TatarTatar

Definition of картайту – Tatar explanatory dictionary

kartaytu

картайту (original transcription)

kartaytu (english transcription)

1) йөкл. к. картаю
2) Организмны таушалдыру, йончыту; вакытыннан алда картаерга
мәҗбүр итү. Егетне – кыз, ирне тоз картайта. Мәкаль. Эш
картайтмый, кайгы картайта.
Мәкаль. Газизнең үлүе бер
картайтты, хәзер монысы икенче картайта.
Г.Бәширов
3) Карт дип табу, картка санау. Газинур «апа» дигәч, Мәйсәрә тагын
да кызара төште.
Ул хәтле картайтмасаң да ярар иде,диде ул,
елмаеп.
Г.Әпсәләмов