TatarTatar

Definition of какма – Tatar explanatory dictionary

kakma

какма (original transcription)

kakma (english transcription)

Элек авылларда төнге кизүдә шакылдатып йөрү, бер-бер
көтелмәгән хәл килеп чыкса, шакылдатып, халыкны аякка бастыру
өчен махсус ясалган корал; шакылдавык

-сөйл. Шакылдавык