TatarTatar

Definition of салым – Tatar explanatory dictionary

salım

салым (original transcription)

salym (english transcription)

I. Дəүлəткə халык яки хуҗалык оешмалары түли торган мəҗбүри җыем;
налог. II. САЛЫМ -Бер салуда, бер оч буйлыктан сугыла торган киндер күлəме
[тоташтан ике салым киндер сугу]