TatarTatar

Definition of кыешу – Tatar explanatory dictionary

kıyışu

кыешу (original transcription)

kyieshu (english transcription)

1) сөйл. урт. юнәлеш, к. кыю II
2) диалекталь сүз Бәхәсләшү, ачуланышу. Ир белән хатын иртәнчәк кыешалар,
кичтән сөешәләр.
Мәкаль. Галимҗан, Оренбургка җыелган
башкорт корылтаена барып, милләтче Зәки Вәлиди белән дә
кыешып кайтты.
И.Рәмиев
3) диалекталь сүз Алыш биреш вакытында сатулашу, бәя турында бәхәсләшү
4) диалекталь сүз Маташу. Юк белән кыешма Кыешып алу Бераз кыешу
Кыешып китү Кинәт, көтмәгәндә
кыеша башлау

1. (Кыю) 2. диал. Бəхəслəшү, теге яки бу сүз белəн килешмəү. Алыш-
биреш вакытында сатулашу 3. диал. Маташу [юк белəн кыешма]