TatarTatar

Definition of торба – Tatar explanatory dictionary

torba

торба (original transcription)

torba (english transcription)

I.
1. Пар казаннарының, завод-фабрикаларның биек, зур морҗасы 2. Зур
булмаган сорнай (тынлы музыка коралы), горн, быргы.
3. мед. Зəгыйфь
тавышларны ишетү өчен кулл. тор. быргыга охшаган аппарат, стетоскоп
4. Труба. ТОРБА ҮТКƏРГЕЧ -Сыек яки газ сыман җисемнəрне ерак арага күчерү,
агызу өчен хезмəт итə торган һəм краннары, эшермə биклəре булган тоташ
трубалар линиясе