TatarTatar

Definition of контузия – Tatar explanatory dictionary

kontuziyä

контузия (original transcription)

kontuziya (english transcription)

Организмның тыштан җәрәхәт алмый

гына өлешчә яки тулысынча эчке зарарлануы, имгәнүе,
зәгыйфьләнүе (снаряд, бомба шартлау һ.б.ш. нәтиҗәсендә).
Контузия зәхмәте бу, – диде ул, акланырга теләгәндәй акрын
тавыш белән.
Ә.Еники. Соңыннан белдем, сугышта контузия алган
икән ул.
Т.Миңнуллин

(КОНТУЗИЯЛЕ) (КОНТУЗИЯЛƏНҮ) -Организмның тыштан
яраланмый гына тулысынча яки өлешчə зарарлануы, имгəнүе (якында гына
снаряд яки бомба шартлау һ. б. ш. нəтиҗəсендə)

#99245 most common word
https://speak.tatar