TatarTatar

Definition of төшчек – Tatar explanatory dictionary

töşçek

төшчек (original transcription)

toshchek (english transcription)

1. кеч. Төш(III) 2. Үсемлек һəм хайван күзəнəклəренең төшлəрендəге
шар сыман кечкенə тəнчек; рус. Ядрышко