TatarTatar

Definition of тфү – Tatar explanatory dictionary

tfü

тфү (original transcription)

tfu (english transcription)

Төф -аваз.
1. Төкергəндə чыккан тавышны белдерə 2. ы. Сөйлəүченең берəр
кешегə, нəрсəгə, эш-хəлгə кимсетүле, җирəнүле мөнəсəбəтен яки ачуын белдерү
өчен кулл.
3. ы. Əйткəн сүздəн кире кайтуны, гомумəн тəүбə итүне аңлата [мелла
кем, əй лə, тфү, тфү, Лəйлə диясем]