TatarTatar

Definition of пакь – Tatar explanatory dictionary

paq

пакь (original transcription)

pak (english transcription)

(ПАКЬЛЕК) (ПАКЬЛƏНДЕРҮ) (ПАКЬЛƏҮ) -с. күч. Начар ниятлəрдəн яки
начар хислəрдəн азат, керсез, саф