ra
15ana
16ko te
17atu
18kia
19kei
20au
21ia
22nei
23na
24o te
25ai
26koe
27hoki
28to
29ano
30mea
31tangata
32me
33ki a
34taku
35runga
36ake
37mo
38noa
39haere
40hei
41kai
42tenei
43iho
44tu
45no
46wai
47roto
48i a
49taua
50a te
51e te
52ma
53rangi
54tama
55atua
56tana
57tonu
58tona
59mate
60te tangata
61nui
62kei te
63tau
64kua
65ta
66ratou
67rawa
68hara
69tahi
70kore
71whare
72noho
73raro
74ka mea
75tangi
76te atua
77waka
78ora
79hunga
80aroha
81tena
82mo te
83tai
84i runga
85rongo
86wahine
87te hunga
88ahau
89waiata
90po
91kau
92mau
93ki runga
94hau
95aha
96te wai
97whenua
98aku
99ao
100ka tahi