TatarTatar

Definition of сакау – Tatar explanatory dictionary

sakau

сакау (original transcription)

sakau (english transcription)

(САКАУЛАНУ) (САКАУЛЫК) I. с.
1. Кайбер авазларны (бигрəк тə
ш,ж,ч,с,з,р,л) əйтə алмый яки аларны бүтəн авазлар белəн алыштырып, бозып
сөйли торган (кеше һəм тел тур.) 2. Тавышы беткəн, сайрау сезоны үткəн (күке,
сандугач кебек кошлар тур.) . II. САКАУ -и. Атларда була торган йогышлы авыру:
борын эче һəм йоткылыкның лайлалы тышчасы шешү