TatarTatar

Definition of киле – Tatar explanatory dictionary

kile

киле (original transcription)

kile (english transcription)

Эре бөртекле әйберләрне төеп ваклау өчен ясалган махсус
савыт. Килегә салып су төймиләр. Мәкаль. Сине ярма кебек Салып
төйсәләр дә килегә, Барыбер син җылытырга тиеш Мичкә яккан
җылы өйне дә.
М.Әгъләмов. Маһруй карчык кечкенә җиз килегә
кипкән үләннәр салып төя башлады, үзе мыгыр-мыгыр нидер укына.

Р.Батулла

Эре бөртекле нəрсəлəрне төеп ваклау өчен агач яки металлдан махс.
формада ясалган савыт

#52970 most common word
https://speak.tatar