TatarTatar

Definition of якын – Tatar explanatory dictionary

yakın

якын (original transcription)

yakyn (english transcription)

-с.
1. Еракта урнашмаган, шушы тирəдəге, тиз генə барып җитəрлек;
киресе: ерак. рəв. Монда гына, янəшəдə, терəлеп үк 2. Тиздəн булырга тиешле,
тиз арада булачак [якын килəчəк] 3. Туганлык яки дуслык мөнəсəбəтендə булган
[якын кеше]. и. Дус, иптəш яки кардəш, туган кеше тур.
4. Кадерле, үз [якын миңа
илемнең һəр почмагы] 5. бəйл. Охшаш, тартым, ... кебек [көлемсерəүгə якын бер
чырай белəн] 6. бəйл. Нəрсəнең дə булса чамалап əйтелгəн зурлыгын, ераклыгын,
озынлыгын белдерү өчен кулл. : буенча, диярлек, чамасы [өч елга якын]. "Дөрес,
чын" сүзлəре белəн килгəндə азмы-күпме шикне белдерə: шикелле [сүзлəре
дөрескə якын]. ЯКЫН ИТҮ -1)Якынайту, ераксынмау [ерак юлны якын итеп]
2)ЯКЫН КҮРҮ -Үз итү, үз күрү; хөрмəт итү 3)Берəр тирəлеккə якынайту, шулар
хəленə, рəтенə кую [авыр тормыш аны халыкка якын итте]