TatarTatar

Definition of ышанычлы – Tatar explanatory dictionary

ışanıçlı

ышанычлы (original transcription)

yshanychly (english transcription)

(ЫШАНЫЧСЫЗ) -с. Ышанычны аклый торган, ышанып
тапшырырга лаеклы; турылыклы. Үзенең вазифасына җавап бирə торган, нык
[ы. күпер]. Максатка ирешүне тəэмин итə торган [ы. чара]. Өметле, ачык
билгеле [ы. кеше] 3. Үзенең хаклыгына нык ышану сизелеп торган. Ышаныч
белдерə торган, ышаныч билгелəре күренеп торган 4. күч. Авторитетлы, нык
ышандырырлык 5 Ышанычлысы -Кем. б. исеменнəн эш итəргə рəсми
билгелəнгəн кеше. ЫШАНЫЧЛЫ ВƏКИЛ (ИЛЧЕ) -Илчедəн бер рангка түбəн
булган дипломатик вəкил