TatarTatar

Definition of ярлы – Tatar explanatory dictionary

yarlı

ярлы (original transcription)

yarly (english transcription)

-с.
1. Яшəү өчен матди мөмкинлеклəре җитəрлек булмаган, фəкыйрь;
киресе: бай. и. Яшəү өчен матди мөмкинлеклəре җитəрлек булмаган кеше.
и. ЯРЛЫЛАР -Иң хəлсез, ярлы крестьяннарны эченə алган социаль катлау
2. Фəкыйрь, җиһазланмаган, җитешсез [ярлы йорт-кура]. Ярлылар яшəгəн,
ярлыларныкы булган, фəкыйрь, хəерче булган [ярлы квартал] 3. рəв. Фəкыйрьлек
белəн, хəлсез, хəерче тормыш белəн, сəлəмə [ярлы гомер итү] 4. Эчтəлеге бай
булмаган, сəнгатьлелеге начар, эшлəнеп җитмəгəн (сəнгать əйберлəре тур.) .
Составында кирəкле матдəлəр, минераль тозлар җитəрлек булмаган, уңдырышы
түбəн булган [ярлы туфрак]