TatarTatar

Definition of күмәкләп – Tatar explanatory dictionary

kümäkläp

күмәкләп (original transcription)

kumaklap (english transcription)

Бергәләп, бер гә тупланып. Константин
Никифоровичның бар теләге үз тирәсенә батыр кешеләр
туплап, тоткыннарның күмәкләп лагерьдан качуын оештыру

икән. Ә.Галиев. – Ярдәмнән ташламаслар. Ул яктан икеләнәсе юк, –
ди Беслан ышаныч белән. – Бездә андый эшләр күмәкләп башкарыла...

Ә.Моталлапов. Ә бездә --- меңләгән халык стадионга җыела иде дә
күмәкләп җырлый иде.
А.Мифтахетдинов