TatarTatar

Definition of поэзия – Tatar explanatory dictionary

poeziyä

поэзия (original transcription)

poeziya (english transcription)

ШИГЪРИЯТ 1. Фикерне сүзлəр ярдəмендə образлы чагылдыру сəнгате
(башлыча шигъри) сүз сəнгате 2. Шигырьлəр, тезмə сөйлəм (əдəбиятнең бер
төре). Берəр халыкның, чорның, иҗтимагый төркемнең һ. б. ш. шигъри, тезмə
əсəрлəр җыелмасы 3. күч. Хислəргə, хыялга бик нык тəэсир итə торган нəрсə,
нəфислек, гүзəллек)