TatarTatar

Definition of кит – Tatar explanatory dictionary

kit

кит (original transcription)

kit (english transcription)

1) Гәүдә төзелеше белән балыкка охшашлы,
океаннарда яшәүче гаять зур имезүче хайван. Яр буйлары тирәсендә
яшәүчеләр балык тоталар, китлар һәм моржлар аулыйлар.
Урта
гасырлар тарихы
2) күчерелмә мәгънәдә Нинди дә булса бер өлкәдә, тармакта дәрәҗәле булган абруйлы
шәхес. Фән китлары. Сәхнә китлары

Арт, арт як. Дөнья бер битен, бер китен күрсәтә.
Мәкаль
Киткә китү Бозылу, таркалу, рәте китү

Диңгез һəм океаннарда яши торган, гəүдə төзелеше белəн балыкка охшаш
имезүче зур хайван