TatarTatar

Definition of көнләп – Tatar explanatory dictionary

könläp

көнләп (original transcription)

konlap (english transcription)

1) Бер көнгә исәп ләнгән хәтле; бер көн дәвамында.
Менә синдә ялкау йокылары Сәгать түгел, көнләп сузыла. М.Җәлил
2) Билгеле көн дәвамында; сөйләмдә күрсәтелгән көн чамасында.
Атна-ун көнләп укыгач, безнең курсны бөтенләе белән колхозга
бәрәңге алырга озаттылар.
Э.Касыймов
◊ Көнләп түгел, сәгатьләп Бик тиз; кызу темплар белән. Бу малай
айлап түгел, көнләп түгел, сәгатьләп үскән, ди.
Әкият. Шул унбиш ел
чамасы вакыт эчендә шәһәр көнләп түгел
, сәгатьләп үсте.
Р.Сабиров. --- Симезләр армиясе бөтен дөньяда көнләп түгел,
сәгатьләп арта.
Мәдәни җомга