TatarTatar

Definition of карья – Tatar explanatory dictionary

karya

карья (original transcription)

karya (english transcription)

Авыл. Хәлфәбез тотты да мәдрәсәбезне,
мәдрәсәбезне генә түгел, карьябезне ташлап каядыр китте.

Ә.Еники. Бишенче шарт шулдыр: мөсафирга ляземдер, кайу

шәһәргә яки карьягә барса, мөмкин каәр олуглар йортына
төшәргә яки олуглар илән өлфәт итәргә, димешләр.
Ф.Халиди.
Күрше-тирә карьяләрдән шундый хәбәрләр ишетелеп тора.
С.Рафиков

-иск. кит. Авыл

#97606 most common word
https://speak.tatar