TatarTatar

Definition of кышлый – Tatar explanatory dictionary

kışlıy

кышлый (original transcription)

kyshlyi (english transcription)

кышын.
– Тегеләр кышлый яфракларын коялар, ә чыршы кышын-җәен
бакчаны җилдән ышыклап торачак, – диде ул.
И.Гази

Кышын -Кышкы чорда, кыш көне. КЫШЛЫК -с. Кышын кулл. тор. ;
кыш өчен билгелəнгəн; кыш чыгар өчен җитəрлек. и. Шуның өчен билгелəнгəн
азык. КЫШЛЫГЫ ЮК -Кыш көне тиз туңа тор. кеше тур

#75581 most common word
https://speak.tatar