TatarTatar

Definition of юнь – Tatar explanatory dictionary

yün

юнь (original transcription)

iyun (english transcription)

I. и.
1. Карау яки бару юнəлеше. күч. Эш яки үз-үзеңне тоту рəвеше
[шаярганга гына ул юньгə киттем] 2. күч. Тиешле тəртип; тəртиплелек, инсаф, рəт
[юньгə килү] 3. күч. Хəл, рəт; мөмкинлек, чара [салым түлəргə юне булмаганга].
Көч, сəлəт [бу эшкə юнең җитəме]. ЮНЬГƏ КЕРҮ (КИЛҮ) -1)Акыллылану
[юлəр юньгə килмəс] 2)Рəтлəнү, савыгу. II. ЮНЬ -рəв. Очсыз, арзан [юнь бəягə
алдым]