TatarTatar

Definition of сизү – Tatar explanatory dictionary

sizü

сизү (original transcription)

sizu (english transcription)

(СИЗДЕРҮ) (СИЗЕЛҮ) 1. Тою 2. Хис итү 3. Белеп-аңлап алу [хəйлəне сизү]