TatarTatar

Definition of салават – Tatar explanatory dictionary

salavat

салават (original transcription)

salavat (english transcription)

(САЛАВАТ ƏЙТҮ) -Мактап-хуплап яки хəерле юл, уңыш телəп укыла
торган дога. ҮТКƏН ЭШКƏ САЛАВАТ -"Аның турыда сүз озайтуның кирəге
юк". САЛАВАТ КҮПЕРЕ -Кояш нурларының яңгыр тамчылары аша үтеп сынуы
аркасында күк йөзендə барлыкка килеп, спектрның җиде төсен дə эченə алган
дуга сыман киң сызык