TatarTatar

Definition of кари – Tatar explanatory dictionary

kari

кари (original transcription)

kari (english transcription)

1) Яттан Коръән укучы кеше. Салихҗан кари
Россиядәге кариларның кыйраәтләре дөрес түгеллек хакында сөйләп
йөрде.
Ф.Әмирхан. Баязит кари матур моң, көчле күкрәк тавышы
белән көйләп мәчеттә Коръән укый.
Г.Ибраһимов
2) кара кариэ

-иск. Мəчеттə һəм дини мəҗлеслəрдə яттан Коръəн укучы кеше

#61276 most common word
https://speak.tatar