TatarTatar

Definition of каберлек – Tatar explanatory dictionary

kaberlek

каберлек (original transcription)

kaberlek (english transcription)

Үлекләр күмү өчен махсус аерып алынган урын;
гүрстан, зират. Каберлекнең урта бер җирендә биш-алты төп
картайган имән агачларын көзге кичнең үткен, салкын җиле ия,
сыга, ыңгыраштыра.
Ш.Камал. Күмәргә килгән халык, кара болыт
булып, бөтен каберлекне каплап алды.
Г.Ибраһимов. Кинәт Жуковка
каберлектәге иксез-чиксез тәреләрнең берсе хәрәкәтләнә,
дөресрәге, үз күчәре тирәсендә әйләнә сыман тоелды.

З.Фәтхетдинов

Каберстан -Үлеклəр күмү өчен билгелəнгəн урын, зират