TatarTatar

Definition of йокысызлык – Tatar explanatory dictionary

yokısızlık

йокысызлык (original transcription)

yokysyzlyk (english transcription)

1) Аз, начар йоклау, йоклый алмау. Төннәрен, йо-
кысызлыктан җәфаланып, гел тышта йөренәсең.
Н.Гыйматдинова. Ул [әби]
безгә йокысызлыктан зарланды. Ә без аңа йокы таблеткасын эчерттек.

Д.Салихов
2) Бөтенләй йокламау, йокларга вакыт тапмау. Туктаусыз чабудан, йо-
кысызлыктан, яңгырдан бер дә кеше төсе калмады.
Г.Ибраһимов. Йокы-
сызлык белән кичләрен, һәм ул тойды йөрәк төпләрендә яшьлегенең ашкын
хисләрен.
Ш.Маннур. Черек күл буена алып китәләр дә, төне буе аяк өсте
тотып, сорау алалар. Атналар буе шул хәл, йокысызлыктан тәмам исереп, аң
бетә башлый.
М.Галиев

Аз, начар йоклау яки бөтенлəй йокламау хəле. Дəвамлы, авыруга
əйлəнгəн йоклый алмаучылык хəле