TatarTatar

Definition of ямау – Tatar explanatory dictionary

yamau

ямау (original transcription)

yamau (english transcription)

I. ф.
1. Тишелгəн, искергəн, ертылган нəрсəлəрне тегеп, ябыштырып һ. б. ш.
юллар белəн төзəтү, рəтлəү, тишек-ертыгын каплау 2. күч. Организмдагы
авыруны яки тəндəге яраны дəвалап төзəтү. и. Тəндəге яра урыны, җөй
3. гади. Сугу, кундыру. II. ЯМАУ -Тишелгəн нəрсə өстенə тегеп куела торган кисəк,
чүпрəк ямаулык. ЯМАУ ЯМАУ (САЛУ) -Иске, тишелгəн нəрсəлəрне ямаулык
тегеп рəтлəү