TatarTatar

Definition of кую – Tatar explanatory dictionary

kuyu

кую (original transcription)

kuyu (english transcription)

1. Берəр əйберне, нин. б. бер урынга, җиргə урнаштыру 2. Нəрсəгə дə булса
берəр төрле торыш бирү, нин. б. рəвешкə китерү 3. Нин. б. позициягə урнаштыру
4. Нəр. б. бер əйбергə беркетү, беркетеп ясау