TatarTatar

Definition of зобанилык – Tatar explanatory dictionary

zobanilık

зобанилык (original transcription)

zobanilyk (english transcription)

Зобани булу; явызлык. «Янгура» драмасында Нугай Урдасы
әмире Исмәгыйль морзаның,

Явыз Иван зобанилыкларына кушылып, үз халкын кыруына протест йөзеннән
көрәшкә чыккан Янгура батырның тормышы тасвирлана.
Мәдәни җомга

Явызлык

#147668 most common word
https://speak.tatar